Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z


sayfa1/61
d.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

EVRİM

AÇMAZI


(ANSİKLOPEDİK)
2. Cilt


K-ZBu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.


Birinci baskı: Temmuz 2002

KÜLTÜR

YAYINCILIK

Çatalçeşme sk. Üretmen Han No: 29/7

Cağaloğlu - İstanbul

Tel : (0 212) 511 44 03

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

İçİndekİlerK


Kademeli evrim komedisi

Kalıtım kanunları

Kambriyen devri

Kambriyen patlaması

Kanapoi dirsek kemiği fosili sahtekarlığı

Kanatların kökeni

Kaos kuramının çıkmazı

Kaplumbağaların kökeni

Karadan havaya geçiş kandırmacası

Karbon-14 testi

Karbon temelli yaşam

Karbonifer Dönemi Bitki Fosilleri

Karma yürüyüş

Kayırılmış ırklar ilkelliği

Kenyanthropus platyops

Kesintiye uğratılmış denge

Kimyasal çorba uydurması

Kimyasal evrim aldatmacası

Klonlama (Cloning)

KNM-ER 1470 sahtekarlığı

KNM-ER 1472 yalanı

KNM-WT 15000 (en eski insan fosili)

Koaservat

Komünizm ve Evrim

Konjugasyon

Kör Saatçi Saçmalığı (The Blind Watchmaker)

Körelmiş organlar çelişkisi

KP 271

Kromozom

Krossing-over

Kuşların kökeni

Kuş akciğerlerinin kökeni

Kuş tüylerinin kökeni

Kültürel evrim yalanı

L


Laetoli ayak izleri (insan ayak izleri)

Lamarck, Jean B

Lamarkizm

Chatelier Prensibi

Leakey, Richard

Lewontin, Richard

Liaoningornis

Linnaeus, Carolus

Lucy kandırmacası (Australopithecus afarensis)


M


Makro evrim masalı

Makro mutasyon kandırmacası

Malthus, Thomas Robert

Marx, Karl

Materyalizm

Maymun-insan genetik benzerliği yalanı

Mayr, Ernst

Memelilerin kökeni

Mendel, Gregor

Menton, David

Metamorfoz

Meyve sinekleri

Mikro evrimin geçersizliği

Miller Deneyi

Miller, Stanley

Mitokondriyel Havva tezinin çelişkileri

Modern Sentetik Evrim Teorisi masalı

Modifikasyon

Moleküler evrim çıkmazı

Moleküler homoloji tezinin saçmalıkları

Morfoloji

Morfolojik homoloji masalı

Morris, John

Mozaik canlılar

Mutajenik faktör

Mutant

Mutasyon hayali bir mekanizma


N


Natüralizm

Neandertal: Bir insan ırkı

Nebraska Adamı.sahtekarlığı

Neo-Darwinizm komedisi

O


OH 62: Bir maymun türü

Omurgalıların Kökeni

Ontogenin filogeniyi taklit ettiği uydurması

Oparin, Alexander I

Orak hücre anemisi

Organize sistem

Orgel, Leslie

Ormandan açık alana geçiş masalı

Ortak ata yalanı

Ortak tasarım

Orthogenezis saçmalığı (yönlendirilen seçme)

Ota Benga

Ototrof görüşün safsataları


Ö


Öjeni.vahşeti

Ökaryot hücre

Ön-adaptasyon hayali (Pre-adaptation)

Öz-düzenleme yanılgısı (Self-ordering)

Öz-örgütlenme saçmalığı (Self-organization)


P


Paleontoloji

Paleoantropoloji

Pandanın parmağı.yanılgısı

Pangenesis teorisi

Panspermia görüşünün mantıksızlığı

Paralel evrim çıkmazı

Pasteur, Louis

Pekin Adamı sahtekarlığı

Pentadactyl homolojisi

Peptid bağ

Piltdown Adamı sahtekarlığı

Pithecanthropus erectus

Plasmid Transferi

Platypus

Pleiotropik Etki

Popülasyon

Protein

Prokaryot hücre

Protoavis


R


Ramapithecus yanılgısı

Rekapitülasyon teorisi

Rekombinasyon

Rekonstrüksiyon (Hayali çizimler)

Ribozom

RNA dünyası senaryosu


S-Ş


Sağ-elli amino asitler

Sanayi Devrimi kelebekleri masalı

Sentetik evrim teorisi

Seymouria

Shapiro,Robert

Schindewolf, Otto

Sıçramalı evrim modeli hikayesi

Sineklerin kökeni

Sistematik

Sitokrom-C

Soğuk tuzak (coldtrap)

Sol-elli amino asitler

Sosyal Darwinizm

Spencer, Herbert

Spontane jenerasyon

Sudan karaya geçiş açmazı

Sürüngenlerin kökeni

Şanslı canavar uydurması


T


Tabiat Ana kavramının akıldışılığı

Taksonomi

Tasarım

Taung Çocuğu fosili

Tek hücrelilikten çok hücreliliğe geçiş yalanı

Teori

Termodinamiğin İkinci Kanunu

Tesadüf putu

Tetrapodların parmak yapısı

Theropod dinozorlar

Transdüksiyon

Transformasyon

Trilobit

Turkana Çocuğu fosili

Türlerin Kökeni

Türleşme (speciation)

Tüylü dinozorlar hilesi


U


Uçan sürüngenler

Uçuşun kökeni

Urey, Harold

Urey-Miller Deneyi

Uzaydan gelen hayat komedisi


V-W


Varyasyon (Variation)

Virüsün kökeni

Wallace, Alfred Russel

Watson, James


Y-Z


Yarasaların kökeni

Yaratılışçılık (Creationism)

Yaşam mücadelesi dehşeti (Life struggle)

Zinjanthropus

Yaşayan fosiller

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconAnsiklopediK İSİm söZLÜĞÜ

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconBÜYÜk bir köRDÜGÜM; evrim teorisi

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconTertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z icon1921 Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconYayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 125

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconYayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457

Evrim açmazi (ansiklopediK) Cilt k-z iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com