Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
UNIT 4

Sweet:tatlı-şeker/dream:rüya/certain:kesin/meaning:anlam/such:böyle/hard:zor/

believe:inanmak/fun:eğlence/develop:geliştirmek/keep:tutmak/mind:zihin-akıl/

seriously:ciddi biçimde/airplane:uçak/mean:anlamına gelmek/solve:çözmek/

get:almak/promotion:terfi-yükseliş/amusement park:luna park/busy:meşgul/

stressful:stresli/daily life:günlük hayat/need:ihtiyaç duymak/spend:harcamak/

leisure:boş zaman/enjoyment:zevk/life:yaşam/balance:dengelemek/work:iş/

pleasure:zevk/see:görmek/power:güç/freedom:özgürlük/unpleasant:tatsız/

experience:deneyim/uncomfortable:rahatsız/personality:kişilik/some way:bir şekilde

wear:giymek/comfortable:rahat/shoes:ayakabbılar/become:olmak/dirty:kirli/old:eski

/make enemies:düşman edinmek/represent:temsil etmek/changes:değişimler

İmportant:önemli/news:haberler/health:sağlık/gold:altın/necklace:bilezik/richness:zenginlik/

Wealth:servet/huge:dev/monster:canavar/chase:kovalamak/look back:geri bakmak/

Follow:takip etmek/pool:havuz/choke:boğmak/deck:güverte/good heavens:Tanrım/

Goodness me:iyilik/gosh:hay Allah/incredible:inanılmaz/you are joking:şaka yapıyorsun!/

I do not believe it:inanmıyorum!


Unit 5

Independence:bağımsızlık - War:savaş -Remember:hatırlamak-read:okumak-year:yıl,

Date:tarih-way:yol-important:önemli-history:tarih-remind of:anımsatmak-match:karşılaştırmak-try:denemek-work:çalışmak-partner:arkadaş,partner-national:ulusal-sovereignty:egemenlik-victory:zafer-republic:cumhuriyet-youth:gençlik-want:istemek-learn:öğrenemek-more:daha fazla-about:hakkında-watch:izlemek-documentary:belgesel-reform:reform-brief:kısa-look:bakmak,bakış-life:hayat-again:yine-put:koymak-jumbled:karışık-sentence:cümle-order:sıra-

Turkish Grand National Assembly:TBMM-meet(met):toplanmak-first:ilk-

Time:zaman,süre-plan:plan yapmak-success:başarı-independence:bağımsızlık-

War:savaş-complete:tamamlamak-academy:akademi-captain:kumandan

İssue:yayınlamak-circular:genelge-call:çağırmak,çağrı-congress:kongre

Convene:toplanmak-determine:karar vermek-future:gelecek-freedom:özgürlük

Nation:ulus-grant:kabul etmek-meaning:anlam,anlamına gelmek-

İn accordance:uygun olarak-surname law:soyadı kanunu-enroll:kayıt olmak-

Military:askeri-high school:lise-lead(led):yönetmek-troops:birlikler-defend:savunmak

Empire:imparator-born:doğmak-married:evli-begin(began):başlamak-primary:ilkokul

Education:eğitim-local:yerel-transfer:geçiş yapmak-die:ölmek-move:taşınmak-live:yaşamak-farm:çiftlik-a few:birkaç-later:sonra-return:geri dönmek-complete:tamamlamak-enroll:kaydolmak-graduate:mezun olmak-rank:derece

Lieutenant:ast teğmen-continue:devam etmek-upon:sonra-graduation:mezuniyet-begin(began):başlamak-distinguished:ayrıcalıklı-career:kariyer-world war 1:

Birinci dünya savaşı-lead(led):yönetmek-troops:birlikler-defend:savunmak-

Until:-e kadar-emerge:ortaya cıkmak-appointed:atanmak-head:başkan-government:devlet-officially:resmi olarak-declaration:ilan-vote:seçmek

President:cumhurbaşkanı-dedicated:adamış-duty:görev-keep(kept)in close:yakın olmak-contact:bağlantı-local:yerel-authorities:otoriteler-receive:almak

Respect:saygı duymak-foreign:yabancı Grant:kabul etmek-modest:sade-great:büyük

Spend:geçirmek-outdoors:dışarıda-liver disease:siroz-force:güç-fight:dövüş-soldiers:askerler-attack:saldırmak-enemy:düşman-commander:kumandan-harmony:uyum-friend:arkadaş-justice:adalet-flowers:çiçekler-quiet:sakin

Freedom:özgürlük-personality:kişilik-family:aile-academic career:akademik kariyer

Historical:tarihi-event:olay-about:hakkında-Ottoman Empire:Osmanlı imp.

Defeat:yenmek-first world war:1. dünya savaşı-return:geri dönmek-think:düşünmek

So:böyle-occupying:işgalci-powers:güçler-pressurize:baskı yapmak-government:hükümet-Anatolia:Anadolu-contact:bağlantı kurmak-army:ordu-

Units:üniteler-resistance:direniş-organization:organizasyon-call:çağrı-natioanal:ulus-

Movement:hareket-give(gave):vermek-official:resmi-status:konum,durum

Become(became)olmak-elected:seçilmiş-during:süresince-time:süre

Sign:imzalamak-treaty:anlaşma-end:bitirmek-contact:bağlantı happen:olmak

Western:batı-front:ön-greek:yunan-army:ordu-spread:yayılmak-throughout:boyunca

Aegean:ege-region:bölge-suffer:çekmek-battle:cephe-withdraw:geri çekilmek

Forces:güçler-armistice:ateşkes-guarantee:garantilemek-complete:bütün-tam

State:devlet-moreover:dahası-mark:işaretlemek-success:başarı-peace:barış

Get ready:hazırlanmak-result:sonuç-against:-e karşı-impossible:olanaksız

Saying:deyiş-personal information:kişisel bilgiler-living conditions:yaşam koşulları
UNIT 6

Story:hikaye—stolen:çalınmış—necklace:kolye—ask:sormak—questions:sorular—

appear:ortaya çıkmak-- innocent:suçlu-- wealthy:zengin-- valueless:değersiz—single:tek—

usual:alışagelmiş/normal— unusual:anormal-- disappear:ortadan kaybolmak-- guilty:suçlu

several:birçok-- valuable:değerli-- poor:fakir-- main:ana-- character:karakter-- detective:detektif-- work:iş—get a job:işe girmek—town:kasaba-pleased:mutlu-- excited:heyecanlı-- need:ihtiyacı olmak-- interested in:ilgili olmak-- history:tarih-- start:başlamak-- job:iş—begin:başlamak—valuable:değerli—exhibit:sergi—arrive:gelmek

diamond:elmas-- necklace:kolye-- on loan:ödünç alınmış-- wealthy:zengin-- local:yerel/--

call:çağrılmak-bilinmek--later:sonra-- someone:birisi-- steal:çalmak --in spite of:-e rağmen

security:güvenlik—guard:gardiyan—everyone:herkes—possible:olası—suspect:şüpheli-- eyes:gözler--likely:olası—most:en—only—sadece—unusual:anormal—after:sonra—event:olay—paint:boyamak—wall:duvar—back:arka—treasure:hazine—chest:sandık—believe:inanmak—way:yol—police station:karakol—give back:geri vermek—

change mind:fikir değiştirmek—know:bilmek—directly:direk olarak—suspect:şüphe etmek

need:ihtiyaç duymak—find out:araştırıp bulmak—thief:hırsız—in order to:mek-mak amacıyla—several:birçok—people:insanlar—suspect:şüphelilist:liste—first:ilk-

at the time:zamanında –theft:hırsızlık—tell::anlatmak—gambler:kumarbaz—

have accident:kaza yapmak—damage:zarar vermek—insurance:sigorta—think:düşünmek

fast:hızlı—daring:cesur—lay:koymak—trap:tuzak—miss:kaçırmak—line:satır—refer to:işaret etmek—various:çeşitli—reason:neden—accuse:suçlamak—something:bir şey—

catch:yakalamak-tell:anlatmak-everyone:herkes—move:taşımak—pirate:korsan—mend:tamir etmek—wait:beklemek—midnight:geceyarısı—torch:meşale—pick up:eğilip yerden almak—

switch on:açmak(ışığı)lights:ışıklar—pay:ödemek—gun:silah--

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconAskeri YÜksek idare mahkemesi (AYİM) High Military Administrative Court

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconKastamonu science high school

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconGpa 81 / 100 Yalova Anatolian High School (Educated in English)

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconPass school with led solar panel with solar transmitter purchase will be q300

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconLise Sınıf Felsefe Yarıyıl Yoklama Soruları

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconDoğru led lamba nasıl seçilir?

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconPhilips’ten yanlış bilinen led gerçekleri

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconCahit Sıtkı için lise hayatı başlamıştır. Galatasaray Lisesine kayıt olur

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak icon2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare...

Military: askeri-high school: lise-lead(led): yönetmek-troops: birlikler-defend: savunmak iconEski Yunancada “halk” anlamına gelen “demos” ve “yönetmek” anlamına...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com