Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
0.9 Mb. 17 стр.
tamamen açık
Genel Hükümler BİRİNCİ kisim kapsam, Tanımlar, Görev ve YetkiGenel Hükümler BİRİNCİ kisim kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
0.77 Mb. 14 стр.
tamamen açık
Türk Bayrağı Nizamnamesini mer’iyete Koyan Kararname1 No : 277Türk Bayrağı Nizamnamesini mer’iyete Koyan Kararname1 No : 277
20.75 Kb. 1 стр.
tamamen açık
Özel öĞrenci etüt eğİTİm merkezleri rehberlik ve teftiŞ kilavuzuÖzel öĞrenci etüt eğİTİm merkezleri rehberlik ve teftiŞ kilavuzu
139.56 Kb. 4 стр.
tamamen açık
Modlara Göre Tehlikeli Madde Taşıma KanunlarıModlara Göre Tehlikeli Madde Taşıma Kanunları
20.71 Kb. 1 стр.
tamamen açık
Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlerBu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler
192.47 Kb. 4 стр.
tamamen açık
Yerel yönetim ve özellikleriYerel yönetim ve özellikleri
154.53 Kb. 4 стр.
tamamen açık
YurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliKYurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliK
48.23 Kb. 1 стр.
tamamen açık
Ceza Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? Objektif Ahlak KuralıCeza Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? Objektif Ahlak Kuralı
127.73 Kb. 3 стр.
tamamen açık
Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir?Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir?
149.39 Kb. 4 стр.
Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir? preview 1 Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir? preview 2
tamamen açık
İlk türk devletlerinde devlet teşKİLÂTIİlk türk devletlerinde devlet teşKİLÂTI
0.5 Mb. 7 стр.
tamamen açık
Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısıEkli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı
0.53 Mb. 15 стр.
tamamen açık
Akp hüKÜmetinin bir yillik icraati (durum tespiti)Akp hüKÜmetinin bir yillik icraati (durum tespiti)
51.5 Kb. 1 стр.
tamamen açık
TanımlarTanımlar
310 Kb. 5 стр.
tamamen açık
1-Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?1-Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?
31.52 Kb. 1 стр.
tamamen açık

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com