Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATINDA HİZMET VERMEKTE OLAN ERICSSON (AASTRA) MD110 TSW SAYISAL TELEFON SANTRALINDA KAPASİTE ARTIŞI YAPILMASI VE SANTRALLERIN MODERNİZASYONLARININ YAPILARAK YENİ ÖZELLİKLER KAZANDIRILMASİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME1. KONU :
Bu Teknik Özellikler TCDD 2. Bölge Müdürlüğü teşkilatında hizmet vermekte olan ERICSSON (AASTRA) MD 110 MX-ONE TSW Sayısal Telefon Santralında yapılacak kapasite artışları, DECT sistemi kapsama alanı genişletilmesi, harici hatlara CLIP özelliği kazandırılması işlerinin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER :
2.1. Kullanım Şartları : Satın alınacak bütün malzemeler Ericsson MD 110 sayısal santralı MX-ONE TELEPHONY SWİTCH versiyonunda kullanılabilecektir.

2.2. Satın Alma Konusunu Teşkil Eden Malzemeler;


S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Analog Abone Kartı ELU34 ve Kablosu

4 Adet

2

Baz İstasyonu BS330

21 Adet

3

IPLU Kartı 20 Lisanslı

2 Adet

4

TLU83 Caller ID Kartı ve Kablosu

3 Adet

5

Sayısal Abone Kartı ELU33 ve Kablosu

2 Adet

6

Baz İstasyonu Kartı ELU31, Kablosu ve Lisansı

2 Adet

7

DNA Operatör Konsolu

1 Adet

8

IP Telefon 4422 ve Adaptör

5 Adet

9

BP 250 MFU Kartı

1 Adet2.3. Genel Özellikler:


   1. Tedarik edilecek malzemeler orijinal ambalajında daha önce hiç kullanılmamış olacaktır.

   2. Satın alınacak tüm kartlarla beraber kabinetlere bağlantıları için gerekli bağlantı kabloları, soketleri ve her türlü montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

   3. Satın alınacak malzemelerde kopuk, kırık çatlak deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır.

   4. Satın alınacak bütün malzemeler Ericsson (AASATRA) MD 110 santralları MX One Telephony Switch versiyonunda çalışabilir olacaktır.

   5. Baz istasyonları ve kartların montajları yüklenici tarafından yapılacak olup bina ana tesisatından baz istasyonlarına kadar Cat 5 kablo çekilmek suretiyle baz istasyon montajları yapılacak ve sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

   6. DECT sistemi, mevcut ERICSSON (AASTRA) MD 110 telefon santrallinin ayrılmaz bir parçası gibi çalışacak ve santral bakım işletim bilgisayarından yönetilecektir.

   7. DECT sistemi baz istasyonları, santral içerisinde yer alan bir kart ile sisteme bağlanacaktır. Baz istasyonları, harici bir cihaza bağlanmayacak ve DECT abonelerinin kullanımı için, santralda herhangi bir abone ya da harici hat kullanmak gerekmeyecektir. 

   8. Baz istasyonları, hücresel kaplama alanı oluşturacaklar ve birbirleri arasında kesintisiz telefon görüşmesine müsaade edeceklerdir. Kapsama alanı, açık alanda 300 metre, kapalı alanda 20-40 metre olacaktır. 

   9. Baz istasyonlarında serbest dolaşım (roaming) ve baz istasyonları arasındaki geçişte kesintisiz görüşme (handover) özelliği olacaktır. 

   10. DECT aboneleri, santralın hem DECT, hem de diğer abonelerinden gelen çağrılarda, arayan numara gösterimi (CLIP), aranan numara (COLP), arayan isim gösterimi (COLP), aranan isim gösterimi (CONP), isimle arama, mesaj bırakma, roaming (dolaşım) özelliklerini kullanabilecektir.  

   11. DECT aboneleri, sisteme yazılım ile tanıtılacak ve bu aboneler için donanım gereksinimi bulunmayacaktır. 

   12. Temin edilecek kartların Ankara, Behiçbey, Kayseri ve Eskişehir Telefon santrallerinin hangisinde kullanılacağı tercihini TCDD yapacaktır.  1. Teknik Özellikler :2.4.1. ELU31 BAZ İSTASYONU KARTI


 1. Ericsson MD110 telefon santrali MX-ONE Telephony Switch versiyonunda

kullanılabilecektir.

 1. Kart üzerinde 8 (sekiz) adet baz istasyonu çalışabilmelidir.

 2. Kart üzerinde diğer kartlar ile senkronizasyonu sağlamak amacıyla TX–RX

konnektörü bulunmalıdır.

2.4.1.4. Kendi üzerinden görüşme yapan dect telefonlara handover ve roaming özelliklerini

sorunsuz olarak kullandırabilmelidir.   1. BS330 BAZ İSTASYONU
    1. Ericsson MD110 telefon santrali MX-ONE Telephony Switch versiyonunda çalışabilmeli ve gerekli olan kapsama alanını oluşturabilmelidir.

    2. Baz istasyonları 1880 – 1900 MHz. Frekans bandında çalışabilmelidir.

    3. Baz istasyonları GAP (Generic Access Profile) ve CAP (Cordless Terminal Mobility Access Profile) standartlarını desteklemelidir.

    4. Baz istasyonu üzerinde güç bağlantısını ve kullanımda olduğunu gösteren ledler olmalıdır.

    5. Baz istasyonları -10 +55 C çalışabilmeli ve maximum 5 watt güç harcamalıdır.

    6. Baz istasyonları üzerinden aynı anda en az 8 (sekiz) görüşme sağlanabilmelidir.

    7. Bir baz istasyonu en az 20 (yirmi) adet dect telefonunu desteklemelidir.

    8. Teklif edilecek baz istasyonun RF çıkış gücü 19-24dBm aralığında olmalıdır.

    9. Baz istasyonun 0.5’lik bakır kablo üzerinden santralden 1000m uzakta çalışabilmelidir.

    10. Baz istasyonun arka tarafında 2 adet RJ45, 1 adet RJ12 modüler soket olmalıdır. Sistem İle bağlantısı buradan gerçekleştirilecektir.

    11. Baz istasyonun yazılımı uzaktan sistem üzerinden güncellenebilmelidir.


2.4.3. ELU34 ANALOG ABONE KARTI


    1. Ericsson MD110 telefon santrali MX-ONE Telephony Switch versiyonunda

kullanılabilecektir.

2.4.3.2 Kart üzerine 32 adet analog abone tanımlanabilmelidir.

2.4.3.3 Kart santral üzerinde 32 time-slot'luk yerlerin tümüne takılabilmelidir.

2.4.3.4 DTMF ve FSK sinyalleşmelerini desteklemeli ve her iki sinyal çeşitinden birisini

kullanan ekranlı (display) analog telefonlarda arayan numarayı göstermelidir.

2.4.3.5 Maksimum güç tüketimi 8.5 Watt'ı geçmemelidir.

2.4.3.6 0,4 mm'lik bükümlü bir çift kablo ile 6000m 0.5mm'lik bükümlü bir çift kablo ile

9000 metre uzaklıkta analog telefon çalışmasını sağlayabilmelidir.

2.4.3.7 Temin edilecek abone kartları ile birlikte yeteri kadar 32 devreli, komple blandajlı, en

az bir ucu konnektörlü abone kablalarıda verilecektir.   1. ELU 33 SAYISAL ABONE KARTI:


2.4.4.1. Temin edilecek kartlar Ericsson MD 110 santralları MX One Telephony Switch

versiyonunda çalışabilir olacaktır.

2.4.4.2. Ericsson (AASTRA) MD 110 Stackable ve Subrack magazinlere takılabilir olacak.

2.4.4.3. 32 (otuziki) portlu olacaktır.

2.4.4.4. Üzerinde kartın çalışma ve arıza durumunu gösteren led olacaktır.

2.4.4.5. Ericsson Dialog 3200 ve 4200 serisi sayısal telefonlar bağlanabilecektir.

2.4.4.6. Ericsson DBC 4224 operatör konsolları bağlanabilecektir.

2.4.4.7. Temin edilecek abone kartları ile birlikte yeteri kadar 32 devreli, komple blandajlı, en

az bir ucu konnektörlü abone kablalarıda verilecektir.   1. IPLU KARTI
    1. Ericsson MD110 MX-ONE Telephony Switch versiyonunda kullanılabilecektir.

    2. Santralin benzeri üniteler ile IP protokolü (H.233) üzerinden birbirine bağlanmasını sağlamalıdır.

    3. Her bir kart en az 32 kanal bağlantı imkanı sağlamalı, 20 (yirmi) port lisansı olmalıdır.

3.4.5.4. Kart üzerinde data şebekesine direct bağlanabilmesi için RJ45 konnektör olmalıdır.   1. TLU83 ANALOG TRUNK KARTI
    1. Satın alınacak kartlar Ericsson (Aastra) MD 110 sayısal santralı MX-ONE TELEPHONY SWİTCH versiyonunda kullanılabilecektir.

    2. Türk Telekom hatları ya da başka marka santralardan gelen 48 VDC hatlar bağlanabilecek ve sorunsuz çalışabilecektir.

    3. Karşı santralden gelen numara (CLIP) bilgisini gösterebilmelidir.

    4. Kart üzerine 12 adet analog trunk hattı tanımlanabilmelidir.

    5. Kart santral üzerinde 16 time-slot'luk yerlerin tümüne takılabilmelidir.

    6. Tedarik edilecek malzemeler orijinal ambalajında daha önce hiç kullanılmamış olacaktır.

    7. Satın alınacak kartlarla birlikte en az 16 devreli bir ucu karta girecek şekilde konektörlü diğer ucu açık ve en az 15 metre uzunluğunda gerekli kabloda verilecektir.

    8. Temin edilecek abone kartları ile birlikte yeteri kadar 32 devreli, komple blandajlı, en az bir ucu konnektörlü abone kablalarıda verilecektir.   1. DNA OPERATÖR KONSOLU
    1. Temin edilecek operatör konsolu Ericsson MD 110 santralli MX One Telephony Switch versiyonunda çalışabilir olacaktır.

    2. DNA operatör konsolu için gerekli olan PC yüklenici tarafından temin edilecek olup gerekli yazılımlar kurulmak suretiyle çalışır durumda teslim edilecektir.

    3. PC klavyesindeki tuşlar operatör konsolunun tuşları olarak kullanılacak olup, başkaca bir tuş takımına gerek duyulmayacaktır.

    4. Santral abone rehberi PC üzerine kaydedilip, gerektiğinde bu rehber kullanılmak suretiyle arama yapılabilecektir.

    5. DNA (PC) operatör kurulumu için gerekli her türlü; kablo, adaptör ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacak olup, sistem Eskişehir Gar’da hizmet vermekte olan santrale kurulmak suretiyle çalışır durumda telsi edilecektir.   1. 4422 IP TELEFON:
    1. Temin edilecek telefon Ericsson MD 110 santralli MX One Telephony Switch versiyonunda çalışabilir olacaktır.

    2. Telefon cihazı, SIP ve H323 protokollerini desteklemelidir.

    3. Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

    4. Telefonların çalma sesi ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi azaltılabilmeli ya da

arttırılabilmelidir.

    1. Telefonlarda ahizesiz konuşma (Hands free) ve sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen (mute) özelliği olacaktır.

    2. Telefon en az 10 adet LED'li fonksiyon tuşuna sahip olacaktır. Sabit fonksiyonlu tuşlar (ses arttrıma/azaltma, hoparlör, hat alma/kapama) söz konusu sayıya dahil olmayacaktır.

    3. Telefon cihazı üzerinde kullanıcıya yol göstermek ve arayan dahili abonenin numarasını ve isminin görülebilmesi amacıyla en az 2x20 alfa-nümerik karakterlik LCD ekran olacaktır.   1. MFU KARTI
    1. Temin edilecek kart Ericsson BP250 model telefon santralinde çalışabilir olacaktır.

    2. Kart; 8 (sekiz) adet sayısal port desteği sağlamalıdır.

    3. Kart; 4 (dört) adet analog port desteği sağlamalıdır.

    4. Kart; 4 (dört) adet sayısal BRA port desteği sağlamalıdır.

    5. Santral geneli için; sesli mesaj ve karşılama anonsu hizmetlerini sağlayabilmelidir. 1. MONTAJ VE DEVREYE ALMA


3.1. Satın alınan ürünlerin montajları idarenin belirleyeceği; Ankara, Behiçbey, Kayseri ve Eskişehir santrallerine yapılacaktır.

3.2. Baz istasyonlarının montaj ve kablolamaları yapılırken bina ana tesisatından faydalanılacak, mevcut telefon hatlarından sonraki kablolama baz istasyonlarına kadar Cat 5 kablo çekilmek suretiyle yapılacaktır.

3.3. Satın alınacak DNA Operatör Konsolu Eskişehir santraline kurulacak olup, kullanıcı personele işletme eğitimi verilecektir.

3.4. Satın alınacak abone kartlarının kabloları idare personelinin gözetiminde ana dağıtım panosuna işlenecektir.

3.5. Satın alınacak analog trunk kartları idarenin belirleyeceği santrallere takılacak ve arayanın numarasının gösterilebilmesi için gerekli programlama yüklenici tarafından yapılacaktır.


 1. TEKLİFLERLE BİRLİKTE İSTENEN DÖKÜMANLAR
  1. Teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif edilen her bir ürüne ait ayrı ayrı dokümanlar verilecektir.

  2. İstekli firma, üretici firmadan ve/veya distribütör firmadan alacağı güncel (2012 yılına özgü) söz konusu ürünleri satmaya ve teknik destek vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

  3. Teklif veren firma, 2012 yılı için TSE 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak ve bunu teklifle birlikte sunacaktır.
 1. EĞİTİM


Söz konusu ürünler ile ilgili TCDD tarafından belirlenecek 8 teknik personele, 2 günlük kullanım ve programlama ile ilgili eğitim verilecektir.


 1. GARANTİ VE TESLİM YERİ ve SÜRESİ


Satın alınacak malzemeler, her türlü işçilik ve materyal yönünden kabul tarihinden başlayarak 2 (iki) yıl sure ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır.

Malzemeler Ankara Haberleşme Şefliğine teslim edilecektir.

Malzemelerin teslim ve montaj süresi sözleşme tarihinden itibaren 30 gündür.
Şartname ile ilgili hususlarda irtibat Osman Gör 309 05 15 – 4156 dır.

--

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconTcdd yht bölge müDÜRLÜĞÜnde hizmet vermekte olan ericsson(aastra)...

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconHizmet müminin aynasıdır. Hizmet, imanın ve güzel Müslümanlığın ölçüsüdür....

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin icon1 Bu Sözleşme, bir tarafta tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare...

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconTcdd hizmet alimlari tip sözleşmesi

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconTcdd haydarpaşa limani güMRÜk müDÜRLÜĞÜ Bİnasinin modernizasyonu tekniK Şartnamesi

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconBİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca...

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconTcdd açik ihale usulü İle ihale edilen hizmet alimlarinda uygulanacak tiP İdari Şartname

Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra) md110 tsw sayisal telefon santralinda kapasite artişi yapilmasi ve santrallerin iconBu özel teknik şartname, tcdd’ye bağlı Arifiye Vagon Servis Şefliği...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com