Çeviri


sayfa29/67
d.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67
889-892 Miyomatöz neoplazmlar8890/0 Leyomiyom, NOS

Fibroid uterus (C55.9) Fibromiyom Leyomiyofibrom

Lipoleyomiyom Pleksiform leyomiyom
8890/1 Leyomiyomatozis, NOS

İntravasküler leyomiyomatozis

8890/3 Leyomiyosarkom, NOS 8891/0 Epiteloid leyomiyom

Leyomiyoblastom

8891/3 Epiteloid leyomiyosarkom 8892/0 Sellüler leyomiyom 8893/0 "Bizzare" leyomiyom

Atipik leyomiyom Pleomorfik leyomiyom Simplastik leyomiyom
8894/0 Anjiyomiyom

Vasküler leyomiyom Anjiyoleyomiyom
8894/3 Anjiyomiyosarkom 8895/0 Miyom

8895/3 Miyosarkom

8896/3 Miksoid leyomiyosarkom
8897/1 Düz kas tümörü, malignite potansiyeli belirsiz

Düz kas tümörü, NOS 8898/1 Metastaz yapan leyomiyom 8900/0 Rabdomiyom, NOS

8900/3 Rabdomiyosarkom, NOS

Rabdosarkom
8901/3 Pleomorfik rabdomiyosarkom, erişkin tür

Pleomorfik rabdomiyosarkom, NOS

8902/3 Mikst “karışık” tip rabdomiyosarkom Mikst “karışık” embiryonel rabdomiyosarkom ve alveoler rabdomiyosarkom

8903/0 Fötal rabdomiyom 8904/0 Erişkin rabdomiyom

Glikojenik rabdomiyom

8905/0 Genital rabdomiyom (C51.-, C52.9) 8910/3 Embiryonel rabdomiyosarkom, NOS

Pleomorfik embiryonel rabdomiyosarkom

Sarkoma botryoides Botrioid sarkom
8912/3 İğsi “spindel” hücreli rabdomiyosarkom 8920/3 Alveoler rabdomiyosarkom

8921/3 Gangliyonik diferansiyasyon gösteren rabdomiyosarkom

Ektomezenkimom

893-899 Kompleks mikst ve stromal neoplazmlar

8930/0 Endometriyal stromal nodül (C54.1) 8930/3 Endometriyal stromal sarkom, NOS

(C54.1)

Endometriyal sarkom, NOS (C54.1) Endometriyal stromal sarkom, yüksek derece (C54.1)
8931/3 Endometriyal stromal sarkom, düşük derece (C54.1) Endolenfatik stromal miyozis (C54.1) Endometrial stromatozis (C54.1) Stromal endometriyozis (C54.1) Stromal miyozis, NOS (C54.1)
8932/0 Adenomiyom

Atipik polipoid adenomiyom
8933/3 Adenosarkom 8934/3 Karsinofibrom 8935/0 Benign stromal tümör 8935/1 Stromal tümör, NOS 8935/3 Stromal sarkom, NOS
8936/0 Benign gastrointestinal stromal tümör (GİST)

GİST benign
8936/1 Gastrointestinal stromal tümör (GIST) NOS

GİST, NOS

Malignite potanisyeli belirlenemeyen gastrointestinal stromal tümör Gastrointestinal otonom sinir tümörü GANT

Gastrointestinal "pace maker" hücreli tümör
8936/3 Gastrointestinal stromal sarkom Malign gastrointestinal stromal tümör GİST, malign
8940/0 Pleomorfik adenom

Mikst tümör, NOS

Mikst tümör, tükrük bezi türü, NOS (C07.-,C08.-)

Kondroid siringom (C44.-)
8940/3 Malign mikst tümör, NOS Malign mikst tümör, tükrük bezi türü (C07.-,C08.-)

Malign kondroid siringom (C44.-)
8941/3 Pleomorfik adenomda karsinom (C07-, C08.-)
8950/3 Müller mikst tümörü (C54.-) 8951/3 Mezodermal mikst tümör 8959/0 Benign kistik nefroma (C64.9)

8959/1 Kistik ve kısmi “partially” diferansiye nefroblastom (C64.9)
8959/3 Malign kistik nefroma (C64.9)

Malign multiloküler kistik nefroma (C64.9)

8960/1 Mezoblastik nefroma 8960/3 Nefroblastoma, NOS (C64.9)

“Nefroma”, NOS (C64.9)

Wilms tümörü (C64.9)
8963/3 Malign rabdoid tümör Rabdoid sarkom Rabdoid tümör, NOS
8964/3 Böbreğin saydam “clear” hücreli sarkomu (C64.9)

8965/0 Nefrojenik adenofibrom (C64.9) 8966/0 "Renomedüller" interstisyel hücreli

tümör (C64.9)

Renomedüller fibrom (C64.9)

8967/0 Ossifiye renal tümör (C64.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22.0)

Embiryonel hepatom (C22.0)

Epitelyoid hepatoblastom (C22.0)

Mikst epitelyal-mezenkimal hepatoblastom (C22.0)

8971/3 Pankreatoblastom (C25.-) 8972/3 Pulmoner blastom (C34.-)

Pnömoblastom (C34.-)
8973/3 Plöropulmoner blastom 8974/1 Siyaloblastom

8975/1 Kalsifiye yuvalar içeren, epitelyal stromal tümör (C22.0)

8980/3 Karsinosarkom, NOS 8981/3 Embiryonel karsinosarkom 8982/0 Miyoepitelyom

MIyoepitelyal adenom

Miyoepitelyal tümör8982/3 Malign miyoepitelyom

Miyoepitelyal karsinom 8983/0 Adenomiyoepitelyom (C50.-) 8990/0 Benign mezenkimom

8990/1 Mezenkimom, NOS

Mikst mezenkimal tümör
8990/3 Malign mezenkimom

Mikst mezenkimal sarkom
8991/3 Embiryonel sarkom

900-903 Fibroepitelyal neoplazmlar

9000/0 Brenner tümörü, NOS (C56.9) 9000/1 Snır “borderline” malignite gösteren

Brenner tümörü (C56.9)

Prolifere Brenner tümörü (C56.9) 9000/3 Malign Brenner tümörü (C56.9) 9010/0 Fibroadenom, NOS (C50.-)

9011/0 İntrakanaliküler fibroadenom (C50.-)

9012/0 Perikanaliküler fibroadenom (C50.-) 9013/0 Adenofibrom, NOS (C50.-)

Kistadenofibrom, NOS Papiller adenofibrom
9014/0 Seröz adenofibrom, NOS

Seröz kistadenofibrom, NOS
9014/0 Sınır "borderline" malignite içeren seröz adenofibrom

Sınır "borderline" malignite içeren seröz kistadenofibrom
9014/3 Seröz adenokarsinofibrom

Malign seröz adenofibrom Seröz kistadenokarsinofibrom

Malign seröz kistadenofibrom
9015/0 Müsinöz adenofibrom, NOS

Müsinöz kistadenofibrom, NOS

9015/1 Sınır "borderline" malignite içeren müsinöz adenofibrom

Sınır "borderline" malignite içeren müsinöz kistadenofibrom
9015/3 Müsinöz adenokarsinofibrom

Malign müsinöz adenofibrom Müsinöz kistadenokarsinofibrom

Malign müsinöz kistadenofibrom
9016/0 Dev “gaint” fibroadenom (C50.-)
9020/0 Benign filloides “phyllodes” tümör (C50.-)

Benign sistosarkom filloides (C50.-)(obs)
9020/1 Sınır "borderline" filloides tümör (C50.-)

Sistosarkom filloides, NOS (C50.-) Filloides tümör, NOS (C50.-)
9020/3 Malign filloides tümör (C50.-)

Malign sistosarkom filloides (C50.-)
9030/0 Jüvenil fibroadenom (C50.-)


904 Sinoviya-benzeri doku neoplazmları

9040/0 Benign sinoviyom 9040/3 Sinoviyal sarkom, NOS

Sinoviyom, NOS Malign sinoviyom
9041/3 İğsi “spindle” hücreli sinoviyal sarkom

Monofazik fibröz sinoviyal sarkom 9042/3 Epitelioid hücreli sinoviyal sarkom 9043/3 Bifazik sinoviyal sarkom

9044/3 Saydam "clear" hücreli sarkom, NOS

(Böbrek dışında 8964/3)

Tendon ve aponörozların saydam hücreli sarkomu (C49.-)

Yumuşak dokuların malign melanomu (C49.-)
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67

Benzer:

Çeviri iconTürkçe çeviri: Mert Demir

Çeviri iconÇeviri Hüseyin Mevsim,, 0542 687 67 37

Çeviri iconÇEVİRİ: ali Çİmen--petek demiR

Çeviri iconÇeviri : Bursa / Gürsu İlçe Müftüsü İbrahim gemiCİ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com