8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
8. SINIF 2. DÖNEM (NİSAN 2016) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI SORU ANALİZİ
KAZANIMLARA GÖRE ANALİZ

UYARI: A KİTAPÇIĞINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

1. SORU - Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

2. SORU -Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

3. SORU -Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

4. SORU Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.

5. SORU - Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Milliye Kararları'nın uygulamalarını inceler.

6. SORU -Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz'un kazanılmasında Atatürk'ün rolünü fark eder.

7. SORU - Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

8. SORU - "Millî egemenlik anlayışının pekiştirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. "

9. SORU - Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder.

10. SORU - İzmir iktisat Kongresi'nde alınan kararlan, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.

11. SORU - Ankara'nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.

12. SORU - 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

13. SORU - Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun'un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.

14. SORU - Soyadı Kanunu'nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.

15. SORU - Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

16. SORU - Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

17. SORU -Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.

18. SORU -Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

19. SORU - Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

20. SORU - Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.
8. SINIF 2. DÖNEM (NİSAN 2016) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAV SORULARININ

ÜNİTELERE GÖRE SORU DAĞILIMI


Ünite Adı

Soru Adedi

Konular

Bir Kahraman Doğuyor

1

Batıya Açılan Kent; Selanik

Milli Uyanış

1

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Amasya Genelgesi

Ya İstiklal Ya Ölüm

5

Güney Cephesi, Maarif Kongresi, Tekalif-i Milliye Emirleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Antlaşmalar

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

7

Lozan Antlaşması, Siyasi Alanda İnkılaplar, İzmir İktisat Kongresi, Ankara’nın Başkent Olması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Medeni Kanun, Soyadı Kanunu

Atatürkçülük

6

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik

Toplam

20

www.sosyaldeyince.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon8. sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi iconT. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi iconT. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon2. DÖNem teog inkilap tariHİ deneme 2016-2017

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi icon7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili

8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi iconEdebiyat dersi sinif dönem yazilisi sorulari (4)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com