BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi


d.ogren-sen.com > Sanat > Ders

BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
2015 – 2016 BAHAR DÖNEMİ DERS TASARIMI

I. Öğretim Elemanı


Öğr. Gör. Çığır İlbaş

Telefon : 2466666 / 1697

E-posta : cigir@baskent.edu.tr

Web Adresi : http://www.baskent.edu.tr/~cigirII. Ders Tanımı


Bilişim Hukuku ve Etiği dersinın içeriği, ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde özel ve tüzel kişilerin bilişim teknolojileriyle ilgili konulardaki hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Bilişim suçları, kişisel verilerin korunması, telif hakları, alan adı hukuku, elektronik sözleşmeler, Adli bilişim ve ilgili konular ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde incelenmektedir.III. Ders Programı
H1: Temel kavramlar

H2: Bilişim suçları

H3: Bilişim suçları ve sosyal mühendislik

H4: Bilişim suçları delil tespit yöntemleri

H5: Uluslararası mevzuat

H6: Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

H7: İnternet Yoluyla Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

ARASINAV

H8: Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

H9: Kişisel verilerin korunması

H10: Alan adları hukuku

H11: Mesafeli Sözleşmeler

H12: Elektronik İmza

H13: Adli Bilişim

H14: İnternet etiği
IV. Değerlendirme


Derse devam : % 10

Arasınav : % 40

Final : % 50V. Derse Devam


Mazeretsiz bir bir şekilde 4 hafta veya daha fazla derslere devamsızlık yapan öğrenciler F2 notu alacaktır. Derse devam için verilecek 10 puan derslere katılım (devam) oranında hesaplanarak dönem sonu notuna eklenecektir

VI. Kaynaklar
Derste kullanılan kaynaklar ve ders notları http://www.baskent.edu.tr/~cigir

web sitesinde haftalık olarak yayınlanmaktadır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi icon2015/2016 EĞİTİM ÖĞretim dönemi Önce anaokulu 6 yaş grubu

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi icon2015- 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi icon2015- 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi icon2015- 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi iconAnayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2015/58, K: 2015/117...

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi icon2015-2017 DÖnemi BÜTÇe hazirlama rehberi

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi iconİlkokulu 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Dönemi

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi iconOcak / Şubat / Mart Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

BİLİŞİm hukuku ve etiĞİ 2015 – 2016 bahar dönemi ders tasarimi iconDers araçları, lâboratuvar, çok amaçlı salon, kütüphane bilişim teknolojileri...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com