4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
TAAHHÜT SENEDİ

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde:

1- Eğitim süresinde veya mecburi hizmetle yükümlü olduğum süre içinde;

a) İstifa ettiğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlediğim ya da sağlık sebepleri ve ölüm hariç, başka herhangi bir nedenle okuldan, meslekten veya memuriyetten ayrıldığım takdirde;

b) Şahsıma atfı mümkün bir kusurdan dolayı eğitime devam edemediğim takdirde; eğitimde bulunduğum müddet zarfında Devletçe ihtiyar olunan her türlü masrafın yasal faizi ile birlikte ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

2- Tahakkuk ettirilecek kanuni faizin başlangıç tarihinin şahsım için Devletçe ihtiyar olunan masrafların sarf tarihi olacağını, Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü halen yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği veya yükleyeceği mükellefiyetlere uygun olarak yerine getireceğimi;

kabul ve taahhüt ederim. …./…./201…

Reşit ise Öğrencinin

değil ise velisinin adı soyadı

imzası

Açık Adresi :


KEFALET SÖZLEŞMESİ
Polis Akademisi’ne bağlı …………………………………………………………(Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında) öğrencisi olarak kabul olunan …………………………… ………………………………………………… tarafından yukarıda yazılı taahhüt senedi hükümlerine uyulmadığı takdirde kendisi için tahakkuk ettirilecek tazminat ve faizlerin (…………………………………………..TL) tamamını ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın talep vukuunda ödemeyi müteselsil kefil sıfatıyla beyan, kabul ve taahhüt ederim. …../…./201…
Müteselsil Kefil Müteselsil Kefil

Adı-Soyadı ve Adresi Adı-Soyadı ve Adresi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde iconYukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon399 sayılı khk'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon5015 sayili petrol piyasasi kanununun 19 uncu maddesi

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon5015 sayili petrol piyasasi kanununun 19 uncu maddesi

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde iconEv hizmetlerinde 5510 sayili kanunun ek 9 uncu maddesi

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon5015 sayili petrol piyasasi kanununun 19 uncu maddesi uyarinca 2015...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-24 üncü maddesi gereğince Polis Akademisinde icon634 sayili kat müLKİyeti kanunun 27. Maddesi gereğİnce yildiz sitesi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com