01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
FAALİYET RAPORU

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.
1-PERSONEL DURUMU :

*Belediye Başkanlığına bağlı olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Veterinerlik, Fen İşleri, Zabıta Komiserliği, İtfaiye Birimleri'nde 2014 yılında;

1 Yazı İşleri Müdürü,1 Mali Hizmetler Müdürü, 1 Zabıta Komiseri, 1 Zabıta Memuru, 1 Şef,

1 Memur, 1 Şoför, 1 Harita Mühendisi, 1 Teknisyen, 1 Tekniker, 1 Ekonomist, kısmi zamanlı sözleşmeli olarak 1 Avukat, 1 Veteriner, 15 sürekli işçi, hizmet satın alımı ile 30 kişi görev yapmıştır. Toplam Memur ve işçi norm kadrosu sayısı 107 olan belediyemizde, 2015 yılı Mart ayı sonu itibariyle, 11 Dolu, 60 boş Memur kadrosu ile 15 dolu 21 boş sürekli işçi kadrosu mevcut olup, 1 sözleşmeli personel, 27 kişi hizmet satın alımı, l veteriner olmak üzere mevcut toplam çalışan sayısı 55 dır.

Toplum yararına çalışma projesi kapsamında 5 adet işçi 9 ay süreyle çalıştırılmakta olup, tüm Haziran ayı sonuna kadar olan projenin sosyal hakları İş-Kur tarafından sağlanmaktadır.

2-MALİ KONULAR

1) 2014 yılı gelir bütçesi 5.520.440,00-TL ve gider bütçesi 5.520.440,00-TL olarak ön görülmüş, bütçe geliri 5.150.600,48-TL, bütçe gideri 5.193.030,74-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe giderinden harcanmayan 327.409,26-TL tutarındaki ödenek kullanılmamıştır.
2) Belediyemizin son üç yıl içindeki bütçe ödenekleri ve bütçe gelir-gider gerçekleşme rakamları aşağıdaki gibidir:
2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

Bütçesi : 3.705.655,00- Bütçesi : 3.946.935,00- Bütçesi : 5.520.440,00

Gelir (Kesin) : 2.621.496,89- Gelir (Kesin) : 3.002.282,09- Gelir (Kesin) : 5.150.600,48

Gider (Kesin): 2.680.908,81- Gider (Kesin) : 3.082.790,39- Gider (Kesin) : 5.193.030,74
2014 mali yılında gider bütçesindeki gerçekleşme oranı %94,01 gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı ise %93,30’dir.
3) 2014 mali yılında bütçe giderleri içersinde yer alan memur personel maaşı, işçi aylıkları, ilave tediyeler, emekli sandığı ve sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri, vergi ödemeleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler zamanında yapıldığından personel gideri ve piyasaya borç bulunmamaktadır.
6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olan 31.12.2010 tarihine kadar olan Sosyal Güvenlik Primi ve emekli kesenek borçlarının taksit ödemeleri devam etmektedir. Belediyemizin vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi, emekli kesenekleri ve vergi borcu bulunmamaktadır.
6552 Sayılı Borç yapılandırması kapsamında 108 adet sicile yapılandırma işlemi yapılmış olup.Bu işlemden ikişer aylık dönemler halinde toplam 95.562,22 -TL gelir elde edilecektir.
31.12.2014 tarihi itibariyle İller Bankasına İkraz Borcu adı altında 3.905.328,95-TL(Kanalizasyon: 628.259,77-TL, İçmesuyu: 3.277.069,18-TL,) Uzlaşma Borcu adı altında 468.294,91-TL(Emekli Sandığı: 250.256,49-TL, SSK: 80.647,01-TL, Maliye: 137.391,41-TL), Amme Borcu adı altında 14.201,66-TL(Kalkınma Ajansı: 10.107,43-TL, Tedaş:2.898,24-TL, Belediyeler Birliği: 1.195,99-TL) olmak üzere toplamda 4.387.825,52-TL borcumuz bulunmaktadır. Bu borçlarımız İller Bankasından Belediyemiz adına gönderilen aylık hisseden kesilmeye devam etmektedir. İller Bankasına olan 3.905.328,95-TL tutarındaki kredi borcunun 2.561.066,23-TL'si anapara borcu, 1.344.262,72-TL'si faiz borcudur.


-2-

4) 31.12.2014 tarihi itibariyle yıl içersinde tahsil olunamayan gelecek yıla devreden tahakkuk toplamı 1.692.889,49-TL’dir. Bunun 282.097,23-TL’si vergi gelirleri, 305.634,98-TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.105.157,28-TL’si ise diğer gelirlerdir. Kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi alacaklarımızın tahsilatı ile ilgili olarak ödeme emri belgeleri ve yazılar borçlulara gönderilmekte ve alacak işlemleri takip edilmektedir..

Detay itibariyle 2015 yılına devreden tahakkuk miktarları;

Bina Vergisi : 103.728,41-TL Su : 37.291,47-TL

Arsa Vergisi : 68.561,75-TL Kira : 164.311,46-TL

Arazi Vergisi : 4.571,67-TL Çevre Temizlik Vergisi : 68.429,64-TL
5) Belediyemiz öz gelirlerindeki tahsilat tutarlarının son üç yıldaki dağılımı şöyle olmuştur:
2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

Emlak Vergisi : 142.396- Emlak Vergisi : 155.498,20- Emlak Vergisi: 154.887,83-TL

Ç.T.V. : 67.880- Ç.T.V. : 96.002,49- Ç.T.V : 98.030,65-TL

Su geliri : 332.493- Su geliri : 359.552,37- Su Geliri : 443.700,77-TL

Kira geliri : 191.645- Kira geliri : 236.617,33- Kira Geliri : 225.289,06-TL
Belediyemizdeki son 3 yıla göre su abonelerinin dağılımı şu şekildedir:
2012 yılı su abonesi : 2663

2013 yılı su abonesi : 2691

2014 yılı su abonesi : 2763
6) 2014 yılı Ramazan ayı içersinde halkımıza esnaf ve Belediye birlikteliği ile iftar yemeği verilmiştir. Esnafımız 52.817,61-TL bağış ve yardım yapmıştır.
7) Belediyemiz tarafından 2014 yılında 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamında 6 adet asker ailesine 8.720,00-TL yardım yapılmıştır.
8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 adet işyeri kiralama ihalesi, 5 adet araç satış ihalesi yapılmış 4 adet araç toplam 29.250.00 TL.'ye satılmıştır. 14 ER 341 plakalı aracın alıcısı olmadığı için satışı yapılamamış ve ihale sonuçlandırılmış,
9) 2014 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre , 29 kişi ile Genel Hizmet Alımı, Akaryakıt Alımı, İşi ihalesi olmak üzere 2 adet ihale yapılarak sonuçlandırılmıştır. İhale limiti dışında kalan mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulüyle sağlanmıştır.
10) Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 14 EK 120 plakalı bir adet İtfaiye aracı ve İl Özel İdaresinden 14 AC 633 plakalı bir adet Hasta nakil aracı alınmış, bu araçlar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
11) Belediyemize 2014 yılı içersinde alınan demirbaş malzeme ve diğer tüketim malzemelerine ait taşınır işlem ve taşınır istek fişi düzenlenerek demirbaş kayıtlarına girişleri yapılmıştır.
12) Belediyemiz ve İş-Kur işbirliğinde 5 adet işçi 01.10.2014-30.06.2015 tarihleri arasında 9 ay süreyle Toplum Yararına Program kapsamında çalıştırılmakta olup, tüm mali ve sosyal hakları İŞ-KUR tarafından sağlanmaktadır. Program süresi 30.06.2015 tarihinde sona erecektir.
13) Belediyemiz şehir parkı yaz aylarında halkımızın açık hava park ve cafe ihtiyacını karşılamak için 5 aylık süre ile 2886 Sayılı Devlet ihale kanununa göre ihalesi yapılarak kiraya verilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

-3-
14) Atıl durumda olan Belediyemiz eski nikah salonu tadilat yapılarak bir kısmı belediye işleri için ahşap atölyesi olarak kullanıma ayrılmış ve gerekli malzeme ikinci el olarak satın alınarak hizmete başlamıştır.
15) Yeni Hastanemizin 1100 mt. çevre yolu Bolu Belediyesine yaptırılmış, ödemesi yapılmadığından icra yolu ile tahsiline gidilmiş, icra işlemini Bolu Belediyesi ile anlaşarak borç tutarı olan 200.000.00 TL.(İkiyüzbin) 8 eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.
3-ARAÇ GEREÇ DURUMU

*Belediyemizde hizmet aracı ve iş makinası olarak,

ARAÇ ADI PLAKASI MODEL YILI

Hyundai Santaf e 14 BM 022 2010

Citrroen 14 BA 344 2001

Renault Brodway 14 DV 374 1997

Tofaş Kartal 14 ER 001 1990

Renault 12 14 AD 279 1984

Renault Toros 14 KL 236 1991

Ford Transit Kamyonet 14 DB 489 1994

Transit Minibüs 14 DH 312 2000

Magurus Minibüs 14 DP 904 1990

Sultan Midibüs 14 EG 905 2005

Ford Minibüs 14 KL 226 1998

İtfaiye aracı 14 EK 120 2002

Ford Gargo 14 AC 535 2002

Man Kamyon(Kuka) 14 BZ 175 1993

Fatih BMC 14 ER 341 1993

Isuzu Çöp aracı 14 DS 265 2011

Mercedes Kamyon 14 BS 872 1997

İveco Et Nakliye aracı 14 DD 919 2002

Mercedes Kamyon 14 DT 129 1994

Dodge Kamyon 14 AU 891 2000

Traktör 14 ER 855 1991

Tomosan Traktör 14 ES 643 1997

Catapiller Greyder 14 09 004 1975

Hidromek 14 09 002 2007

Hidromek 14 09 006 2012

HammSilindir 14 09 003 1989

Dynapac Silindir 14 09 007 2004

Ford Transit Hasta Nakil 14 AC 633 2001

plakalı araçlarımız mevcuttur.

14 AN 097 plakalı levent pikap, 14 BS 655 plakalı mercedes kamyon, 14 BS 877 plakalı mercedes kamyon, 14 09 005 plakalı çöp süpürme aracı Belediye encümeninin 04.11.2014 tarih 2014/23-53 no'lu kararı ile ihale ile satılmıştır.

Ayrıca tüm araçların tamir ve bakımları düzenli olarak yapılmakta olup, bu konudaki titiz çalışmalar devam etmektedir.
4- ÇEŞİTLİ İŞ VE İŞLEMLER

*5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci ve 35.nci maddesi gereği Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni toplantıları düzenli olarak yapılmış, alınan kararlar kayıtlarımızdadır.

Son 3 yıl sonu itibariyle Belediye Encümeninde;

2013 yılında 27 oturum, 47 karar,

2014 yılında 29 oturum, 66 karar

2015 yılında bugüne kadar 7 oturumda 14 karar alınmıştır.


-4-

Son 3 yıl sonu itibariyle Belediye Meclisi;

2013 yılı 12 Birleşim, 50 Karar,

2014 yılı 12 Birleşim, 75 Karar,

2015 yılında bugüne kadar 3 Birleşim yapılarak kararlara bağlanmıştır.
*Belediyemize gelen ve giden evraklar düzenli bir şekilde kayıtlara geçirilmiş, ilgili birimlerince gereği yerine getirilmiştir.
*Belediyemize iş ve işlemler için son 3 yılda Yazı işleri birimine gelen evrak kayıt sayısı toplamı 3932 adet, giden evrak sayısı toplamı 5173 adettir. 2015 yılından bu güne kadar 369 gelen, 390 giden evrak kaydı yapılmış olup, kaydı yapılan evrakların gereği için ilgili birimlere gönderilmiş olup, birimlere göre dağılımı ise;
2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

GELEN-GİDEN GELEN-GİDEN GELEN-GİDEN

BİRİMİ EVR. SAYISI EVR. SAYISI EVR.SAYISI

Mali Hizmetler 444 – 710 481-1290 424-1070

Yazı İşleri 181 – 283 165- 270 306- 295

Fen İşleri 444 – 395 396- 337 476- 337

Zabıta 140 - 40 197- 69 200- 62

İtfaiye 22 - 4 18- 2 26- 2

Veterinerlik 9 - 4 3- 3 - -

evrak kaydı bulunmaktadır.

*İlçe dışına ve zimmetli olarak teslim edilmesi gereken evraklar 2012 yılında 411, 2013 yılında 462, 2014 yılında 320, 2015 yılından bu güne kadar 92 adet evrak Yazı İşleri Birimince posta ile gönderilmiştir.
*Belediyemiz evlenme işlerinin yürütülmesi yönetmelikler çerçevesinde sağlanmıştır. Belediyemizde 2012 yılında 53, 2013 yılında 37, 2014 yılında 46 evlenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

*5326 Sayılı Kabahatler Kanununa muhalefet suçlarından 2013 yılında 8 adet, 2014 yılında 7 adet ceza tutanağı düzenlenmiştir.
*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak, 2013 yılında

34 Sıhhi Gayri Sıhhi İşyeri, 3 Umuma Açık yer, 2 Akaryakıt İstasyonu, 1 Taksi Çalışma Ruhsatı,

1 Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı, 2014 yılında 14 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 32 Hafta Tatili Ruhsatı, 1 Ticari taksi Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.
*Zabıta birimince 2014 yılında, Belediye sınırları içerisinde faaliyet yürüten Lokanta, Fırın, Kasap, İnternet Cafe, Okul Kantinleri, Toplu Yemek Üretim Yerleri, Unlu Mamuller, Kuaför, Market, Kırtasiye, Büfe v.b. tüm işyerlerini düzenli olarak denetlenmektedir.
*Köylerden ilçemizde ve beldelerimizde bulunan okullara taşımacılık yapan minibüs ve araçlara ( Okul Servisi ) güzergah belgeleri Servis Güzergah İzin Belgesi düzenlenmiştir.
*İlçemizde çöp miktarının yoğunluğu, nüfus artışı, tüketim artışı ve azalışı, topografik ve demografik yapılar olup, evsel katı atık toplama hizmetimizi, resmi kurumların, alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi ve Gökçesu Caddelerinde günde 2 defa, nüfus yoğunluğunu düşük olduğu 3 adet mahallemizde gün aşırı, 2 adet köyümüzde haftada 2 gün olmak üzere evsel katı atık toplanmaktadır.

-5-
*2014 yılı içerisinde itfaiye birimimizce 6 adet ev, 1 adet araç, 1 Orman örtüsü, 1 Ticarethane yangınına müdahale edilmiştir.
* Belediyemiz mezbahasında 2013 yılında 741 adet Büyükbaş, 68 adet küçükbaş, 2014 yılında 727 Büyükbaş, 98 Küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır.

*Fen İşleri birimi tarafından 2014 yılında 25 adet imar durumu, 23 adet inşaat ruhsatı ve 14 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
*3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri doğrultusunda taşınmaz sahiplerince hazırlatılan 5 adet ifraz, 5 adet tevhid-ihdas ve 4 adet yola terk dosyasının incelemesi yapılarak belediye encümenine havale edilmiş, ifraz ve yola terkleri yaptırılmıştır.
*Tabaklar Yazıyaka Mahallesi ve Çay yolu kenarında kilitli parke döşeme işi tamamlandı. Bu iş kapsamında seçimden önce 9372,72 m2 kilitli parke, 564 mt bordür olmak üzere 164.374,21 TL tutarında taş döşenmiştir. 164,374,21 TL lik tutarın yalnızca 124.000 TL si seçimden önce ödenmiştir. Seçimden sonra ise 16900,28 m2 kilitli parke, 3035 mt bordür olmak üzere toplam 349.059,51 TL tutarında taş döşenmiştir. Ödemesi yapılmıştır.
*İlçemizde yıllardır yaşanan kat yüksekliği probleminin çözüme kavuşturulması ve imar planlarının revizyonu için İller Bankasına bu iş karşılığında 76,000 TL ödeme yapılmıştır. İlave ve Revizyon İmar planlarının yapım işinin ihalesi İller Bankası tarafından 9 Ocak 2015 tarihinde yapılmıştır.
*Kültür ve Turizm Bakanlığından Mahalle yollarımızın kilitli parke ile döşenmesi için 1.015.079,89 TL tutarında yardım dosyası hazırlanarak başvuru yapılmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne yol süpürme aracı için yardım talebinde bulunulmuştur.
*İller Bankası Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 4 adet park projesi için başvuru yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde başvurumuz kabul edilerek Karapınar Mahallesi TOKİ konutları alanında bulunan 16 dönümlük alanda park düzenleme projesi hibe olarak hazırlatılmıştır. Yine %95 hibe kapsamında 3 dönümlük TOKİ parkının yapımına başlanmıştır.
* İlçemizin sağlıklı bir kent görünümüne kavuşması için Gökçesu Caddesinde refüj çalışması yapılarak ışıklandırma ve ağaçlandırmak suretiyle caddemiz güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Ağaçlandırma çalışmaları şehir terminali, Pazarköy Caddesi, Aydın Yılmaz Caddesi, Divan Cami Parkı, Şehir Parkında devam etmiştir.
* Karayolları ile yapılan görüşmeler üzerine Zonguldak-Ankara yolundaki asfalt programına kaldırım ve yağmursuyu giderleri alınmıştır.
*Şehir terminali boyanarak eski köhne görüntüsünden kurtarıldı.
*Ziraat Bankası karşısında bulunan belediye tuvaletinin bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.
* 6-7 Haziran tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle hasar gören taşkın tesislerinin onarımı için DSİ ile sürekli temas halinde olundu. Kaynarca ve Baraklar Derelerinde onarım ve genişletme çalışmaları Devlet Su İşleri 53. Şube Müdürlüğüne yaptırıldı. Türkbeyli içinde bulunan 2 adet köprünün yeniden yapılması talep edildi.

* Türkbeyli Mahallesi Eski Zonguldak yolu ile Beşler Mahallesi Ankara Caddesi, Terminal ve çevresi, Emniyet Sokak ve Hediye Sokak asfaltlandı.
*Pazarköy Caddesi, Gökçesu Caddesi ve Fatih Kılıç Caddesi üzerinde bulunan atıl vaziyetteki duraklar yenilendi.
* Çöp Döküm yerinin etrafı çevrildi.
* Haşereler için ilaçlama makinası alımı yapıldı. Düzenli olarak cadde ve sokaklar ilaçlandı.


-6-* Yeni yapılan hastaneye ulaşım için ücretsiz olarak araç servisi konularak halkımızın hizmetine sunuldu.
* Şehir terminali yanında bulunan ilave inşaatın öğrenci yurdu olarak düzenlenmesi için proje çalışmaları devam etmektedir.
* Mezbahanın yeni mevzuata uygun hale getirilmesi için projelendirilerek, Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli olarak modern, hijyenik mezbahanemiz tamamlama aşamasına gelmiş olup, yakın tarihte açılışını gerçekleştireceğiz.
* Eski nikah salonunun restaurant/ kafe olarak işletilmesi için belediyemizce proje hazırlanmış, ihaleye çıkılmış ancak istekli olmadığından ihale iptal edilmiştir.
* Şehir merkezinde bulunan çok hisseli arazilerin düzenlenmesi için önceki dönem düzenlenen parselasyon planı yeniden ele alınarak düzenlendi. Askıya çıkarılarak halkımızın incelemesine sunuldu.
* Çay yolu projesi kapsamında Beşler Köprüsü ile Terminal çıkışı arasına bordür çekilerek aydınlatması yapıldı.
* 10.000 kişilik atık su arıtma tesisi arsasının haritalama ve zemin etüt çalışmaları belediyemiz tarafından yapılmaktadır.
*İlçemizin içme ve kullanma suyunun bir kısmının karşılandığı Gözecik Köyü Domuzderesi Kaynağında temizleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.
* Türkbeyli Mahallesi Mezarlığının duvarı belediyemiz tarafından yaptırıldı.
* Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar beyin destekleri ile 5000 m2 lik Festival alanımız tamamen asfalt kaplandı. Sayın Fethi YAŞAR'a bir kez daha teşekkür ederim.
* Mülkiyeti Belediyemize ait Beşler Mahallesi Serpek Mevkiide buluan 6152,57 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama oteli yapılmak üzere İl Özel İdaresine devrine karar verildi.
* İlçemizde gençleri spora yönlendirmek amacıyla mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz, kapalı halı saha yapımı karşılığında 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkılmış ancak istekli olmadığından ihale iptal edilmiştir.
*İlçemiz mücavir alan içerisinde yer alan Konak Köyü 302 ve 645 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde ve 2981 sayılı kanunun 10c madde uygulaması yapılarak, tescil için Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir.
* İlçemiz mücavir alan içerisinde yer alan Konak Köyü 307,312,314,315,316,317,318,696,697 ve 770 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılarak, askıya çıkarılmıştır.
* Belediyemiz tarafında imar planında yola ve yeşil alana tekabül eden Türkbeyli Mahallesi 2 ada 2 parsel no'lu ve 1542,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 53.980,50 TL'ye kamulaştırılmıştır.
* 1 adet talebe bağlı, 4 adet belediyemiz tarafından yaptırılmak suretiyle 5 adet imar tadilatı belediye meclisince incelenerek onaylanmıştır.


-7-

5-DİĞER FAALİYETLERİMİZ
*Belediyemizin rutin hizmetleri düzenli olarak yerine getirilmektedir.
*30. Mengen Uluslar arası Aşçılık ve Turizm Festivali 27 Eylül-28 Eylül 2014 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
*Aşure dağıtımı yapıldı.
*10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Anneler günü, 08 Mart 2015 Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.
*Mengen Belediye Spor Kulübünün Genel Kurul toplantısı yapılarak yeni yönetim oluşturuldu. Sporculara gerekli malzemeleri temin edildi.
* Mengen Belediye spor kulubünce yaz okulu futbol kursu başlatılarak,Mengen Gençlik yaz turnuvası, tenis kursu v.b.gibi sportif amaçlı faaliyetler yapıldı.
* Belediyemiz katkılarıyla 8 Eylül -18 Eylül tarihleri arasında KOSGEB Girişimcilik kursu düzenlendi. Kurs bitiminde sertifikaları verildi.
* Belediyemizce Cumhuriyetimizin 91.yılını kutlama etkinliği düzenlendi.
* 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Mengende bulunan Engelli vatandaşlarımızı ev ve okullarda ziyarette bulunuldu.

* Cumartesi günü Belediyemizce soğuk hava şartlarından dolayı Mengen pazar esnafına sıcak çorba dağıtıldı.
* Belediyemizce 2015 Eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize yarı yıl sömestr karne hediyesi olarak, tiyatro getirildi.
* Belediye meclisinin kararıyla Kadıköy Belediyesi ile Mengen Belediyesi kardeş belediye olundu.

* Belediyemiz l.katında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Mengen belediyesi iş birliği ile Prof. Dr. Türkan SAYLAN kütüphanesinin açılışı yapıldı.
* Mengen Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde Özge CAN katliamı protosto edildi.
* 19 Mayıs 2014 SOMA’DA yaşamını yitiren madencilerimiz için Belediyemiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığıyla birlikte sessiz yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir.
* Mengen Belediyesi Kültür sanat birimi etkinlikleri içerisinde müzik ve tiyatro çalışmaları başlatıldı.
*Yıl boyunca ilçe içerisinde düzenlenen özel gün, açılış ve etkinliklere belediyemizce destek verilerek, katılım sağlandı.
* Ramazan ayı içerisinde İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin, Bolu ve Mengen Protokolü ve halkımızın katılımı ile yaklaşık 1300 kişinin katıldığı iftar yemeği verildi.
* Belediyemize ait Şehir terminalinin bodrum katındaki alanda Mai Tai sporu çalışmaları için belediyemizce destek verildi.


-8-
6-SONUÇ

* Belediyemizin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile daha sonraki yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz faaliyetler dikkate alınarak;
1-Mevcut hizmet binası hizmet vermeye yeterli bulunmadığından, yeni bir hizmet binası yapılmasının sağlanması.

2-Gerek belediye sınırları içinde gerekse köyler bazında yeni projeler gerçekleştirilerek, dış kaynaklı fonlardan yararlanılarak halkın refah payının artırılması yönünde çalışmalar yapılması.
3-Mengen’in yükselen değeri aşçılık ve mutfak ile turizm ve orman gibi potansiyellerinin kurulacak işletmelerle hem istihdam, hem de gelir sağlanması yolunda çaba sarf edilmesi.

4-Mengen'de eko turizmi öncüsü olmak, doğa turizminin önemli adresi olmak için yeni projeler üretmek, ilçemizde başta aşçılık eğitimi kurumlarımızı artırmak, yeni üniversite kampüsünün hayata geçmesi için sonsuz katkı vermek, Mengeni'mizi "AŞÇILIK ENSTİTÜSÜ" yapmak önemli hedeflerimizdir.
5-İlçemizin en önemli etkinliklerinden olan festivalin belediyenin gerek maddi, gerek manevi, gerekse idari katkılarıyla kurumsallaştırılması için her türlü çalışma ve düzenlemenin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 31.03.2015

Turhan BULUT

Belediye Başkanı

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur icon1. 2014 – 2015 Faaliyet Dönemine ait, tytk ( Toplu Yapı Temsilciler...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur iconKişi başı 250 ile 000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur iconNun hayatını kısa bölümler hâlinde yazmaya devam ediyorum. Bu

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur iconİstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur icon9 -14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 47. Uluslararası Antalya...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur iconGaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde akort fuarcılık tarafından 07-10...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur icon1 Bu Sözleşme, bir tarafta tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare...

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur iconİstanbul, 20. 08. 2014

01. 01. 2014-31. 12. 2014 tarihleri arasında Belediyemiz iş ve işlemleri ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda bölümler halinde sunulmuştur icon16 Aralık 2014 Cumhuriyet


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com