Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
                                                                                                                EK-2

 

6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEBİNDE BULUNAN BORÇLULARIN “ÇOK ZOR DURUM” HALİNİN TESPİTİNE ESAS OLACAK ORANIN BELİRLENMESİ İÇİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR

 

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun

T.C. Kimlik No

 
Adı ve Soyadı

 
Kayıtlı Olduğu Oda

 
İkametgah Adresi

 

 

Telefon No

 
Faks No

 
E-Posta

 
Raporun

Tarihi

             /             / 200..

 
Sayısı

 
Ekleri

1.Ruhsatname/Faaliyet belgesi       
 

2.       
Rapora Konu İşverenin veya Aracının

T.C. Kimlik No

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

Ünvanı

 

 

İşyerinin

Adresi

 Tescilli Olduğu Ünite

 
Sicil No

 
Telefon No

 
Faks No

 
E-Posta

 
İşyerinin

KASA

 
BANKA

 
KISA VADELİ ALACAKLAR

 
KISA VADELİ BORÇLAR

 
ORAN

 

yazıyla

 
 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen borçlunun tarafımdan tespit edilen …/ …/ …………. tarihi itibariyle “çok zor durum” haline  ilişkin bilgi ve oranın doğruluğunu kabul eder, rapor muhteviyatının, borçlunun işyeri defter ve belgelerle uygun olmadığının anlaşılması halinde, hakkımda Türk Ceza Kanunu ve 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

  Ekler:                                                                       


Meslek Mensubu

Kaşe ve İmza
                                                                                 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconMedeni hukukun borç ilişkilerini düzenleyen dalıdır. Borç ilişkilerini...

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconII. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit...

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconRaporu 2008

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconDenetçİ raporu özeti

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconMadde 1 – 11 Meslek Vergisi

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconRaporu şubat 2006

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconRaporu işletmenin Lokasyonu

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun iconAdalet meslek etiĞİ ÜNİte-1


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com