2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01.08.2012 T.  28371 R.G.)10.08.2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması ve Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılması hk.

2012/3419   AYAKKABI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (01.08.2012 T.  28371 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3419        Ekli „Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar‰ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/7/2012 tarihli ve 48324 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kur ulu‚nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.  AYAKKABI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR  Kapsam MADDE 1 ˆ (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde ayakkabı ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar. Korunma önlemi MADDE 2 ˆ (1) Aşağıdaki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak aynı tabloda belirtilen tutarlar kadar ek mali yükümlülük uygulanır.
G.T.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Çift)
 1 .Dönem (10/8/2012- 9/8/2013) 2.Dönem (10/8/2013- 9/8/2014)
64.02 (1)(2)(3) Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 1,55 1,50
6403(1)(2)(3) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 2,40 2,35
6404(1)(2)(3) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar 1,55 1,50


(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.
 
(2) 6402.91.90.00.00, 6402.99.93.00.00, 6402.99.96.00.00, 6402.99.98.00.00, 6403.91.13.00.00, 6403.91.16.00.00, 6403.91.18.00.00, 6403.99.93.00.00, 6403.99.96.00.00, 6403.99.98.00.00, 6404.19.90.00.11,6404.19.90.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar hariç.
 
Özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar: Sportif faaliyetler için kullanılan, her bir çiftinin gümrük kıymeti 15$dan az olmayan, tek veya çok katlı kalıplanmış tabanlı (enjekte edilmemiş), tabanı dikey veya yatay hareketlerin baskısını emecek şekilde özel olarak tasarlanmış sentetik malzemelerden imal edilmiş ve gaz veya sıvı içeren sızdırmaz yastıklar, alçak yoğunluk polimerler gibi maddeler veya etkiyi emen veya yok eden mekanik parçalar gibi teknik özelliklere sahip ayakkabılar.
 
(3) 6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife pozisyonları için 1.Dönem 1,15 (ABD Doları/Çift), 2. Dönem 1,10 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.


Tarife kontenjanı

MADDE 3 ˆ (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.405.368 çifttir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 801.789 çifti geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 ˆ (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 ˆ (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 ˆ (1) Bu Karar 10/8/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ˆ (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minör Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cebelitarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Güney Toprakları, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine - Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Georgia Ve Güney Sandviç Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. Ve Mc Donald Adaları, Hindistan, Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng. Hint Oky.Toprak.,İngiliz Virjin Adaları, İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kayman Adaları, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kokos Adaları, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Adaları, Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova (Cumhuriyeti), Montserrat, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcairn, Ruanda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St. Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, S omali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconKibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01....

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconPolietilen Tereftalat (pet) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconDuvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl icon01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl icon1. Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan “sorumluluk sigortası sözleşmelerinden...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconT. C. Yargitay ceza genel kurulu e. 2012/2-168 K. 2012/1776

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl icon31 Aralık 2012 SİRKÜler no: 2012/135- diĞER

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconYeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01. 08. 2012 T. 28371 R. G.)10. 08. 2012 tarihinden itibaren;Ayakkabı ithalatına 2 yıl iconKarar tariHİ: 01. 03. 2012


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com