Raporu 06 mayis 2016


sayfa1/78
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR İLE BOŞANMA OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI VE AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

RAPORU

06 MAYIS 2016

İçindekiler


Grafik 1.TABLOLAR LİSTESİ 3

Grafik 2.GRAFİKLER LİSTESİ 4

Grafik 3.TERİMLER TABLOSU 5

Grafik 4.KISALTMALAR TABLOSU 6

Grafik 6.KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ YAZISI ( GELECEK) 8

Grafik 7.ÖNERGE METİNLERİ 8

Grafik 8.TAKDİM YAZISI 52

KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 53

Grafik 9.A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 54

Grafik 10.B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 55

Grafik 11.C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 58

Grafik 12.D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ 59

Grafik 13.D.1. Komisyon’da Yapılan Toplantıların Konusu, Bilgi Alınanlar ile Tutanaklar 59

Grafik 14.D.1.1. 14 Ocak 2016 Tarihli Başkanlık Divanı Seçimi 59

Grafik 15.D.1.2. 21 Ocak 2016 Tarihli (1.) Toplantı 59

Grafik 16.D.1.3. 27 Ocak 2016 Tarihli (2.) Toplantı 59

Grafik 17.D.1.4. 28 Ocak 2016 Tarihli (3.) Toplantı 61

Grafik 18.D.1.5. 10 Şubat 2016 Tarihli (4.) Toplantı 62

Grafik 19.D.1.6. 11 Şubat 2016 Tarihli (5.) Toplantı 63

Grafik 20.D.1.7. 17 Şubat 2016 Tarihli (6.) Toplantı 65

Grafik 21.D.1.8. 18 Şubat 2016 Tarihli (7.) Toplantı 65

Grafik 22.D.1.9. 24 Şubat 2016 Tarihli (8.) Toplantı 67

Grafik 23.D.1.10. 25 Şubat 2016 Tarihli (9.) Toplantı 69

Grafik 24.D.1.11. 2 Mart 2016 Tarihli (10.) Toplantı 71

Grafik 25.D.1.12. 3 Mart 2016 Tarihli (11.) Toplantı 74

Grafik 26.D.1.13. 4 Mart 2016 Tarihli (12.) Toplantı 75

Grafik 27.D.1.14. 23 Mart 2016 Tarihli (13.) Toplantı 78

Grafik 28.D.1.15. 24 Mart 2016 Tarihli (14.) Toplantı 79

Grafik 29.D.1.16. 30 Mart 2016 Tarihli (15.) Toplantı 80

Grafik 30.D.1.17. 31 Mart 2016 Tarihli (16.) Toplantı 81

Grafik 31.D.1.18. 13 Nisan 2016 Tarihli (17.) Toplantı 82

Grafik 32.D.1.19. 14 Nisan 2016 Tarihli (18.) Toplantı 84

Grafik 33.D.1.20. 21 Nisan 2016 Tarihli (19.) Toplantı 86

Grafik 34.D.2. Yurt İçinde Yapılan İncelemeler, Çalışma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 87

Grafik 35.D.2.1. 21-22.02.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 87

Grafik 36.D.2.2. 14.03.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 89

Grafik 37.D.2.3. 21.03.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 90

Grafik 38.D.2.4. 27-28.03.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 92

Grafik 39.D.2.5. 07.04.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 94

Grafik 40. D.2.6. 09-10.04.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 95

Grafik 41.D.2.7. 10-11.04.2016 Tarihli Çalışma Ziyareti 97

Grafik 42.D.3. 3-5 Nisan 2016 tarihli Almanya ve Hollanda Çalışma Ziyareti ile 17-19 Nisan 2016 tarihli Danimarka ve İsveç Çalışma Ziyaretinin Mahiyeti ve Amaçları (Danimarka ve İsveç bölümü genişletilecek) 98

Grafik 43.E. KOMİSYON’DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR LİSTESİ 104

Grafik 44.F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER 104

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR İLE BOŞANMA OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI VE AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 105

BİRİNCİ BÖLÜM 106

TÜRKİYE'DE AİLE YAPISI 106

Grafik 45.1.1.1. Aile Kavramı 106

Grafik 46.1.1.2. Ailenin Önemi 107

Grafik 47.1.2. TÜRKİYE VE DÜNYA İSTATİSTİKLERİNDE AİLE KURUMUNUN GÖRÜNÜMÜ 107

Grafik 48.1.2.2. Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi 116

Grafik 49.1.2.3. Türkiye’de Engellilik ve Yaşlılık Açısından Mevcut Durum 120

Grafik 50.1.2.4. Türkiye’de Aile İçi İlişkiler ve Aile Bireylerinin Yaşam Memnuniyeti 120

Grafik 51.1.2.7. Türkiye’de Aile Kurumunun Ekonomik Yapısı 149

Grafik 52.1.3. AİLE KURUMUNUN HUKUKSAL TEMELLERİ 164

Grafik 53. 1.3.1. Aile Kurumu, Evlenme ve Boşanma Hakkındaki Ulusal Mevzuat 164

Grafik 54.1.3.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 164

Grafik 55.1.3.1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 166

Grafik 56.1.3.1.3. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 167

Grafik 57.1.3.1.4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 167

Grafik 58.1.3.2. Aile Kurumu, Evlenme ve Boşanma Hakkındaki Uluslar Arası Sözleşmeler 169

Grafik 59.1.3.3. Aile Hukukunun Kurulması ve Düzenleme Alanı 175

Grafik 60.1.3.3.1. Evliliğin Kurulması 175

Grafik 61.1.3.3.2. Evlenme 176

Grafik 62.1.4. TÜRKİYE’DE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA DAİR KAMU POLİTİKALARI 182

1.4.4.4.1. Yaşlılara Yönelik Hizmetler 202

1.4.2.4.2. Engellilere Yönelik Hizmetler 204

Grafik 63.1.4.3. Eğitim, Kültür ve Dini Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Kamu Politikaları 207

Grafik 64.1.4.3.1. Eğitim Hizmetleri 207

Grafik 65.1.4.3.2. Kültür Hizmetleri 211

Grafik 66.1.4.3.3. Dini Rehberlik Hizmetleri 213

Grafik 67.1.4.4. Sağlık, İstihdam ve Çalışma Yaşamı Kapsamında Yürütülen Kamu Politikaları 214

Grafik 68.1.4.4.1. Sağlık Hizmetleri 214

Grafik 69.1.4.4.2. Çalışma Yaşamına Yönelik Hizmetler 215

Grafik 70.1.4.4.3. İŞKUR’un Bireylere İş, Meslek ve Gelir Desteği Sağlayarak Aile Kurumunun Güçlendirilmesine Yönelik Politika ve Uygulamaları Tamam 223

1.4.4.3.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşbirliği Protokolü 225

1.4.4.3.2. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) Yönelik İŞKUR Faaliyetleri 226

1.4.4.3.3. İŞKUR Tarafından Engelli İstihdamına Yönelik Yapılan Faaliyetler 227

Grafik 71.1.4.5. Kolluk Hizmetleri 228

Grafik 72.1.4.5.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 228

Grafik 73. 1.4.5.2. Jandarma Genel Komutanlığı 231

Grafik 74.1.4.6. Adalet Hizmetleri 234

Grafik 75.1.4.6.1. Aile Mahkemeleri'nin Kuruluşu Ve Görevleri 237

Grafik 76.1.4.6.2. Aile Mahkemelerinin İşleyişi 237

Grafik 77.2.2.1.6. Tazminat 277

2.2.1.6.1. Maddi Tazminat (TMK m.174) 278

2.2.1.6.2. Manevi Tazminat (TMK m.176/2) 279

Grafik 78.2.2.1.7. Mal Rejimi 280

Grafik 79.2.2.1.8. Çeyiz ve Ziynet Eşyası (TMK m.226) 280

Grafik 80.2.2.2. Boşanma Arabuluculuğu 281

Grafik 81.2.2.2.1. Genel Olarak Arabuluculuk 281

Grafik 82.2.2.2.2. Koşulları 281

Grafik 83.2.2.2.3. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 282

Grafik 84. 2.2.2.3. İradilik 282

Grafik 85. 2.2.2.4. Eşitlik 282

Grafik 86. 2.2.2.5.Gizlilik 282

Grafik 87.2.2.2.6. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim 282

Grafik 88.2.2.2.7. Usul 282

2.2.2.7.1. Başvuru 282

2.2.2.7.2. Arabulucunun Seçilmesi 283

2.2.2.7.3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 283

2.2.2.7.4. Arabuluculuğun Sona Ermesi 284

Grafik 89.2.2.3. Boşanma Arabuluculuğu Sisteminin Değerlendirilmesi 284

Grafik 90.2.2.3.1. Genel Olarak Ailenin Korunması ve Sosyal Devlet Anlayışı 284

Grafik 91.2.2.3.2. Aile Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 285

Grafik 92.2.3.1. Boşandığı Eşi ile Fiilen Birlikte Yaşama Durumu 286

Grafik 93.2.3.2. Boşandığı Eşinden Farklı Biri İle Fiilen Birlikte Yaşama Durumu 287

Grafik 94.2.3.3. Hiç Evlilik Yapmamış Kız Çocuklarının Fiilen Birlikte Yaşaması Durumu 287

Grafik 95.2.3.4. Denetim Süreci 287

Grafik 96.2.3.5. Denetimlerin Sonuçlarına İlişkin Yargı Süreci 288

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 294

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR VE SORUN ALANLARI 294

Grafik 97.3.1. AİLENİN ÇÖZÜM ÜRETME KAPASİTESİ 294

Grafik 98.3.2. EKONOMİK NEDENLER 294

Grafik 99.3.2.1. Yoksulluk Riski ve Diğer Ekonomik Nedenler 295

Grafik 100.3.2.2. Çocuk İşçiliği 298

Grafik 101.3.2.3. İşgücü Piyasasında Aile Bütünlüğünü Etkileyen Unsurlar 298

Grafik 102.3.2.3.1. İşsizlik Riski 298

Grafik 103.3.2.3.2. İşgücüne Katılım Oranı 299

Grafik 104.3.2.3.3. Toplumsal Roller 299

Grafik 105.3.2.4. Yabancıların İstihdamı 301

Grafik 106.3.2.5. Engelli Bireylerin İstihdamına İlişkin ve İŞKUR Uygulamaları İle İlgili Sorunlar 303

Grafik 107.3.2.6.İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) 304

Grafik 108.3.2.7. İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması 304

Grafik 109.3.3. BAĞIMLILIK 305

Grafik 110.3.4. AİLEYİ ETKİLEYEN DİĞER SOSYAL NEDENLER 307

Grafik 111.3.4.1. Sosyo Kültürel Nedenler 307

Grafik 112.3.4.2. Erken Yaşta ve Zorla Evlilik 309

Grafik 113.3.4.3.Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet 310

Grafik 114.3.4.4. İstismar ve İhmal 311

Grafik 115.3.5. MEDYA VE İLETIŞIM ARAÇLARININ AILE BÜTÜNLÜĞÜNE ETKISI (MEDYA BÖLÜMÜ KISALTILACAKTIR) 312

Grafik 116.3.5.1 Medyanın Toplum Üzerindeki Etkileri ve Sorumluluğu 312

Grafik 117.3.5.2 Ailenin ve Aile Bireylerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları 314

Grafik 118.3.5.3 Medyanın Aileye Etkisi 317

Grafik 119.3.5.4 Medyanın Kadın - Erkek İlişkisi Üzerindeki Etkisi 321

Grafik 120.3.5.5 Medyanın Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkisi 323

Grafik 121.3.5.6 Medyada Kadın / Anne Temsili 328

Grafik 122.3.5.7 Medyada Erkek / Baba Temsili 329

Grafik 123.3.5.8 Medyada Çocukların Temsili 331

Grafik 124.3.5.9 Televizyon ve Yaşlılar 332

Grafik 125.3.5.10 Televizyon ve Engelliler 334

Grafik 126.3.5.11 Program Türleri ve Aile 334

Grafik 127.3.5.11.1. Diziler 334

Grafik 128.3.5.11.2. Haberler 338

Grafik 129.3.5.11.3. Dini Programlar 341

Grafik 130.3.5.11.4. Kadın Kuşak Programları 342

Grafik 131.3.5.11.5. Evlilik Programları 345

Grafik 132.3.5.11.6. Magazin Programları 352

Grafik 133.3.5.11.7. Reklamlar 354

Grafik 134.3.5.12. Medya ve Reyting Olgusu 356

Grafik 135.3.5.12.1. Yazılı Basın 358

Grafik 136.3.5.12.2. Meslek Etik İlkeleri 360

Grafik 137.3.5.12.3. Yerel Basın 361

Grafik 138.3.5.12.4. Ulusal Basın 362

Grafik 139.3.5.12.5. Sinema 363

Grafik 140.3.5.13. Aile Bireylerinin Sosyal Medya Kullanımı (Gözden geçirilecektir. Video oyunları eklenecektir) 364

Grafik 141.3.5.13.1. İnternetle Gelen Sorunlar 365

3.5.13.1.1. İçerik Riskleri 366

3.5.13.1.2. Temas Riskleri 367

3.5.13.1.3. Ticari Riskler 367

Grafik 142.3.5.13.2. Yasal Çerçeve 369

Grafik 143.3.6. ENGELLİ VE YAŞLI AİLE BİREYLERİNİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN AİLEYE ETKİSİ 372

Grafik 144.3.6.1. Özel Gereksinimli Bireye Sahip Olan Ailelerde Yaşanan Sorunlar (bu bölüm yeniden düzenlenmektedir) 372

Grafik 145.3.6.1.1. Psikolojik ve Duygusal Sorunlar 372

Grafik 146.3.6.1.2. Ekonomik Sorunlar 373

Grafik 147.3.6.1.3. Sosyal Sorunlar 373

Grafik 148.3.6.1.4. Engelliliğin Önlenmesine Yönelik Koruyucu Tedbirlere İlişkin Sorunlar 374

Grafik 149.3.6.1.5. İstihdama Yönelik Sorunlar 374

Grafik 150.3.6.1.6. Mevzuat Uygulamasında Yaşanan Sorunların Tanımı 374

Grafik 151.3.7. Yaşlılık Dönemine İlişkin Sorun Alanları (Bu alan genişletilecektir) 376

Grafik 152.3.7.1. Yaşlı Bakımı 376

Grafik 153.3.7.2. Yaşlının Sosyal Yaşama Katılımı ve Sosyal Entegrasyonu 376

Grafik 154.3.7.3. Yaşlı Yoksulluğu 377

Grafik 155.3.8. AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR 377

Grafik 156.3.8.1. Fiziksel Mekândan Kaynaklanan Sorunlar 377

Grafik 157.3.8.2. Mesleki Yeterlilikte Yaşanan Sorunlar 378

Grafik 158.3.8.3. İş Yükü Sorunlarından Kaynaklanan Sorunlar 378

Grafik 159.3.8.4. Ekonomik Sebeplerden Kaynaklan Sorunlar 378

Grafik 160.3.9. HUKUKSAL UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 378

Grafik 161.3.9.1. Adli ve Yasal Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar 378

Grafik 162.3.9.1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Yönelik Sorunlar 378

Grafik 163.3.9.1.2. 6284 Sayılı Kanuna Yönelik Sorunlar 382

Grafik 164.3.9.1.4. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa İlişkin sorunlar 383

Grafik 165.3.9.1.5. Diğer İlgili Mevzuat ve Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar 383

Grafik 166.3.10. KAMU PERSONEL SISTEMINDE AILE BIRLIĞI MAZERETINE BAĞLI YER DEĞIŞIKLIĞINE İLIŞKIN SORUNLAR 383

Grafik 167.3.10.1 Genel Kamu Personel Mevzuatı 383

Grafik 168.3.10.1.1. Devlet Memurları 385

Grafik 169.3.10.1.2. Sözleşmeli Personel (657 sayılı Kanun-4/B) 385

Grafik 170.3.10.1.3. Geçici Personel (657 sayılı Kanun-4/C) 386

Grafik 171.3.10.2 Kamu Personel Yer Değişikliği Sistemindeki Başlıca Sorunlar 386

Grafik 172.3.10.2.1. Kapsam Sorunu 386

Grafik 173.3.10.2.2. Eş Durumu Atamasında Norm Düzenlemesi Sorunu 386

Grafik 174.3.10.2.3. Üniversitelerdeki Yer Değişikliği Sorunları 386

Grafik 175.3.10.2.4. Kurumlar Arası Koordinasyon Sorunu 387

Grafik 176.3.10.2.5. Engelli Memurların Sorunları 387

Grafik 177.3.10.2.6. Kamu Personeli Olmayan Eşin Durumu 387

Grafik 178.3.10.2.7. Sağlık Bakanlığı Personeli 388

Grafik 179.3.10.2.8. Ulaşım Sorunu 388

Grafik 180.3.10.2.9. Yönetmelik Birliğinin Sağlanamaması 388

Grafik 181.3.11. YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ KARŞILAŞTIKLARI AILE BÜTÜNLÜĞÜYLE İLGILI SORUNLAR 388

Grafik 182.3.10.1. Göçmen Türk Aile Yapısı 388

Grafik 183.3.10.2. Göçmen Ailelerin Temel Özellikleri ve Yaşanan Değişimler 389

Grafik 184.3.10.2.1. Göçmen Aileler Motivasyonları Ve İnsani Değerleri Açısından Hakim Toplumdan Farklılıklar Göstermektedir 390

Grafik 185.3.10.2.2. Göçmen Aileler Yerli Toplumun Aksine Akrabalık Bağlarını Korumakta Ve Gözetmektedir 390

Grafik 186.3.10.2.3. Göçmen Ailesi Kültürlerarası Birçok Soru İşaretinin Ve Bu Bağlamda Tartışmaların Ortaya Çıktığı Bir Yapıdır 390

Grafik 187.3.10.2.4. Göçmen Aileler Günlük Hayatlarının Birçok Alanında Irkçılıkla Karşılaşmakta Ve Yabancı Kökenli Olmanın Dezavantajlarını Yaşamaktadır 390

Grafik 188.3.10.2.5. Bulundukları Yere Ait Olduklarından Her Gün Şüphe Edilmesi Göçmen Ailelerin Motivasyonunu Kırmaktadır 391

Grafik 189.3.10.2.6. Hakim Kültürün Bakış Açısına Göre Göçmen Aileler Toplumun Alt Sosyal Tabakasını Oluşturmaktadır 391

Grafik 190.3.10.2.7. Eğitim Seviyesi Yükselmiştir 391

Grafik 191.3.10.2.8. Dil Konusunda Yaşanan Sıkıntıların Şekli Değişmiştir 392

Grafik 192.3.10.2.9. Göçmen Ailelerde Yetişen Gençler Aidiyet Ve Kimlik Konusuyla Meşgul Olup Bu Anlamdaki Soru İşaretleriyle Erken Yaşlarda Muhatap Olmaktadır 392

Grafik 193.3.10.2.10. Aileler Küçülmekte Ve Doğum Oranları Düşmektedir. Ebeveyn Çocuk İlişkisi Değişime Uğramaktadır 392

Grafik 194.3.10.2.11. İkinci Nesil Göçmen Ailelerde Tek Çocuk Oranı Birinci Nesille Kıyaslandığında 4 Katına Çıkmıştır 392

Grafik 195.3.10.2.12. Özellikle İkinci Nesil Göçmenlerin Büyük Çoğunluğunun Eşini Türkiye’den, Hatta Türkiye’de Yaşayan Akrabaları Arasından Seçtiği Görülmektedir (İthal Gelin, İthal Damat) 393

Grafik 196.3.10.3. Yurt Dışındaki Türklerin Aile Eksenindeki Sorunları 393

Grafik 197.3.10.3.1. Aile Ataşeliklerinin Eksikliği 393

Grafik 198.3.10.3.2. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızla İlgili Bilimsel Araştırmaların Eksikliği Sorunu 393

Grafik 199.3.10.3.3. Bazı Uygulamaları İtibariyle Aile Bütünlüğünü Tehdit Eden Gençlik Dairelerinden Kaynaklı Sorunlar 393

Grafik 200.3.10.3.4. Tanıma ve Tenfiz Konusu 394

Grafik 201.3.10.3.5. Ayrımcı Uygulamalarla Karşılaşılması Sorunu 395

Grafik 202.3.10.3.6. Alkol ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı Alışkanlığı ile Kumar Gibi Zararlı Alışkanlıklardan Türk Toplumunun Korunması Sorunu 395

Grafik 203.3.10.3.7. Dil ve Eğitim Sorunu 395

Grafik 204.3.10.3.8. Aileye Yaklaşımdaki Kültürel Farklılıklar ve Türk Uzman İhtiyacı 396

Grafik 205.3.10.3.9. Medyanın Toplum Değerlerini Aşındırıcı Etkisi 396

Grafik 206.3.10.3.10. STK’ların Sorunları ve Sosyal Yardım Çalışmaları Gerçekleştiren Çatı Kuruluşu İhtiyacı 396

Grafik 207.3.12. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE AİLE VE KENT İLİŞKİSİ 397

Grafik 208.3.12.1. Cumhuriyetten Günümüze Kentleşme 397

Grafik 209.3.12.2 Aile Dostu Kentlerin İmkanı 397

Grafik 210.3.13. AİLEYE YÖNELİK KAMU POLİTİKALARININ KOORDİNASYONUNUN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 397

Grafik 211.3.13.1. Kamu Politikalarının Koordinasyonu 397

Grafik 212.3.13.2. Aileye Yönelik Kamu Politikalarının Koordinasyonunda Yaşanan Sorunlar 399

AİLE KURUMUNUN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA VE ÇÖZÜM ÜRETME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TESPİT VE ÖNERİLER 401

Grafik 213.4.1. FARKINDALIK VE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ 401

Grafik 214.4.2. KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER 402

Grafik 215.4.2.1. Sosyal Yardım Sistemine Yönelik Öneriler 402

Grafik 216.4.2.2. Doğrudan Aile Bütünlüğünü Korumaya Dönük İstihdam Politika ve Uygulamalarına Geçiş 403

Grafik 217.4.2.3. Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 404

Grafik 218.4.2.3.1. Eğitime Yönelik Öneriler 404

Grafik 219.4.5.3.2. Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Verilen Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Öneriler 405

Grafik 220.4.5.3.3. Özel Gereksinimli Aile Bireylerine Yönelik Öneriler (Okunacak) 406

Grafik 221.4.3. MEDYA 409

Grafik 222.4.4. BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÖNERİLER 413

Grafik 223.4.5. AİLE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER 415

Grafik 224.4.5.1. Aile Danışmanlığı Uygulamasına Yönelik Öneriler 415

Grafik 225.4.5.4. Aile Danışma Merkezlerinin Fiziksel Koşullarına Dair Öneriler 417

Grafik 226.4.5.6. Aile Dostu Kentsel Planlama 418

Grafik 227.4.5.7. Kamu Personel Sisteminde Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliğine İlişkin Sorunlara Dair Çözüm Önerileri 418

Grafik 228.4.5.8. Aile İçi Şiddet, İhmal ve İstismarın Önlenmesine Yönelik Genel Öneriler 421

Grafik 229.4.6. AİLE HUKUKUNA YÖNELİK ÖNERİLER 421

Grafik 230.4.6.1. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Tespit ve Öneriler 421

Grafik 231.4.6.2. Aile arabuluculuğu Konusunda Mukayeseli Hukuk ile Sonuç ve Öneriler 428

Grafik 232.4.6.3. Kolluk Hizmetleri 430

Grafik 233.4.7. AILE BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ SORUNLARI HAKKINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 435

Grafik 234.4.8. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 436

Grafik 235.4.9. AİLEYE YÖNELİK KAMU POLİTİKALARININ KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN ÖNERİLER 439

Grafik 236.4.9.1. Veri Toplama ve Entegresyonu 439

Grafik 237.4.9.2. Kurumlar Arası Koordinasyon Önerisi 439

ALTINCI BÖLÜM 462

RAPORA EK DOKÜMANLAR VE LİSTESİ 462

RAPORA İLİŞKİN KARAR İMZA CETVELİ 463


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu 06 mayis 2016 iconBasin bülteni mayis – 2016

Raporu 06 mayis 2016 iconZafer ticaret merkezi YÖnetiCİLİĞİ 01 mayis 2016 – 31 ocak 2018 tarihleri arasi iŞletme projesi

Raporu 06 mayis 2016 iconÖzel Günler : 23 Nisan : 19 Nisan 19 Mayıs : 16 Mayıs Ramazan Bayramı...

Raporu 06 mayis 2016 iconTrabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih...

Raporu 06 mayis 2016 iconSınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478 (18. 03. 2016 T. 29657 R. G.)

Raporu 06 mayis 2016 iconSİRKÜler (İİB-2016/252) (15. 03. 2016)

Raporu 06 mayis 2016 icon1. sinav sorulari (8 mayis)

Raporu 06 mayis 2016 iconYargitay kararlari dergiSİ mayis ayi

Raporu 06 mayis 2016 iconBmw group, Mayıs ayında 109

Raporu 06 mayis 2016 iconRaporu I. GİRİŞ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com