Çeviri


sayfa32/67
d.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   67
926 Diğer kemik tümörleri (C40.-C41.-)


9260/3 Ewing Sarkomu

Ewing
9261/3 Uzun kemiklerin adamantinomu (C40.-)

Tibiyal adamantinom (C40.2)
9262/0 Ossifiye fibrom

Fibro-osteom Osteofibrom

927-934 Odontojenik tümörler (C41.-)9270/0 Benign odontojenik tümör 9270/1 Odontojenik tümör, NOS

9270/3 Malign odontojenik tümör Ameloblastik karsinom Odontojenik karsinom Odontojenik sarkom Primer intraosseöz karsinom
9271/0 Ameloblastik fibrodentinom

Dentinoma
9272/0 Sementoma, NOS

Periapikal semental displazi Periapikal semento-osseöz displazi

9273/0 Benign sementoblastom 9274/0 Sementifiye fibrom

Semento-ossifiye fibrom
9275/0 Devsi "gigantiform" sementom

Florid osseoz displazi 9280/0 Odontoma, NOS 9281/0 Kompaund odontoma 9282/0 Kompleks odontoma

9290/0 Ameloblastik fibro-odontoma

Fibroameloblastik odontoma
9290/3 Ameloblastik odontosarkom Ameloblastik fibrodentinosarkom Ameloblastik fibro-odontosarkom
9300/0 Adenomatoid odontojenik tümör
Adenoameloblastom
9301/0 Kalsifiye odontojenik kist
9302/0 Odontojenik "ghost" / gölge hücreli tümör
9310/0 Ameloblastom, NOS

Adamantinom, NOS (uzun kemikler 9261/3) dışında)
9310/3 Malign ameloblastom

Malign adamantinom (uzun kemikler 9261/3 dışında)

9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Skuamöz odontojenik tümör 9320/0 Odontojenik miksom

Odontojenik miksofibrom
9321/0 Sentral odontojenik fibrom

Odontojenik fibrom, NOS 9322/0 Periferik odontojenik fibrom 9330/0 Ameloblastik fibrom

9330/3 Ameloblastik fibrosarkom Ameloblastik sarkom Odontojenik fibrosarkom
9340/0 Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör

Pindborg tümörü
9341/1 Saydam "clear" hücreli odontojenik tümör
9342/3 Odontojenik karsinosarkom


935-937 Diğer tümörler (C40.-,C41.-)
9350/1 Kraniyofarinjiyom (C75.2)

Rathke kesesi “cebi” tümörü (C75.1)
9351/1 Adamantinomatöz kraniyofarinjiyom (C75.2)
9352/1 Papiller kraniyofarinjiyom (C75.2) 9360/1 Pinealom (C75.3)

9361/1 Pineositom (C75.3) 9362/3 Pineoblastom (C75.3)

Mikst pineal tümör (C75.3)

Mikst pineositom-pineoblastom (C75.3) Orta düzeyde diferansiye pineal parankimal tümör (C75.3)

Transizyonel pineal tümör (C75.3)
9363/0 Melanositik nöroektodermal tümör

Melanoameloblastom Melanotik progonoma Retinal "anlage" tümör

9364/3 Periferik nöroektodermal tümör

Nöroektodermal tümör, NOS

Periferik primitif nöroektodermal tümör, NOS PPNET
9365/3 Askin tümörü 9370/3 Kordoma, NOS 9371/3 Kondroid kordoma 9372/3 Diferansiye kordoma 9373/0 Parakordoma

938-948 Gliyomlar

9380/3 Malign gliyom (C71.-)

Gliyom, NOS (C71.-) (neoplastik olmayan nasal gliyom dışında)

9381/3 Gliyomatozis serebri (C71.-) 9382/3 Mikst gliyom (C71.-)

Oligoastrositom (C71.-)

Anaplastik oligoastrositom (C71.-)
9383/1 Subependimom (C71.-) Subependimal gliyom (C71.-) Subependimal astrositom, NOS (C71.-)

Mikst subependimom-ependimom (C71.-)
9384/1 Subependimal dev hücreli astrositom (C71.-)
9390/0 Koroid pleksus papillomu, NOS (C71.5)
9390/1 Atlpik koroid pleksus papillomu (C71.5)
9390/3 Koroid pleksus karsinomu (C71.5)Anaplastik koroid pleksus papillomu (C71.5) Malign koroid pleksus papillomu (C71.5)
9391/3 Ependimom, N0S(C71.-)

Epitelyal ependimom (C71.-) Sellüler ependimom (C71.-)

Saydam "clear" hücreli ependimom (C71.-) Tanisitik/fibriler ependimom (C71.-)
9392/3 Anaplastik ependimom (C71.-)

Ependimoblastom (C71.-)

9393/3 Papiller ependimom (C71.-) 9394/1 Miksopapiller ependimom

(C72.0)

9395/3 Pineal bölgenin papiller tümörü 9400/3 Astrositom, NOS (C71.-)

Astrositik gliyom (C71.-) Astrogliyom (C71.-) (obs)

Astrositom, düşük dereceli (C71._) Kistik astrositom (C71.-) (obs) Diffüz astrositom (C71.-)

Düşük dereceli diffüz astrositom (C71.-) 9401/3 Anaplastik astrositom (C71.-) 9410/3 Protoplazmik astrositom (C71.-)

9411/3 Gemistositik astrositom (C71.-)

Gemistositom (C71.-)
9412/1 Dezmoplastik infantil astrositom (C71.-)

Dezmoplastik, infantil gangliyogliyom (C71.-)

9413/0 Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör 9420/3 Fîbriler astrositom (C71.-)

Fibröz astrositom (C71.-)
9421/3 Pilositik astrositom (C71.-) Spongiyoblastom, NOS (C71.-) (obs) Jüvenil astrositom (C71.-)

Piloid astrositom (C71.-)
9423/3 Polar spongiyoblastom (C71.-)

Primitif polar spongiyoblastom (C71.-) (obs) Spongiyoblastom polar (C71.-)

9424/3 Pleomorfik ksantoastrositom (C71.-) 9425/3 Plomiksoid astrositom

9430/3 Astroblastom (C71.-)
9440/3 Glioblastom (C71.-)

Glioblastom multiform (C71.-) Spongioblastom multiform (C71.-)
9441/3 Dev hücreli glioblastom (C71.-)

"Monstrocellular" sarkom (C71.-)

9442/1 Gliofibrom (C71.-) 9442/3 Gliosarkom (C71.-)

Sarkomatöz komponent içeren glioblastom

(C71.-)
9444/1 Kordoid gliyom (C71.-)

Üçüncü ventrikül kordoid gliyomu (C71.5) 9450/3 Oligodendrogliyom, NOS (C71.-) 9451/3 Anaplastik oligodendrogliyom (C71.-) 9460/3 Oligodendroblastom (C71.-) (obs)

9470/3 Medulloblastom, NOS (C71.6)

Melanotik medulloblastom (C71.6)
9471/3 Dezmoplastik nodüler medulloblastom (C71.6)

Sınırlı “çepeçevre” "circumscribed" araknoidal serebellar sarkom (C71.6) Dezmoplatik medulloblastom (C71.6)

İleri düzeyde çok nodulerite içeren medulloblastom

9472/3 Medullomiyoblastom (C71.6) 9473/3 Primitif nöroektodermal tümör, NOS

PNET, NOS

Sentral primitif nöroektodermal tümör, NOS (C71.-9)

CPNET(C71.-)

Supratentorial PNET (C71.-)
9474/3 Büyük hücreli medulloblastom (C71.-)

Anaplastik medulloblastom
9480/3 Serebellar sarkom, NOS (C71.6) (obs)
949-952 Nöroepitelyomatöz neoplazmlar
9490/0 Gangliyonörom 9490/3 Gangliyonörobiastom 9491/0 Gangliyonöromatozis 9492/0 Gangiliyositom

9493/0 Serebellumun displastik gangliyositomu (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9500/3 Nöroblastom, NOS

Santral nöroblastom (C71.-) Sempatikoblastom
9501/0 Benign medulloepitelyom (C69.4)

Benign diktiyom (C69.-)
9501/3 Medulloepitelyom, NOS

Malign diktiyom (C69.-)
9502/0 Benign teratoid medulloepitelyom (C69.4)
9502/3 Teratoid medulloepitelyom 9503/3 Nöroepitelyom, NOS 9504/3 Spongiyonöroblastom

9505/1 Gangliyogliyom, NOS Gliyonörom Nöroastrositom

9505/3 Anaplastik gangliyogliyom 9506/1 Santral nörositom

Nörositom

Serebellar liponörositom (C71.6) Lipomatöz medulloblastom (C71.6) Nörolipositom (C71.6)

Medullositom (C71.6)
9507/0 "Pacinian" tümör
9508/3 Atipik teratoid / rabdoid tümör (C71.-)
9509/1 Papiler gliyonöronal tümör Rozet yapan “rozette-forming” gliyonöronal tümör

9510/0 Retinositom (C69.2) 9510/3 Retinoblastom, NOS (C69.2)

9511/3 Diferansiye retinoblastom (C69.2)
9512/3 Andiferansiye “undiferansiye” retinoblastom (C69.2)
9513/3 Diffüz retinoblastom (C69.2)
9514/1 Spontan regrese “gerileyen” retinoblastom (C69.2)

9520/3 Olfaktör nörojenik tümör 9521/3 Olfaktör nörositom (C30.0)

Estesiyonörositom (C30.0)

9522/3 Olfaktör nöroblastom (C30.0)

Estesiyonöroblastom (C30.0)
9523/3 Olfaktör nöroepitelyom (C30.0)

Estesiyonöroepitelyom (C30.0)

953 Meninjiyomlar (C70.-)


9530/0 Meninjiyom, NOS

Mikrokistik meninjiyom Sekretuvar meninjiyom Lenfoplazmositlk meninjiyom Metaplastik meninjiyom
9530/1 Meninjiyomatozis, NOS Diffüz meninjiyomatozis Multipl meninjiyom
9530/3 Malign meninjiyom

Anaplastik meninjiyom Leptomenijiyal sarkom Meninjiyal sarkom Meningoteliyal sarkom
9531/0 Meningotelyal meninjiyom Endotliyomatöz meninjiyom Sinsisyal meninjiyom
9532/0 Fibröz meninjiyom

Fibroblastik meninjiyom9533/0 Psammomatöz meninjiyom 9534/0 Angiyomatöz meninjiyom

9535/0 Hemanjiyoblastik meninjiyom (obs)

Anjiyoblastik meninjiyom (obs)

9537/0 Trasisyonel meninjiyom

Mikst meninjiyom
9538/1 Saydam hücreli "clear cell" meninjiyom

Kordoid “chordoid” meninjiyom
9538/3 Papiller meninjiyom

Rabdoid meninjiyom 9539/1 Atipik meninjiyom 9539/3 Meninjiyal sarkomatozis

954-957 Sinir kılıfı tümörleri

9540/0 Nörofibrom, NOS 9540/1 Nörofibromatozis, NOS

Multipl nörofibromatozis

Von Recklinghausen hastalığı (kemik dışında)

Recklinghausen hastalığı (kemik dışında)
9540/3 Malign periferik sinir kılıfı tümörü

MPSKT, NOS

Nörofibrosarkom (obs) Nörojenik sarkom (obs) Nörosarkom (obs)

Epitelioid MPSKT Melanotik MPSKT

Melanotik psammomatöz MPSKT Glandüler diferansiyasyon içeren MPSKT Mezenkimal diferansiyasyon içeren MPSKT
9541/0 Melanotik nörofibrom
9550/0 Pleksiform nörofibrom

Pleksiform nörom
9560/0 Nörilemom, NOS

Schwannom, NOS Nörinom

Akustik nörom (C72.4) Pigmentli schwannom

Melanotik schwannom Pleksiform schwannom Sellüler schwannom Dejenere schwannom Ansiyen schwannom Psammomatöz schwannom

9560/1 Nörinomatozis
9560/3 Malign nörilemom (obs) Malign schwannom, NOS (obs) Nörilemosarkom (obs)

9561/3 Rabdomiyoblastik diferansiyasyon içeren malign periferik sinir kılıfı tümörü

Rabdomiyoblastik diferansiyasyon gösteren malign “schwannoma”

Rabdomiyoblastik diferansiyasyon içeren MPSKT

Malign Triton tümörü
9562/0 Nörotekoma

Sinir kılıfı miksomu
9570/0 Nörom, NOS
9571/0 Perinöriom “Perineurioma”, NOS

İntranöral perinöriom Yumuşak doku perinöriomu
9571/3 Malign perinöriom

Perinöral MPSKT


958 Granüler hücreli tümörler ve yumuşak doku sarkomları9580/0 Granüler hücreli tümör, NOS

Granüler hücreli miyoblastom, NOS
9580/3 Malign granüler hücreli tümör

Malign granüler hücreli miyoblastom

9581/3 Yumuşak doku alveoler sarkomu 9582/0 Sella bölgesi granüler hücreli

tümörü (C75.1)
959-972 Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalar
959 Malign lenfomalar, NOS ya da diffüz
9590/3 Malign lenfoma, NOS

Lenfoma, NOS Mikrogliyom (C71.-)(obs)
9591/3 Non-Hodgkin, malign lenfoma, NOS

Non-Hodgkin lenfoma, NOS B hücreli lenfoma, NOS Lenfosarkom, NOS (obs)

Lenfosarkom, diffüz (obs) Malign lenfoma, diffüz, NOS

Malign lenfoma, "non-cleaved" çentiksiz hücreli, NOS

Retikülüm hücreli sarkom, NOS (obs) Retikülosarkom, NOS (obs) Retikülüm hücreli sarkom, diffüz (obs) Retikülosarkom, diffüz (obs)

“Hairy cell” saçlı hücreli leukemia varyant Malign lenfoma, lenfositik, intermedier diferansiye, nodüler (obs)

Diffüz lenfositik malign lenfoma, kötü diferansiye (obs)

Malign lenfoma, "cleaved” hücreli, NOS (obs) Malign lenfoma, küçük "cleaved" çentikli hücreli, diffüz (obs)

Malign lenfoma, andiferansiye hücreli tür, NOS (obs)

Malign lenfoma, andiferansiye hücreli, non-Burkitt (obs)

Malign lenfoma, küçük, "cleaved" çentikli hücreli, diffüz (obs)

Dalak “splenik” B-hücreli lenfoma /lösemi, sınıflandırılamayan

Dalak “splenik”diffüz kırmızı pulpa küçük B- hücreli lenfoma,
9596/3 Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma birlikte “composite”

B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, “intermediate” ile diffüz büyük B-hücreli lenfoma ve klasik Hodgkin lenfoması arasında bulgular içeren
9597/3 Primer kutanöz folikül merkezli lenfoma

965-966 Hodgkin lenfoma
9650/3 Hodgkin lenfoma, NOS

Hodgkin hastalığı, NOS Malign lenfoma, Hodgkin
9651/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin

Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, NOS (obs)

Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, diffüz (obs)

Hodgkin hastalığı, lenfosit-histiyosit baskın (obs)

9652/3 Hodgkin lenfoma, mikst hücreli, NOS

Klasik Hodgkin lenfoma, mikst hücreli, NOS
9653/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, NOS

Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, NOS
9654/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, diffüz fibrozis

Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, diffüz fibrozis
9655/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, retiküler

Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten yoksun, retiküler
9659/3 Hodgkin lenfoma, nodüler lenfosit baskın

Hodgkin paragranülom, NOS (obs) Hodgkin lenfoma, lenfosit baskın, nodüler Hodgkin paragranülom, nodüler (obs)
9661/3 Hodgkin granülom (obs) 9662/3 Hodgkin sarkom (obs)

9663/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, NOS Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, NOS Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, NOS
9664/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, hücresel faz

Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, hücresel faz9665/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, Derece “grade” 1

Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, derece 1

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, lenfosit baskın

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, mikst hücreli

9667/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, derece “grade” 2

Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, derece “grade” 2

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, lenfositten yoksun

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, sinsisyal varyant

967-972 Non-Hodgkin lenfomalar 967-969 Matür B hücreli lenfomalar


9670/3 Malign lenfoma, küçük B lenfositik, NOS

(bkz: 9823/3)

Malign lenfoma, lenfositik, NOS Malign lenfoma, lenfositik, diffüz, NOS Malign lenfoma, küçük hücreli, NOS Malign lenfoma, küçük lenfositik, NOS

Malign lenfoma, lenfositik, iyi diferansiye, diffüz Malign lenfoma, küçük hücreli, diffüz, NOS Malign lenfoma, küçük lenfositik, diffüz

9671/3 Malign lenfoma, lenfoplazmasitik

(bkz: 9761/3)

Malign lenfoma, lenfoplazmasitoid

İmmunositom (obs) Malign lenfoma, plazmasitoid Plazmasitik lenfoma (obs)
9673/3 "Mantle cell" lenfoma (tüm varyantları içerir: blastik, pleomorfik, küçük hücreli)

Malign lenfoma sentrositik (obs) Malign lenfoma, lenfositik, intermediyer diferansiyasyon, diffüz (obs)

Malign lenfomatöz polipozis "Mantle zon" lenfoma (obs)
9675/3 Malign lenfoma, karışık küçük ve büyük hücreli, diffüz (bkz: M-9690/3)

Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, NOS (obs)

Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik,

diffüz (obs)

Malign lenfoma, mikst hücreli tip, diffüz (obs) Malign lenfoma, mikst lenfositik-histiyositik, diffüz (obs)

9678/3 Primer effüzyon lenfoma

9679/3 Mediastinal büyük B hücreli lenfoma (C38.3)

Timik büyük B hücreli lenfoma (C37.9)
9680/3 Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, NOS

Diffüz büyük B hücreli lenfoma, NOS Histiyositik malign lenfoma, NOS (obs) Malign lenfoma, büyük B hücreli, NOS Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, sentroblastik, NOS

Malign lenfoma, büyük hücreli, NOS

Malign lenfoma, büyük "cleaved" hücreli, NOS(obs)
Malign lenfoma, büyük hücreli, diffüz, NOS (obs) Malign lenfoma, büyük hücreli, "noncleaved", NOS

Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved”, NOS (obs)

Malign lenfoma, "noncleaved", NOS Malign lenfoma, "noncleaved", diffüz, NOS Malign lenfoma, histiyositik, diffüz

Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved" ve

"noncleaved"

Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved" diffüz Malign lenfoma, büyük hücreli, "noncleaved", diffüz
Malign lenfoma, sentroblastik, NOS Malign lenfoma, sentroblastik, diffüz Anaplastik büyük B-hücreli lenfoma

B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, diffüz büyük B-hücreli lenfoma ve Burkitt lenfoması arasında intermedier bulgu içeren

Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, kronik inflemasyon “yangı” ile birlikte

EBV pozitif yaşlıların diffüz B-hücreli lenfoması

İntravasküler büyük B hücreli lenfoma (C49.9) İntravasküler B hücreli lenfoma Anjiyoendotelyomatozis

Anjiyotropik lenfoma

Primer kutenöz “birincil deri” DLBCL, “leg” bacak tip (C44.7)
Pirimer “birincil” diffüz büyük hücreli B-hücreli MSS’nin lenfoması (C70._, C71._, C72._)

T hücresinden zengin büyük B hücreli lenfoma Histiyositten zengin büyük B hücreli lenfoma
9684/3 Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, immünoblastik, NOS

Malign lenfoma, immünoblastik, NOS

İmmünoblastik sarkom (obs)

Malign lenfoma, büyük hücreli, immünoblastik
9687/3 Burkitt lenfoması, NOS (bkz: 9826/3) (Tüm türleri içerir)

Burkitt tümörü (obs)

Malign lenfoma, küçük "noncleaved", Burkitt tip (obs)

Malign lenfoma, andiferansiye, Burkitt tip Burkitt benzeri lenfoma
9688/3 T-hücreli / histiyosit zengin büyük B-hücreli lenfoma
9689/3 Dalak "marjinal zone" B hücreli lenfom (C42.2)

Splenik marjinal zon lenfoma, NOS (C42.2)

Splenik lenfoma, villöz lenfosit içeren (C42.2)
9690/3 Folliküler lenfoma, NOS

(bkz: M-9675/3)

Malign lenfoma, follikül senter, NOS Malign lenfoma, folliküler, NOS Malign lenfoma, nodüler, NOS Malign lenfoma, lenfositik, nodüler, NOS (obs)

Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, folliküler (obs)

Malign lenfoma, follikül senter, folliküler
9691/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 2 Malign lenfoma, mikst hücreli tür, folliküler (obs)

Malign lenfoma, mikst hücreli tür, nodüler (obs)

Malign lenfoma, mikst lenfositik-histiyositik, nodüler

Malign lenfoma, mikst küçük "cleaved" ve büyük hücreli, folliküler (obs)
9695/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 1 Malign lenfoma, küçük "cleaved" hücreli Malign lenfoma, lenfositik, az diferansiye, nodüler (obs)

Malign lenfoma, küçük "cleaved" hücreli (obs)

9698/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 3 Malign lenfoma, büyük hücreli, folliküler, NOS Malign lenfoma, büyük hücreli, noncleaved, folliküler, NOS (obs)

Folliküler lenfoma, derece “grade” 3A Folliküler lenfoma, derece “grade” 3B Malign lenfoma, sentroblastik, folliküler Malign lenfoma, histiyositik, nodüler (obs) Malign lenfoma, büyük hücreli "noncleaved", folliküler (obs)

Malign lenfoma, büyük "cleaved" hücreli, folliküler (obs)

Malign lenfoma, lenfositik, iyi diferansiye, nodüler (obs)
9699/3 "Marjinal zon" B hücreli lenfoma, NOS

"Marjinal zon" lenfoma, NOS BALT lenfoma

Bronş ilişkili "bronchial-associated" lenfoid doku lenfoması

MALT lenfoma Monositoid B hücreli lenfoma

Mukoza ilişkili "mucosal associated" lenfoid doku lenfoması

Nodal marginal zon lenfoma

SALT lenfoma, deri ilişkili "skin-associated" lenfoid doku lenfoması

Mukoza ilişkili lenfoid dokuların, ekstranodal marginal zon lenfoması,

970-971 Matür ve NK hücreli lenfoma9700/3 Mikozis fungoides (C44.-)

Pagetoid retikülozis
9701/3 Sezary sendromu

Sezary hastalığı
9702/3 Matür T hücreli lenfoma, NOS Perifirik T hücreli lenfoma, NOS T hücreli lenfoma, NOS

Perifirik T hücreli lenfoma, büyük hücreli Perifirik T hücreli lenfoma, pleomorfik orta ve büyük hücreli

Perifirik T hücreli lenfoma, pleomorfik küçük hücreli

T zon lenfoma

Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK negatif Lenfoepiteloid lenfoma

Lennert lenfoma9705/3 Anjiyoimmünobiastik T hücreli lenfoma Anjiyoimmünobiastik lenfoma (obs) Periferik T hücreli lenfoma, AILD (Anjiyoimmünobiastik lenfadenopati, disproteinemi içeren) (obs)
9708/3 Subkutanöz pannikülit benzeri T hücreli lenfoma
9709/3 Kutenöz T hücreli lenfoma, NOS (C44.-)

Kutenöz lenfoma, NOS (C44.-) (obs)

Pirimer kutenöz CD4-pozitif küçük/orta T-hücreli lenfoma

Primer kutenöz CD8-pozitif agresif epidermotropik sitotoksik T-hücreli lenfoma
9712/ İntravaskuler büyük B-hücreli lenfoma (C49.9)
9714/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, T hücreli ve "Null" hücreli tür

Büyük hücreli (Ki-1+) lenfoma Anaplastik büyük hücreli lenfoma

Anaplastik büyük hücreli lenfoma, CD30+ Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK pozitif
9716/3 Hepatosplenik T-hücreli lenfoma

Hepatosplenik gamma-delta hücreli lenfoma
9717/3 İntestinal T hücreli lenfoma

T hücreli lenfoma, enteropati ilişkili Intestinal T hücreli lenfoma, enteropati tip
9718/3 Primer kutenöz CD30+ T hücreli lenfoproliferatif disorder (C44.-)

Lenfomatoid papülozis (C44.-)

Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma (C44.-)

Primer kutanöz CD30+ büyük T hücreli lenfoma (C44.-)
9719/3 NK/T hücreli lenfoma, nazal ve nazal- tip

Malign retikülozis, NOS Anjiyosentrik T hücreli lenfoma (obs)

Ekstranodal NK/T- hücreli lenfoma, nazal tip Malign midline "orta çizgi" retikülozis Polimorfik retikülozis (obs)

T/NK-hücreli lenfoma
972 Prekürsör hücreli lenfoblastik lenfoma


9724/3 Çocukların, sistemik EBV pozitif T-hücreli lenfoproliferatif hastalığı
9725/3 “Hydroa vacciniforme-like” lenfoma
9726/3 Primer kutenöz gamma-delta T-hücreli lenfoma
9727/3 Prekürsör hücreli lenfoblastik lenfoma,

NOS (bkz: M-9835/3)

Malign lenfoma, lenfoblastik, NOS (bkz: M-9835/3)

Lenfoblastom

Malign lenfoma, "convoluted" hücreli (obs) Blastik NK hücreli lenfoma (obs)

Blastik plazmasitoid dendritik hücreli neoplazm
9728/3 Prekürsör B hücreli lenfoblastik lenfoma

(bkz: M-9836/3)
9729/3 Prekürsör T hücreli lenfoblastik lenfoma (bkz: M-9837/3)

973 Plazma Hücreli Tümörler


9731/3 Plazmasitom, NO

Plazma hücreli tümör

Kemiğin plazmasitomu (C40.-, C41.-) Soliter miyelom

Soliter plazmasitom
9732/3 Multipl miyelom (C42.1) Miyelom, NOS(C42.1) Miyelomatozis (C42.1) Plazma hücreli miyelom (C42.1)
9733/3 Plazmasitik lösemi (C42.1)

Plazmasitik lösemi (C42.1)
9734/3 Plazmasitom, ekstramedüller

(kemik dışında)

Ekstraossöz plazmasitom
9753/3 Plazmablastik lenfoma

9737/3 ALK pozitif büyük B-hücreli lenfoma 9738/3 Büyük B-hücreli lenfoma,

HHV8-ilişkili multisentrik

Castelman hastalığı974 Mast hücresi tümörleri


9740/1 Mastositom, NOS

Mast hücreli tümör, NOS Kutenöz mastositozis Diffüz kutenöz mastositozis

Ekstra kutenöz mastositozis Derinin soliter mastositomu

Urtikeriya pigmentoza
9740/3 Mast hücreli sarkom Malign mast hücreli tümör Malign mastositom

9741/1 “Indolent” “sessiz” sistemik mastositozis 9741/3 Malign mastositozis

Sistemik doku mast hücreli hastalığı Agresif sistemik mastositozis Sistemik mastositozis, AHNMD ilişkili

Sistemik mastositozis, hematolojik klonal non- mast hücreli bozukluk “disorder” ilişkili
9742/3 Mast hücreli lösemi (C42.1)


975 Histiyositlerin ve aksesuar lenfoid hücrelerin neoplazmları
9750/3 Malign histiyositozis

Histiyositik nodüler retikülozis (obs)

9751/1 Langerhans hücreli histiyositozis, NOS

(Bu kodlar tüm Langerhans hücresi histiyosit tipleri için olup, daha

önceki 9751/1 den 9754/3 e kadar olan kodların yerini almıştır)

Langerhans hücreli granülomatozis (obs) Eozinofilik granülom

Akut progressif histiyositozis X (obs) Histiyositozis X, NOS

Hand-Schuller-Christian hastalığı (obs) Letterer-Siwe hastalığı

Nonlipid retiküloendotelyozis (obs)
Langerhans hücreli histiyositozis, dissemine(obs)

Langerhans hücreli histiyositozis, generalize (obs)

Langerhans hücreli histiyositozis, mono-osteotik (obs)

Langerhans hücreli histiyositozis, poli-osteotik (obs)

Langerhans hücreli histiyositozis, multifokal (obs)

Langerhans hücreli granülomatozis, ünifokal (0bs)

Langerhans hücreli granulomatozis, ünifokal (obs)
9755/3 Histiyositik sarkom

Gerçek histiyositik lenfoma
9756/3 Langerhans hücreli sarkom
9757/3 "Interdigitating" dendritik hücreli sarkom

"Interdigitating" hücreli sarkom Dendritik hücreli sarkom, NOS

Ayırt edilemeyen “indeterminate” dentritik hücreli tümör
9758/3 Folliküler dendritik hücreli sarkom

Folliküler dendritik hücreli tümör
9759/3 Fibroblastik retikuler hücreli tümör

976 İmmunoproliferatif hastalıklar
9760/3 İmmunoproliferatif hastalık, NOS 9761/3 Waldenstrom makrogloblinemisi (C42.0)

(bkz: 9671/3)
9762/3 Ağır zincir hastalığı, NOS Alfa ağır zincir hastalığı Gamma ağır zincir hastalığı

Franklin hastalığı Mu ağır zincir hastalığı9764/3 İmmunoproliferatif ince barsak hastalığı (C17.-)

Mediterranean lenfoma
9765/1 Monoklonal gammopati, önemi tanımlanamayan

MGUS

Monoklonal gammopati, NOS
9766/1 Anjiyosentrik immunoproliferatif

981-983 Lenfoid lösemi
9811/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, NOS 9812/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma,

t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1

içeren

lezyon

9813/3

B lenfoblastik lösemi/lenfoma,

Lenfomatoid granülomatozis
t(v;11q23);MLL “rearrnged” içeren
9767/1 Anjiyoimmünoblastik lenfadenopati (AIL)

İmmunoblastik lenfadenopati (IBL) (obs)

9768/1 T-gamma lenfoproliferatif hastalık 9769/1 İmmünglobülin depo hastalığı

Primer “birincil” amiloidozis

Sistemik hafif zincir hastalığı
980-994 Lösemiler980 Lösemiler, NOS
9800/3 Lösemi, NOS

Alösemik lösemi, NOS (obs) Kronik lösemi, NOS (obs) Subakut lösemi, NOS (obs)

9801/3 Akut lösemi, NOS

Blast hücreli lösemi

Kök hücreli "stem cell" lösemi Andiferansiye lösemi
9805/3 Akut bifenotipik lösemi

Akut bilineal lösemi

Akut mikst "lineage" lösemi
9806/3 Mikst fenotipik akut lösemi, t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1
9807/3 Mikst fenotipik akut lösemi, t(v;11q23);MLL “rearrnged”
9808/3 Mikst fenotipik akut lösemi, B/miyeloid, NOS
9809/3 Mikst fenotipik akut lösemi, T/miyeloid, NOS

9814/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1 (ETV6-

RUNX1) içeren
9815/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hiperdiploidi içeren
9816/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hipodiploidi içeren Hipodiploid ALL)
9817/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH içeren
9818/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1 (TCF3-

PBX1) içeren
9820/3 Lenfoid lösemi, NOS Lenfatik lösemi, NOS (obs) Lenfositik lösemi, NOS (obs) Alösemik lehfoid lösemi (obs)

Alösemik lenfatik lösemi (obs) Alösemik lenfositik lösemi (obs)

Lenfosarkom hücreli lösemi (obs) Subakut lenfoid lösemi (obs)

Subakut lenfatik lösemi (obs) Subakut lenfositik lösemi (obs)
9823/3 B-hücreli kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma (bkz: M-9670/3)

Kronik lenfatik lösemi Kronik lenfositik lösemi

Kronik lenfositik lösemi, B-hücre tipi

(BCLL varyantlarının tüm tiplerini içerir) Kronik lenfoid lösemi
9826/3 Burkitt hücreli lösemi (bkz: M-9687/3)

Akut lösemi, Burkitt tipi (obs)

Akut lenfoblastik lösemi, matür, B-hücre tipi B-ALL (obs)

FABL3 (obs)
9827/3 Erişkin "adult" T hücreli lösemi/ lenfoma (HTLV-1 pozitif) (tüm türleri içerir)

Erişkin T-hücreli lösemi Erişkin T-hücreli lenfoma

Erişkin T- hücreli lenfoma / lösemi
9831/1 T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi

Büyük granüler lenfositozis, NOS

NK-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi T-hücreli büyük granüler lenfositozis, NOS

NK-hücreli kronilk lenfoproliferatif bozukluk “disorder”
9832/3 Prolenfositik lösemi, NOS 9833/3 Prolenfositik lösemi, B-hücre tipi 9834/3 Prolenfositik lösemi, T-hücre tipi

9835/3 "Precursor" hücreli lenfoblastik lösemi, NOS (bkz: M-9727/3)

Akut lenfoblastik lösemi, NOS (Bkz: M-9727/3)

Akut lenfoblastik lösemi, L2 tip, NOS Akut lenfoblastik lösemi-lenfoma, NOS Lenfoblastik lösemi, NOS

Akut lenfatik lösemi Akut lenfositik lösemi Akut lenfoid lösemi FAB L1 (obs)

FAB L2

Prekürsör hücreli lenfoblastik lösemi, fenotipik olmayan

Akut lenfoblastik lösemi, prekürsör hücreli tip
9836/3 Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lösemi

(bkz: M-9728/3)

c-ALL

Common ALL "Common" prekürsör B ALL Pre-B ALL

Pre-pre-B ALL Pro-B ALL
9837/3 Prekürsör T-hücreli lenfoblastik lösemi (Bkz: M-9729/3)

Kortikal T ALL Matür T ALL Pre-pre-T ALL Pro-T ALL

T lenfoblastik lösemi/lenfoma
984-993 Miyeloid lösemiler


9840/3 Akut miyeloid lösemi, M6 tipi

Akut eritremi (obs)

Akut eritremik miyelozis (obs) Akut eritroid lösemi

AML M6

Di Guglielmo hastalığı Eritremik miyelozis Eritrolösemi

FAB M6 M6A M6B
9860/3 Miyeloid lösemi, NOS

Granülositik lösemi, NOS Miyelositik lösemi, NOS Miyelojenöz lösemi, NOS Miyelomonositik lösemi, NOS

Non-lenfositik lösemi, NOS Alösemik miyeloid lösemi (obs)

Alösemik granülositik lösemi (obs) Alösemik miyelojenöz lösemi (obs)

Alösemik monositik lösemi (obs) Kronik monositik lösemi (obs) Eozinofilik lösemi

Monositik lösemi, NOS Subakut monositik lösemi (obs) Subakut miyeloid lösemi (obs)

Subakut granülositik lösemi (obs) Subakut miyelojenöz lösemi (obs)
9861/3 Akut miyeloid lösemi, NOS (bkz: M-9930/3) (FAB ya da DSÖ tipi spesifiye edilemeyen) Akut granülositik lösemi

Akut miyelositik lösemi Akut miyelojinöz lösemi Akut non-lenfositik lösemi

Akut miyeloid lösemi, mutant CEBPA içeren Akut miyeloid lösemi, mutant NPM1 içeren
9863/3 Kronik miyeloid lösemi, NOS Kronik granülositik lösemi, NOS Kronik miyelositik lösemi, NOS Kronik miyelojinöz lösemi, NOS
9865/3 Akut miyeloid lösemi t(6;9) (p23;q34);DEK-NUP214 içeren9866/3 Akut promiyelositik lösemi, t(15;17) (q22;q11-12)

Akut promiyelositik lösemi, NOS Akut miyeloid lösemi, PML/RAR-alfa

Akut miyeloid lösemi, t(15:17)(q22;q11-12) Akut promiyelositik lösemi, PML/RAR-alfa FAB M3 (tüm varyantları içerir)
9867/3 Akut miyelomonositik lösemi

FAB M4
9870/3 Akut bazofilik lösemi
9871/3 Akut miyeloid lösemi, "abnormal" kemik iliği eozinofilisi gösteren (tüm türleri içerir)

Akut miyeloid lösemi, CBFbeta/MYH11 Akut miyeloid lösemi, inv (16)(p13;q22) Akut miyeloid lösemi, t(16;16)(p13;q11) Akut miyelomonositik lösemi, abnormal eozinofili içeren

FAB M4Eo
9872/3 Akut miyeloid lösemi, minimal diferansiye

Akut miyeloblastik lösemi FAB MO
9873/3 Akut miyeloid lösemi, matürasyon göstermeyen

FAB M1
9874/3 Akut miyeloid lösemi, matürasyon gösteren

FAB M2, NOS
9875/3 Kronik miyelojenöz lösemi, BCR/ABL pozitif (+)

Kronik granülositik lösemi, t(9;22)(q34;q11)

Kronik granülositik lösemi, BCR/ABL

Philadelphia kromozomu (ph1) pozitif(+) Kronik granülositik lösemi, t(9;22)(q34;q11)

Kronik miyelojenöz lösemi

Philadelphia kromozomu (Ph1) pozitif (+) Kronik miyelojenöz lösemi, t(9;22) (q34;q11)

9876/3 Atipik kronik miyeloid lösemi, BCR/ABL negatif (-)

Atipik kronik miyeloid lösemi, Philadelphia kromozomu (Ph1) negatif (-)
9891/3 Akut monositik lösemi

Akut monoblastik lösemi Monoblastik lösemi, NOS

FAB M5 (tüm varyantları içerir)
9895/3 Akut miyeloid lösemi, miyelodisplazi- ilişkili değişiklikler gösteren

Akut miyeloid lösemi, “multilineage” displazi içeren

Akut miyeloid lösemi, öncesinde miyelodisplastik sendrom içeren Akut miyeloid lösemi, öncesinde, miyelodisplastik sendrom içermeyen
9896/3 Akut miyeloid lösemi, t(8;21)(q22;q22) Akut miyeloid lösemi, AML1 (CBF-alfa)/ETO Akut miyeloid lösemi, t(8;21) (q22;q22);RUNX1-RUNX1T1 içeren

FAB M2, AML1 (CBF-alfa)/ETO FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
9897/3 Akut miyeloid lösemi,11q23 "abnormalitesi"

Akut miyeloid lösemi, MLL

Akut miyeloid lösemi, t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL içeren

9898/1 Transiyen abnormal “miyelopoiesis” 9998/3 Miyeloid lösemi, Down sendromu

ilişkili
9910/3 Akut megakaryoblastik lösemi

Megakaryositik lösemi FAB M7
9911/3 Akut miyeloid lösemi (megakaryoblastik), t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
9920/3 Terapi ilişkili miyeloid neoplazm

Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, NOS Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, alkilleyici ajan ilişkili

Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, "epipodophyllotoxin" ilişkili
9930/3 Miyeloid sarkom (bkz: M-9861/3) Kloroma “chloroma” Granülositik sarkom
9931/3 Akut panmiyelozis, miyelofibrozis ilişkili (C42.1)

Akut miyelosklerozis, NOS Akut panmiyelozis, NOS Akut miyelofibrozis Malign miyelosklerozis (obs)
9940/3 "Hairy cell" saçlı hücreli lösemi (C42.1)


994 Diğer lösemiler

"Hairy cell" saçlı hücreli tür varyant Lösemik retiküloendotelyozis

9945/3 Kronik miyelomonositik lösemi, NOS Kronik miyelomonositik lösemi, Tip I Kronik miyelomonositik lösemi, Tip II

Kronik miyelomonositik lösemi, transfor- masyon gösteren (obs)
9946/3 Juvenil miyelomonositik lösemi

Juvenil kronik miyelomonositik lösemi
9948/3 Aggressiv NK-hücreli lösemi

995-996 Kronik miyeloproliferatif bozukluklar
9950/3 Polisitemia vera

Kronik eritremi (obs) Polisitemia rubra vera Proliferatif polisitemi

9960/3 Miyeloproliferatif neoplazm, NOS Kronik miyeloproliferatif hastalık, NOS Kronik miyeloproliferatif bozukluk Miyeloproliferatif hastalık, NOS

9961/3 Primer “birincil” miyelofibrozis Agnojenik miyeloid metaplazi Kronik idyopatik miyelofibrozis Megakaryositik miyelosklerozis

Miyeloproliferatif hastalık sonucu gelişen miyelofibrozis

Miyeloid metaplazi gösteren miyelofibrozis Miyelosklerozis, miyeloid metaplazi içeren
9962/3 Esansiyel trombositemi Esansiyel hemorajik trombositemi İdyopatik hemorajik trombositemi İdyopatik trombositemi

9963/3 Kronik nötrofilik lösemi
9964/3 Kronik eozinofilik lösemi, NOS

Hipereozinofilik sendrom
9965/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, PDGFRA “rearrangment” ilişkili
9966/3 Miyeloid neoplazmlar, PDGFRB rearrangmant” ilişkili
9967/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, FGFR1 “abnormalitesi” ilişkili


997 Diğer hematolojik bozukluklar
9970/1 Lenfoproliferatif bozukluklar, NOS

Lenfoproliferatif hastalıklar, NOS
9971/3 Post transplant lenfoproliferatif bozukluk, NOS

PTLD, NOS
9971/3 Polimorfik post transplant lenfoproliferatif bozukluk
9975/1 Miyeloproliferatif neoplazm, sınıflandırılamayan

Miyelo displastik/miyeloproliferatif neoplazm, sınıflandırılamayan

998-999 Miyelodisplastik sendrom


9980/3 Refrakter anemi

Refrakter anemi, sideroblastsız
9982/3 Refrakter anemi, sideroblastlı

RARS

Refrakter anemi, halka sideroblastlı ve trombositozis ile birlike

Refrakter anemi, halka sideroblastlı
9983/3 Refrakter anemi, aşırı “excess” blast içeren

RAEB RAEB I RAEB II

9984/3 Refrakter anemi, aşırı “excess” transforme blast içeren

RAEB-T

9985/3 Refrakter sitopeni, "multilineage" displazili

Çocukluk çağı, dirençli “refrakter” sitopeni

9986/3 Miyelodisplastik sendrom, 5q deletion içeren (5q-) sendrom içeren

Miyelo displastik sendrom, izole del (5q) içeren

9987/3 Sağaltım ilişkili miyelodisplastik sendrom, NOS

Sağaltım ilişkili miyelodisplastik sendrom, alkilleyici ajan ilişkili

Sağaltım ilişkili miyelodisplastik sendrom, "epipodophyllotoxin" ilişkili
9989/3 Miyelodisplastik sendrom, NOS Miyelodisplastik sendrom, sınıflandırılamayan Prelösemi (obs)

Prelösemik sendrom (obs) 9991/3 Refrakter nötropeni 9992/3 Refrakter trombositopeni


UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji

ICD-O International Classification of Disease for Oncology”Alfabetik Dizin

NOS - not otherwise specied” Başka biçimde tanımlanamayan


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   67

Benzer:

Çeviri iconTürkçe çeviri: Mert Demir

Çeviri iconÇeviri Hüseyin Mevsim,, 0542 687 67 37

Çeviri iconÇEVİRİ: ali Çİmen--petek demiR

Çeviri iconÇeviri : Bursa / Gürsu İlçe Müftüsü İbrahim gemiCİ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com