Cmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi


d.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar

HÜKMÜN BOZULMASI
(CMK'nın 280/1-b maddesi atfıyla CMK'nın 289/1-h maddesi


uyarınca)


T.C.

ANTALYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. CEZA DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No s 2017/922 Esas

Karar No : 2017/784


İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ DOSYA NUMARASI MAHKEME KARAR TARİHİ SANIK


MÜDAFİSt GÖZALTI TARİHİ TUTUKLAMA TARİHİ TAHLİYE TARİHİ


Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi
2016/319 (E) ve 2017/13 (K)

07/02/2017

:HACER AYDIN, Aslan ve Menşura kızı, 25/08/1991
ÇORUM doğumlu, KAYSERİ, YEŞİLHİSAR,
Çadırkaya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atalar Mah.
istiklal Cad. No:24 İç Kapı No:4 Akköy(Kapanaıı)/
DENİZLİ adresinde oturur. Evli, çocuksuz, işsiz, TC
Kimlik No:23884603846

: Av. MİHRİBAN SARI SAKAL-AV'. HALİL SARI
: 05/09/2016-06/09/2016 (1 GÜN)

: 06/09/2016
: 07/02/2017


suç

SUÇ TARİHİ TEBLİĞ TARİHİ İSTİNAF EDEN VE TARİHİ


HÜKÜM


: Silahlı Terör ÖrgOtllne Üye Olma,

: 05/09/2016 ve öncesi
: 07/02/2017(Tefhim)

:1-Sanık Hacer Aydın Mödafı Av. Mihriban
Sansakal'm 09/02/2017 tarihli istinaf dilekçesi.

2-Sanık Hacer Aydın müdafi Av. Halil San'nın
14/03/2017 tarihli istinaf dilekçesi,

: Sanık Hacer Aydm'm üzerine atılı silahlı terör
örgütüne üye olma suçundan TCK'nun 314/2 maddesi.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5/1 maddesi,
TCK'nın 62/1, 58/9, 53, 63 maddeleri uyarınca 6 yıl 3
ay hapis cezası ile cezalandırılması,


Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre;

Denizli 2, Ağır Ceza Mahkemesinin 07/02/2017 tarih 2016/319 Esas - 2017/13 Karar sayılı dosyası istinaf incelemesi için dairemize gönderilmesi sonucu dairemizin 2017/715


Bu evrak 5070 sayılı kanun gereği elektronik imza ile imalatım ıştır.

UY Af Biffffm SislcmioSefci bu doUam hup .A-madn uy»p gov.ü abesinden fU3Q487 - tltuK5A7 - WTIEp4g - dMİAİg— ile criscbıliiMnir.esas sırasına kaydedilen dosyada sanık Hacer Aydın yönünden tefrik karan verilen davanın dairemizin 2017/922 esas sırasına kaydedilerek yapılan incelemesinde;

Sanık Hacer (Ayhan) Aydın'ın tüm aşamalarda üzerine atılı suçu işlemediğini, bylock programını kendisinin telefonuna yükleyip kullanmadığını savunması ve sanık Hacer hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu yönünde sanığa ait 0506 179 00 47 numaralı hattan 35890103001332-35527105389459- 35295207070094 IMEl numaralı telefonlarla 23/12/2014 tarihinde ve yine sanık adına kayıtlı 0538 049 25 83 numaralı hattan 35527105389459 IMEI nolu telefonla 25/08/2014 tarihlerinde ilk kez bylock programının kullanıldığına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının raporundan başka delil bulunmadığı,

Milli İstihbarat Teşkilatının 09/12/2016 tarih

10.2.001.01.000.390.1960.249-2236/691-94292157 sayılı yazısı ekinde tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Bylock sistemine dair düzenlenen teknik analiz ve raporunda belirtilen bilgiler dışında;

1- Sanık Hacer Aydın'ın cep telefonunun ele geçirildiği adres olan İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Güler Apartmanı, 2/9 sayılı adreste FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında arama yapılıp yapılmadığı, arama yapılmış ise suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı, adreste bulunan Fatma Özkan, Ayşe Nesibe Kurt, Raziye Tanrıkulu ve Yasin Özkan hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili soruşturma bulunup bulunmadığı, adı geçen şahıslar ile sanık Hacer Aydın'ın irtibatlı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmaması,

2- Sanık Hacer Aydm'ın 0506 179 00 47 ve 0538 049 25 83 numaralı hatlardan bylock uygulamasını hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı, Bylock uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı, yapmışsa kimlerle yaptığı, elektronik posta ve yazılı mesaj sistemini kullanarak örgütsel haberleşme yapıp yapmadığı, (Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, alıp almadığı) örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği, içerikleri ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma olup olmadığının araştınlmaması,

3- Sanığa ait Bylock programının kullanıldığı iddia edilen 0506 179 00 47 - 0538 049 25 83 numaralı hatlara, Bylock programının ilk kez yüklendiği tarih olarak bildirilen (23/12/2014 ve 25/08/2014) tarihler ile bu tarihlerden sonra bu numaralan arayan ve aranan kayıtlan gösterir HTS raporları temin edilerek, bu hatlardan görüşme yapan kişilerden sanık Hacer Aydın'ı tanıyıp tanımadıktan Hacer Aydın ile görüşüp görüşmediklerinin tespiti ile gerekirse bu kişiler hakkında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılmaması,

4- Bylock programının 35890103001332- 35527105389459-35295207070094 ve

35527105389459 IMEI nolu telefonlarla kullanıldığının bildirilmesi karşısında; IMEI numaralarından araştırma yapılarak, bu telefonların sanık Hacer adına kayıtlı hatlar dışında başka kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı, başka kişiler adına kayıtlı hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken belirtilen hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, CMK'nun 289/1-h maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan sanık müdafıinin istinaf talebinin kabulü ile CMK'nun 280/1-b maddesi atfıyla CMK'nun 289/1-h maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK.nun 286/1. Maddesi uyarınca kesin olarak 04/04/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi

Başkan 31592

Üye 37064

Üye 41129

Katip 117334

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Cmk\Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...

Cmk\Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Cmk\Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Cmk\**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R. G. de yayımlanan Karayolu Taşıma...

Cmk\399 sayılı khk'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel...

Cmk\4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...

Cmk\Özel olarak cmk’ya göre savcilik

Cmk\Cmk’ nun 250 Maddesiyle Yetkili Bölüm

Cmk\5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271

Cmk\T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk' nun 250 Maddesiyle Görevli ve Yetkili Birim)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com