1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?


sayfa2/3
1   2   3

47) Cop kullanmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Kol ve bacaklara
d) Yüze
e) Karın bölgesine

48) Aşağıdakilerden hangisi dağıtılan topluluğun küçük parçalara bölünmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a) Topluluğun gücünü azaltır.
b) Kanun dışı davranışların yaygınlaşmasını önler.
c) Topluluğu psikolojik olarak etkiler.
d) Kanun dışı olayın genelleştiği fikrini ortadan kaldırır.
e) Topluluğun mevcut heyecanını artırır.

49) “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
a) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

50) “Tahrik olmuş kalabalıklar, zekâca en aşağı durumdadır.” Sözü, kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Telkin
b) Taklit
c) Tanınmama
d) Sirayet
e) İrade zayıflığı

51) Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

52) Aşağıdakilerden hangisi “koruma görevinde dört önemli” aşama için söylenemez?
a) Daima bir tehlike vardır.
b) Program yerlerine gidiş ve geliş güzergâhını daima korunan kişi belirler.
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak, tehlikeyi araştırmak şarttır.
d) Uygun usul ile saldırıyı ve tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
e) Muhtemel tehlikeyi önlemek için korunan kişinin gideceği güzergâhları belirlemek gerekir.

53) Aşağıdakilerden hangisi “temel koruma prensipleri”nden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Yüzde yüz koruma mümkün değildir.

54) Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?
a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Koruma konusunda eğitimli olup Kişi Koruma dersi ve VIP Çok Önemli Şahısları Koruma Kursu görmüş olmalıdır.
c) Hareketli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.

55) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi, olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

56) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.

57) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumalıdır.

58) Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre, VIP’in sağ veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derece güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP’e göre 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.

59) İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi

60) Korunan kişi kürsüde bir konuşma yapacaksa aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin yapması gerekenlerden değildir?
a) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılabilir.
b) Korunan kişinin önüne birçok mikrofon yerleştirilebilir ve ışıklar seyircilere tevcih edilebilir.
c) Kürsüde veya masada açılmış bir şişe su ve bardak bulundurulur.
d) Korunan kişiye hediye verilecekse, bu hediyeyi verecek kişiler, korunan kişiye yaklaşmadan önce kontrol edilmelidir.
e) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.

61) Korunan kişiye yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlileri, korunan kişiyi kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler.
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi, saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır.
c) Saldırgana yakın olan iki koruma, saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir.
d) Yanıltma ve ikinci saldırı ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır.
e) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.

62) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması

63) Kanamanın üzerine bir cisimle yapılan tampon uygulaması, hangi tür kanamada kesinlikle kullanılmaz?
a) El bileği kesiği
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Parmak kopması
e) Burun kanaması

64) Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbir neden alınır?
a) Yaralıya bilerek zarar verebilirler.
b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler.
c) Enfeksiyon bulaştırabilirler.
d) Yaralının moralini bozabilirler.
e) Hepsi

65) Vücutta kullanılan oksijenin kaynağı nedir?
a) Solunum fonksiyonu
b) Kan dolaşımı
c) Solunan hava
d) Alınan besinler
e) Hormonal denge

66) Üzerinde bomba bulunan intihar eylemcisi şüphesi olan kişi yaralandığında ilk yapılacak olan nedir?
a) Solunum ve kalp atımları kontrol edilir.
b) Rahat bir pozisyona getirilerek yatırılır, sağlık personeli çağrılır.
c) Güvenlik önlemleri alınır.
d) Hemen hareket ettirilmez, ancak yanına gidilerek psikolojik olarak ikna edilir.
e) İlk müdahale yapılır, ancak olay yerinden uzaklaştırılmaz.

67) Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?
a) Kırılan dişlere
b) Gıdalara
c) Kravatın sıkı olmasına
d) Dile
e) Ağza alınan oyuncak vs. gibi küçük cisimlere

68) İlkyardım yapılan yere toplanmış meraklılar öncelikle nasıl uzaklaştırılır?
a) Yalvarırcasına uzaklaşmaları istenir.
b) Sert bir şekilde uzaklaştırılır, uzaklaşmayanların cezalandırılacağı belirtilir.
c) Kararlı bir ses tonu ile “Sağlıklı bir şekilde çalışmamıza engel oluyorsunuz, lütfen uzaklaşın” denilir.
d) Kaba kuvvet uygulanarak uzaklaşmaları sağlanır.
e) Yaralı, meraklılardan uzaklaştırılıp sakin bir yere götürülür.

69) İlkyardım, hangi aşama ile sonuçlanmış olur?
a) Hastanın tedavisinin tamamlanması ve hastaneden taburcu olması
b) Hastanın olay yerinde yaşam bulgularının normal hale getirilmesi
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
d) Sağlık kuruluşunda cerrahi ya da ilaçlı tedavinin başlaması
e) Yaralının bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir hale gelmesi

70) Düşme sonucu şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?
a) Böbreklerde oluşan hasar
b) Kalın bağırsak hastalığı
c) Psikolojik sorunlar
d) Omurilik zedelenmesi
e) Zehirlenme

71) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilere ait eşyaları X-Ray cihazından geçirme
d) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
e) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma

72) 5188 Sayılı Kanun ile özel güvenlik görevlisine verilen yakalama yetkisinin verildiği durum, en genel olarak nasıl ifade edilebilir?
a) Önleme yakalaması
b) Kimlik yakalaması
c) Şüphe üzerine yakalama
d) Suçüstü yakalaması
e) Tutuklama yakalaması

73) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaada aranan saldırının şartlarından değildir?
a) Saldırı halen mevcut olmalıdır.
b) Saldırı gerçekleşmekte olmalıdır.
c) Saldırı tamamlanmış olmalıdır.
d) Saldırının gerçekleşmesi muhakkak olmalıdır.
e) Saldırının tekrarı muhakkak olmalıdır.

74) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun madde 981’in konusu nedir?
a) Zilyedin savunma hakkı
b) Zilyetlik kavramı
c) Zilyetliğin türleri
d) Mülkiyetin korunması
e) Zilyedin tasarruf hakkı

75) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 24’ün konusu nedir?
a) Meşru müdafaa
b) Amirin emrini ifa
c) Zorunluluk hali
d) Haksız tahrik
e) Hata

76) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 25’in konusu nedir?
a) Kanunun emrini yerine getirme
b) Meşru müdafaa
c) Zorunluluk hali
d) Suça teşebbüs
e) Gönüllü vazgeçme

Not : TCK md.25’in başlığı “Meşru savunma ve zorunluluk hâli” olup maddenin (1). fıkrasında “meşru savunma”, (2). fıkrasında “zorunluluk hâli” düzenlendiğinden soruda da “madde 25’in konusu nedir” diye sorulduğundan (b) ve (c) şıkları doğrudur. Ancak sorunun bir doğru cevabı olacağından hareket ederek ve maddenin ilk bölümü meşru müdafaa olduğundan (b) şıkkı doğru olarak işaretlenmiştir.

77) Meşru müdafaa ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil, dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır.
b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.
c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluk gerektirmez.
d) Meşru müdafaada saldırıya maruz kalan kişi, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.
e) Meşru müdafaa, bir hukuka uygunluk nedeni değildir.

78) Aşağıdakilerden hangisi CMK 90.maddede kastedilen suçüstü halini ifade etmez?
a) Suçun işlenmekte olduğu an
b) Suçun henüz işlenmiş olduğu an
c) Fiilin işlenmesinden hemen sonra takip edilerek şüphelinin yakalandığı an
d) Fiilin pek az önce işlenmediğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç
e) Fiilin işlenmesinden hemen sonra suçtan zarar gören tarafından takip edilerek şüphelinin yakalandığı an

79) 5188 Sayılı kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, ara ve değerli eşya nakli sırasında silahlı olabilirler.
c) Özel güvenlik görevlileri, kişileri korurken silahlı olabilirler.
d) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı olabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.

80) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görev alanlarına giren herhangi bir kişi hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunduğunu nasıl anlayacaklardır?
a) Durdurup kapı detektöründen geçirerek
b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak
c) Durdurup arayarak
d) GBT’sine bakarak
e) Bilgi ve tecrübelerine dayanarak

81) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?
a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

82) Hukuka aykırı olarak silah kullanılması sonucu bir terör zanlısının ölmesi halinde hangi hakkı öncelikle ihlâl edilmiş olur?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Adil yargılanma hakkı
c) Ayrımcılık yasağı
d) Yaşam hakkı
e) Düşünce özgürlüğü

83) Anayasada korunan yaşam hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlak bir haktır.
b) Olağanüstü dönemlerde askıya alınamaz.
c) Bu hakkın ihlâli için kişinin hayatını kaybetmiş olması gerekir.
d) Yaşam hakkına müdahaleyi haklı kılan sınırlama sebepleri yorum yoluyla genişletilemez.
e) Kuvvet kullanma noktasında kesin zorunluluk bulunması gerekir.

84) Aşağıdakilerden hangisi yakalama sırasında kuvvet kullanmanın şartlarından biri değildir?
a) Amacın, yakalanması gereken kişiyi etkisiz hale getirmek olması
b) Yakalama işlemine karşı aktif bir direnme olması
c) Yakalama işlemine karşı bir saldırının olması
d) Yakalama işlemine karşı pasif bir direnme olması
e) Amacın, yakalanması gereken kişiyi cezalandırmak olması

85) Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

86) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
a) Özel güvenlik şirketleri
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi

87) Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır.
b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir.
c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemini yapabilirler.
d) Özel güvenlik amiri mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar.
e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir.

88) Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik izni, komisyon tarafından verilir.
b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi, müracaat sırasında valiliğe verilir.
c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır.
d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.
e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.
1   2   3

Benzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com