ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum


sayfa1/10
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MUHARREM SAYAN ORTAOKULU

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ


MURAT CİVAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
ÜNİTE - 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU:

Çevremizdeki bir olay yaşamın birçok alanını etkiler. Dünya üzerinde birçok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir.

Her olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir.
    Yakın çevremizdeki bir örneğe bakarsak bir olayın çok boyutlu olduğunu fark ederiz. Çünkü olaylardan farklı kişiler farklı şekillerde etkilenmektedir. Etkileniş biçimlerinin nedenleri ve sonuçları farklıdır.
Örneğin mahallemize açılan bir okul o çevrede eğitimi (kültürel) etkiler, orada iş kollarının gelişmesini sağlar (ekonomik), insanların yaşamını etkiler (sosyal).
OLAY: Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü iş veya hadiseye denir.

Örn. çocukların parkta oynaması, insanların alışveriş yapması, iki kişinin birbiriyle tartışması, trafik kazasının yaşanması, çevre kirliliğinin ortaya çıkması vs.

Karşılaştığımız olayların yalnızca bir nedeni yoktur, birden fazla nedeni olabilir. Sebepsiz olay yoktur.
OLGU: Doğruluğu kanıtlanabilir, kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Olgu kişiden kişiye değişmez.

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

İnsan canlı bir varlıktır.
GÖRÜŞ: Doğruluğu Kanıtlanamayan, kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir.

En iyi takım Fenerbahçe’dir.

Türkiye’nin en güzel ili Çorum’dur.

En çalışkan insanlar Türklerdir.
KAVRAM: Basit bir fikri veya gerçeği, bir gurup veya bir sınıf şeyi soyutlayarak ifade eden terim, kelime (Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır).

Örnek: nüfus, enerji, değer, kültür, değişim, demokrasi, aile, güç, çevre, bağımsızlık vs.
ÖZGÜRLÜK: Bir kişinin başkalarına zarar vermeden her istediğini yapabilmesidir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI

 1. Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)

 2. Konu gerektiği durumlarda sınırlandırılır

 3. Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır

 4. Konuyla ilgili bilgi toplanır. (Verilerin toplanması) (kitap, dergi, gazete vb. kaynaklardan. Kaynak adı, yazar adı, basım tarihi ve yeri, ilgili cilt ve sayfa numaraları yazılır)

 5. Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir. (Deney, gözlem ve araştırma)

 6. Raporun yazımı. Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir. Kaynakça belirtilir.


NOT: Yapılan Araştırmalarımızda eğer başka kaynaklardan alıntı yapılmışsa dipnot ve kaynakça belirtmeliyiz. Dipnot ve kaynakça göstermeden başkalarının bilgilerinin kullanılması bilimsellikle bağdaşmaz bu durum bilgi hırsızlığına girer. Araştırmalarımızda resimlerde kullanabiliriz.

Dipnot: Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları (cümle yada paragrafları) nereden ve kimden aldığımızı gösteren notlardır.
Varsayım: Doğruluğu kanıtlanmamış ama ispatlanacağı umulan iddaalardır.
Kaynakça: Yararlandığımız kaynakların adını belirtmemizdir.
Dilekçe hakkı: Bir isteğimiz, sorunumuz olduğunda onun çözümünü istemek için yazılan kısa yazılara dilekçe denir. Her insan sorunu ve isteğini dile getirmekte özgürdür. Bu nedenle istediği kuruma dilekçe verebilir. Ve dilekçesine cevap verilmesi kanuni bir zorunluluktur. Dilekçesine en geç 60 gün (2 ay) içinde cevap verilmesi şarttır.

Eğer aldığımız bir ürünü iade etmek istiyorsak 7 gün içinde faturası ile birlikte iade etmemiz gerekir.Ama firma ürünü iadeyi kabul etmezse dilekçe ile Tüketici Hakem heyetine başvurabiliriz.Dilekçeyi yolladığımız andan itibaren 20 gün içinde firma ürünü almakla sorumludur.

*** 4077 sayılı kanun Tüketicinin Korunması hakkındaki kanundur.
Bilgi edinme hakkı: Bir kişinin bir konu hakkında bilgi edinmek istemesidir. Her hangi bir kamu kuruluşundan istediğimiz konu hakkında bilgi edinme hakkına sahibiz.
ÜLKEMİZDE KARŞILAŞILAN TÜKETİCİ SORUNLARI KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR

Tüketici Hakları İhlalleri İçin:

Tüketici Mahkemesi

Tüketici Hakları Derneği

Tüketici Hakları Merkezi

Tüketici Sorunları İl/İlçe Hakem Heyeti

Reklâm Kurulu

Belediyeler

Hakların ihlal edildiği bir durumda; Tüketici Hakları Koruma Yasası’na göre; tüketici bir ay içerisinde itiraz edebilir. Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir. Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve ilçelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır. Bu heyetlere bir dilekçe ile alınan malın faturası ya da fişi ile başvurulur. Tüketici burada verilen karardan da memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.
SOSYAL BİLGİLERİN AMAÇLARI
* Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu birer vatandaş olmamızı sağlar.
* Yaşadığı çevresini yurdunu ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur.
* Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok büyüktür.
* Haklarımızın neler olduğunu, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle söyler.
* Türk kültür ve tarihini oluşturan öğeleri kavrarız.
* Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.
* Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.
* Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.
* Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.
* Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

Atatürk ve sosyal bilimler: Sosyal Bilimler deyince tarih, coğrafya, arkeoloji, psikoloji,sosyoloji, sosyal bilgiler, vatandaşlık gibi konular aklımıza gelmelidir.


 • Türk Tarih Kurumu (TTK) : Türk Tarih Kurumunun amacı tarihimizi öğrenmek onu korumak , geliştirmek ve gelecek kuşaklara tarihimizi aktarmaktır. Bu amaçla Atatürk 1931’ de Türk Tarih Kurumu’nu kurdurmuştur.
 • Türk Dil Kurumu (TDK): Amacı Türkçe’mizi korumak, dilimizi yabancı kelimelerden arındırmak, onu geliştirmek ve doğru Türkçe kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu amaçla Atatürk 1932’ de Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.
 • Ayrıca Cumhuriyetin ilk yıllarında; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF), halk evleri açılmıştır.
 • Hukuk Fakültesinin açılması.
 • Çeşitli müzelerin açılması da Mustafa Kemal’in sosyal bilimlere önem verdiğini gösterir.

Not: 1. Atatürk mal varlığının bir kısmını Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarına bırakmıştır.

2. Türk Dil ve Türk Tarih kurumları Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
NOT : VATANDAŞ OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ ( K O V A )

 1. K anunlara Uymak

 2. O y kullanmak ( Seçme-seçilme )

 3. V ergi vermek

 4. A skerlik yapmak.


ÜNİTE - 2 YERYÜZÜNDE YAŞAM
HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya belli bir bölümünün belirli oranda küçültülerek bir düzleme çizilmiş halidir.

*Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için;

1- Kuşbakışı olarak çizilmesi

2- Ölçeğe göre küçültülmesi

3- Düzleme aktarılması gerekir
Ölçek: Haritalardaki küçültme oranıdır. Bir haritanın ne kadar küçültüldüğünü gösterir.

2 çeşit ölçek vardır: Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçek 1. Kesir Ölçek: Payı 1 olan, kesir sayılarıyla gösterilen ölçektir. Örnek : 1/100.000, 1:500.000

şeklinde gösterilir. Kesir ölçekler daima cm ile gösterilir. • Paydadaki sayı yeryüzü şeklinin kaç kat küçültüldüğünü gösterir. Örneğin : 1/100 000 : Yani haritadaki 1 cm’lik bir uzunluk gerçekte 100 000 cm’dir.
 • Kesir ölçeklerde, paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür, görünen alan genişler ve haritaların ayrıntıları azalır.
 • Paydadaki rakam küçüldükçe ölçek büyür, görülen alan daralır ve haritaların ayrıntıları artar. 1. Çizgi Ölçek: Aşağıdaki şekilde ifade edilen ölçeklerdir.Haritaları incelersek;

* 1 Nolu haritanın ölçeği en büyüktür. Çünkü ölçeğinin paydası diğer ölçeklerin paydalarına göre daha küçüktür.
* 1 nolu haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan daha büyüktür. Çünkü ölçeği daha büyüktür.
* 3 Nolu haritanın ölçeği en küçük ölçektir. Çünkü payda değeri en büyük olanıdır.
* 3 nolu haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan daha küçüktür. Çünkü ölçeği en küçük ölçektir.

HARİTA - ÖLÇEK İLİŞKİSİ
Küçük Ölçekli Haritalar

Büyük Ölçekli Haritalar
Ayrıntı azdır.

Ayrıntı fazladır.
Geniş alanları gösterir.

Dar alanları gösterir,
Bozulma oranı fazladır.Bozulma oranı azdır
Payda büyüktür.

Payda küçüktür.
Küçültme oranı fazladır.

Küçültme oranı azdır.
BAY KAL YÖNTEMİ

B ayrıntı == FAZLA

Büyük Ölçek
K alan == FAZLA

Küçük Ölçek
Gerçek Uzunluk = Haritadaki Uzunluk x Ölçek Paydası
Haritadaki Uzunluk = Gerçek Uzunluk

Ölçek Paydası
Ölçek Paydası = Gerçek Uzunluk

Haritadaki Uzunluk


COĞRAFİ KONUM

Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum,

ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.MATEMATİK KONUM

Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç pa­raleline (Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenvvich) göre olan konumuna matematik konum denir.
Türkiye’nin Matematik Konumu: 36°-42°kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır.
Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları;

 1. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve sıcaklık azalır.

 2. Kuzeyden esen rüzgarlar soğuktur ve sıcaklığı düşürür, güneyden esen rüzgarlar ise sıcaktır ve sıcaklığı artırır.

 3. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe deniz suyu tuzluluğu azalır. Örneğin Karadeniz Akdenizden daha az tuzludur.

4-Türkiye Orta Kuşakta yer almasından dolayı dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

*PARALELLER

Ekvatora paralel olarak uzanan ve dünyayı çepeçevre dolanan dairelere paralel denir.


 • Ekvator'a paralel olarak geçtiği düşünü­len dairelere paralel denir.

 • Başlangıç paraleli (0°) ve en büyük para­lel dairesi Ekvator'dur.

 • Ekvator'un kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.

 • Ekvator yıl boyunca gece ile gündüz eşit­liğinin yaşandığı, çizgisel hızın en fazla, yer çeki­minin en az olduğu paralel dairesidir.

 • 90 tane Kuzey Yarım Küre'de, 90 tane Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 ta­ne paralel dairesi vardır.

 • Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kı­salır ve kutuplarda nokta şeklini alır. ( Sebebi dünyanın yuvarlak olmasıdır. )

 • Birbirini takip eden iki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir ve yaklaşık 111 km'dir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconSosyal biLGİler öĞreniyorum

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconSosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum icon7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ünite: Türk tarihinde yolculuk...

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconDers notlari I. ÜNİTE: edebiyatla düŞÜnce, sosyal ve Sİyasî

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconDers sosyal Bilgiler

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi

ÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum iconAdi soyadi: DÖnem sosyal biLGİler yazili


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com