Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz


WHERE ARE YOU FROM?

(Nerelisiniz?)

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz.

Where are you from? (Nerelisiniz?) (Ver ar yu fırom?)

-I’m from Izmir.(Ben İzmirliyim.) (ayem fırom İzmir.)

a)      Kişilerin nereli olduğunu sormak için kullanacağımız soru yapısı:

Where

are

you

from?

I’m from Ankara.

Where

is

she

from?

She is from Izmir.

Where

is

He

from?

He is from Bursa.

Where

are

they

from?

They are from Antalya.

 

Where are you from? (Nerelisiniz?) (ver ar yu fırom?)

-I’m from Ankara.(Ben Ankaralıyım.)  (Ayem fırom Ankara.)

Where is she from? (O kız/kadın nerelidir?) (ver iz şi fırom?)

-She is from Izmir.(O kız İzmirlidir.) (şi iz fırom Izmir.)

Where is he from? (O erkek nerelidir?) (ver iz hi fırom?)

-He is from Bursa.(O erkek Bursalıdır.) (he iz fırom Bursa.)

Where are they from? (Onlar nereli?) (ver ar dey fırom?)

-They are from Antalya.(Onlar Antalyalılar.) (dey are fırom Antalya.)

Eğer soru sormak istediğiniz kişi karşınızda ise kullanmanız gereken soru kalıbı: Where are you from?

Bir bayan hakkında onun  nereli olduğunu merak edip soracaksanız: Where is she from?

Bir erkek hakkında onun nereli olduğunu merak edip soracaksanız: Where is he from?

Birden fazla kişinin mesela bir turist grubunun nereli olduğunu merak edip soracak olursanız: Where are they from? kalıbını kullanmalısınız.

Size nereli olduğunuz sorulduğunda Cevabınız: I’m from……..(nereli iseniz.I’m from Turkey. Veya I’m from Ankara.(Ankaralıysanız diye yanıt verirsiniz. Size bu soru Yurtdışında sorulduğunda I’m from Turkey. diye yanıt vermeniz gerekmektedir. Çünkü Ankara,Bursa,İzmir vs. onların bilmediği yerler olabilir.)

Size arkadaşlarınızın veya çevrenizdeki kişilerin nereli olduğunu sorduklarında cevabınız aynı şekilde bir erkek,bir kız veya bir grupla ilgiliyse yukarıdaki kalıplara uygun şekilde cevap verirsiniz. Arkadaşınız bir kızın nereli olduğunu size sordular:

Where is she from?

Cevabınız: She is from Aydın.(Kız nereli ise….o cevabı verirsiniz.Burada kızın Aydın’lı olduğunu varsaydık.)

b)      Kişilerin nereli olduğu hakkında bir fikriniz var ancak emin değilseniz o zaman soru şekillerimiz:

Are you from Istanbul? (İstanbullu musunuz?) (ar yu fırom İstanbul?) Cevabınız olumlu veya olumsuz olması durumuna göre

-Yes,I’m.   veya  (Evet,öyleyim.) (Yes,ayem.)

-No,I’m not.  (Hayır,değilim.) (No,ayem nat.) şeklinde olacaktır.

Is she from Ankara? (No) (O kız Ankaralı mıdır?) (İz şi fırom Ankara?)

-No, she isn’t. (Hayır,değildir). (No,şi izınt.) (Eğer Ankaralı olsaydı: Yes,she is.(Evet,öyledir.) (Yes,şi iz.))

Is he from Bursa? (Yes) (O erkek Bursalı mıdır?) (İz hi fırom Bursa?)

-Yes,he is.(Evet,öyledir.) (Yes,hi iz.) (Eğer Ankaralı olmasaydı : No,he isn’t.) (No,hi izınt.)

Are they from Bolu? (No) (Onlar Bolulu mu? ) (ar dey fırom Bolu?)

-No,they aren’t.(No,dey arınt.) (Eğer Bolulu olsalardı: Yes,they are.) (yes,dey ar.)

Şimdi size bazı ülkelerin İngilizce isimlerini öğreteceğiz ve bunları bu sorularımızla kullanarak hem ülkelerin bazılarını hem de bugünkü dersimize ilişkin konuları örneklerle pekiştirmeye çalışalım.

England-İngiltere (Inglınd)

Italy-İtalya (itali)

Germany-Almanya (cörmani)

Greece-Yunanistan (gıris)

Bulgaria-Bulgaristan  (balceriya)

Romania-Romanya (rumeniya)

Portugal-Portekiz (porçıgıl)

Spain-İspanya (sıpeyn)

China-Çin (çayna)

Russia-Rusya (raşşia)

Poland-Polonya (polınd)

Hungary-Macaristan (Hangıri)

France-Fransa (Fırens)

Ireland-İrlanda (ayrlınd)

USA- Amerika (yu-es-ey)

Turkey-Türkiye (törkiy)

Where are you from? (Hungary) (ver ar yu from?) (hangıri)

-I’m from Hungary.  (ay em fırom hangıri.)

Where is she from? (England) (ver iz şi fırom?) (Inglınd)

-She is from England.(şi iz fırom inglınd.)

Where is he from? (Russia) (ver iz hi fırom?) (raşşia)

-He is from Russia. (he iz fırom raşşia.)

Where are they from? (China) (ver ar dey fırom?) (çayna)

-They are from China. (dey ar fırom çayna.)

Are you from France? (Yes) (ar yu fırom fırens?) (yes)

-Yes,I’m. (yes,ayem.)

Şimdi sıra sizde:

1)      Where are you from? (Nereli iseniz onu söyleyiniz)

-

      2)    Where are they from? (Germany)

         -

      3)     Is she from Italy? (Yes)

         -

      4)    Are you from Turkey? (Yes)

        -

      5)    Where is she from?  (USA)

        -

      6)    Are they from Bulgaria? (No)

       -

      7)    Where is he from? (Greece)

      -

Answers: 1) I’m from……….. 2) They are from Germany. 3) Yes,she is. 4) Yes,I am. 5) She is from USA. 6) No,they aren’t. 7)He is from Greece.

 

Ayrıca bir başka soru-cevap şekli var ki; örneğin size sordular:

Is she from Turkey? (O kız Türkiye’den mi?) (iz şi fırom Törkiy?)(O bayan Türkiye’den değil fakat siz onun nereli olduğunu biliyorsunuz. Yunanistan’dan.)

-No,she isnt.  She is from Greece. (No,şi izınt.şi iz fırom gıris.)

 

Is he from Germany? (No-Italy)

-No,he isn’t.He is from Italy.

Are they from USA? (No-England)

-No,they aren’t. They are from England.

  

Bugün ne öğrendik:

Where are you from?

Where is he from?

Where is she from?

Where are they from?

Are you from …….?

Is she/he from……….?

Are they from………?

Countries (Ülkeler) (Kauntıriis)   Country=Ülke (kauntıri)

                        

ITALY                                              ENGLAND                       GERMANY               TURKEY

(itali)                                          (inglınd)                           (cörmani)                   (törkiy)

(İtalya)                                       (İngiltere)                        (Almanya)                  (Türkiye)

                 

BULGARIA                                  ROMANIA                              PORTUGAL              SPAIN

(Balceria)                                    (Rumeniya)                           (Porçıgıl)                  (Sıpeyn)

(Bulgaristan)                              (Romenya)                             (Portekiz)                 (İspanya)

                         

CHINA                                      RUSSIA                                   POLAND                           HUNGARY

(Çayna)                                (raşşia)                                   (polınd)                            (hangri)

Çin                                        Rusya                                      Polonya                            Macaristan

                         

FRANCE                                IRELAND                              USA                                       GREECE

(Fırens)                                 (ayrlınd)                              (yu-es-ey)                             (gıris)

Fransa                                   İrlanda                                 Amerika                                YunanistanFAMILY MEMBERS- AİLE BİREYLERİ

 • Grand

 • parents: Büyük anne-baba

 • Grandmother(grandma): Büyük Anne, nene

 • grandfather (grandpa):Büyük baba, dede

 • Parents: Anne-baba, ebeveynler

 • Mother(mum, mummy): Anne, annecim

 • Mother-in-law: kayınvalide

 • Father-in-law:kayınbaba

 • Father(Dad, daddy): Baba, babacım

 • Son: Erkek evlat, oğul

 • Daughter: Kız evlat

 • Brother:  Erkek kardeş

 • Sister: Kız kardeş

 • Uncle: Amca/Dayı

 • Aunt: Hala/teyze

 • Nephew:  Erkek yeğen

 • Niece: Kız yeğen

 • Cousin: Kuzen

Boşlukları aile ağacına gore doldurunuz


 • Alice is my ________________

 • Sophie is Jane’s _____________

 • James is my ________________

 • Andrew is Emily’s ___________

 • Brian is Samuel’s ____________

 • Jane is my _________________

 • Emily is my ________________

 • Brian is my _________________

 • Richard is my _______________

 • Jane is Samuel’s______________


Prepared by Ersin AKKUŞ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconA. asker kiŞİlerin dilekçe hakkini kullanmalari ile iLGİLİ normlar

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz icon6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz icon*anneler güNÜ İle iLGİLİ GÜzel sözler*
«Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla...

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconMÜbadele ile iLGİLİ kaynaklar

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconI- usul hukuku ile iLGİLİ beyanlarimiz

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconSrc dersleri İle iLGİLİ sorular

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconÖğretmenler Günü İle İlgili Güzel Sözler

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz iconPRİm borçlari ile iLGİLİ yargitay kararlari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com