Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili


FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ II. YARIYIL I. YAZILISI

Adı Soyadı:.................................................... 17.03.2015

Sınıfı/Numarası……………/……………….. BAŞARILAR.

Küçük tavşan ormanda geziniyordu. Ağacın yanında duran kaplumbağayı gördü. “ Merhaba kaplumbağa kardeş, nasılsın?” Kaplumbağa, “ Ah, sorma tavşan kardeş, canım çok yanıyor.” diye karşılık verdi.

Tavşan telaşla, “ Ne oldu, neyin var?” diye sordu. Kaplumbağacık hıçkırarak cevap verdi: “ Sorma tavşan kardeş, zaten yavaş yürüyordum, şimdi iki ayağımı birden burktum.” Kaplumbağanın bu acısını duyan tavşan, koşarak doktor fareye doğru yol aldı. Doktorun evine yaklaşırken elma ağacının dibinde yedi elma gördü. Bir tanesini aldı ve yedi. Doktor fareye durumu anlattı. Fare kardeş çantasını alarak tavşan kardeşle kaplumbağanın yanına gitti. Doktor fare, kaplumbağayı muayene ederek ona ilaç reçetesi yazdı. Kaplumbağa, farenin dediklerini yaptı ve on beş gün sonra hiç ağrısı kalmadı. İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.

-------------------------------------------------------------------------

1. Metinde geçen canlı karakterlerden ilk üçü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) tavşan – elma – fare

B) fare – ağaç – kaplumbağa

C) tavşan – fare – kaplumbağa

D) kaplumbağa – tavşan – tilki
2.Tavşan, kaplumbağaya niçin yardım etmek istemiştir?

A) Kaplumbağadan korktuğu için

B) Kaplumbağa iki ayağını burktuğu için

C) Kaplumbağadan üstün olduğunu ispatlamak için

D) Ormanda elma yemek için
3. Metinde geçen fare hangi meslektendir?

A) avukat B) öğretmen

C) hasta bakıcı D) doktor
4. Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımlaşma ve dayanışma B) Aile sevgisi

C) Orman sevgisi D) Hayvan sevgisi
5. O, başarılı oldu; . . . çok çalışıyordu.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki bağlaçlardan hangisiuygun düşer?

A. ama B. Yalnız C. veya D. Çünkü
6. “Köy evi, ak topraklarla sıvanmıştı.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara kelimesi, ak kelimesinin zıt anlamı değildir?

A. Çocuğun kara gözleri pırıl pırıldı.

B. Üzerindeki giyside kara lekeler var.

C. Kaptan, “Kara göründü!” diye bağırdı.

D. Okulda, kara önlüğü hiç sevmemiştim.

7. “Sıcacık sobanın başında yoksul arkadaşlarını düşündü.”

Bu cümledeki yoksul kelimesinin eş anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisindedir?
A. Güçsüz insanlara yardım etmekten kaçınmaz.

B. Gerçek fakirler, dilencilik yapmazlar.

C. Yufka yüreği, sizler için çarpıyor.

D. Sobanın yanışı, ona sıcak hayaller kurdurttu.
8. Aşağıdaki yargılardan hangileri kişiden kişiye değişir (öznel), hangileri herkesçe kabul edilir (nesnel)? Öznel olanların başına Ö, nesnel olanların başına N yazınız.
( )Kurban Bayramı,dinî bayramlarımızdandır.

( ) En güzel bayram Ramazan Bayramıdır

( ) Bayrağımızdaki renk, şehitlerimizin kanından alınmıştır.

( ) Nasrettin Hoca, Hortu’da doğdu.
9. “ Buz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Buz gibi ayran içtim.

B) Su donduğu zaman buz olur.

C) Dolaptan buzu çıkarmayı unutma.

D) Aramızda buz gibi hava esti.
10. Hangi tümcede “de” nin yazımında

yanlışlık vardır?
A)Okula da gelmemiş. B)Kitaplarını da getir.

C)Torununa da mı almış? D)Cam da lekeler var.
11. “yürüdü - doğru - yavaşça - pencereye”

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda son kelime hangisi olmalıdır?

A. doğru B. pencereye C. Yavaşça D. Yürüdü
12. Ben, nasıl bir çocuğum?

Okulda iken tatili isterim,

Tatilde iken de

Ah bir okul açılsa.” derim.

Yukarıdaki dörtlüğe göre şairin özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A. heyecanlı B. kararlı C. tutarsız D. Kaygılı
13. “Kararını vermeden önce . . . eleyip . . . dokuyor.”

Bu cümledeki noktalı yerlere, sırasıyla aşağıdaki hangi kelime çifti yazılabilir?
A. ince - sık B. dikkatli - geniş

C. dar-düz D. uzun-kısa
14.Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yukarıdaki atasözleri hangi konu ile

ilgilidir?

A. Yardımlaşma B. Çalışma

C. Tutumluluk D. Doğruluk
15 “Kuşları sonbaharda göç ederken görmüşsünüzdür. Kuşlar, kışı geçirmek için daha sıcak yerlere giderler.”

Yukarıda verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)Nasıl B)Ne zaman C) Kim D) Niçin
16. Okulumuzda kuraları çekilen voleybol

karşılaşmaları ..................................

Yukarıdaki cümle hangi ifade ile tamamlanırsa

eylemin gelecekte yapılacağı anlaşılır?

A. başladı. B. başlıyor.

C. başlayacak. D. başlamış.
17. I. Bu görevi bir daha üstlenmem.

II. Biraz daha para gerekiyor.

III. Az daha yanlış yapıyordum.

IV. Daha gelmedi, biz de bekliyoruz.

Daha” kelimesi, hangi cümlede “henüz” anlamı taşımaktadır?

A. I B. II C. III D. IV

18.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin

hangisi yeni bir sözcük türetmemiştir?

A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz.

B) Sessiz sedasız gidiverdi.

C) Yarın erkenden yola çıkıyorlar.

D) Doktor ona gözlük vermiş
19. “Çevresine bakınca, mavi perdeleri, kırmızı halıyı, yuvarlak masayı ve zayıf adamı gördü.” cümlesinde kaç tane sıfat (ön ad) vardır?

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A.Daha önce böyle güzel bir deniz görmemiştim.

B.Seni buraya konuşmak için çağırdım.

C.Bu akşam yemekte bezelye ve çorba var.

D.Annemin yaptığı böreği afiyetle yedik.
21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Vazonun ağzı çok dar.

B) İki el ateş edip geyiği öldürdü.

C) Makinenin kolu sıkışmış.

D)Söz gümüşse, sükût altındır
22. Aşağıdali cümlelerin hangisinde abartılı anlatım vardır?

A)Anlattıkları pek inandırıcı değildi.

B) Gürültüden kulaklarım patladı.

C) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.

D) Bu sabah yine geç kaldım.
23.Şu işe bak, seni küçük odada ararken arka odada buldum!” cümlesinde ismin yerini tutan sözcük (zamir) hangisidir?

A)şu B)seni C) küçük D)arka

24.“ Şimdiki aklım olsaydı, okuluma devam ederdim.”

Cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?

A) Kıskançlık B) Özlem C) Pişmanlık D) Öfke
25-Bu arabada …………… üç kişilik yerimiz var.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A. ancak B. sadece C.yalnızca D. fakat

Her soru 4 Puandır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 4-a sinifi tüRKÇe etkiNLİkleri

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili derinkuyu merkez cumhuriyet iLKÖĞretim okulu

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem mehmet akiF İnan ilkokulu 2 d sınıf Kitaplığı

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili iconİNÖNÜ ortaokulu 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili 6/A/c dönem yazili

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2014 2015 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif tüRKİye cumhuriyeti İnkilap tariHİ

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili icon2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar...

Fatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili iconFatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com