2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İHSAN DİKMEN 4 İLKOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI:


ADI-SOYADI:

NUMARASI:

SINIFI:4/
-B-

1.Dostluk ve kardeşliğin temeli nedir?

a)Önyargı b)Sevgi

c)Para d)Ders çalışmak
2-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü olaylardan biri değildir?

a-Sava Gölü kurudu

b-Ateşe tapanların taptıkları ateş ocakları söndü

c-Kabe deki putlar yok oldu

d-Kisra’nın sarayının sütunları ve duvarları yıkıldı.
3- Hz. Ali: "Ey Yavrum! Doğruluk nedir?" Hz. Hasan: "İyiliği yaparak kötülüğü ortadan kaldırmaktır."demiştir.

(Yukarıdaki parçaya göre kötülüğü ortadan kaldırmanın en iyi yolu nedir ?)

a-Kötülüğe kötülükle karşılık vermek

b-Kötü olan kişilerle olan ilişkileri kesmek,onlardan uzak durmak

c-Kötülük yapana iyilik yapmak

d-Kötü olan kişileri mahkemeye vermek
4-Söz ve davranışları ile her zaman bize en güzel örnek olan,Kur’an’da ahlakı övülen kişi kimdir ?

a-Hz. Ebu Bekir (r.a) b-Hz. Ömer (a.s)

c-Ebu Lehep d-Hz. Muhammed (s.a.v)
5 Hz. Muhammed ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mekke’de dünyaya gelmiştir

B) Babası’nın adı Abdullah’tır

C) Hz. Hatice ile evlenmiştir

D) Babasının ölümünden bir yıl sonra peygamber olmuştur.
6- Peygamberimiz babasını ne zaman kaybetti?

A) Doğmadan önce B) 2 yaşında

C) 6 Yaşında D) 8 Yaşında


7- Kur’an-ı Kerim ilk defa Peygamberimize hangi gecede indirilmiştir ?

A) Recep B) Kadir

C) Cuma D) Ramazan Bayramı
8- Hz. Muhammed’in aile büyükleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Babası-Abdullah B) Annesi-Amine

C) Dedesi-Abdülmuttalip D) Kardeşi-Ali

9-Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur?

A) 521 B) 632 C) 571 D) 644

10. İslamiyet’ten önce Mekke halkı genel olarak hangi inancı benimsemiştir ?

A)Puta tapma B) Allah’a inanma

C) Güneşe tapma D) Sihir ve büyüye inanma
11- İslamiyet öncesindeki Mekke toplumuna ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)Kan davası yaygındı

B)Kadınların değeri yoktu

C)Eşitlik ve adalet yaygındı

D)Kabileler arası güç savaşı vardı

12-Biz insanları diğer canlılardan ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Canlılık B) Hareket

C )Akıl D)Beslenme
13- Putperest Araplar (Mekkeliler) Peygamberimizi niçin çok severdi?

A)Yetim olduğu için

B)Güvenilir ve dürüst olduğu için

C)Güzel olduğu için

D)Tatlı dilli olduğu için
14. Kutsal kitabımızın adı nedir?

A)Kur’an-ı Kerim B)İncil

C)Tevrat D)Zebur
15- Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettikleri zaman onlara yurdunu açan ve kendilerini müşriklere teslim etmeyen ve vefat ettiği zaman Peygamberimizin gıyabi Cenaze namazını kıldırdığı Hristiyan Habeş kralı kimdir?

a) Bahira b) Necaşi

c) Varaka d) Hamza

16.Aile içi sorunları yok etmenin yolu nedir?

a)sevgi b)nefret c)dayak d)para
17.’’Maliki yevmiddin’’ ayeti hangi


1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D


9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D
surede geçmektedir?

a)İhlas b)Fatiha c)Kadir d)Nas
18.Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşliğin gereklerinden biri değildir?

a)Selamlaşmak b)Küsmek c)Küçükleri sevmek d)İyilik yapmak
19. Aşağıdakilerden hangisi Toplumun en küçük biridir?

a) Ekonomi b)İnanç c)Aile d)Cami
20.’’……………, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı’’ Ayetinde boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)Allah b)Peygamber c)Melek d)Şeytan
NOT:Her soru 5 puan değerindedir.

Başarılar dilerim.

İlhan KAYA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili orta okulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari iconAdi-soyadi: sinif-no: tariH: siniflar dönem din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi yazili sorulari

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari iconDin Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretim programı konuları dört...

2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ II. DÖNEM II yazili sinavi sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif dönem yazili sinavi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com