2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( ÇÖP VERGİSİ ) HAKKINDA

ÖNEMLİ HUSUSLAR

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR ?
Çevre Temizlik Vergisi ödeme şekline göre 2'ye ayrılıyor. Meskenlerde su faturasına yansıyan Çevre Temizlik Vergisi Su Faturasının Ödeme zamanında ödenir.


Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilir.

Belediyelere Tahakkuk Ettirilen Çevre Temizlik Vergisi ( Çöp Vergisi ) İlk taksit ödemesi 2015'in MAYIS ayı sonuna kadar, İkinci Taksiti ise 2015’in KASIM ayının sonuna kadar ödenebilir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?

Çevre Temizlik Vergisi ödeme şekline göre 2'ye ayrılıyor. Meskenlerde su faturasına yansıyan Çevre Temizlik Vergisi Su Faturasının Ödeme zamanında Su Faturası ile birlikte ödenir.

İşyeri ve diğer yapılarda ise Her Yıl Mayıs ve Kasım Aylarında İLGİLİ Belediyeye Ödenir. Ödemeler Banka Havalesi, Belediyelerin Web sitelerinden Kredi Kartı ile PTT Kanalıyla Posta Çeki hesaplarına ödenebilir.

 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER ?
Çevre Temizlik Vergisi Tüm Konutlar ve İşyerlerinden alınmaktadır.

Çevre Temizlik Vergisini Konutu veya İşyerini FİİLEN KULLANAN öder.

Kullanılmayan veya Boş olan konut veya işyerlerinden boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi ödemezler.

Çevre Temizlik Vergisi artışı Her yıl Yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır. Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi SU Faturası kanalıyla Aylık eşit taksitlerle tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilerek Her yıl Mayıs ve KASIM aylarında 2 eşit taksitle ödenir.


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN BEYANI NASIL YAPILIR

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş ve diğer belediyelerde ise 20 kuruştan hesaplanır.

Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilerek hesaplanır.
Beyanname Vermek için;

a)Gayrimenkul Sahipleri : Tapu Fotokopisi,

b)Kiracılar: Kira Sözleşmesi ile
ilgili BELEDİYEYE başvurularak ilgili belediyece Tarifelerdeki Dereceler dikkate alınarak tahakkuk ettirilir.
Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi Su Kullanmayan Konutlar ve İşyerleri için ilk kullanılmaya başlanıldığında bir defa Beyanname verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.

2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI :

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Yıllık Çevre Temizlik Vergi Tutarları (TL)http://im.haberturk.com/2015/10/27/ver1445956480/1145457_6e04a9c80225dcc125351024b269919a.jpg

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (TL)http://im.haberturk.com/2015/10/27/ver1445956480/1145457_fc4b6adc3b0c6837cfd9307272c59ea7.jpg

Kalkınmada öncelikli yöreler ile nüfusu 5.000′den az olan belediyelerde bulunan işyeri olarak kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise (2015 yılı için) aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

http://im.haberturk.com/2015/10/27/ver1445956480/1145457_4b1c9d9de697dde277c031b30dbdde95.jpg

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ MUAFİYETİ NASIL OLUR?

Meskenlerde Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için ise çevre temizlik vergisi ödenmez.
Gayrimenkulün boş olduğunu ve kullanılmadığını bağlı bulunduğu BELEDİYEYE yazılı dilekçe ile başvurmak kaydıyla MUAF OLUNABİLECEKTİR.
Boş olduğu ve kullanılmadığını hususunda DİLEKÇE VERMEYENLER ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ ÖDEYECEKLERDİR.

FAZLA ÖDENENE VERGİLER İADE ALINABİLİNİR Mİ?
Çevre Temizlik Vergisinden  MUAF olma şartlarını taşıyan veya yanlışlıkla yanlış tarifeden Vergi ödeyen ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ Mükellefleri, Geçmişte Fazla veya Yanlış ödemiş oldukları  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİ İADE ALMA HAKLARI VARDIR.

Bu durumda olan Çevre Temizlik Vergisi Mükellefleri ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirerek, Geçmiş dönemlerde Fazla veya Yanlış Ödedikleri vergilerin İade edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

İade Talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecek olup, 2015 yılı içinde 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarına ait fazla ödenen  Vergiler iade talep edilebilinir. (Danıştay 9.D. 23.09.1997 gün ve 1996/6408)

DİĞER HUSUSLAR :

Çevre temizlik vergisinin ÖDENMEMESİ HALİNDE 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İCRA TAKİBİ yapılır. Vergi Mükellefi Kiracı olanlarda Takip Kiracı Adına yapılmak zorundadır. Gayrimenkul Sahibi ödenmeyen Çevre Temizlik Vergisinden sorumlu tutulamaz.

Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmesi gereken zamanı 5 yılı geçmiş olan vergiler TARH ZAMAN AŞIMI, Tahakkuk tarihinden itibaren 5 yıl içinde tahsil talep edilmeyen vergiler de TAHSİL ZAMAN AŞIMI’na uğrar. Be durumda olan Vergiler Ödenmemelidir.

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesini vermek zorunda olanlar bu bildirimi süresinde Vermezler ise, Vergi Usul Kanununun 352-II/7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Ancak Belediyeden önce kendiliğinden Bu Beyannameyi verenlere VUK 376.ncu Maddesine göre Pişmanlık hükümlerine göre İndirimli Ceza Kesilir.

Vergi Mükellefleri, Ödemiş Oldukları Çevre Temizlik Vergilerini Gelir veya Kurumlar Vergisi kapsamında GİDER YAZABİLİRLER.

VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİLERİN GEÇ ÖDEME CEZASI NEDİR?

Çevre Temizlik Vergisinde Ödenmeyen Vergilerde, ödenmeyen her ay için % 1.4 (Yüzde bir virgül dört =0.014 ) oranında Gecikme Zammı hesaplanır. Vergi Aslı ile hesaplanan Gecikme Zammı birlikte ödenmek zorundadır.

EKLER:

Danıştaş Kararı (1996/6408)

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconÖZel iletiŞİm vergiSİ, gelir ve kurumlar vergiSİ MÜkellefleri tarafindan...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconİthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7699 (23. 05. 2015 t. 29364...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconİthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7713 (07. 06. 2015 t. 29379...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconİthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7699 (23. 05. 2015 t. 29364...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda icon2013 yili kurumlar vergiSİ beyannamesi değİŞİKLİĞİ

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda icon* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconİş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconGümrükler Genel Müdürlüğünün 03. 08. 2015 tarihli 9582430 sayılı...

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconMadde 1 – 11 Meslek Vergisi

2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda iconDEĞerlendiRİlmesi ve katma değer vergiSİ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com