Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5
BAHASA INDONESIA

KATA WAKTU
ENDONEZCE

ZAMAN-VAKİT

SÖZCÜKLERİ VE TAHLİLİ
(Zaman, vakit, dönem,

devir, an, mevsim, süre, müddet vb.)

YAZAN

ALİ OSMAN MUŞ

OCAK.2013

BOGOR, PARUNG, WARU JAYA, CIDOKOM

©

HER TÜRLÜ TELİF HAKLARI

ALİ OSMAN MUŞ, MUZAHAR RAWATİ,

MUHAMMET İSA MUŞ’A AİTTİR- 2013, 0CAK
COPYRIGHT 2012 BY ALİ OSMAN MUŞ, MUZAHAR RAWATİ,

MUHAMMET İSA MUŞ HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

EBADI: 21X29.5 CM.(A4)
TOPLAM SAYFA: 66+3
ISBN (ULUSLARARASI STANDART KİTAP NUMARASI)

978-975-95042-2-9
ENDONEZYA

JAWA ADASI – BOGOR İLİ – PARUNG İLÇESİ –

WARU JAYA KÖYÜ - CIDOKOM MEVKİİ (MEZRASI)
PULAU JAWA KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG DESA WARU JAYA

KAMPUNG CIDOKOM
Başlama: 2.Ekim.2012, Tangerang Selatan

Bitirme: 18.Ocak.2013 Bogor, Parung, Waru Jaya, Cidokom

1
ÖNSÖZ (KATA PENGANTAR)

Endonezlerin zaman ve vakit algılaması çok farklı olup aşırı sıcağın gevşettiği bir kişiliğin yansıması diyebileceğimiz, bir birim zamanı üç-dört misli çeke çeke lastik gibi uzatarak düşünebileceğiniz zamanlama içinde işlerin ağır mı ağır; ağır-aksak ilerlediği bir dünyanın insanlarının ürünüdür.

Keşke zaman olsa da Endonezlerin zaman-vakit kavramlarını ayrıca incelesek, diye hatıra gelen düşüncenin ürünü olan elinizdeki çalışma; zihniyetin çekirdeğine doğru yol aldığımızı sözcükleri teker teker ele alırken bize öğretti. Gerçekten Endonezlerin dil mantığı, özellikle zaman ve zamanlama düşüncesi, dönence kuşağı insanlarından çok mu çok farklıdır. Bunu Jakarta’da tanıştığım yabancılardan da sık sık duydum. Okuyucuların bu fikre katılıp katılmayacaklarını ise gelen tepkilerden öğreneceğiz.

Endonezlerin kafasının içine elimizi sokacaksak zaman ve vakit kavramlarını nasıl kullanıyorlar ona bakmak gerekir. Sebze-meyve kültürüne dayalı tad-zevk üzerine bir hedonizm inşa eden yaşam tarzını sözcükler arasında algılayabiliyoruz. Böylece; Sop buah enak, bu meyve hoşafı lezzetli cümlesi ile Enak, tinggal di sini? Burada kalmak hoş mu? cümlesinde geçen enak sözcüğünün lezzet-hoş anlamlarında kullanılmasını anlayabiliriz. Aşağıda geçen cümlelerde dönem-tad (keyif) ifadelerinin bir arada iyi-müreffeh, mamur dönem anlamında nasıl kullanıldığını göreceksiniz:

Lagu-lagu yang enak zaman sekarang, lagu apa?

Şimdilerde şarkılar keyif verici mi (lezzetli) Hangi şarkı?

Lebih terasa enak zaman Orde Baru (1968-1998)

Daha çok hoşa giden bir Yeni Siyasi (idari) Tarz (Suharto İdaresi) dönemi hissediyorum.

Zaman Soeharto Lebih Enak, Zaman SBY Lebih Makmur.

Başkan Suharto zamanı çok iyi (keyif verici) Başkan Susilo zamanı daha çok refah verici.

Karena itu tidak dipungkiri, Zaman SBY saya merasa lebih makmur.

Karşı fikir söyleyen olmadığından dolayı SBY (şu anki devlet başkanı) dönemini daha müreffeh hissediyorum.

Demek oluyorki Endonezler; Türkçede karşılığı bile bulunmayan yüzlerce bitki-meyve zenginliği içinde tad-lezzet üzerinden, Türkler de Anadolu bozkırında başak-buğday üzerinden bir dil mantığı geliştirmişlerdir.

Lisan, yaşam, din zihniyetinin çok farklı olduğu adalar insanı ile ilgili bazı makalelere de birinci bölümde yer verdik. Hem bilgilendirme amaçlı hem de düşünsel amaçlı yazıları okuyucuların eleştiri ve takdirlerine bırakmayı uygun gördük. Esas amacı sözlük olan eserde dil felsefesi ve semantik yöntemleriyle izah ettiğimiz bazı kavramlar ve ziihniyeti ile ilgili düşüncelerimizi okuyucularla paylaşmak istedik. Sözlük amacı dışında da olsa çalışma alanını daraltarak yaptığımız müzakerelerde ileride akademik çalışma yapacaklara yardımcı olmayı hedefledik.

Zaman ile ilgili kavramları yazarken yakın düşen kavramlardan uzak durmaya çalışşak da bazı kavramları listemize almayı uygun gördük. Ayrıca hem zaman hem de başka bir işlev için kullanılan

bazı önemli kavramlarda iki işlevi bir arada incelemeyi uygun gördük. Eş ve yakın anlamlı ifadelere de yer verdik. Bazı kavramlar her iki yerde de kullanılabilir olmasına rağmen sadece bir yerde kullandık.

Pada akhir (penghabisan) bulan Mei Mayıs ayı sonlarında örneğindeki gibi pada ve akhir maddelerinde de kullanılabilir olduğu halde sadece akhir maddesinde yer verdik. Bazılarını ise tekrarladık.

Günlük hayatta nerelerde, nasıl kullanıldığını öğrenmek için fotoğraflarla anlamları destekledik.

Endonezce’de Türkçe’de olduğu gibi aynı ifadenin oldukça değişik anlamlarda kullanıdlığına sık sık tanık olduk. O nedenle resimlemenin sözcükleri kavramaya çok yardımcı olacağını düşündük.

Samsun Kıranköy Mezarlığında yatmakta olan ana ve babamızın ruhlarına ithaf ediyoruz.
15.01.2013

Ali Osman Muş
Sanal iletişim:

aliosmanmus@gmail.com

Uluslararası açık cep telefonu:

0062-8121-953-8636

Yazar Hakkında

1956 Samsun doğumlu, aslen Trabzonludur. Evli üç çocuk babasıdır. 1983 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve 1991 Japonya, Sapporo Dohto Kokusai Gakuen mezunudur. Halen Endonezya’da Endonez kültürü ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Japonca-Türkçe Atasözleri Sözlüğü Nitto Kotowaza Jiten 日土諺辞典adlı eseri 1996 İstanbul baskılı olup 4,5 yıllık bir çalışmanın ürünüdür.

2

ENDONEZCE ÜZERİNE

Endonezce (Bahasa Indonesia) Güney Doğu Asya’da yaklaşık 5.000 X 3.000 km.ebadında Dünyamızın hatırı sayılır bir alanına yerleşmiş onbinlerce ada üzerinde yüzlerce ırk-millet arasında yayılmış ikiz kardeşi Malezya dili ile birlikte yaklaşık 300 milyon insanın konuştuğu Latin alfabesi ile yazılan bir lisandır. Endonezce, Doğu Timor ve Surinam’da resmen konuşulan bir dil olarak sıralamada 56. dil olan ve Filipinceye benzeyen, Ostronesia dilleri (Okyanusya-Polinezya) gurubunda Malay-Polinezya dilleri ailesi içinde (Rumpun Bahasa Melayu Polinesia) içinde yer alan adalar ülkeleri lisanıdır. Endonezya adaları merkez olmak üzere çevre ülkelerde de (Brunei, Malezya) yaygınca kullanılmaktadır.

Hollanda döneminden itibaren Malaka Boğazı ve çevresindeki adalarda ticari Malay dili olarak tarihi gelişimini sürdüren Endonezce bağımsızlık hareketinde de en önemli unsur; Sumpah Pemuda denen Gençlerin Yemini (ahdi) anlamındaki duyuruda bahasa persatuan bangsa ifadesiyle ülkenin dil birliği ilkesi benimsendi. 27.Ekim.1928 tarihinde o zaman için Tıp Fakültesi şu anda müze olan binada üçüncü maddede Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean Biz Endonez genç erkekleri ve kızları Endonezceyi tek dil olarak kabul ederiz diye ilan edildi. (Jakarta Pusat ilçesi Senen muhiti Sumpah Pemuda Müzesi’nde konu ile ilgili eşyalar sergilenmektedir. Yandaki kitabe tek lisan, tek ülke, tek millet duyurusunu açıklamaktadır. 5.12.2012. Mezkur Müze Transjakarta Pol Puti Durağı 200 metre kadar kuzeyinde Senen Nahiye Müdürlüğü yakınındadır.)

Mezkur tarihte tek vatan, tek millet ve tek dil altında toplanan üç ana ilkeden birisi olan ve Malay asıllı dil birleşik dil olarak kabul edildi. Gerçi aynı yıllarda Jawa dili de ayrı bir kanaldan geliştirilmek istense de Endonezce tüm ülkede kanıksandı. Dil milliyetçiliği hareketi tüm ülkede benimsendi. Yüzlerce ırkı birleştiren ve Endonez milletinin bugün de üzerinde tartışmasız uzlaştığı tek konu olarak gördüğümüz hayati bir unsur olarak adalar üzerinde beyinlere işlendi.

Bağımsızlık sonrasında geliştirilen Endonezce Jawa Adası Jakarta’nın 30 km. kadar güneyinde Depok Kenti’nde Endonezya Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adlı bizdeki Türk Dil Kurumu mukabili olabilecek Dil Gelişimi ve Tanıtımı Teşvik Kurumu anlamına gelen kurum ile 1947 yılından beri incelenmektedir. Instituut voor Taal tr cultuur onderzoek, Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü adıyla Hollanda sömürge dönemine kadar inen tarihi geçmişi olan kurum dil geliştirme tasarımı ve düzenlemekten sorumlu olarak defalarca ad değiştirip bu günlere kadar gelmiş aynı dili konuşan Brunei, Malezya gibi ülkelerle de işbirliği yaparak kültürel değişime de katkıda bulunmuştur.

Pusat Bahasa Dil Merkezi adlı kurum, 1988 yılı ilk baskısında 62 bin, 1991 de 72 bin, 2008 yılı dördüncü baskısında 90 bin sözcük dağarcığına ulaşan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adlı Büyük Endonezce Sözlük çıkarmıştır.

Mezkur merkez Kamus Istılah adıyla da Terimler Sözlüğü çalışmasını da yapmıştır.

Sözcük dağarcığını (kosakata, perbendaaraan kata-kata, daftar kata-kata)

zenginleştirme ve büyütme (memperkaya, memperluas,perbendaharaan kata-kata) açısından oldukça şanslı gördüğümüz ve gelecek vadeden bir dil olan Endonezce; adalar üzerinde 350 civarındaki yerel dillerin değişik lisan hafızasından gelecek katkılar yanında, dil mantalitesini zenginleştirme şansının da oldukça yüksek olduğu bir lisandır. Önemli bir sorun mezkur yerel dillerin (bahasa daerah) kayıt kuyudatının henüz tamamlanmamış olmasıdır. Özetle Endonezce harmanlanma sürecini yaşayan, harmanlandığı oranda da zenginleşip gelişecek bir dil olarak medeniyete katkı sunacak yetenekte olan bir dildir.

Endonezce’ye yerel lisanların yapabileceği katkının incelenmesi, Endonezce dil bilgisi kurallarının kökleşip yerleşmesine de yardımcı olacağı kesindir. Kanımızca imla (Yazın) kuralları sorunu yaşayan Endonezce de konu ile ilgili çalışma yapılması yararlı olacaktır.

Yer ve insan isimlerinde Sanskritçe, soyut ve dinsel konularda Arapça’nın etkisi ve her iki dilden alınıp harmanlaşmış sözcüklerin bol bol görüldüğü Endonezce; tek tanrılı Arapça lisanı ile çok tanrılı Sankritçe lisanının bir arada söylene geldiği bir lisan olarak Endonez insanının önyargısız yaşam tarzını yansıtmaktadır.

Devlet tecrübesinin yeni olduğu millet olma yolunda dil sorununun önemini kavramış gözüken Endonezlerin gelecekte Endonezce’ye daha ciddi sarılacaklarını umut etmekteyiz. Türkiye’ye çok uzak Dünyanın güney doğu köşesinden aynı nefesi içine çeken kardeş millet Endonezlerin, kalkınma yolunda bilim ve çalışmaya olan ihtiyaçlarını bir gün gidereceklerini umuyoruz.

Endonezce geliştiği oranda Endonezya’da umutlar yeşerecektir.


Endonezce’nin de içinde bulunduğu Ostronesia Aile Dilleri gurubu alanını gösterir harita

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi Bhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia_Pusat_Bahasaesar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E%E6%97%8F17.11.2012

24.12.2012. Bogor, Parung, Waru Jaya, Cidokom.
6

ENDONEZCE DÜN BUGÜN GİBİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Endonezya’da milli birlik ve bütünlüğü sağlayan Endonezce üzerinde tartışmasız ittifak edilip uzlaşma sağlanmış olmasına rağmen bölgeler arası zihniyet farklılığından dolayı zaman ifadelerinde birlik arada sırada anlam birliği temin edilememektedir. Bu durumun şaşırtıcı olduğunu tanıştığımız Endonezler de ifade etmektedir. Bügün, dün, yarın mantığı bölgeler arasında farklı algılandığından değişik sözcükler kullanıldığı da görülmektedir. Orta Jawa’da tahun depan gelecek yıl Batı Jawa’da tahun besok anlamında kullanılır. Lusa ifadesi de Batı - Doğu Endonezya’da farklı algılanmaktadır .

Bazan Endonezler yarın anlamındaki besok sözcüğünü istemedikleri bir şeyi yapmamak için ucu görünmeyen yarın anlamında kullanmaktadırlar.

Emekleme dönemi geçiren ve gerçekten halk tarafından çok sevilip tutulan Endonezce’nin geleceği açısından bir tartışma ortamı oluşturması ve değişik yerel lisan mantığının Endonezce’de tecelli ederek harmanlanarak hayatiyet bulması bakımından sürece ihtiyacı olan canlı ve üretken bir lisandır. Ana hatlarıyla uzlaşma sağlanmış gün ifadelerini aşağıdaki tabloya kaydediyoruz:

Kemarin lusa

Kemarin dulu

Kemarin


Hari ini


Besok

(Esok)

Lusa


Besok lusa


Tulat (Langkat)

Tubin

(Lalu tulat)
Kemarin dulu lusa bazen birbiri yerine de kullanılıyor. Her ikisi de bir ve iki gün önce anlamındadır

Pek kullanılmaz

Dün

Bugün

Yarın

Her iki sözcük birbiri yerine kullanılabiliyor. Besok lusa nadir kullanılır. Yarın değil sonraki gün demektir

Üç gün sonra

Pek kullanılmaz

Dört gün sonra

Beş gün sonra

Jumat


Sabtu


Minggu


Senin


Selasa


Rabu


Kamis


Jumat


Sabtu


Minggu


Cuma

C.ertesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

C.ertesi

Pazar

H - 3

H-2

H-1


H

H+1

H+2

H+3

H+4

H+5

Dua hari yang laluDua hari sebelum hari ini

Hari sebelum

hari ini

Pagi sampai pagi lagi

Satu hari

yang akan datang

Dua hari yang akan datang. Hari sesudah besok, hari yang ketiga sesudah hari ini

Tiga hari yang akan datang.

Sesudah lusa (tiga hari sesudah hari ini)

waktu tiga hari lagi dari sekarang, tulat

Empat hari yang akan datang.

hari keempat dari sekarang

Lima hari yang akan datang

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde Endonezce’de şaşırtıcı derecede bol miktarda gün ile ilgili sözcükler bulunduğunu görmekteyiz. Bazen de sözcükler kısaltılarak söylenmektedir. Örneğin hari ini bugün H harfi ile gösterilir. Endonezler haklı olarak bu konudaki sözcüklerini çokluğu ile övünç duyuyorlar.

Aşağıda iki kişi arasında geçen konuşmayi izleyelim:
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconÝazan: Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin
«(Eý, Muhammet!) Biz sizden öň iberilen her bir pygambere: «Şübhesiz, Menden başga hiç-hili iläh ýokdur, bes, diňe Maňa ybadat ediň!»...

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconMesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın...

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconA dı Soyadı : Muhammet mesbahi

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconEĞİk olan kelimeler sinif müfredatina aiTTİR

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak icon2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconToplum ve Bilim dergisinde yayınlanan bu makalenin bütün hakları dergiye aittir

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconAffeynâ ‘alâ âśârihim bi’îsâ-bni meryeme mu

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconKarayollari 11 BÖlge müDÜRLÜĞÜ 113 (MUŞ) Şube şefliĞİ yollarinda...

Muhammet isa muş’a aiTTİR 2013, 0cak iconMasa muc izesi 1: İSA'nin getsemani bahçESİndeki dualari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com