2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
ATASÖZLERİ – ÖZDEYİŞLER

DEYİMLER- TERİMLER
1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “umduğunu elde edemeden geri gelmek” anlamındadır?
A) Eli böğründe kalmak B) Eli kolu bağlı olmak

C) Eli boş dönmek D) Eli ağzına yetmemek
2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rengi atmak B) Renk vermemek

C) Renkten renge girmek D) Resmiyete dökmek

3. “Yaptıklarının cezasını çekmek.” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Kazık yemek B) Kefeni yırtmak

C) Kefaretini ödemek D) Göz hapsinde olmak

4. “İnsana böyle damdan düşer gibi soru sorulmaz ki.” cümlesindeki deyimin anlamı nedir?
A) Yerli yerinde B) Anlaşılması güç

C) Birden bire D) Anlamsız

5. Aşağıdakilerden hangisi, “Aman diyene kılıç kalkmaz.” atasözüyle aynı anlamdadır?
A) Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin.

B) At binenin kılıç kuşananın.

C) Evdeki hesap çarşıya uymaz.

D) Eğilen baş kesilmez.
6. “Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek.” anlamındaki deyim hangisidir?
A) Paçasını kaptırmak B) Paçavrasını çıkarmak

C) Patırtı çıkarmak D) Pahalıya mal olmak

7. Hangi cümlede bir terim geçmektedir?A) Gün boyu bahçeden erik topladık.

B) Sana kaç kez topla oynama dedim!

C) Kendini biraz derle topla bakalım.

D) Bu kız daha eldeli toplama yapamıyor.


8. “Nazar değmek” deyiminin eş anlamlısı hangisidir?
A) Göze girmek B) Göze batmak

C) Göze gelmek D) Göze almak

9. “Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir.” anlamını veren atasözü hangisidir?
A) Köpeğe dolanmaktansa çalıya dolanmak daha iyidir.

B) Korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyidir.

C) Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez.

D) Sabreden derviş, muradına ermiş.

10. “Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü, gereksiz konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir.” anlamına gelen atasözü, hangisidir?
A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

B) Söz gümüşse sükut altındır.

C) Önce düşün, sonra söyle.

D) Söz ağızdan çıkar.

11. Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, “bıkmak, usanmak” anlamı vardır?
A) Canının derdine düşmek. B) Canından bezmek.

C) Canı sıkılmak. D) Canını çıkarmak.


12. Aşağıdakilerden hangisi, “Sel felaketine uğrayanlara devlet kucak açtı.” cümlesinde geçen “kucak açmak” deyiminin anlamına uygundur?
A) Korumak, barınacak yer vermek.

B) Bir kimsenin haklarını savunmak.

C) Üzüntüsünü gidermek için konuşmak.

D) Fakirler için yardım toplamak.

13. “Ayıkla pirincin taşını.” deyimi hangi durumu belirtmek için kullanılır?
A) İşin kolaylığını belirtmekte.

B) İşin kazanç getireceğini belirtmekte.

C) İşin karmaşıklığını belirtmekte.

D) İşin değersizliğini belirtmekte.

14. “Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” cümlesinde, “üstüne düşmek” söz grubunun anlamına uygun seçenek hangisidir?
A) Arkasından gitmek. B) Uzun uzun söz emek.

B) Gereğinden çok ilgilenmek. D) Endişeye kapılmak.

15. Hangi cümlede deyim yoktur?
A) Ben kimseye dil uzatmam.

B) Yanlış bir hareketiyle herkesin diline düştü.

C) Ormandaki ağaçlar bile dile gelmiş.

D) Hasta çocuğun dili kızarmış.

16. “Kemal, Ayşe ile evlenince muradına erdi.” cümlesindeki, “muradına erdi” ne çeşit sözdür?
A) Atasözü B) Deyim C) Argo D) Terim

17. Hangi deyim “çalışmamak” ile ilgilidir?
A) Göbeği çatlamak.

B) Boş gezenin boş kalfası.

C) Dizlerinde derman kalmamak.

D) Sırtında yumurta küfesi olmak.

18. Hangi atasözü “yardımlaşmayı” öğütler?
A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Adamın iyisi iş başında belli olur.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.


19. “Ortanca gelin, kaynananın öğütlerine kulak asmamış.” cümlesinde deyim hangisidir?
A) Ortanca gelin. B) Kaynananın öğütleri.

C) Öğütlerine kulak. D) Kulak asmamış.


20. Hangi deyim “hareketsiz kalmak” anlamına gelir?
A) Put kesilmek B) Pusuya yatmak

C) Pusulayı şaşırmak D) Pusuya düşürmek


21. Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Kol uzatmak B) Kol kanat germek

C) Koltuğuna almak D) Kolu kanadı kırılmak


22. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Kulak kesilmek B) Kulak kabartmak

C) Kulak vermek D) Kulak çınlatmak


23. Hangi cümlede deyim vardır?
A) Kültürel değerlerimizi korumalıyız.

B) Arabaya beş milyar değer biçildi.

C) Oldukça değerli bir kitap aldım.

D) Bu manzara izlenmeye değer.

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, insanın kişiliğinin, konuşmasından belli olabileceğini anlatır?
A) Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir.

B) Cambaz ipte, balık ipte gerek.

C) Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

D) Kanatsız kuş uçmaz.

25. Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ateş püskürmek B) Ateş pahası

C) Ateş kesilmek D) Ateş saçmak

26. “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Deneyim B) Tutumluluk

C) Serbestlik D) Eşitlik

27. “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” atasözüyle açıklanmak istenen nedir?
A) Dumanlı olmayan ateş yoktur.

B) Belirti varsa, olay da var demektir.

C) Her olay önceden önlenebilir.

D) Ateş yanarken duman çıkarır.

28. “Bir konu ile, sonuç alınamayacak biçimde ve hep aynı şeyleri yaparak uğraşıp durmak.” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Hava basmak B) Havanda su dövmek

C) Havadan sudan konuşmak D) Havaya irmek


29. “Bir insanın davranışlarındaki aşırılık yüzünden herkes tarafından konuşulur olması.” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Dili çözülmek B) Dillere destan olmak

C) Diline dolamak D) Diliyle yakalanmak


30. “Etle tırnak gibi.” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?
A) Komşuluk B) Benzerlik

C) Farklılık D) Bağlılık


31. “Kimsenin kimseyi tanımayacağı kadar kalabalık, karışık ve telaşlı bir durum.” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Anasından doğduğuna pişman olmak

B) Anasını ağlatmak

C) Ana baba eline bakmak

D) Ana baba günü

32. “Herkesin bildiği çok ünlü biri olmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Parmağı ağzında kalmak B) Parmağında oynatmak

C) Parmağına dolamak D) Parmakla gösterilmek

33. “Geri dönülmeyecek bir iş yapmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Ok yaydan çıkmak

B) Okkanın altına girmek

C) Olmayacak duaya amin demek

D) Altından Çapanoğlu çıkmak


34. “Bir şeyi beğenmediğini, küçümsediğini belli etmek.” anlamındaki deyim hangisidir?
A) Dudak bükmek B) Boyun eğmek

C) Baş kaldırmak D) Kılını kıpırdatmamak

35. “Kendisinden yararlanılan kişi ve nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır.” anlamına gelen atasözü hangisidir?
A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

B) Gölgeyi hoş gören, tekneyi boş görür.

C) Gönül kimi severse güzel odur.

D) Gidilmeyen yer senin değildir.

36. Aşağıdakilerin hangisi “kızgınlık” anlamı içeren bir deyimdir?
A) Burnundan solumak B) Canına tak etmek

C) Bardağı taşırmak D) Ayranı kabarmak

37. Aşağıdaki söz gruplarından hangisindeki deyimin açıklaması yanlıştır?
A) Barut gibi, “kolay kolay öfkelenmeyene” deriz.

B) Çiçek gibi, “çok temiz olana” deriz.

C) Kuzu gibi, “çok uysal olana” deriz.

D) Çam sakızı gibi “insanın peşini bırakmayana” deriz.


38. “Bunu duyunca tepem attı.” Bu cümledeki “tepem attı.” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılamaz?
A) Çok kızdım B) Çok sinirlendim

C) Çok öfkelendim D) Çok üzüldüm


39. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “başa gelen bir durumdan alınan dersi hiç unutmamak” anlamındadır?
A) Kulaklarını dikmek B) Kulaklarına kadar kızarmak

C) Kulağına küpe olmak D) Kulağını çınlatmak
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim yanlış kullanılmıştır?
A) Korkudan dili tutulmuştu.

B) Mağazadaki elbiseye göz dikti.

C) Kimsenin sözüne kulak asmadı.

D) Neşesinden gözü dönmüştü.41. “Fikir yürütmek” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Gerçekleri görebilir hale getirmek.

B) Bir eserden düşünce çalmak.

C) Bir şey hakkında düşüncesini söylemek.

D) İleri sürdüğü fikirlerde ısrar etmek.


42. “Gönül kazanmak” deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönlüne girmek B) Gönül yıkmak

C) Gönül yapmak D) Gönül fethetmek
43. Aşağıdaki deyimlerin hangisi “parasal yönden işini yoluna koymak” anlamındadır?
A) Beli kırılmak B) Belini kırmak

C) Beli bükülmek D) Belini doğrultmak

44. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmaz?
A) Mezar taşı ile övünülmez

B) Mum dibine ışık vermez.

C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

D) Rağbet güzel ile zenginedir.

45. “Bunca yıllık hizmetimden sonra bu sözler bana ağır geliyor.” cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir?
A) Yapılması güç gelmek B) Bir işi isteksiz yapmak

C) Onuruna dokunmak D) Çok yavaş davranmak.

46. “Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık yaraya tuz ekilmez. B) Yara sıcakken sarılır.

C) Yarası olan gocunur. D) Yaramaz yarasız olmaz.
47. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin konusu “çalışma”dır?
A) Çok bereket, çok hareketten.

B) Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir.

C) Dalayan köpek, aradığını bulur.

D) Gezen kurt aç kalmaz.48. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Azıcık aşım kaygısız başım.

B) Denizden çıkmış balığa döndü.

C) Ağaç yapraklarıyla gürler.

D) Alet işler, el övünür.


49. Dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili düşüncelerimize aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremeyiz.
A) Yalnız taş duvar olmaz.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Ağaç yaprağıyla gürler.

D) Horozu çok olan yerde sabah geç olur.


50. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma” söz konusudur?
A) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

C) Dost başa bakar, düşman ayağa.

D) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
51. Aşağıdakilerden hangisi “Adamın iyisi iş başında belli olur.” atasözünün anlamına uygundur?
A) İşlerinde başarılı olanlar herkesçe sevilirler.

B) Bir insanın gerçek değeri, işindeki başarısıyla ölçülür.

C) Çalışkan insanlar işlerinde başarılı olurlar.

D) İşini seven insanlar mutlu olurlar.


52. “İşini zamanında yapmayı” öğütleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.

B) Akşam ise yat, sabah ise git.

C) Akşamın işini sabaha bırakma.

D) Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.


53. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Dostun bizim iyiliğimizi isteyerek söylediği acı sözler bizi üzmez.” anlamında kullanılır?
A) Dost kara günde belli olur.

B) Dostun attığı taş baş yarmaz.

C) Dostluk başka alışveriş başka.

D) Dost ile ye iç alışveriş etme.


54. “Her yönünü iyice bilmediğin işe girişme.” anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?A) Söz verme, verdinse dönme.

B) Dibi görünmeyen sudan geçme.

C) Zararın neresinden dönülse kardır.

D) Eğri otur, doğru söyle.


55. “El” sözcüğü aşağıdaki deyimlerin hangisinde “elinde işi olmamak” anlamındadır?
A) Eli böğründe kalmak B) Eli cebine varmamak

C) Eli boş kalmak D) Eli boş dönmek


56. “Yol göstermek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yola çıkacak kimseyi uğurlamak.

B) Bir yere nasıl gidileceğini anlatmak.

C) Ne yapılacağını, nasıl davranılacağını öğretmek.

D) Yolculuk etmek gerektiğini anlatmak.


57. Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvanmaz.” atasözünün anlamına uygundur?
A) Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanamaz.

B) Yarının neler getireceği bilinmez.

C) Her söz, her yerde söylenmez.

D) Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.

“Zor günlerimizde nice akrabalarımız bize yüz çevirir; ama gerçek dostlarımız yanımızdadır.”58. Cümlesiyle anlatılmak isteneni, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A) Dostun iyisi, kara günde belli olur.

B) Dostun attığı taş baş yarmaz.

C) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.

D) Dost acı söyler.
59. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tek başına iş yapan kişi yalnız kalır, zarara uğrar.” anlamındadır?
A) Bir telde iki cambaz oynamaz.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

C) Kurda “Niçin boynun kalın” demişler; “Kendi işimi kendim

görürüm de ondan.” demiş.

D) Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.

60. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Eski dost düşman olmaz.

B) El için kuyu kazan önce kendi düşer.

C) Yalnız taş, duvar olmaz.

D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

61. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
A) Mum dibine ışık vermez.

B) Ayağını yorganına göre uzat.

C) İyilik eden, iyilik bulur.

D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.


“Küçük bir zararı önlemek için büyük bir zararı göze almak yanlıştır.”
62. Yukarıdaki cümle aşağıdaki atasözlerinin hangisinden çıkabilir?
A) Bin kaygı bir borç ödemez.

B) Bir pire için bir yorgan yakılmaz.

C) Zararın neresinden dönersen kardır.

D) Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur.


63. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Bir ağacın gölgesinde bin sürü yatar.

B) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

C) Dört ayak üstüne düştü.

D) Gülme komşuna gelir başına.

64. “Siyaset Meydanı’ndaki konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim.” cümlesinde altı çizili söze anlamca en yakın deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kulak kabartmak B) Kendini kaptırmak

C) Can kulağıyla dinlemek D) Kulak misafiri olmak


65. “Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.” atasözüyle vurgulanmak istenen nedir?
A) İstek B) Hüner C) Sevgi D) Emek


66. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Azıcık başım kaygısız başım.

B) Denizden çıkmış balığa döndü.

C) Ağaç yaprağıyla gürler.

D) Alet işler, el övünür.

67. “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden çıkarılamayacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüner B) Emek C) İlgi D) Özen


68. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa amaca varmakta gecikilir.” anlamına gelir?
A) Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur.

B) Akıl akıldan üstündür.

C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

D) Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.


“Birikimin kalıcı olması ancak yazıyla sağlanır. Bu nedenle yazı uygarlığın yapı taşıdır.”
69. Yukarıda söylenenleri karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.

B) Alet işler, el övünür.

C) Alim unutmuş, kalem unutmamış.

D) Akıl akıldan üstündür.

70. “İç” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir?
A) Son konuşmamızdan sonra içime bir kurt düştü.

B) Verdiği söze rağmen birilerine içini açmak istiyordu.

C) İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerede?

D) Bu zavallı insanları gördükçe içim kan ağlıyor.

71. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A) Son zamanlarda yan gelip yatmaya başladı.

B) Şimdi de yan gelip hiç çalışmaz olmuş.

C) Sen yan gelip otur, ben çalışayım ha!

D) Ona yan gözle bakmak doğru olur mu?


72. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “töre” ve “gelenek” leri bildirmektedir?
A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

B) Akacak kan damarda durmaz.

C) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

D) Korkunun ecele faydası yoktur.


73. Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir?
A) Burnundan solumak B) Bardağı taşırmak

C) Canına tak etmek D) Ayranı kabarmak


74. “Değerli olan şeyin aşırı ilgi çektiği.” anlamında kullanılan atasözü hangisidir?
A) Meyveli ağacı taşlarlar.

B) Minareyi çalan kılıfı hazırlar.

C) Anlayana sivrisinek saz, anlamayan davul zurna az.

D) Bir dirhem et, bin ayıp örter.
75. Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisinde “kavga etmek” anlamı vardır?
A) Gırtlağından kestiği paralarla bir ev edinebilmiş.

B) Bir bidon su yüzünden gırtlak gırtlağa geldiler

C) Şansızlığından, gırtlağına kadar borç içinde yüzüyordu.

D) Kızını hatırlayınca lokmalar gırtlağına dizildi.

76. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “bir şeye erişmeyi pek çok istemek” anlamlı bir deyim kullanılmıştır?
A) İstesin onun için canımı vereyim.

B) İzmir’e gitmeye can atıyordu.

C) Onun için canım feda olsun.

D) Can cana baş başa oturuyorlardı.

77. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ulama; konuşmayla, okumayla ilgili bir ses özelliğidir.

B) Makale yazarının geniş bir kültüre sahip olması gerekir.

C) Penaltıyı kaçırınca ne yapacağını bilemedi.

D) Bütün gün ne yapacağını bilmeden oturdu durdu.

78. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” anlamlı bir sözcük

kullanılmamıştır?
A) Konuşması Diyarbakır ağzını andırıyordu.

B) Şairlerimizin çoğu uyaksız şiir yazarlar.

C) Dedikodu kişiliksiz insanlar arasında yaygındır.

D) Elementlerin atomlarıyla ilgili araştırma yaptık.


79. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sırt” sözcüğü deyim olarak

kullanılmamıştır?
A) Sırtındaki ağrılar ona rahat vermiyordu.

B) Öyle yüzsüzleşti ki, galiba sırtı kaşınıyor.

C) Gelirinin yarısını amcasının sırtından çıkardı.

D) Sırtından geçinmekle yaşamını sürdürüyordu.


80. Aşağıdakilerin hangisi deyimdir?
A) Sabrın sonu selamettir. B) Erken yatan erken kalkar.

C) Diyar diyar Anadolu. D) Cana can katmak.

81. “Herkesin bir kusuru vardır.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülü seven dikenine katlanır.

B) Altın yere düşmekle pul olmaz.

C) Gül dikensiz olmaz.

D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

82. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) O bu işte çalıştıkça sırtı yere gelmez.

B) Parasını alsaydın ruhu bile duymayacaktı.

C) Az daha yolumu şaşırıp sizi bulamayacaktım.

D) Sabaha karşı uykum kaçtı, uyuyamadım.

83. “Acı” sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır?
A) Acı yeri başka, aç yeri başka.

B) Acı acıyı, su sancıyı keser.

C) Bu acıyı çeken bilir.

D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.


84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır?
A) Tarladan çıkan ürünü göz kararı paylaştılar.

B) Hırsız, yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.

C) Gafil avlanıp çok iyi not aldım.

D) Korkunç kazadan burnu kanamadan kurtuldu.


“Eleştirmen, kolay eleştirmen olmuyor. Bence bir eleştirmen sözünü ağzında yedi kez döndürmeden dışarı çıkarmamalı.”
85. Yukarıdaki cümlede yer alan deyimin anlamını aşağıdaki deyimlerden hangisi karşılamaz?
A) Kılı kırk yarmak B) İnce eleyip sık dokumak

C) Suya sabuna dokunmamak D) Icığını, cıcığını çıkarmak

86. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “etkilenme” söz konusu değildir?
A) Topalla gezen aksamak öğrenir.

B) Zararın neresinden dönülse kardır.

C) İşin yanına varan iş, misin yanına varan mis kokar.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.


87. Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, “büyüklenme,

kendini üstün görme” anlamı taşımaz?
A) Onun için, burnu Kaf Dağı’nda, diyorlar.

B) Babam, beni burnunun dibinden ayırmazdı.

C) Son günlerde, nedense, burnu iyice büyüdü.

D) Dereceye girince burnu havada gezmeye başladı.


Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için, gizli kalmayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir.
88. Parçadaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Ateş demekle ağız yanmaz.

D) Ateşle barut bir yerde durmaz.


89. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden, birlikte verilen açıklamayla uyum içinde değildir?
A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

- Kişi, yanındakilerin davranışlarından etkilenir.

B) Bal tutan parmağını yalar.

- İşin içindeki kişi, o imkanlardan faydalanır.

C) Dere geçerken at değiştirilmez.

- Beğenmediğin arkadaşlardan vazgeç.

D) Sofrada elini, mecliste dilini tut.

- Bulunduğun ortama uyum sağla, aşırılıklardan kaçın.

“Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.”
90. Yukarıdaki altı çizili sözün anlamı nedir?
A) En uygun sözü söylemek B) İyice düşünmek

C) Konuşmaya hazırlanmak D) Karşıdakini kırmamak


91. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çevrenin etkisi söz konusu değildir?
A) Körle yatan şaşı kalkar.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan...

D) Ağaç yaş iken eğilir.


92. “Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı.” cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gücünü yitirmek, neşesiz olmak

B) Başkalarının kazandıklarını harcamak

C) Kendi biriktirdiği kazancı harcamak

D) Parasız kalmak


93. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “birikimin, tutumlu olmanın önemi”ni anlatmaktadır?
A) Ak koyunun kara kuzusu da olur.

B) Ak akçe, kara gün içindir.

C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

D) İşleyen demir ışıldar.

94. “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?
A) Şiir kitapları ve romanlar, aynı rafta duruyordu.

B) Haberi beklerken, diken üstünde duruyor.

C) Evdeki her şey bıraktığı gibi duruyordu.

D) Birkaç adım yürüyor, sonra duruyordu.


95. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük terim anlamlıdır?
A) Köyümüz tarıma elverişli koşullara sahiptir.

B) Noktalama işaretleri, bir yazı için çok önemlidir.

C) Kendimizi her türlü zorluğa karşı hazırlanmalıyız.

D) İki yıldır düzenli olarak günlük tutarım.


96. “El” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde

yer almamıştır?
A) Onunla arkadaşlık yapma, eli bayraklının biridir.

B) Üniversiteyi bitirince eli ekmek tutacak.

C) Beklediğim para gelince, elim genişleyecek.

D) Yaralı elini, sargıyla iyice sardı.


97. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bir şeyi olduğundan çok göstermek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A) İpe sapa gelmez sözleri hepimizi kızdırdı.

B) Her şeyi ince eleyip sık dokuyordu.

C) Olayları bire bin katarak anlatıyordu.

D) Hatasını anlayınca renkten renge girdi.


1. Göz kesilmek

2. Gözden geçirmek

3. Gözüne ilişmek

4. Göz atmak
98. Bu deyimlerden hangi ikisi aynı anlamdadır?
A) 1. ile 2. B) 3. ile 4. C) 2. ile 4. D) 1. ile 3.

99. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır?
A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

B) Her çok azdan olur.

C) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.

D) Al malın iyisini, çekme kaygısını


1. Benzi atmak

2. Benzinde kan kalmamak

3. Benzi uçuk

4. Benzi sararmak
100. Yukarıdaki deyimlerden hangileri “Korkudan, heyecandan benzi sararmak, solmak” anlamındadır?
A) 1 – 2 B) 3 – 4 C) 1 – 3 D) 1 – 4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? icon1-Milletimizi sevmek, milletimizi yüceltmek, milletimizin birlik...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? iconEski Yunancada “halk” anlamına gelen “demos” ve “yönetmek” anlamına...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? iconBay A, bir süredir ilgi duyduğu 16 yaşındaki Bayan B’ye evlenme vaadinde...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? iconO halde, öğrencilerin bir dizi düşünme becerisini uygulamalarını...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? iconFelsefe kavramı, Yunanca philosophia kelimesinden gelir. Yunanca;...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? icon1-Metne göre telefonun zararı aşağıdakilerden hangisidir?

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? iconTevekkül kelimesi Arapçada birine vekâlet verip ona güvenmek anlamına...

2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? icon1- x-ray operatörlerinin kullandığı ve maruz kalınan radyasyon miktarını...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com