Oturum Başkanı


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Oturum
Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu

31 Mayıs-1 Haziran 2014

Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi

 

Düzenleyen Kurumlar

Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D

EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimciler Derneği  Adli Bilişim Komisyonu

 
Sempozyum Başkanları
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

Kemal PELİT. EGM Kriminal Dairesi Başkanı

Prof.Dr.Gürol CANTÜRK. Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı

 
Sempozyum Sekreteryası
Cem Mehmet ÇETİN. EGM Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı
Dr.Hamdi Murat YILDIRIM. Bilkent Üniversitesi - Adli Bilimciler Derneği  Adli Bilişim Komisyonu Genel Sekreteri
Prof.Dr.Ahmet KOLTUKSUZ. Yaşar Üniversitesi
Av.Devrim KARAKÜLAH. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri.            Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku ERZENGİN. Süleyman Demirel Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

PROGRAM  
31 Mayıs 2014 Cumartesi

9.00-9.30 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr.GürolCANTÜRKAnkara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Kemal PELİT. EGM Kriminal Dairesi Başkanı
Prof.Dr.Remzi FINDIKLI. Polis Akademisi Başkanı.
Prof.Dr.Ayhan ELMALI. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ney Sunumu

 9.30 – 12.00 1. Oturum

Oturum Başkanı

Prof.Dr.Ertan BEŞE. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı

1-Roy Shamir

CelleBrite
Mobil Dital Delilerin İncelenmesi

 
2- Prof.Dr.Ahmet KOLTUKSUZ. Yaşar Üniversitesi
Adli Bilişim Çalışmalarında Metodoloji Sorunu


 10.30-11.00 ARA

 3-Prof Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgi Güvenliği Mühendisliği A.D Başkanı

Karşı Adli Bilişim ve Siber Güvenlik

 

4-Yunus BALI. Adli Bilişim Uzmanı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
Dijital Delillerde Labratuvar İncelemesi.

 
12.00-13.00 Yemek Arası

 
13.00 – 15.30 2. Oturum

Oturum Başkanı

Prof.Dr.Zafer KARAER. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst.Müdürü

1- Yard.Doç.Dr.Hatice KELEŞ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.

Görüntü İşleme


2-Oğuzhan ORAK. MSc. Bilişim ve Adli Görüntü İncelemeleri Uzmanı. E.G.M. Kriminal Dairesi Başkanlığı -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Bulanık Görüntülerin Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri İle Onarılması

14.00-14.15 ARA

3-Dr.Cem YÜKSEL
Adli Ses İncelemeleri

4- Mehmet DİŞÇEKEN
Adli Bilişimde Doğru Bilinen Yanlışlar


1 Haziran 2014 Pazar

9.30 – 12.00 3. Oturum

Oturum Başkanı

Prof.Dr.İbrahim DEMİR.  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Müdürü

1- Steve Gregory

Guidance Software / Tableau
İleri Seviye Dijital Delil İnceleme Yöntemleri

2- Yard. Doç. Dr. Ömer Utku ERZENGİN. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalı

Dolandırıcılık Analizi ve Veri Madenciliği (Bankaların Kredi Verirken Yaptıkları Risk Değerlendirmesi Üzerine Yapılan Dolandırcılıklar)

 10.30-11.00 ARA

 3-Rafet  ÖNGÖÇMEN. Adli Bilişim Uzmanı 
Adli Bilişimde Olay Yeri İnceleme ve Dijital Delillere İlk Müdahale

 
4- Av.Devrim KARAKÜLAH. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri.
Adli Bilişim Hukuku

 12.00-13.00 Yemek Arası
 
13.00 – 15.30 4. Oturum

Oturum Başkanı


Prof.Dr.Ziya TELATAR  Ankara Üniversitesi Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü –GAMA MYO Müdürü.

 1- Prof.Dr.FatoşT.Yarman VURAL  ODTÜ
Dijital Belgelerin Hukuk Sisteminde Kullanımı

2-Ahmet Haşim ALAGÜNEY
Biyometrik Yüz Tanıma


 14.00-14.15 ARA

3- Yard.Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
E-imza ve Kayıtlı Elektronik Eposta

4- Dr.Hamdi Murat YILDIRIM. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloj

Poster Sunumları

1-Ceza Muhakemesinde Bir Koruma Tedbiri Olarak Bilişim Sistemlerinde Arama Ve El Koyma

Emine Tuğ İLÇİN*

* Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik AD. Doktora Öğrencisi

2-Steganografideki Bilgi Gizleme Araçları Üzerine Bir Araştırma
Öğr.Gör.İsmaıl Karadoğan* - Yard.Doç.Dr.Resul Daş**
*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Elbistan Yüksek Okulu

**Fırat Universitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

3-Dijital Delillendirme Süreçlerindeki Zafiyetler

R. Engür Pişirici
Bilgisayar Merkezi, Bilkent Üniversitesi

4-Adli Bilişimde Sahte Deliller

R. Engür Pişirici
Bilgisayar Merkezi, Bilkent Üniversitesi

5-
Kriptografik Protokoller: Uygulamalar ve Güvenlik
Dr. Hamdi Murat Yıldırım
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilkent Üniversitesi


6-İçerik Tetiklemeli Parçalı Özet Fonksiyonların Adli Bilişimde Kullanımı
Using Context Triggered Piecewise Hashing on Computer Forensics
Halil Kemal Taşkın
Oran Teknoloji, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü


7-Dosya ve Tam Disk Şifrelemenin Adli Bilişime Etkileri
Murat Demircioğlu
Oran Teknoloji, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü

8-Elektronik Oylamada Varolan Açıklıklar ve Kriptografik Önlemler

Ahmet Sınak*- Dr.Mehmet Sabır Kiraz**

*Kriptografi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara,
Türkiye ve  Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Fen Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.
** TUBITAK BILGEM UEKAE, Kocaeli, Türkiye

9- Mobese Görüntülerinin İncelenmesi.

Murat Doğan


Katılım 150 Kişi ile sınırlı olup

Adli Bilimciler Derneği ne 150 TL Bağış Karşılığında Yapılacaktır

Hesap Numarası: Adli Bilimciler Derneği, Türkiye İş Bankası

IBAN No: TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03

İletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

twitter.com/adlibilimciler twitter.com/adlibilimler

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Oturum Başkanı iconOturum başkani (chair of the session)

Oturum Başkanı iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Oturum Başkanı icon1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A. D başkanı Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Oturum Başkanı iconOturum aç

Oturum Başkanı icon1. Oturum 13. 00-14: 15

Oturum Başkanı iconI. oturum saat 10

Oturum Başkanı icon1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20

Oturum Başkanı iconOturum Bilgisi Tahmin Etme 5

Oturum Başkanı iconAnayasa Mahkemesi Olarak Oturum Yapan

Oturum Başkanı icon1. oturum 13. 30-14. 10 “ kentsel donusumde yeni imar araclari ”


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com