Ünite 27 Finansın Temel Araçları


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
Ünite 27 Finansın Temel Araçları

1. Finansal sistem

a.

banka hesaplarını, stok fiyatlarını, ipotekleri ve diğer birçok şeyi içerir

b.

insanların belirli bir zamanda aldıkları ve gelecekte hayatlarını etkileyecek hareket ve kararları içerir.

c.

ekonominin tasarruf ve yatırımını koordine eder.

d.

Hepsi.2. birinin size bugün için $100 veya 10 yıl sonrası için $200 önerdiğini düşünün. Aşağıdaki faiz oranlarından hangisinde bugünün $100’ını seçersiniz?

a.

%4 .

b.

%6.

c.

%8.

d.

Hepsi.3. Veronica hesabına 2 yıl önce $1,000 yatırıyor. Birinci yıl %7 faiz ikinci yıl %5 faiz kazanıyor. Veronica’nın hesabında bugün ne kadar parası vardır?

a.

$1,133.31

b.

$1,120.00

c.

$1,123.50

d.

Hiçbiri


4. Faiz oranının %7 olduğunu düşünelim.4 farklı ödeme seçeneğimiz olsun:

Seçenek A: Bugün yapılacak $500 .

Seçenek B: 1 yıl sonar yapılacak $550

Seçenek C: 2 yıl sonra yapılacak $575

Seçenek D: 3 yıl sonra yapılacak $600.

Hangi ödemenin bugünkü değeri en yüksektir?

a.

Seçenek A

b.

Seçenek B

c.

Seçenek C

d.

Seçenek D5. Bir firma yeni bir şampuan fabrikası inşa etmeyi düşünüyor. Firmanın yöneticileri bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Toplantıdan sonra faiz oranları düşerse

a.

Fabrikanın şimdiki değeri artar. Büyük ihtimalle firma yeni bir fabrika inşa eder.

b.

Fabrikanın şimdiki değeri artar. Daha az ihtimalle firma yeni bir fabrika inşa eder

c.

Fabrikanın şimdiki değeri azalır. Büyük ihtimalle firma yeni bir fabrika inşa eder

d.

Fabrikanın şimdiki değeri azalır. Daha az ihtimalle firma yeni bir fabrika inşa eder6. Riskten kaçınma ekonomide gözlemlenen çeşitli olguları açıklamaya yarar. Bunların içinde;

a.

‘Bütün yumurtaları bir sepete koyma’ anlayışı

b.

Sigortacılık.

c.

Risk getiri dengesi.

d.

Hepsi.Şekil 14-1. Şekilde fayda fonksiyonu gösterilmektedir.

$400

$600

$800

A

B

C

0

Varlık
7. Şekil 14-1 e göre. Düşey eksek ile ne ölçülür?

a.

Riskten kaçınma

b.

Marjinal fayda

c.

Fayda

d.

Kaç birim mal alınabileceği


8. Şekil 14-1 e göre Fayda fonksiyonu hangi özelliği gösterir?

a.

Azalan varlık.

b.

Azalan fayda.

c.

Azalan marjinal varlık.

d.

Azalan marjinal fayda10. Şekil 14-1 e göre verilen fayda fonksiyonu ekonomide gözlemlenen çeşitli şeyleri açıklamaya yarar. Bunların içinde;

a.

Risk getiri dengesi

b.

Sigorta

c.

farklılaştırma

d.

hepsi.


11. Eğer bir tahvil veya senet riskliyse

a.

risk sevmeyen insanlar da bunun bir kısmını portföylerinde bulundurmak isterler.

b.

risk sevmeyen insanlar da eğer beklenen getirisi yeteri kadar yüksek se bunu ellerinde tutmak isterler.

c.

A ve B şıkları doğru

d.

risk sevmeyen insanlar bunu tutmak istemezler.


12. Senetlerin değeri neye dayanır?

a.

Kar payı ve nihai fiyatının şimdiki değerine. Sonuç olarak faiz artarsa senetin değeri artar.

b.

Kar payı ve nihai fiyatının şimdiki değerine. Sonuç olarak faiz artarsa senetin değeri düşer.

c.

Kar payı ve nihai fiyatının gelecekteki değerine. Sonuç olarak faiz artarsa senetin değeri artar.

d.

Kar payı ve nihai fiyatının gelecekteki değerine. Sonuç olarak faiz artarsa senetin değeri düşer.


Ünite 28 İşsizlik

1. Ali geçici olarak çalıştığı yerden çıkartılmış ve son 4 haftadır iş aramamaktadır. İstatistik kurumu Ali’yi nasıl değerlendirir?

a.

Işsiz ve iş gücü içerisinde

b.

İşsiz ve iş gücü içerisinde değil.

c.

Çalışan ve iş gücü içerisinde

d.

Çalışan ve iş gücü içerisinde değil.2. İş gücüne katılım oranı neyin yüzdesi olarak ölçülür?

a.

Toplam yetişkin nüfusu içerisindeki iş gücü.

b.

Toplam yetişkin nüfusu içerisindeki çalışanlar.

c.

İş gücü içerisindeki çalışanlar.

d.

Toplam iş gücü.3. Yetişkin nüfusu 234.9 milyon, iş gücü 154 milyon ve istihdam 141.6 milyon ise işsizlik oranı kaçtır?

a.

93.3/234.9.

b.

12.4/234.9.

c.

93.3/154.

d.

12.4/154.


4. Yetişkin nüfusu 50 milyon, iş gücüne katılım oranı % 60, işsizlik oranı % 5 ise çalışan sayısı kaçtır?

a.

1.5 milyon

b.

28.5 milyon

c.

30 milyon

d.

47.5 milyonChapter 31 Açık Ekonomi Makroekonomi Modelleri (Döviz Kurları)

1. 100 tl 75 dolar alabiliyorsa ve 100 dolar 50 yen alabiliyorsa: dolar/tl, yen/dolar ve son olarak da yen/tl döviz kuru kaçtır?

2. Dolar ile tl arasındaki döviz kuru 2 tl/dolar olsun. Bir Big Mac hamburger Amerika'da 3 dolar'a, Türkiye'de 5tl'ye satılıyor olsun. Sadece hamburger'in ticaretinin yapıldığını düşünsek bu iki ülke arasındaki reel döviz kuru ne olur? Tek fiyat yasası (The law of one price) bu konuda ne der?

3. Diğer koşullar aynı kalmak koşuluyla, döviz kuru 1 dolar için 0.30 Kuveyt dinarından 0.35 Kuveyt dinarına çıkarsa, dolar

a.

değerlenmiştir ve daha çok Kuvayt malı alır

b.

değerlenmiştir ve daha az Kuvayt malı alır

c.

değer kaybetmiştir ve daha çok Kuvayt malı alır

d.

değer kaybetmiştir

ve daha az Kuvayt malı alır

4. Tek fiyat yasasına göre

a.

bir malın fiyatı sabittir

b.

aynı mal farklı yerlerde aynı fiyata satılır

c.

dominal döviz kuru sabittir

d.

hiçbiri


5. Satnalma gücü paritesine göre aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi daima 1’e eşittir?

a.

reel döviz kuru

b.

nominal döviz kuru

c.

reel ve nominal döviz kurları

d.

hiçbiri


6. Eğer dolar Mısır’da Amerika’ya oranla daha az pamuk satın alabiliyorsa, tüccarlar şu şekilde kar elde edebilirler:

a.

Amerika’dan pamuk alıp Mısır’a satarak, ki bu da pamuğun Amerika’daki fiyatını artırır

b.

Amerika’dan pamuk alıp Mısır’a satarak, ki bu da pamuğun Mısır’daki fiyatını artırır

c.

Mısır’dan pamuk alıp Amerika’ya satarak, ki bu da pamuğun Mısır’daki fiyatını artırır

d.

Mısır’dan pamuk alıp Amerika’ya satarak, ki bu da pamuğun Amerika’daki fiyatını artırır

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconÜNİte-1 temel biLGİ ve kavramlar

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconDevletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle...

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconHasta Bakımının Temel Amaçları ve Temel Fonksiyonları

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconÖzel servis araçlari yönetmeliĞİ

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconAmbulanslar ve acil sağlik araçlari iLE

Ünite 27 Finansın Temel Araçları icon1. oturum 13. 30-14. 10 “ kentsel donusumde yeni imar araclari ”

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconB. araçlar tanıtma araçları: Basın yoluyla ilan, reklam

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconGemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996

Ünite 27 Finansın Temel Araçları iconDers araçları, lâboratuvar, çok amaçlı salon, kütüphane bilişim teknolojileri...

Ünite 27 Finansın Temel Araçları icon60160202anayasa hukuku üNİte 1


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com