A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

Baglama
A

dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır . Meydan sazından bir oktav . Divan sazından ise beş ses tizdir . Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel takılır .Alt telleri La sesine akord edilir. Orta ve üst tellerde devamlı akord değişikliği yapılır . Her düzende değişen orta ve üst tellerin akordlarıdır.

Bağlama düzeni alt ( La ) Orta ( Re ) Üst ( Mi ) ayrıca 19 ayrı düzendede çalınır .

MEYDAN SAZI

Bu sazımıza genel yerlerde ve meydanda çalınmasından dolayı Meydan Sazı denilmiştir. 12 teli bulunması nedeniyle bazı yörelerde 12 telli saz da denilmektedir . Meydan Sazlarının bazıları kısa saplıdır. Buda icralarımızın bir kısmının sazın sapına kollarının yetişmemesinden dolayı sapları özel olarak kısaltılmasından ileri gelmektedir.

Meydan Sazı bağlama ailesinin en büyük sazıdır . Sapında 30-32 perdesi vardır. En ince teli 35-40 numaradır. Daha ziyade kalın bam tellerine ( Sargılı Tellere ) ağırlık verilmektedir. Davudi bir sesi vardır . Gayet sade bir şekilde çalınır. Bağlama ailesinin baz sesli sazıda denilir. Fiziksel yapısı oldukça büyük olması nedeniyle icrasıda oldukça zor olmaktadır . Bu nedenle icracılar Meyda Sazını çalmaktan kaçınmaktadırlar. Onun yerine biraz daha küçüğü olan Divan Sazını çalmayı tercih ederler. Fakat Divan Sazınında Meydan Sazının yerini tutması mümkun olamayacağından Meydan Sazının Davudı sesi devamlı şekilde topluluk içerisinde aranır.

İcralarımızın pek çoğunun kolayı tercıh etmelerı nedenıyle küçük sazlara sarılmakta ve Halk Musıkımızın tınılarında belirgin bir tızlık hıssedilmektedir . Bu tizlığın getırmış oldugu cılızlık zeybeklerde ve kahramanlık türkülerinde baz seslere ne kadar ihtiyac olduğunu açıkca göstermektedir. En büyük temennımız icracılarımızın Meydan Sazımıza gereğı gibi önem vererek Halk Musıkımıze yeniden kazandırmaları ve Halk Musıkımızın istenılen tona yükselmesini sağlamalarıdır.

DİVAN SAZI

Meydan Sazından birazdaha küçüktür.Üçerden dokuz teli vardır.Bazı icracılar alta 3. Ortaya ve Üste ikişerli olmak üzere 7 telde takmaktadırlar.Divan Sazı’da Halk Musikimizin güçlü sazlarındandır.Meydan sazında dört ses tiz akot edilir.Meydan sazının altteli ‘La’ sesine Divan Sazının alt telleri ise ‘Re’ sesine akort edilir.Bağlama ailesi sazlarında genel olarak alt tellerin akortları değişmez.Değişen orta ve üst tellerin akortlarıdır.Her sazın onuna göre alt telin akordu genel olarak sabit bırakılır,devamlı olarak değişen orta ve üst tellerdir.

ÇÖĞÜR

Divan Sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 kadar perdesi bulunmaktadır.

Akordu : Alt iki tel La orta tellerin birisi La diğeri Re,Üst Teller Sol sesine akort edilir.

Çöğür ile;Nefes,ayin ve semai gibi avalar çalınır,bugün daha ziyade curası çalınmaktadır.

Yeni yetişen gençlerimiz,cura bağlamadan az farklı bu saza Çöğür diyerek,aslını curası ile karıştırmaktadırlar.Cura;adı geçen sazın bir oktav daha tizi ve küçüğüne denir.

BOZUK

Bağlamanın ikinci bir adına Bozuk denir.15-18perdesi vardır.Üçerli gruplar halinde 9 tel takılır.Ortaya iki sarı ve bir ince çelik tel,üste ve alta ise birer kalın sarı ve ikişer çelik takılır. Sarı teller çelik tellere göre bir oktav daha pes akort edilir. Tatlı bir sesi vardır,genellikle Güney ve Ege yörelerimizde Bozuk olarak bilinir ve çalınır.Bo zuk düzeni oldukça yaygındır.Ata sözü gibi dillerden düşmez. Akortları ise alt (la) orta(re) üst (sol) seslerine düzenlenir.

AŞIK SAZI

Aşıkların (Halk Ozanlarının) çalmış oldukları bağlamaya aşık sazı denilmektedir.Normal bağlama ile aralarında pek az fark vardır.Sapı daha kısadır. 13-15 perdesi vardır.Dip perdesi (re) değil (do) dur.6 telli dir.nadir olarak (9) telli olur.

TANBURA

Bağlamadan daha küçüktür.Divan sazından bir oktav tizdirve divan saıznın curası olarak bilinir.Bağlamadan ise dört ses tizdir. 3 grup halinde 2 şerden 6 tel takılır.teller çeliktir,ortaya çift sarı tel takıldığı dönemler olmuştur.Alt(re) Orta(sol) Üst(do) seslerine akort edilir.Genellikle icracıların en çokkullandıkları sazdır.

CURA BAĞLAMA

Bağlama ve Tanburanın küçüğüdür.6 telli seri ve oynak çalınması gereken melodiler için çok kullanışlı bir sazdır.

İKİ TELLİ SAZ

Anadolunun en eski saz örneklerinden biridir.Cura bağlama büyüklüğündedir.İki teli vardır.Zamanında çok yaygınlık kazanmıştır.Çifte telli oyunuda bu sazla çalındığı için adını iki telliden almıştır.

BULGARI

4 Telli olduğu gibi 2 tellilerinede rastlanır.16 perdeli güneyde ve kayseri yöresinde görülür.Eski Volga boylarında yerleşmiş bulgari isimli Türk boylarından bazıları anadoluya geçerek toros bölgeisndeki yaylalara yerleşmişler ve ellerinden düşürmedikleri cura bağlamanın bir benzeri olan bu sazın adıda onlardan gelmektedir.

IRIVZA

3 Tek telli 13 perdelidir.Cura bağlama büyüklüğünde , tekne kısmı yanlardan tabana doğru konik olarak iner arka kesitinden bir üçgeni andırır.parmak uçları ile çalınır.

KARA DÜZEN

Gaziantep dolaylarında halen bu adla kullanılmakta olup,ırıvzadan biraz daha büyükçedir.Karadüzen tezene ile değil parmak uçları ile çalınmaktadır.

CURA

Bağlama ailesinin en küçük sazlarındandır.7-16 perdesi 3-6 teli bulunmaktadır.Genellikle 6 telli olduğu gibi ,3 tek telli olanları ve ayrıca altta iki ortada iki ve üstte ise tek telli olanlarına rastlanır,hatta iki telli olanlarına da rastlanmıştır.
Davul
B
üyük davul,küçük davul(Alto tomtom)orta davul (bas tomtom)Trampet,Zilve pedallı zil(kontrapedal)ın bir araya gelmesi ile oluşan takıma denir.Trampet ve zil özel çelikten yapılmış süpürge fırça ve baget denilen ağaçtan yapılmış çubuk ile,davul pedallı tokmak,alto tomtom-bas tomtom baget ile ikinci zil pedal yardımı ile çalınır.trampet’e ,zil’e ve tomtomlara El,davul ve kontrapedale AYAK kumanda eder.Bir orkestrayı ritm yönünden yürüten yegane saz takımıdır.Keman
Y
aylı sazların en önemlilerindendir.Lavignac,kemanın Türklerin Kemençe-İguz’dan(Oğuz Kemençesi)
alındığını yazar(s.156)Ayrıca tarihsel gelişiminin her sayfasını belirten kroki ve şemalaıda bunun doğruluğunu
kanıtlar.İtalya’da 1540 yıllarında Kaspar Tieffenbrucker(1514-1570) ve arkadaşları tarafından kemanın ilk şekli
verilmiş ondan sonra gelen büyük sanatçılar tarafından da çok beğenilerek benimsenmiş günümüze kadar da görünüşünü bozmadan muhafaza etmiştir.
Keman ailesi şu sazlardan oluşmaktadır.
KEMAN..........;Soprano tonda
VİOLA............;Alto tonda
VİOLONSEL..:Tenor Tonda
KONTRABAS;K.Bas Tonda
Kemanın akordu
1.TEL:Mİ
2.TEL;LA
3.TEL:RE


Gitar
gitar.htmg
itar.htmg
itar.htm
KLASİK GİTAR

Gitarlar arasında en saygın yeri olanıdır.Ardın da anlaşıldığı gibi klasik tarzda,klasik eserlerin çalındığı gitardır.Pek çok kimsenin de belirttiği gibi ayaklı bir piyano gibidir.Her yerde tek başına rahatlıkla konser verilir.Milyonlarca insanın zevkle çalıp,dinlediği bir sazdır.Kendine has yumuşak ve yuvarlak bir sesi vardır.Altı tellidir,tellerinin her biri ayrı ayrı akort edilir.
Teller alttan yukarı doğru

1.Tel 329 frekanslı Mİ sesine
2.Tel 246 frekanslı Sİ sesine
3.Tel 195 frekanslı SOL sesine
4. Tel 146 frekanslı RE sesine
5.Tel 110 frekanslı LA sesine
6.Tel 82 frekanslı Mİ sesine akort edilir.


Tellerin alttan üç tanesi eskiden bağırsaktan yapılan kiriç telleri idi,onların yerini bugün düz misina teller aldı,diğer üç teli ise ipek üzerine bakır veya gümüş sarılmış sargılı tellerdir.Klasik gitar parmak uçları ve tırnaklar ile çalınır.3,5-4 oktav ses sahasına sağiptir,tellerinde toplam olarak 62-63 kg kuvvet gerilim vardır.
Ses aralıkları,tamperaman ses sistemine göre klavyesine (tuşuna) 20-22 metal perde ile tespit edilir.Ses tablosuna Ladinağacı,alt tablosunayanlığına ve eşiğine pelesenk,gül ve maun ağacı kullanılır.Sapı maun türü ağaçtan,klavyesi (tuşu)abanoz ağacından yapılır.Klasik Gitar için yüzlerce eser yazılmıştır.Klasik gitarların form
boyları 48-50 cm tel boyları ise 65-66 cm dir.

FLAMENKO GİTAR


Flamenko Gitara aynı zamanda ispanyol gitarda denir.Klasik gitarla form ve yapı olarak hemen hemen aynıdır,sadece icra tarzı, ses karakteri ve kullanılan malzemeler farklıdır.Klasik gitar ,klasiktarzda icra edilir,seslri yumuşak ,yuvarlak ve vibrasyonlu,uzayan(rezönanslı)seslerdir.Flamenko gitarda ise icra tarzı hareketli ve seridir, tırnakların dışı ie tellere ve ses tablosusa fiskeler atılarak çalınır.Çıkarmış olduğu esler ise kuru ve çızırtılıdır.Ses tabkosuna sedirağacı ,alt ve yanlıklarında selvi ağacı kullanılır,nadir olarak da kelebek
ağacı kullanılır.diğer yanlarında kullanılan ağaclar klasik gitar ile aynıdır.Akortlar ve tel adedi aynı,tel cinsleri
de aynı ,sadece gitarların ses karakterlerine uyacak şeilde teller hazırlanır.o nedenle Flamenko gitarın telleri kla
sik gitarın tellerine göre daha serttir.Geri kalan bütün hususiyetleri iki gitarın birbirinin aynısıdır.

AKUSTİK GİTAR

Bu tür gitarlar ile genellikle folklorik ezgiler çalındığı için folk gitar denilir.Metal telli ve mızraplı
gitarlardır. Klasikte olduğu gibi mi.si.sol.re.la.mi seslerine akort edilir.Çift telli olanlarıda normal seslere
akortlanmış tellerin yanına birer ince cins tel takılırve yanına takılmış olduğu telin bir oktav daha tizine akort edilir.

ELEKTRO GİTAR

Rock gitarın ortaya çıkmasıyla gitarda yeni bir boyuta ulaşılmıştır.Değişik şekillerdeki dolu tablalara
gitar sapı takılarak mikrofon ilavesiyle(manyetik)meydana gelen alete elektro gitar adı verilmişve yeni birakım başlamıştır.Elektro manyetik dalgalar elde edilen sesler ile Rock.Caz.ve pop müzikleri yapılmaktadır.Altı telli
telleri çelik ve çelik sargılı tellerdir.

BAS GİTAR

Elektro gitarların biraz daha uzunu ve bir oktav daha pest ses verir.4 tellidir.sesleri keman ailesindeki konturbasın seslerinr akort edilir.Tel boyu:75-76 cm.dir.
1.tel:sol
2.tel:re
3.tel:la
4.tel:mi sesine akort edilir.
Saksafon
S
aksafonlar tek kamışlı,metal sazlardır.İlk yapılışları ise 1840 lı yıllara rastlar.Adohphe Sax(1814-1849)adlı ,Belçikalı bir nefesli saz yapımcısı tarafından yapımları gerçekleştirilmiştir.Sazların adlarıda yapımcısının adından kaynaklanmaktadır.Bakır,prinç,alpakave gümüş gibi madenlerden yapılan saksafonlar ,Klarnetler gibi bek ve kamışlı ,kıvrık boyunlu geniş kalaklıdırlar

Saksafon ailesi beş sazdan oluşur:
1-Soprano 2-Alto 3-Tenor 4-Bariton 5-BasPiyano
P
iyano :Klavsen ve Santor gibi sazlar örnek alınarak 18. yüzyıl başlarında İtalyada ilk şekli yapılmıştır.
İlk pianoforte İtalyan Cristofori tarafından yapıldı.(1711)Fransız Marius’un bu Saz’a katkısı tokmağı ilave etmek oldu.Saksonyalı G.Silbermann ise çekiç sistemini geliştirdi.
Pianolarada 85ila 88 tuş vardır.
85 tuşlu pianolar 7 oktav ses sahasına
88 tuşlu pianolar 7 bir çeyrek ses sahasına sahiptirler.
Pianoda ses sahaları BASLAR-ORTALAR-DİSKANTLAR olarak üçe ayrılır.
Flüt
D
o ses tonundadır.Büyüğünün boyu 67 cm. çapı 20 mm. dir.Küçüğünün boyu 33.5 cm çapı 10 mm. dir. Flüt solo eşlik sazıdır.En güzeli abonozdan yapılır.Son zamalarda alpaka ve gümüşten yapılmış olanları vardır. Flüt çalacak kişinin dudak ve diş yapıları düzgün olmalıdır.Son derece zarif bir saz olan flüt orkestra ve bandolarda aranılan çift partili sazdır.

Kanun
K
anun’u aslen bir Türk olan ve Türkistan ın Farab kasabasında doğan (870-950) zamanının büyük filozofu ve musiki bilgini olarak tanınan FARABİ nin icat ettiğini bir çok kaynaklar belirtmektedir.Kanunda teller her ses için üçerli olarak 24-25 ses sıralanır.Toplam olarak 72 ile 75 tel takılır.Kanun her iki elin işaret parmaklarına takılan özel yüksüklere tutturukmuş ‘BAĞA’ mızraplarla tellere vurularak çalınır.kanunda 3.5 oktav ses aralığı vardır.Ud
T
ürk müziğinin tek mızraplı sazıdır.Ud Doğu ve Batı ulusları arasında yıllardan beri çalınmış,özellikle
müslüman uluslar arasında önde gelen saz olmuştur.Udun ilk telleri kiriş ve ipektendi daha sonraları yerini naylon ve naylon üzerine bakır veya gümüş sargılı tellere bıraktı.Alttan 1.ve2. teller 0.70-0.80 mm. kalınlığında
naylon diğer teller ise sargılı teller dir.UD un 11 teli 6 sese akort edilir.En üstteki 6. (bam teli)tek tel diğerleri ise çift tel takılır.

Türk Müziğine göre Batı Müziğine göre
1.TEL SOL RE
2.TEL RE LA
3.TEL LA Mİ
4.TEL Mİ Sİ
5.TEL Sİ FA DİYEZ
6.TEL FA DİYEZ DO DİYEZ
Ney
N
ey içi boş kamıştan yapılmış nefesli bir musiki aletidir.Üflenen kısmına Başpare denir.Seslerin temiz çıkmasını bu kısım sağlar.Üstte 6 Altta 1 deliği vardır.NEY çalana NEYZEN çok nadir NAYİ denir.Her neyin bir oktav tiz yapılmışına nisfiye birbirlerinden yarım ses farklı akord da yapılmışına MA’BEYN denir.


Trompet
A
lm. Trompete-Fr.Trompette-İng.Trumpet-İta.Trombetta olarak bilinen ağızlıklı nefesli sazdır.Sib tonda diyapazondan bir büyük ikili pestir.Sol anahtarına göre çalınır.solo ve eşlik sazıdır.Açık ve parlak seslidir.Düz ve pistonlu olarak iki çeşiti vardır.
Kaval
İ
lk nefesli sazlardandır.Yurdumuzun her yerinde zevkle çalınıp dinlenen en hisli nefesli sazlarımızdan-dır.30ile 80 cm arasında çok çeşitli boyları vardır.Kamıştan,kemikten,ağaçve metalden yapılır.En güzeli erik ağacından yapılan kavaldır.Kavallar dilli ve dilsiz olarak ikiye ayrılır.ÜST yüzeyde 7 ALTTA 1 delik mevcuttur.
Kavallarda 2.5-3 oktav sessahaları vardır.Ayrıca her yarım ses için yapılmış kavallar vardır.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel icon1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu'na Sn,...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel icon5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel iconBeş yaşındaki Saroo ve abisi Godoo ile çıktıkları kısa gezide birbirlerini...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel iconÖrneğin, Türkçe, İngilizcenin ses kurallarıyla öğretilebilir mi?...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel iconSes ve hep ses öMÜrden sesler / koydan akseden şarki

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel icon2016/9567 sayili bkk iLE, Ötv kanununa ekli III sayili listeniN (A)...

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel iconDoğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir

A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav. Divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel icon“hiçbir ayet yokturki, onun bir zahiri ve bir de batını olmasın....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com