İbn-i Sİna doktorlarin sultani


İBN-İ SİNA

DOKTORLARIN SULTANI

(980 - 1037)

“Bildim ve anladım ki, hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır."

"Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez."

"Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

“İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder."
ibn-i sinac:\users\gardinia\pictures\bilim insanlari\spot_ibni_sina.png

Batıda AVİCENNA olarak bilinir.

İbn-i Sina 980 yılında günümüz Özbekistanında yer alan Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğdu. Babası Abdullah, Samani İmparatorluğunun önemli şehri Belh'ten gelen saygın bir bilim adamıydı. Buhara'da iyi bir eğitim aldı.

Olağanüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. 16 yaşında tıbba döndü ve bu konudaki bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı.

En çok tıp alanında tanınır. Onun tıp şaheseri, kısaca Kanûn diye bilinen el-Kanûn Fi’t-Tıb adlı büyük kitabıdır.

Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor.

İbn-i Sina’nın bugünkü tıp için bile geçerli olan pek çok ileri görüşleri bulmuştur; mesela mikroskop olmadığı halde, hastalıkların ‘mikrop’ benzer yaratıklarca meydana getirildiğini sezebilmiştir.

Ayrıca, Civa ile tedavi,

Pasteur' e ışık tutması,

İlaç bilim ustası,

Dış belirtilere dayanarak teşhis koyma,

Botanik, Zooloji ve Fizikle ilgilendi,

Jeoloji ilminin babası...

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İbn-i Sİna doktorlarin sultani iconİbn ebnê – benî = OĞul – OĞullar oğLU

İbn-i Sİna doktorlarin sultani iconÝazan: Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin
«(Eý, Muhammet!) Biz sizden öň iberilen her bir pygambere: «Şübhesiz, Menden başga hiç-hili iläh ýokdur, bes, diňe Maňa ybadat ediň!»...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com