Raporu 06 mayis 2016


sayfa14/78
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   78

Grafik 20.D.1.7. 17 Şubat 2016 Tarihli (6.) Toplantı


  • Aile eğitimiyle ilgili çalışmalar,

  • Öğretim programlarında aile,

  • Ailenin korunmasına yönelik İŞKUR çalışmaları,

Hakkında ilgili kurumlardan aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.

Bilgi Alınan

Kişi

Kurumu/Görevi

Ali Rıza ALTUNEL

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

Toper AKBABA

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı

Sinan TEMÜR

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel tarafından Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı ve yaygınlığından bahsedilmiştir. Ailenin önemi üzerinde durulmuştur. Aile Eğitimi Kurs Programlarının toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildiği ve ülke genelinde uygulamaya konulduğu ifade edilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından aile eğitimi programlarının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde bir etki araştırması yapıldığından bahsedilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Toper Akbaba tarafından öğretim programlarında aile konusuna değinilmiş ve öğretim programlarına bütüncül bir bakış açısı geliştirmek gerektiğinin altı çizilmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programından başlayarak aileyle ilgili hangi temel kavram ve değerlere yer verildiğini aktarmıştır.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temür tarafından İŞKUR’un aile bütünlüğünü korumaya dönük politika ve uygulamalarından bahsedilmiş ve buna ilişkin istatistikler sunulmuştur. Ayrıca Türkiye işgücü piyasası verileri sunularak buna ilişkin analizler yapılmıştır.

Grafik 21.D.1.8. 18 Şubat 2016 Tarihli (7.) Toplantı


  • İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması,

  • Kadına Yönelik Şiddet Projesi'nde elde edilen veriler,

  • Aile içi şiddet,

  • Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi,

Hakkında ilgili kurumlardan aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.

Bilgi Alınan

Kişi

Kurumu/Görevi

Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ

Türk Psikologlar Derneği Başkanı

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi

Ayla KERİMOĞLU

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Hülya GÜLBAHAR

Eşitlik İzleme Kadın Grubu Temsilcisi

Funda ÖZCAN AKYOL

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKAD-DER) Başkanı

Firdevs TAVUKÇU

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Temsilcisi

Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç tarafından, ailenin ekonomik problemlerini giderme yöntemleri hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, Amerika’da gerçek kişilere iflas hakkı tanınması hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda, kişilere tüm borçların silinmesi ya da yapılandırılmış borç ödeme şansı verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Ülkemizde uygulanan aile danışmanlığı sisteminin sorunları ve sertifika usulüyle aile danışmanı olma durumunun sakıncalarından bahsetmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı tarafından “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, ailede bireyler arası eşitlik konusuna değinilmiş, hukukun yalnızca aile içerisindeki bakım yükümlülüğüne müdahale ettiği, ev işleri yükümlülüğüne müdahale etmediği dile getirilmiştir. Ayrıca, esnek çalışma usulünün yalnızca kadınlar için uygulanmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu tarafından “Wo/man for Woman Projesi” hakkında sunum yapılmıştır. Sunumda, şiddeti tanımlama, eğitim-gelir-şiddet ilişkisi, şiddetin nedenleri gibi çeşitli konulara ilişkin araştırma istatistikleri verilmiştir.

Eşitlik İzleme Kadın Grubu Temsilcisi Hülya Gülbahar tarafından yapılan sunumda, doğru bir kadın politikasının nasıl kadınların güçlenmesine ve şiddetten uzak hayatlar kurmasına yardımcı olduğu ifade edilmiştir. Buna örnek olarak Mor Çatı deneyiminde, yüzde 76 oranında kadınların şiddetten uzaklaşmış bir hayat kurmayı başarabildiği dile getirilmiştir.

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKAD-DER) Başkanı Funda Özcan Akyol tarafından “Aile odaklı Medya ve Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P)” hakkında bilgi verilmiştir. Sunumda, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de televizyon izleme alışkanlığı gün ortalamasının birçok ülkenin üzerinde yer aldığı belirtilmiş, çocukların şiddet programı izlemelerini ailelerin kontrol edemedikleri ortaya konulmuştur.

Komisyon Üyeleri Tarafından İfade Edilen Diğer Görüşler:

  • Şiddet söz konusu olduğunda, ilk önce şiddet uygulayana saygı yitirilmekte, şiddet devam ettikçe şiddet görenin kendine olan saygısı ve özgüveni yok olmakta,

  • Sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği noktada olmadığı,

  • Medyada yasakçı düzenlemelerden ziyade medya okur-yazarlığının geliştirilmesi gerektiği,

şeklindeki görüşlerini ifade etmişlerdir.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   78

Benzer:

Raporu 06 mayis 2016 iconBasin bülteni mayis – 2016

Raporu 06 mayis 2016 iconZafer ticaret merkezi YÖnetiCİLİĞİ 01 mayis 2016 – 31 ocak 2018 tarihleri arasi iŞletme projesi

Raporu 06 mayis 2016 iconÖzel Günler : 23 Nisan : 19 Nisan 19 Mayıs : 16 Mayıs Ramazan Bayramı...

Raporu 06 mayis 2016 iconTrabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih...

Raporu 06 mayis 2016 iconSınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478 (18. 03. 2016 T. 29657 R. G.)

Raporu 06 mayis 2016 iconSİRKÜler (İİB-2016/252) (15. 03. 2016)

Raporu 06 mayis 2016 icon1. sinav sorulari (8 mayis)

Raporu 06 mayis 2016 iconYargitay kararlari dergiSİ mayis ayi

Raporu 06 mayis 2016 iconBmw group, Mayıs ayında 109

Raporu 06 mayis 2016 iconRaporu I. GİRİŞ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com