2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili


d.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYDINOCAK ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 7. SINIFLAR 2. DÖNEM 3. YAZILI
Adı ve soyadı:

Sınıfı ve no:

-------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklere ait bir özellik değildir?
A) Farklı cins atomlardan oluşur

B) Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar

C) Saf değildirler

D) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybeder

-------------------------------------------------------------

2. X- 4, Y-3, Z+2 ve T+4 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre hangisinin atom numarası en büyüktür?

A) X B) Y C) T D) Z

-------------------------------------------------------------

3. Bilgi: Eksi yüklü iyona anyon denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anyondur?

-------------------------------------------------------------

4.
Yukarıda bazı maddelerin molekül modelleri verilmiştir. Bu maddelerden kaç tanesi bileşiktir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

-------------------------------------------------------------

5. Açıklama: X ile Z elementleri arasında iyonik bağ, Y ile Z elementleri arasında kovalent bağ görülmektedir.

Aşağıda verilen nötr atom modellerinden hangisi X, Y veya Z elementlerine ait olamaz?

atomlar


A) B)atomlar

C) D)


-------------------------------------------------------------

6. Eşit miktarlarda su bulunan kaplara aşağıdaki koşullarda eşit miktarlarda şeker konuyor. Bunlardan hangisinde çözünme en hızlıdır?

çöz

-------------------------------------------------------------

7. Bir cismin üzerine mavi ve yeşil ışık gönderildiğinde her iki durumda da siyah görünüyorsa bu cismin rengi nedir?

A) Kırmızı B) Mavi C) Yeşil D) Beyaz

-------------------------------------------------------------

8. Yoğunluğu dx olan ortamdan, yoğunluğu dy olan ortama gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Işığın bu ortamlardaki hızları Vx ve Vy olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Gelme açısı a dır B) Kırılma açısı b dir

C) dx > dy dir C) Vy > Vx dir

9. Yanda su dolu bardağa konulmuş kalemler kırık şeklinde görünmektedir.kırılmabar

Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Işığın yansıması B) Işığın soğurulması

C) Işığın kayması D) Işığın kırılması

-------------------------------------------------------------

10. Aşağıda perdeye gönderilen ışınlar şekildeki gibi yoluna devam ettiğine göre perde arkasında hangi cisim olabilir?perde
A) İnce kenarlı mercek B) Kalın kenarlı mercek

C) Düzlem ayna D) Çukur ayna

-------------------------------------------------------------

11.-------------------------------------------------------------

12.Yukarıdaki besin zincirinde etçil canlıların sayısındaki aşırı azalma hangi sonuca sebep olur?

A) Üretici sayısının artmasına

B) Yırtıcıların azalmasına

C) Otçulların azalmasına

D) Yırtıcıların çoğalmasına

-------------------------------------------------------------

13. Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal
Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?
A) Kurbağa B) Kelebek C) Bitki D) Domuz

-------------------------------------------------------------

14. Aşağıdaki canlılardan hangisi tür değildir?

A) Katır B) At C) Tavuk D) Balina

15. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kısaca canlının adresine habitat denir

B) 7-A sınıfındaki öğrenciler popülasyondur

C) Ekosistemde cansız varlıklar da bulunur

D) Balıklar çöl ekosisteminde yaşar

------------------------------------------------------------

16. Şekilde bir besin ağı verilmiştir. Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisi bu besin ağına göre yanlıştır?

  1. Ot- fare- yılan- kartal

  2. Ot- tavşan- insan

  3. Ot- tavşan- yılan- kartal- insan

  4. Ot- fare- insan- kartal

-------------------------------------------------------------

17. Güneşe en yakın ve en uzak gezegen hangisinde doğru verilmiştir?
A) Merkür-Neptün B) Dünya-Mars

C) Venüs-Jüpiter D) Merkür- Satürn

-------------------------------------------------------------

18. Dünyanın uydusu olan gök cismi hangisidir?
A) Plüton B) Halley C) Ay D) Orion

-------------------------------------------------------------

19. Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök adanın adı nedir?
A) Samanyolu galaksisi B) Andromeda

C) Sombrero D) Orion

-------------------------------------------------------------

20. Güneş sistemindeki ışık kaynağı nedir?
A) Ay B)Güneş C) Dünya D) Mars

-------------------------------------------------------------
Not: Süre 40 dakika, her soru 5 puandır
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

www.tufanegitim.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili iconİNÖNÜ ortaokulu 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili 6/A/c dönem yazili

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon5. siniflar fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili değerlendirme

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi

2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili icon2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com