1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır?


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Soyut
  1   2   3   4

DR.Murat DEMET m.mrt.dmt@gmail.comGENEL KÜLTÜR VE GENEL

YETENEK1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Bunu anlayacak kafa sende ne gezer.

B)Bu buz gibi adamla konuşup anlaşmak zor.

C)Tarlalar çiçeklerle donanmış, tıpkı bir gelin gibi.

D)Ortalık yavaş yavaş aydınlanıyor.

E)Göz pınarlarından yaşlar inci gibi dökülüyordu.

2. Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe, ama anlatım kalıbı yabancı kaynaklı... Doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor: Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. Türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız gerekiyor.


Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?


A) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmalıdır.
B) Yanlış kullanımlar dilimize zarar verir.
C) Bazı anlatım kalıpları olduğu gibi çevrilmemelidir.
D) Dilimizin kurallarına aykırı kullanımlardan kurtulmamız gerekir.
E) Yabancı kaynaklı kullanımlar bir dilin zenginliğinin göstergesidir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Onlarsız düşünü verin bir kere hayatı

B) Bulanık görüntüleri, manzaraları seyir edin.

C) Artık akarsular okşamayacaktır içinizi.

D) Tadı varmı böyle bir yerde yaşamanın?

E) Kendi yaşadıklarını başkalarınada yaşatır mı?

4. Dağlar ( ) taşlar ( ) akarsular çağlar boyu insanların kalplerinin derinliklerinde sakladığı gizli bir arzuyu anlatır ( ) Edebiyat arzusunu ( )
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (,) (,) (.) (…)  

B) (,) (,) (:) (.)    

C) (,) (;) (:) (…)  

D) (,) (,) (.) (.)  

E) (;) (;) (;) (.)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)Sporcumuz, tüm çalışmalara rağmen henüz istenen düzeye gelmemişti daha.

B)Sınıftaki aynı yaşıt çocuklar, birlikte elemelere katıldı.

C)Bu sokaktan iki haftadan beri taşıt araçlarının geçmesi yasaklandı.

D)Eve gidince öğretmenimizin ödev olarak verdiği soruları çabucak çözüverdim.

E)İnsanların, alkollü araç kullanması kazalara neden oluyor.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı konuyla ilgili öznel ve nesnel yargı bir arada verilmiştir?
A) John Hurt ve Richard Burton’un başrollerini oynadığı film George Orwell’in 1984 adlı romanında uyarlanmış.

B) George Orwell’in mirasçıları romanın filme çekilmesine senaryoyu çekimden önce görmek şartıyla izin vermişler.

C) Tüm teknik ekip büyük bir özveriyle, eserin büyüklüğüne layık bir film ortaya koymak için hummalı bir çalışma yürütmüş

D) Altı yılda tamamlanan ve önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan film,  sinemaseverlerce merakla bekleniyor.

E) Bazı sahneler için dev heykellerin yaptırıldığı filmde İngiltere’nin üç ayrı şehri mekân olarak  kullanılmış.

7. “Sahnelenme” bir metnin tiyatro sanatının araçlarıyla sahnede değerlendirilmesidir. Sözcüklerle kurulan bir yapımın, sahne diliyle anlatımıdır. İnsan gövdesi, insan sesi, dekor, ışık, müzik gibi araçlarla yazının sahnede başka türden bir yaşama kavuşturulmasıdır. Sinemada ise senaryodan ne kalabilir? Bir senaryo metninin doğrudan doğruya, eksiksiz, sinemaya aktarılması düşünülmez bile. Senaryo, ‘beyaz perdedeki görünümü tanımlar, görünümün kendisi değildir.
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır?
A)Açıklama – Öyküleme

B)Karşılaştırma – Betimleme

C)Tanımlama – Karşılaştırma

D)Örneklendirme – Tanık gösterme

E) Betimleme – Açıklama

8.
K + L = 5 olmak üzere ,

Yanda verilen ikişer basamaklı dört sayının

Toplamı kaçtır?

KL

LK

KK

LL

+____
A) 100

B) 110

C) 120

D) 150

E) 190

9.

0,1 0,01 0,001

____ + _____ + _____
0,01 0,001 0,0001

İşleminin sonucu kaçtır?
A)20

B) 25

C) 30

D) 60

E) 90

10. Bir fidan her yıl boyunun % 22 i kadar uzamaktadır.Dikildikten bir yıl sonra fidanın boyu 122 cm olduğuna göre, fidan ilk dikildiğinde boyu kaç cm dir?
A) 100

B) 120

C) 130

D) 140

E) 150
11. Mersin şehrinden Ankara şehrine aynı anda hareket başlayan iki otobüsün saatteki hızları 70 km ve 80 km’dir.
Hızı fazla olan otobüs, diğerinden 30 dakika önce Ankara şehrine vardığına göre iki şehir arası kaç km’dir?
A) 420

B) 400

C) 360

D) 300

E) 280

12. Maliyet fiyatına göre % 15 kârla satılan bir mala satış fiyatı üzerinden % 20 indirim yapılıyor.
Buna göre, bu mal indirimli fiyatla satıldığında maliyet fiyatına göre kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) % 8 Kâr

B) % 8 Zarar

C) % 10 Zarar

D) % 10 Kâr

E) Ne kâr, ne zarar

13. 300 TL yıllık % 20 bileşik faizle bankaya yatırılıyor.
Buna göre, 2 yıl sonra bankada biriken para kaç TL.dir?
A) 132

B) 232

C) 332

D) 432

E) 532

14. Uzunluğu 250 metre olan bir tren saatte 90 km hızla bir tüneli 30 saniyede geçiyor.
Buna göre tünelin uzunluğu kaç metredir?
A) 600

B) 500

C) 450

D) 400

E) 250
15.
İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) x- y + 3

B) x + y - 1

C) x + y - 2

D) x – y - 3

E) x + y + 3

16.“Yeni Türk devleti; vatandaşlarının, yönetimde söz hakkına sahip olduğu, ortak tarih ve kültür değerlerini paylaştığı, akılcı ve bilimsel gelişmelere açık bir devlet olmalıdır.”
Yukarıdaki tanımlamada sözü edilen Atatürk ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Halkçılık - Devletçilik - Milliyetçilik

B) Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık - Laiklik

C) Devletçilik - Halkçılık - Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik - Laiklik

E) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık

17.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra galip devletler Paris Barış Konferansı’nı yapmışlardır.
Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisinin bu konferansa katılması beklenemez?

A) Bulgaristan

B) Japonya

C) İngiltere

D) Fransa

E) A.B.D


18.

I. Kilikyalılar

II. Redd-i İlhak

III. Teali İslam

IV. Trakya-Paşaeli

V. İngiliz Muhipleri
Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri Türkler tarafından kurulan fakat düşman çıkarlarına hizmet eden cemiyetlerdir?
A) I ve II

B) III ve V

C) III ve IV

D) I ve IV

E) II ve III


19. Lozan Antlaşması'ndan sonra 1936'da Türkiye'nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,
I. Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi

II. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi

III. Rusya'da rejim değişikliği olması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

20.
I. I. İnönü savaşı

II. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

III. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapılması
Yukarıda verilen olayların gerçekleşmesi kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I

D) III, I, II E) III, II, I


ALAN TESTİNE GEÇİNİZ.ALAN BİLGİSİ


21.Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklar hesap sınıfında yer alır?
A) Yasal Yedekler

B) Kasa

C) Taşıtlar

D) Banka Kredileri

E) Yurt içi satışlar

22.İşletme, geçen yıl 40.000 TL karşılık ayırdığı alıcılardan olan 70.000 TL'lik şüpheli ticari alacağının 40.000 TL’sini cari dönemde tahsil etmiştir. Kalan değersiz alacaktır. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

_______________/____________________

A) 120 Alıcılar 30.000

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Kar 70.000

128 Şüpheli Ticari Alacaklar 70.000

649 Diğer Olağan Gelir ve Kâr 30 000 _______________/______________________ _______________/______________________

B) 100 Kasa 40.000

128 Şüp.Ticari Al. 70.000

644 Konusu Kalmayan Kâr 40.000

129 Şüp Ticari Alacaklar Kâr 70.000

_______________/______________________ _______________/______________________

C) 100. Kasa H. 40.000

128 Şüpheli Ticari Alacak 40.000 ______________/_______________________ ______________/_______________________

D) 100 Kasa H. 40.000

129 Şüpheli Ticari Alac Kar 40.000

128 Şüpheli Ticari Alacaklar 70.000

671 Önceki Dön Gelir Kârları 10.000

________________/____________________

________________/____________________

E) 100 KASA H. 40.000

128 Şüpheli Ticari Al.H 30.000

644 Konusu Kalmayan Kâr 10.000

________________/_____________________

23. Stoklarını aralıklı envanter yöntemine göre izleyen bir işletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Dönem içi alışlar 220.000 TL

Alış giderleri 5.000 TL

Alış İadeleri 15.000 TL

Satıştan İadeler 20.000 TL

Dönem başı mal mevcudu 70.000 TL

Dönem sonu mal mevcudu 50.000 TL

Yurtiçi satışlar 420.000 TL
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı kaç TL’dir?
A) 220.000

B) 40.000

C) 100.000

D) 200.000

E) 170.000
24. A işletmesi, İş Bankası’ndaki vadeli mevduat hesabına ilişkin olarak 22.000 Liralık faiz geliri tahakkuk ettirildiğini ve 2.000 lira tutarındaki verginin de hesaben tahsil edildiğini gelen dekonttan öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)___________________/_____________

102 BANKALAR 20 000

193 PEŞİN ÖD VER FON 2 000

380 GEL AYLARA AİT GEL. 22 000 ___________________/_______________
B)___________________/_____________

102 BANKALAR 20 000

653 KOMİSYON GİD 2 000

642 FAİZ GELİRLERİ 22 000 __________________________/________

C)_________________/_______________

102 BANKALAR 20 000

193 PEŞİN ÖD VER VE FON 2 000

642 FAİZ GELİRLERİ 22 000 __________________________/________
D)_________________/_______________

102 BANKALAR 22 000

193 PEŞİN ÖD VER FON 2 000

642 FAİZ GELİRLERİ 20 000 __________________/________________

E)________________/________________

300 BANKA KREDİLERİ 20 000

193 PEŞİN ÖD VER VE FON 2 000

642 FAİZ GELİRLERİ 22 000 _______________________/___________

25. İşletme 2 ay önce keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçenin kabul işleminin tamamlanarak lehdara teslim edildiğini öğrenmiştir. Bu durumda işletmenin yapacağı günlük defter kaydında alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Borç Senetleri

B) Alacak Senetleri

C) Satılar

D) Alıcılar

E) Diğer Ticari Borçlar


26.

_______________/_________________

158 TİCARİ MALLAR 500

191 İNDİRİLECEK KDV 90

159 VER.SİP.AVANSLARI 450

100 KASA 90

320 SATICILAR 50 __________________/________________
Yukarıdaki günlük defter kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A)Avans mahsup edildikten sonra peşin ve kredili olarak ticari mal satın alınması B)Avans verilerek peşin ve kredili olarak ticari mal satın alınması

C)Ticari malın KDV ‘si peşin ödenerek kredili olarak alım yapılması

D)Avans ve KDV’si peşin kalanı kredili olarak ticari mal satın alınması

E)Peşin ve kredili olarak ticari mal satın alınması


27. İşletme, satıcı C işletmesi lehine 6.000 TL tutarlı bir çek ciro etmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)__________________/______________

320 SATICILAR 6000

321 BORÇ SENETLERİ 6000 ____________________/_____________

B)__________________/______________

120 ALICILAR 6000

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ 6000 ____________________/______________

C)__________________/______________

320 SATICILAR 6000

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ 6000 ____________________/______________

D)__________________/______________

120 ALICILAR 6000

101 ALINAN ÇEKLER 6000 ___________________________/_______

E)__________________/______________

320 SATICILAR 6000

101 ALINAN ÇEKLER 6000 ___________________________/_______

28. A İşletmesi 2 ay önce 1.000 TL sipariş avansı vererek talep ettiği ticari malın avansını mahsup ettikten sonra,800 TL ‘si ciro ettiği bir çek ve geriye kalanı ile KDV’sini borçlanarak ödemeyi gerçekleştirmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)________________/________________

153 TİCARİ MALLAR 3 000

191 İNDİRİLECEK KDV 540

126 VERİLEN DEPOZİTO VE

TEMİNATLAR 1 000

101 ALINAN ÇEKLER 800

320 SATICILAR 1 740 __________________/________________

B)________________/________________

153 TİCARİ MALLAR 3 000

191 İNDİRİLECEK KDV 540

159 VERİLEN SİPARİŞ

AVANSLARI 1000

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ 800

120 ALICILAR 1740 ________________________/__________

C)_______________/_________________

153 TİCARİ MALLAR 3 000

191 İNDİRİLECEK KDV 540

159 VERİLEN SİPARİŞ

AVANSLARI 1000

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ 800

320 SATICILAR 1740 _______________________/___________

D)______________/__________________

153 TİCARİ MALLAR 3 000

191 İNDİRİLECEK KDV 540

159 VERİLEN SİPARİŞ

AVANSLARI 1 000

101 ALINAN ÇEKLER 800

320 SATICILAR 1740 _____________________/_____________ E)______________/__________________

153 TİCARİ MALLAR 3 000

191 İNDİRİLECEK KDV 540

126 VERİLEN DEPOZİTO VE

TEMİNATLAR 1000

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ 800

320 SATICILAR 1740 ______________________/_______________
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconObeklerinde Anlam "Sözcük"

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? icon604 ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’Bu cümlede görülen anlam olayının...

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconAşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam belirtir?

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? icon3. Soyut Somut

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconEŞ anlamli (anlamdaş) SÖZCÜkler

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconEŞ anlamli söZCÜkler tablosu

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? iconKişi, bir gruba katılmayı zorunlu gibi gösteren bir hissin içindedir....

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? icon1 Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, güneşin batmasından bir saat sonra...

1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilirler. Bu şekilde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen sözcük, aşağıdakilerin hangisinde vardır? icon1- türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com