T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(…………………………………………… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE)

Fakülteniz/Enstitünüz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz ….……………………………. Bölümü/Programı ..................... numaralı öğrencisiyken ………………………………….. nedeniyle kaydım silinmiştir.

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. Madde kapsamından yararlanarak eğitimime devam etmek istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
..... /...... / 2018

İmzası : ……………………………..

Adı Soyadı: …………………………………


Adres:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

İl-İlçe:……………………………………..
Telefon No :

0 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _
EKLER:

  1. Kimlik Fotokopisi,

  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden müracaat edilen tarihli olmak şartıyla alınabilir.)

  3. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconErciyes üNİversitesi rektöRLÜĞÜ SÖzleşmeli personel iŞ talep formu

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconDers verdiği diğer okullar: cuny queens College, Hunter College,...

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ icon1992 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden...

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. BİLeciK ÜNİversitesi

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconİstanbul üNİversitesi

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconİstanbul üNİversitesi

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. Kirikkale üNİversitesi

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconSelçuk üNİversitesi

T. C. HİTİT ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconAnadolu üNİversitesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com