5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK


5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN AYNI KANUNUN 80 İNCİ MADDESİNE GÖRE PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYAN FORMU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………….…...…Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

……….…………Sosyal Güvenlik Merkezine


5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre prime esas günlük kazanç olarak, aynı Kanunun 82 nci maddesi ile belirlenen günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak işyerlerinde çalıştırdığım sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinden az olmamak üzere ………………….TL prime esas günlük kazanç belirlemiş bulunmaktayım. 5510 sayılı Kanuna göre alınacak primler yönünden belirlediğim tutarın 30 katı üzerinden tahakkuk yapılmasını, beyan ettiğim prime esas günlük kazanç tutarının değiştirilmesi hususunda yeniden beyanda bulununcaya kadar ödeyeceğim primlerin bu beyanım esas alınarak belirlenmesini arz ederim.

……./……/20….

Adı Soyadı

İmza

T.C. Kimlik No (Sosyal Güvenlik Sicil No) :

Bağ No :

SSK Sicil No :

Adres / Telefon :

Mesleği :
NOT : Prime esas kazanç beyan formu;

-01/10/2008 tarihinden önce 1479, 2108 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olup sigortalılığı halen devam edenler,

-01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 79 uncu maddelerine göre isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler,

-01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler,

-01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar,
tarafından doldurulacaktır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK iconBu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon2- kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi kapsaminda...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK iconEk-1 Kanunun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK icon5510 sayili kanunun 8 İNCİ maddesiNİn yediNCİ fikrasi ile 100 ÜNCÜ...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilanlarin ayni kanunun 80 İNCİ maddesine göre prime esas güNLÜK iconEk-1 Kanunun Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sayılan...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com