Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ?


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
SORU

.. firmadan 30.03.2012 tarihinde eski traktörümü verip, Yeni traktör aldım. Yeni traktör 10 gün içerisinde arıza vermeye başladı., Müteakip zamanlarda vermiş olduğu arıza ile traktörden yeterince faydalanamadım. 2 yıllık garanti süresinin çoğunluğu serviste geçti. Şimdi ise Garanti süresi bittiği içinde ,1.500 TL bakım ücreti isteniyor. Traktörün garanti süresince serviste ne kadar kaldığı kayıtlarda mevcuttur.

Eski traktörümü 14.000 TL saydım. Yeni traktöre de 30.000 TL fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 1.500 TL servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ?
CEVAP:

Tüketicinin bu şikayeti 6502 sayılı tüketici kanunu kapsamında değildir. Traktör ticari faaliyet aracıdır. Bu şikayet tüketici yasasına girmiyor diye, cevap vermemek te olmaz. İlçemiz çiftçileri arasında bu ve buna benzer bir çok olayın yaşandığı bilinmektedir. Mesela, Bahar gelmiş Çiftçimiz sorunsuz bir tarla hazırlama dönemine girmiş. A firmasından tarım aleti almış, Çiftçimiz yeni aldığına bin pişman. Eski aleti kullanmak zorunda kalıyor.

Öncelikle çiftçilerimiz sunu bilmelidir. Aldığı malın garanti ömrü ve Kullanım ömrü süresi ne kadardır? Bir malın 2 ömrü vardır. 1 Garanti- 2 Kullanım ömrü. Garanti ömrü kullanıcı hatası hariç tüm giderler üreticiye aittir.

Ör:

  1. Traktörün garanti süresi 2 yıl veya 3.000 saat çalışma ömrü hangisi önce dolarsa, Ayrıca 10 yıl kullanım ömrü 7 bölgede servis istasyon şartı- 30 iş gününde de tamir edilmiş olması gerekir. Bu yönetmelik gereğidir.

  2. Motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler 2 yıl garanti ömrü saat yok.

  3. Kendinden hareketli buldozerler, greyderler, dozer, loder, skreyper, silindir, toprak tesviyesine mahsus makinalar, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar, yol silindirleri, asfalt plenti, beton pompası, şap makinesi ve benzeri hafriyat ve inşaat makinaları ile yoldışı kaya kamyonu araçların vb.; 2 YIL veya 3.000 SAAT çalışma ömrü Hangisi önce dolarsa garanti kapsamındadır. 10 yıl kullanım ömrü 7 bölgede servis istasyon şartı - 30 iş gününde de tamir edilmiş olması gerekir.

  4. Altını çizerek söylüyorum. Garanti Süresi dolmamış bir maldan. (Kullanıcı hatası yoksa) Satıcı, üretici, ve ithalatçı sorumludur. Servis tüketicinin Muhatabı değildir. Kanun 6502 /11 mad. “Ayıplı Maldan .. satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Der. (servis yok) Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. (KULLANICI HATASININ BELGELENMESİ Servise aittir) “

Üstelik ; 6502 /10 mad. Malın “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.” Denilmektedir.
Çiftçilerimiz almış olduğu tarım aletlerinin ayıplı halinde Tüketici hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine gidemeyeceklerine göre ne yapmaları gerekir?

Yapılması Gereken :

  1. Öncelikle Ayıplı Mal aldığımız firmaya veya satıcıya bir İHTARNAME çekilir. İhtarname noter aracılığı ile olması gerekmez. Ama olursa iyi olur. Gönderilen İhtarnamenin tebliği edildiği belgelenmesi gerekir.

  2. İhtarname ekinde Ayıplı Mala ait belge örneklerinin bir nüshası eklenir.

  3. Bu şikayette Ayıplı Mal traktör olduğu için, işlenecek olan tarlanın dönüm miktarı belirtilmelidir. (Kiralık arazi dahil) Şikayet giderilmediği takdirde konu Mahkemeye intikalinde belgelenecek arazi miktarı belgesi tapu kira sözleşmesi vb.)

  4. İhtarnameden bir sonuç alınamaz ise, Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Ticari Dava açılır. Dava dilekçesine ihtarnameye eklenen belgeler ile İhtarname ücreti belgesi de eklenir.


( NOT : Tüketiciler Ayıplı Mal ile karşılaştıklarında sorunun çözümü için sözlü şikayet yerine “İHTARNAME” gönderme yöntemine baş vurmaları gerekmektedir. Haklı iseler İhtarname Sorunun çözümünü hızlandırır. Konunun Mahkemeye intikalinde de önemli belge niteliğindedir. Devletin dili yazıdır.)

İHTARNAME

ÖRNEĞİ
ŞİKAYETÇİ : ………………………………………………

(Adı Adresi)
ŞİKAYET EDİLEN: ………………………………………………..

(Firma Adı Adresi)
KONUSU : Ayıplı Mal
ŞİKAYET AÇIKLAMASI: : Firmanızdan 30.03.2012 tarihinde eski traktörümü verip, Yeni traktör aldım. Yeni traktör 10 gün içerisinde arıza vermeye başladı., Traktörün müteakip zamanlarda vermiş olduğu arıza ile traktörden yeterince faydalanamadım. Serviste arızasına çözüm üretemedi. Belgeleri de yazımın ekindedir.

Firmanızdan almış olduğum Ayıplı Traktör ile ilgili sorunum , ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde çözümlenmediği takdirde Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Ticari Dava açacağımı, 100 dönümü tapulu, 50 dönümü kiralık tarım arazisinin işlenmemesinden doğan zararımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna göre tazminini isteyeceğimi bilmenizi isterim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

../……./ 2012
Ad Soyad:……….

TC:……………

ADRES:

………………………….

Tel:

EKİ:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? icon7. 500 m2 kapalı sergi alanı, 000 m2 fuar ve konferans salon alanları...

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? icon% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconEski veri tabanındaki bilgiler yeni yılda yeni veri tabanına devredilerek çalışılacak ise

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconYeni sanilan bin yildan eski (eskimemiŞ) kurallar

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconYeni-eski, Mİkro-makro, fragman-büTÜN, CİNSİyet-cinselliK, beden-toplumsallik...

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconKişi başı 250 ile 000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin...

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconSesi duyulmadigi iCin fark edilmeyen, fark edilmediGi iCin gozden kacan

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconSesi duyulmadigi iCin fark edilmeyen, fark edilmediGi iCin gozden kacan

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconSesi duyulmadigi iCin fark edilmeyen, fark edilmediGi iCin gozden kacan

Eski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark verdim. Eski traktörümü arar oldum. 500 Tl servis ücreti ödememek için ne yapmalıyım ? iconSesi duyulmadigi iCin fark edilmeyen, fark edilmediGi iCin gozden kacan


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com