5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Araştırma

Halyolu Caddesi Çayıryolu Sokak Özce Center No:3 K:6 D:6 İÇERENKÖY/ İSTANBUL

Tel: ( 0216 ) 577 18 00-04 Fax: ( 0216 ) 577 18 05 e-mail: info@ksiturkey.com

( A member of KS International )

12.09.2014

TAMİM 2014-14
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Torba Kanun’da yapılan düzenlemeler öncesinde her bir personel özelinde 5 yıllık sürenin dolması durumunda şirketler Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanamamaktadır. 5746 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih dikkate alındığında 2013 yılı Nisan ayı sonundan itibaren şirketler nezdinde 5 yıllık süreyi dolduran Ar-Ge ve destek personeli mevcut olup, işveren maliyetinde bir artış söz konusu olmuştur.

6552 Sayılı Torba Kanunun 144. Maddesi ile 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın 5746 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin 5746 sayılı Kanun’un geçerlilik tarihi olan 31.12.2023’e kadar devam etmesi söz konusudur.

Saygılarımızla,

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİn desteklenmesi...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon4 seri nolu 5746 sayili araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon5 seri nolu 5746 sayili araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “de bir örneğinin”...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır iconÖzet: 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin b fıkrasında yer verilen...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon5510 sayili kanunun 8 İNCİ maddesiNİn yediNCİ fikrasi ile 100 ÜNCÜ...

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİN

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİN

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır iconAraştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn desteklenmesi hakkinda kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır iconAraştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn desteklenmesi hakkinda kanun


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com