Raporu 06 mayis 2016


sayfa78/78
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1595

Erişim Tarihi: 25.04.2016.


189 Barış Tünay, 09.04.2016 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu Tutanakları, s. 83. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1595

Erişim Tarihi: 25.04.2016.

190 Deniz Güler, s. 126.

191 Arvas İ. (2011), “Basında Sosyal Sorumluk Anlayışı Bağlamında Günümüz Türkiye’sindeki Özdenetim Uygulamları”, İletişim Dergisi Akademia, C.2, S.2, s.82-92

192 Baydar Y. (2008), Medya ve Özdenetim Rehber Kitabı, Agit Medya Özgürlüğü Temsilciliği, Viyana. s.21.

193 Bknz: Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi.

194 Dizi Sektörünün Büyüklüğü 1 Milyar Liraya Yaklaştı. Şükrü Avşar - Yapımcı, Birol Güven.

http://www.haber24.com/dizi-sektorunun-buyuklugu-1-milyar-liraya-yaklasti-sukru-avsar-yapimci-birol-guven-haberi-1445773 Erişim Tarihi: 02.05.2016

195 Bknz: Nilüfer Pembecilioğlu, Antrakt - Geçmişle Gelecek Arasında, Altın Bilek Yayınları, İstanbul, 2016, s. 155-165.

196 N. Güler, İnternette Çocuklara Yönelik Riskler ve Ailelerin Bilinçlendirme Faaliyetlerindeki Rolü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Henüz Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara,2016.


197 M. Valcke, S. Bonte, B. De Wever,, I. Rots, Internet Parenting Styles and The Impact on Internet Use of Primary School Children, Computers and Education, 2010, 55(2), 454-464.

198 A. Çubukcu ve Ş. Bayzan, Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri, Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 2013.

199 A.g.m.

200 O. T. Arıcak, Siber Zorbalık: Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike. http://www.kariyerpenceresi.com/?yazarlarimiz,51,104/siber-zorbalik-genclerimizi-bekleyen-yeni-tehlike-.html

201 M. Valcke, S. Bonte, B. De Wever, I. Rots, 2010.

202 A. Çubukcu, Ş. Bayzan, 2013.


203 M. Kırlıdoğ, Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri, Akademik Bilişim 2013, Antalya.

204 A. Çubukcu, Ş. Bayzan, 2013.

205 H. Çakır, M.S. Kılıç, Güncel Tehdit: Siber Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.

206 A.g.e.

207 A.g.e.

208 A.g.e.

209 A.g.e.

210 A.g.e.

211 Yusuf Gürsoy, 09.04.2016 Tarihli Meclis Araştırma Komisyonu Araştırma ve İstişare Toplantısı Sunum Raporu, s. 2.

212 Hilmiye Nesrin Dilbaz, 24.03.2016 Tarihli Meclis Araştırma Komisyonu Tutanakları, s. 15.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1535

Erişim Tarihi: 26.04.2016

213 Beyza Bıçakçı, 21.04.2016 Tarihli Meclis Araştırma Komisyonu Tutanakları, s. 16. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1606 Erişim Tarihi: 26.04.2016

214 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dördüncü Daire – Ünal Tekeli Türkiye Davası (Başvuru no: 29865/96) KARAR STRAZBURG 16 Kasım 2004.

215 Bu bölümde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan Uzman Emine Elif GÖNÜLLÜ’nün sunduğu bilgi notlarından yararlanılmıştır.

216 Gençlik daireleri hakkında hazırlanmış İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 2013 yılına ait raporu için bakınız:https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/cocuklara_yonelik_uygulamalara_iliskin_komisyon_raporu.pdf, [Erişim Tarihi: 20.04.2016]

217 Danimarka ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde bu kararlar idari nitelikte olup yargı kararı olmayabilmektedir.

218 Hollanda’da 2004 yılı itibariyle Türkçe’nin müfredattan kaldırılmış olduğu ve bir daha da konulmadığı bilgisi edinilmiştir.


219 Prof. Dr. Ziya SELÇUK, 13.04.2016 tarihli Komisyon toplantısı tutanağı.

220 Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL, 25.02.2016 tarihli Komisyon toplantısı tutanağı.

221 Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükteki maddeden sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için, kadının hâli refahta bulunması gerekir." hükmü kadın-erkek eşitliği ilkesine ters düştüğü için çıkarılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası aynen yürürlükteki Kanundan alınmıştır.

222 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dördüncü Daire – Ünal Tekeli Türkiye Davası (Başvuru no: 29865/96) KARAR STRAZBURG 16 Kasım 2004.

223 Anayasa Mahkemesi 19/12/2013 tarihli 12013/2187 nolu kararı.

224 3-5 Nisan 2016, Komisyonumuzun Almanya-hollanda çalışma ziyareti notları

225 https://mfnregister.nl/

226 MFN Arabuluculuk Kurumu sunumu, Rotterdam, 5 Nisan 2016.

227 3-5 Nisan 2016, Komisyonumuzun Almanya-hollanda çalışma ziyareti notları

1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78

Benzer:

Raporu 06 mayis 2016 iconBasin bülteni mayis – 2016

Raporu 06 mayis 2016 iconZafer ticaret merkezi YÖnetiCİLİĞİ 01 mayis 2016 – 31 ocak 2018 tarihleri arasi iŞletme projesi

Raporu 06 mayis 2016 iconÖzel Günler : 23 Nisan : 19 Nisan 19 Mayıs : 16 Mayıs Ramazan Bayramı...

Raporu 06 mayis 2016 iconTrabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih...

Raporu 06 mayis 2016 iconSınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478 (18. 03. 2016 T. 29657 R. G.)

Raporu 06 mayis 2016 iconSİRKÜler (İİB-2016/252) (15. 03. 2016)

Raporu 06 mayis 2016 icon1. sinav sorulari (8 mayis)

Raporu 06 mayis 2016 iconYargitay kararlari dergiSİ mayis ayi

Raporu 06 mayis 2016 iconBmw group, Mayıs ayında 109

Raporu 06 mayis 2016 iconRaporu I. GİRİŞ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com