İngilizcede; ”touring" deyimi ile "tour" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. "Tour" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence


sayfa1/6
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
Turizm Kavramı
Olalı'ya (1984) göre turizmin kelime olarak kökeni, Latince'de "tornus" sözcüğünden, gelmektedir. "Tornus" sözcüğü, bir dönme hareketini ifade etmektedir. İngilizcede; ”touring" deyimi ile "tour" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. "Tour" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence amacı ile yapılan yer değiştirme hareketini ifade eder. Iacono'ya (1993) göre ise turizmin kelime olarak kökeni Helen-Roma dilinde "Torger" ve "Togrow" sözcüklerinden gelmektedir. Fransızca "Je tourne" kelimesi ile eş anlamlandırılan sözcük, "dönüyorum" demektir (Özyaba 2001, Mısırlı 2002). Yine Fransız dilindeki "Tour ve Tourner" kelimeleri de bu amaçla "Tornus" kelimesinden türetilmişlerdir. Dilimize seyyah kelimesi karşılığı kullanılan "Turist" ile seyahat kelimesi karşılığı kullanılan "Turizm" kelimeleri ise Fransızcadan gelmedir (Çalış 1999). Feuler tarafından 1905'te, bilimsel boyuttaki ilk turizm tanımı verilmiştir. Buna göre; "Modern doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak, ulusların ve toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olaydır." (Özyaba 2001, Sertkaya 2001, Güngör 2003). Uluslararası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği’nin (IUOTO) üye ülkelere kullanmaları yönünde telkinde bulunduğu ve bu nedenle en yaygın olarak benimsenmiş bulunan 1963 tarihli Birleşmiş Milletlerin turizm tanımı ise şu şekildedir: 24 saatten az olmamak, sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür (Erdoğan 2003). Olalı ve ark.’na (1983) göre turizm; “insanların sürekli konutlarının bulundukları yer dışında sürekli olarak yerleşmemek, sadece para kazanmak veya politik ya da askeri bir amacı izlememek üzere; serbest bir ortam içinde, iş, merak, din, sağlık, spor, dinlenme, eğlence, kültür, deneyim kazanma, snobik (taklit) amaçlarla veya dost ve akraba ziyaret kongre ve seminerlere katılmak gibi nedenlerle, kişisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden, gittikleri yerlerde 24 saati aşan veya o yerin bir konaklama tesisinde en az bir gece süreyle konaklamalarından ortaya çıkan iş ve ilişkileri kapsayan, bir tüketim olayı, sosyal bir olay, ağır, bütünleşmiş hizmet ve kültür endüstrisidir” (Sayan 1998, Yaşar 2002, Güngör 2003, Topay 2003).
İnsanların yeni yerler görmek ve tanımak, yeni deneyimler kazanmak, diğer insanlar, çevreler, hayat şartları ve davranış biçimleri ile temasa geçip kendi kültürlerini geliştirmek, eğlence ve dinlence faaliyetlerinde bulunmak ve seyahat yoluyla macera ve merak, zevk ve güdülerin tatmin edildiği, insanların seyahat ve hareketlerini içeren bir faaliyettir (Lobo 1995). Turizm, genellikle bir rekreasyonel etkinlik olarak tanımlanıp analiz edilirken insanların kendi yaşadıkları yer dışında sürekli olarak yerleşmemek, ticari ve politik bir amaç taşımamak koşuluyla temel amaç dinlenmek ve eğlenmek olan, serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik, değişik amaçlarla yaptıkları seyahatlerden ve gittikleri yerdeki konaklamalarından doğan ihtiyaçlarını karşılama, insanları kabul

etme ve ağırlama sanatı olarak açıklanmıştır (Karaküçük 1999). İnsanların sürekli olarak bulundukları, çalıştıkları ve her zaman olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına yaptıkları gezilerden ve buralardaki mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan ilişkilerin bütünüdür

(Anonymous 2001).
Turizm; asıl ikametgâhı dışındaki başka bir yere eğlence, tatil, kültür, arkadaş ve akraba ziyareti, aktif spor, toplantı, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit v.b. amaçlarla seyahat etmenin yarattığı olayların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Üstel 2002).
Turizm, Türkiye'de son yirmi yılda büyük bir sıçrama göstermiş ve ekonominin en çok döviz girdisi sağlayan sektörü olmuştur. Dünyamızın içinde bulunduğu koşullarda 2001 yılından başlayarak turizm sektörünün Türkiye'ye uluslar arası rekabette göreceli üstünlük sağlayan en önemli sektör olduğu görülmektedir. Turizm sektörü her yıl artan döviz girdileri ile ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmaya namzet birinci sektördür. Ayrıca İstanbul Sanayi Odasının yaptığı bir araştırmaya göre, turizm sektörü, Türkiye ekonomisinin 38 farklı sektörünü aynı anda etkilemektedir. Bu da ülke ekonomisi açısından sektörün önemini bir kez daha kanıtlamaktadır.

  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence icon7020 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlarda...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconBazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlarda ve...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİş Kanunu İle Bazı Kanun ve khk’larda Değişiklik Yapılması İle Bazı...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconBu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

İngilizcede; ”touring\" deyimi ile \"tour\" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır. \"Tour\" (tur); dairesel bir hareket bazı, site ve yörelerin ziyaret iş ve eğlence iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com