Sinav sorulari


sayfa1/6
  1   2   3   4   5   6
13


ÖzelGüvenlikDaireBaşkanlığı–5MART2017

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )


1. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu

açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu

ve/veya  kalbi  durmuş kişiye yapay

solunum ile akciğerlerine oksijen

gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten

kan pompalanmasını sağlamak üzere

yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim

verilir?

A) İleri yaşam desteği

B) Suni solunum

C) Hayat öpücüğü

D) Dış kalp masajı

E) Temel yaşam desteği

2. Sağlık memuru Hasan Bey evinin önünde

bir trafik kazasına şahit oluyor. Hemen

olay yerine koşuyor. Kazazedenin sağ

uyluğunda derin ve kirli bir yara fark

ediyor. Hasan Bey aşağıdakilerden

hangisini yapmamalıdır?

A) Yaradaki kanamayı tampon yaparak

durdurmak

B) Yarayı temiz bezle örtmek

C) Yaraya saplanan sivri cisimleri

çıkarmak

D) Tıbbi yardım istemek

E) Çevre güvenliğini sağlamak

3. Hangisi ilkyardımın temel

uygulamalarıdır?

A) Koruma- Kurtarma- Tedavi etme

B) Koruma- Bildirme- Kurtarma

C) Koruma- Bildirme- Tedavi etme

D) Koruma- Tedavi etme- Kurtarma

E) Bildirme- Kurtarma- Koruma

4. Hangi kanama durumunda kanama olan

bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale

yapılır?

A) Kulaktan kan gelmesi

B) Beyin kanaması

C) Mide kanaması

D) Yüzeysel deri kesikleri

E) İdrardan kan gelmesi

5. Bak-dinle- hisset yöntemi ile ne yapmaya

çalışılır?

A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır

B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına

bakılır

C) Hastanın solunumunun olup olmadığına

bakılır

D) Hastanın komada olup olmadığına

bakılır

E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

6. Devletin temel görevleri arasında sayılan

güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin

de faaliyette bulunmasına yürürlükteki

hangi kanunla izin verilmektedir?

A) 2495 Sayılı Kanun

B) 5188 Sayılı Kanun

C) 5271 Sayılı Kanun

D) 2559 Sayılı Kanun

E) 5237 Sayılı Kanun

7. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik

tarafından görülmesi özel güvenlik

komisyonunun kararı üzerine valinin

iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden

hangisinde komisyon kararı olmaksızın,

valilik tarafından izin verilebilir?

A) Kişilerin silahlı personel tarafından

korunması

B) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel

güvenlik birimi kurulması

C) Parti kongrelerinde

D) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere

gördürülmesi

E) Güvenlik hizmeti uygulamasının

kaldırılması

8. Özel güvenlik  komisyonu aşağıdaki

durumlardan hangisinde özel güvenlik

talebini sakıncalı bularak izin

verilmemesine karar verir?

A) Cenaze töreninde

B) Seyahati engelleyen durumlarda

C) Kişilerin korunması durumunda

D) Spor müsabakalarında

E) Genel kolluğun görev almadığı yerlerde

9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik

komisyonunu oluşturanlardan değildir?

A) Vali Yardımcısı

B) İl Emniyet Müdürlüğü

C) İl Jandarma Komutanlığı

D) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

E) Milli Eğitim Müdürlüğü

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik

komisyonu toplantılarına üye olarak

katılamaz?

A) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi

B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi

C) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

temsilcisi

D) Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi

E) Bölgenin polis merkezi amirliği

temsilcisi

1              Diğer sayfaya geçiniz.

13


ÖzelGüvenlikDaireBaşkanlığı–5MART2017

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )


11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik

hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı

vermeye yetkilidir?

A) Özel Güvenlik Komisyonu

B) İl Emniyet Müdürlüğü

C) Valilik

D) İçişleri Bakanlığı

E) Hükümet Komiseri

12. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel

güvenlik görevlisi olmak için aranan

şartlardan değildir?

A) 18 yaşını doldurmuş olmak

B) Devletin güvenliğine karşı suçlardan

mahkûm olmamak

C) Görevin yapılmasına engel olabilecek

engelli olmamak

D) En az lise veya dengi okulu mezunu

olmak

E) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla

tamamlamış olmak

13. Can ve mal güvenliğini sağlamak

Devletin en önemli görevlerindendir.

Devletçe sağlanan güvenliğe ek olarak,

ayrıca korumak isteyenlere aşağıdaki

hangi kanun izin vermektedir?

A) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Dair Kanun

B) 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların

Korunması ve Güvenliklerinin

Sağlanması Hakkında Kanun

C) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

D) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet

Kanunu

E) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

14. Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı

Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde

yakalama yetkisi yoktur?

A) Suçüstü halinde yakalama

B) Haklarında yakalama emri veya

mahkûmiyet kararı bulunan kişileri

yakalama

C) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla

yakalama

D) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut

bir tehlikeden korunması gereken kişiyi

yakalama

E) Duyarlı kapıdan geçen kişiden ikaz sesi

gelmesi durumunda yakalama

15. Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici

kolluk kapsamında yakalama yetkisine

sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden

hangisi önleyici yakalamadır?

A) Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 90

kapsamında suçüstü yakalaması

B) Kişinin sağlığı bakımından mevcut

tehlikeden korunması amacıyla yakalama

C) Haklarında yakalama emri bulunanları

yakalama

D) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları

yakalama

E) Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 168

kapsamında olay yerini koruma amaçlı

yakalama

16. Adli ve önleme aramasına ilişkin
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sinav sorulari iconSinav sorulari

Sinav sorulari icon8. Silah Sınav Soruları

Sinav sorulari icon1. sinav sorulari (8 mayis)

Sinav sorulari iconBÖLÜm sinav sorulari ve cevaplari

Sinav sorulari iconDersi I. Yazili sinav sorulari

Sinav sorulari iconKanun yönetmelik sinav sorulari

Sinav sorulari icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sinav sorulari icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sinav sorulari icon5. siniflar dönem tüRKÇe dersi sinav sorulari

Sinav sorulari iconÖzel güvenlik temel eğİTİMİ 63. Yazili sinav sorulari (a grubu )


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com