2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1)


sayfa1/19
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

T.C.

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Hukuk Müşavirliği

2004-02 Genelgede atıf yapılmıştır.1

2009/1 Genelgede atıf yapılmıştır.

Tasarruflu Yazılar 1 2 3 4 5 6

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
GENELGE (2002/1)

 • 1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Ceza Davaları:

 • Diğer Ceza Davaları:

 • Ceza Dava Defterlerinin İşlenmesi :

 • Hukuk Davalarının Takibinde Uyulacak Usul Ve Esaslar

 • İdari Davaların Takibinde Uyulacak Usul Ve Esaslar

 • İlamsız İcra Takibinde Uyulacak Usul Ve Esaslar:

 • Davaların Takibinde Kullanılacak Diğer Defterler:

 • Merkez Birimlerince Uyulması Gereken Esaslar:

 • Taşra Birimlerince Uyulması Gereken Esaslar:

 • Yargılama Giderleri Ve Avanslar:

 • Amir Ve Memurların Sorumlulukları:

 • Hukuk Bilgi Sisteminin Kurulduğu Gümrük İdarelerince Uyulması Gereken Esaslar:

 • Son Hükümler


Müdahale Müzekkeresi Örneği EK : 1

Müdahale Müzekkeresi Örneği EK : 2

Sahipsiz Kaçak Eşya İçin Dilekçe Örneği EK :3

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği EK : 4

Müdahale Dilekçesi Örneği EK : 5

1918/21 İtiraz Dilekçesi Örneği EK : 6

Temyiz Dilekçesi Örneği EK : 7

Süre Tutum Dilekçesi Örneği EK : 8

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği EK : 9

Yargılamanın İadesi Dilekçesi Örneği EK :10


Acele İtiraz Dilekçesi Örneği EK : 11

Müdahale Dilekçesi Örneği EK : 12

Dava Dilekçesi Örneği EK :13

Cevap Dilekçesi Örneği EK :14

Temyiz Dilekçesi Örneği EK :15

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği EK :16

Yargılamanın İadesi Dilekçesi Örneği EK :17


Mahkemeden Temyiz Belgesi Talep Dilekçesi Örneği EK :18

Tehiri İcraya İlişkin Süre Dilekçesi Örneği EK :19

Tehiri İcra Dilekçesi Örneği EK :20

İcra Dairesine İtiraz Dilekçesi Örneği EK :21

Süre Uzatma Dilekçesi Örneği EK :22


1. Cevap Dilekçesi Örneği EK :23

Muhakemat Müdürlüğünden Görüş isteme yazısı örneği EK :24

Y.D. Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği EK : 25

2. Cevap Dilekçesi Örneği EK :26

Ara Kararı İçin Süre Uzatma Dilekçesi Örneği EK :27


Duruşma Bildirimi örneği EK :28

İtiraz Dilekçesi Örneği EK :29

Temyiz Dilekçesi Örneği EK :30

İtiraza Cevap Dilekçesi Örneği EK :31
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon2012/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon2011/7 Sayılı Genelge ile Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği...

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R. G. de yayımlanan Karayolu Taşıma...

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon4458 Sayılı GÜMRÜk kanunu ile Yürürlükten Kaldırılmıştır

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon30/04/2011 tarih ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1) icon1 442 Seri Nolu Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com