01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu


T.C

İZMİR VALİLİĞİ

BUCA

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS

BAŞKANLIĞI
01.OCAK.2012-31.ARALIK.2012.TARİHLERİ ARASI.2012.YILI FAALİYET,ÇALIŞMA,BİLGİLENDİRME VE ÇALIŞMA RAPORUDUR:
. .Buca.Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı olarak,2012.yılında Meclisimizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı bir faaliyet raporu hazırlayarak;ilgili Kamu.Kurum ve kuruluşları ile İlçemiz ve Mahallemizin Müstahsilinin ve halkının bilgilenmesini istedik.

1.-Başkanlığımız çalışma Meclisi 2012yılı içinde “26 ”kez değişik tarihlerde toplanarak kararlar almış bulunmaktadır.

2.-2012.yılı içinde 12.ay da; Toplam:” 71.875.00 ”T.L.GELİR elde edilmiştir.Gelirlerin aylara göre dağılımı ise:1

OCAK

4.043.00

TL

2

ŞUBAT

5.719.00

TL

3

MART

7.035.00

TL

4

NİSAN

3.969.00

TL

5

MAYIS

5.055.00

TL

6

HAZİRAN

6.073.00

TL

7

TEMMUZ

4.810.00

TL

8

AĞUSTOS

2.700.00

TL

9

EYLÜL

5.908.00

TL

10

EKİM

10.400.00

TL

11

KASIM

9.235.00

TL

12

ARALIK

8.791.00

TL
TOPLAM

71.875.00

TL


TOPLAM : “71.875.00.T.L. olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca aylık ayrıntılı imzalı raporlar ekte sunulmuştur.

Ayrıca 2012.yılı içinde” 296 ” Adet.Tahsilat gerçekleşmiştir.2012.yılı içinde” 787-1089 sıra sayılı TAHSİLAT MAKBUZLARI kullanılmıştır..

2012 yılında toplanan bu gelirlerin 12.824.00 TL si KORUMA GELİRİ.+ 59.051.00 TL si de CEZA GELİRİ olarak kaydedilmiştir. 2012 yılı içinde “82” Kişi den Koruma Tahsilatı.+” 234” Kişi den de Ceza Tahsilatı gerçekleşmiş bulunmaktadır.

3.-2012.yılı içinde 12.ayda ; Toplam:” 75.206.00” T.L.GİDER,HARCAMA olmuştur.Giderlerin aylara göre dağılımı ise:1

OCAK

5.000.00

TL

2

ŞUBAT

7.290.00

TL

3

MART

9.223.00

TL

4

NİSAN

4.506.00

TL

5

MAYIS

4.960.00

TL

6

HAZİRAN

5.782.00

TL

7

TEMMUZ

5.282. 00

TL

8

AĞUSTOS

3.288.00

TL

9

EYLÜL

5.627.00

TL

10

EKİM

8.855.00

TL

11

KASIM

4.706.00

TL

12

ARALIK

10.687.00

TL
TOPLAM

75.206.00

TL


TOPLAM : “ 75.206.00..T.L. olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca aylık ayrıntılı imzalı raporlar ekte sunulmuştur.

2012.yılı içinde “0.” Adet.(Fiş,fatura,Banka Dekontu,Gider makbuzu.Maaş bordrosu.v.s)belge karşılığı harcama yapılmıştır.Harcama kalemlerinin hepsi tek tek İTA EMRİ ile yapılmış.Başkan tarafından ve Meclis Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Aylık hazırlanan TAHSİLAT ve GİDER çizelgeleri ;Vezne defterine aylar itibarı ile işlenmiş.Başkan ve Meclis Üyeleri tarafından imzalanmış bulunmaktadır.

Ekte fotokopisini sunduğumuz bilançoda da görüleceği gibi:2012.yılından,2013.yılına “ 2.633,00 ”T.L. Devretmiştir.
T.C

İZMİR VALİLİĞİ

BUCA

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS

BAŞKANLIĞI

2012 YILI AYLARA GÖRE GELİR VE GİDER DURUMUNU GÖSTERİR AYRINTILI BİLANCO-ÇİZELGEDİR:

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK-

AYLAR

BANKA

KORUMA

CEZA

GELİR

GİDER

DEVİR

KORUMA

:KİŞİ

CEZA

:KİŞİ

OCAK

5.964.00

758.00

3.285.00

10.007.00

5.000.00

5.007.00

008

015

ŞUBAT

5.007.00

2.309.00

3.410.00

10.726.00

7.290.00

3.436.00

013

014

MART

3.436.00

2.982.00

4.055.00

10.473.00

9.223.00

1.250.00

018

020

NİSAN

1.250.00

1.379.00

2.590.00

5.219.00

4.506.00

713.00

009

012

MAYIS

713.00

1.475.00

3.580.00

5.768.00

4.960.00

808.00

011

013

HAZİRAN

808.00

823.00

5.250.00

6.073.00

5.782.00

1.099.00

007

022

TEMMUZ

1.099.00

210.00

4.600.00

5.909.00

5.282.00

627.00

003

016

AĞUSTOS

627.00

000.00

2.700.00

3.327.00

3.288.00

39.00

000

009

EYLÜL

39.00

1.188.00

4.720.00

5.947.00

5.627.00

320.00

005

014

EKİM

320.00

300.00

9.780.00

10.400.00

8.855.00

1.545.00

001

025

KASIM

1.545.00

580.00

7.110.00

7.690.00

4.706.00

4.529.00

004

028

ARALIK

4.529.00

820.00

7.971.00

8.791.00

10.687.00

2.633.00

009

026

12.824.00T 59.051.00TL 75.206.00 82 214
31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE:

KORUMA GELİRLERİ TOPLAMI: 12.824.00 TL

CEZA GELİRLERİ TOPLAMI: 59.051.00 TL

2011 YILI SONU.2012 YILINA KASA DEVİR: 5.964.00 TL

+……………………..

31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TOPLAMI: 77.839.00 TL

31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE GİDER TOPLAMI: 75.206.00 TL

_

………………………….

31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA-KASA : 2.633.00 TL

31/12/2012 OLAN : 73.00 TL BÜRO KASA

BANKADA HESAP DA OLAN : 2.560.00 TL

KORUMA TAHSİLAT SAYISI : 082 KİŞİ

CEZA TAHSİLAT SAYISI : 214 KİŞİ

TOPLAM TAHSİLAT SAYISI : 296 KİŞİ

31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE İŞLEM YAPILAN BEKÇİ SUÇ TESPİT TUTANAĞI SAYISI: 865

31/12/2012 TARİHİ İTİBARI İLE İŞLEM YAPILAN İTA EMRİ- ÖDEME EMRİ SAYISI: 000
31.12.2012

Önder YEŞİL

BAŞKAN

35695734664


T.C

İZMİR VALİLİĞİ

BUCA

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS

BAŞKANLIĞI

2012.YILI

OCAK –ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN- TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL –EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI GELİR VE GİDER DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE,BİLANCODUR:

01.01.2012 – 31.12.2012

S.N

AYLAR

DEVİR.+

GELİR=

TOPLAM

-GİDER

= KASA

AÇIKLA

BANKA

1

OCAK

5.964.00

4.043.00

10.007.00

5.000.00

5.007.00
2

ŞUBAT

5.007.00

5.719.00

10.726.00

7.290.00

3.436.00
3

MART

3.436.00

7.035.00

10.473.00

9.223.00

1.250.00
4

NİSAN

1.250.00

3.969.00

5.219.00

4.506.00

713.00
5

MAYIS

713.00

5.055.00

5.768.00

4.960.00

808.00
6

HAZİRAN

808.00

6.073.00

6.881.00

5.782.00

1.099.00
7

TEMMUZ

1.099.00

4.810.00

5.909.00

5.282.00

627.00
8

AĞUSTOS

627.00

2.700.00

3.327.00

3.288.00

39.00
9

EYLÜL

39.00

5.908.00

5.947.00

5.627.00

320.00
10

EKİM

320.00

10.080.00

10.400.00

8.855.00

1.545.00
11

KASIM

1.545.00

7.690.00

9.235.00

4.706.00

4.529.00
12

ARALIK

4.529.00

8.791.00

13.320.00

10.687.00

2.633.00
4.529.00 TL 2012 YILI KASIM AYINDAN BANKA-KASA DEVİR

8.791.00 TL 2012 YILI ARALIK AYI TAHSİLAT TOPLAMI

13.320.00 TL 2012 YILI ARALIK AYI TAHSİLAT-GELİRLER TOPLAMI

10.687.00 TL 2012 YILI ARALIK AYI GİDERLER-HARCAMA TOPLAMI

2.633.00 TL 2012 YILI ARALIK AYINA BANKA-KASA DEVİR.

NOT:AY SONU İTİBARI İLE BANKADA 2.560.00”TL+ BÜRO KASADA DA:73.00 TL VARDI

Önder YEŞİL Cemil ÖZSERTTAŞ Şaban KARAGÜLMEZ

BAŞKAN BAŞKAN YARD MUHASİP ÜYE

Mustafa Kemal KURT Veli USLU

ÜYE ÜYE
2013.yılı sonuna ait DEVİR: ” 2.633.00” T.L.T.Vakıflar Bankası.Buca/Kaynaklar.Şubesi. “ 729 685 83 95 ” Hesap da bulunmaktadır.

4.31.12.2012 tarihi itibarı ile.Buca.Ç.M.K.M .Başkanlığımıza bağlı olarak görev yapan,kadrolu 2.Adet.Kır Bekçimiz.,.Abdurrahman TATAR ve Hakan TATAR, .görev yapmaktadır.31.12.2012 tarihi itibarı.Bekçi Hakan TATAR’ın ‘ın sözleşmesi sona ermiş.Bütün bu çalışanlarımızla,personelimizle 2012 yılı içinde SÖZLEŞME imzalanmış bulunmaktadır...Ayrıca çalışan bekçilerimize 2012 yılı içinde (Sigorta hariç)Abdurrahman TATAR ’a İlk 6 ay için aylık NET: 1.00.00.T.L. İkinci altı ay içinse:1.000.00 TL.Hakan TATAR’a İlk başlangıç olarak 800.00 TL.İkinci yarı yıl içinse 800.00 TL ücret, maaş ödenmiştir.Bekçilerimize ayrıca her ay;Buca Çiftçi Malları’nın adına kayıtlı olan.(35 DA 6922-35 DA7877 ) kendi motorları ile göreve çıktıklarından.Aylık kullandıkları kadar Ulaşım bedeli,yakıt ücreti ödenmekte.Ayrıca.100.00 TL de prim adı altında ayrıca ödeme yapılmaktadır.Ayrıca çalışanlarımıza Yılda iki kez yazlık ve kışlık kıyafetler alınmıştır..Ayrıca 2012 yılı bütçesi içinde 2 adet başkanlığımız adına ovada,arazide kullanılabilecek türden motor siklet alınması uygun görülmüştür.Başknlığımız’ın almış olduğu Meclis Kararına istinaden.2012 Şubat ayın da.2012 Mart ayında 2 adet Mondial marka motor alınmış.Vergi.vs.ödenmiş .Plakaları takılmış.Kullanılmaya başlanmış.Bekçi Abdurrahman TATAR.( 35 DA 6922).Hakan TATAR.( 35 DA 7877) plakalı araçlar,motorlar Zimmet karşılığı teslim edilmiş bulunmaktadır.Başkanlığımızın bekçi ihtiyacının 2012 yılı -Mayıs ayı içinde 6-7 aylık geçici olarak alınması.Ekim-Kasım ayları içinde de çıkarılması.Buna göre sözleşme yapılması uygun görülmüştür.

Bekçilerimiz,2012.yılı içinde toplam:”865” adet.Bekçi Suç Tespit Tutanağı Tanzim edilmiştir.Tutulan iş bu tutanaklar daha sonra;Meclis Gündemimizde görüşülerek CEZA VARAKASI na dönüştürülmüştür.Koruma Cezası uygulanan kişi ve kurumların adreslerine gönderilip yasal işlem yapılmış ve yapılmaktadır.

Ayrıca koruma sınırlarımız içinde kalan önemli yol ve kavşaklara 72 Adet uyarı levhaları dikilmiş bulunmaktadır.2010-2011-2012 yılı içinde bu dikilen ve yenilenen tabelalar eskidiğinden,kırıldığından elden geçirilmiş..2013 yılı içinde yenileme çalışması yapılacaktır.Ayrıca Bil com Bilgisayar firması ile anlaşma yapılmış.Buca Çiftçi Malları adına program hazırlatılmış.Yine aynı firmaya Buca Çiftçi Malları olarak Veb sayfası hazırlatılmış ve halen kullanılmaktadır.Burada kurum ile ilgili duyuru ve ilanlar yayınlanmaktadır.

Bütün adresi belli olan müstahsillerimize Koruma Ödeme Emri gönderilmiştir. Bazıları da İzmir İdare mahkemelerinde İtiraz,İptal davaları açmış bulunmaktadırlar.Ödeme Emri ni tebliğ edip de yasal süresi içinde ödeme yapmayanlar.Kaymakamlık Makamına veya İdare mahkemelere dava açmayanların evrakları.2013 yılı Ocak ayı içinde.Kurumumuzun avukatı Hakkı ÇELİK e tahsil edilmesi için teslim edilmiş olacaktır.Ayrıca Buca Belediyesi emlak servisi ile yapılan yazışmalar sonucu bazı müstahsillerimizin ve Buca lı müstahsillerimizin adresleri tespit edilenlere 2013 yılı içinde ödeme emirleri gönderilecektir.

29 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren.4081 sayılı Çiftçi malları Koruma Kanunun 34 maddesinde değişiklik yapan.6213 sayılı yasa uyarınca.Başkanlığımız korumadan çıkmak için,yazılı olarak müracaat eden ve 2010-2011-2012 yılı ve geçmiş yıllara ait koruma borcunu ödeyen.Veya takside bağlayan müstahsillerimizin çıkış işlemleri.Buca Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı tarafından yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Başkanlığımız tarafından kullanılmak üzere,2007 yılı içinde 2.Adet Motor (35 DSL 09-35 DSL 10 ) alınmış ve halen Bekçilerimiz tarafından kullanılmayan, yıpranmış bulunduğundan depoda muhafaza edilmekte,kullanılmamaktadır.. Ayrıca bekçilerimizin ihtiyacı olan malzemeler temin edilmiş olup kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.(Dijital fotoğraf makinesi,3.adet.Kamera.1.adet.Tüfek.3.adet).Ayrıca yazlık ve kışlık olmak üzere kıyafetleri temin edilmektedir.Maaşları günü geldiğinde hesaplarına yatmakta,sigortaları aksatılmadan S.S.K.Bölge Müdürlüğüne ödenmektedir.Başkanlığımızca tasarruf tedbirlerine riayet edilmekte,harcamalara gerekli özen ve titizlilik gösterilmiştir.

Buca Belediyesi ile kısa süreliğine sorun yaşanmış.Yapılan çalışmalar sonucu;Buca Belediye Meclisi kararı ile.Merkez Mah. Eski Belediye altı.N:1/B-C-D dükkanlar başkanlığımıza tahsis edilmiş.Burada yapılan boya,badana v.s tadilat sonucu 12 Ekim 2011 tarihinde taşınılmış ve müstahsilin hizmetine devam edilmektedir.

Buca.Ç.M.K.M. Başkanlığının Sosyal Sigortalar’ a,Vergi Dairesine,ne herhangi bir esnafa,nede çalışanlarına hiçbir borcu bulunmamaktadır.Aksine, Müstahsil den Koruma parası alacağı ve diğer cezalardan alacağı bulunmaktadır.

Büromuzdaki işler ve yazışmalar bilgisayar ortamında,Internet ortamında yapılmaktadır.Yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların tümü bilgisayarımızda saklıdır ve yedeği bulunmaktadır.Şimdi Müstahsillerimizi sağlıklı bir şekilde düzenleyip,kayıt altına almaya çalıştık.Malum olduğu üzere Koruma alanımız 90.000. M2.dir. Kayıt altına aldıklarımıza koruma borçları için sözlü ve yazılı uyarılarda bulunduk.

Kaymakamlık,İl Tarım Müdürlüğü,İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı,Çevre Orman İl Müdürlüğü,Cumhuriyet Baş Savcılığı,İzmir Büyükşehir Belediyesi.İZSU Genel Müdürlüğü,Valilik Makamı,İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve ahenk içinde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan bütün bu çalışmalar;4081.sayılı kanunun ve diğer kanun,yönetmelik,genelgelerin; Başkanlığımıza vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar içinde yapılmıştır.

Buca.Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı görev sahası içinde kalan bölge ve sınırlar içindeki Müstahsil ve vatandaşlarımızın bütün yazılı ve sözlü şikayetleri anında değerlendirmeye alınmış.Tutanakları tutulup fotoğrafları çekilmiş.Gerekiyorsa Bilirkişi gönderilmiş,Meclisimizce değerlendirilip karar verilmektedir.Mağduriyet giderilmektedir.Meclisimizce ve Murakabe Heyetince alınan YASAK BÖLGE KARARLARI na tam riayet edilmekte,uyulmaktadır.Bölgemiz sınırları içinde kalan yerlere çöp,moloz,pislik,ev çöpü,hurda.v.s.dökenler.Araçları ile Müstahsilimizin arazisine izinsiz girerek;ekili,dikili alanlara zarar verenler.Müstahsilimizin arazisine izinsiz girerek üzüm,zeytin,meyve koparan ve zarar verenlere karşı kanunun verdiği bütün yetkiler sonuna kadar kullanılmıştır.Amaç müstahsilimizin arazisini korumak olduğuna göre,en iyi şekilde korumaya çalışılmıştır.Hayvan,sürü sahiplerine gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

İş bu 2012 yılı Faaliyet,çalışma Raporu;Kurum,Kuruluş ,ilgilileri,müstahsillerimizi,İlçe ve Mahalle halkımızı bilgilendirmek amacı ile Meclisimizce hazırlanmış,imza altına alınmıştır.

Gereğini saygı ve müsaadelerinize arz ederiz. 31.ARALIK.2012

Önder YEŞİL

BAŞKAN

T.C:35695734664

ADRES : MerkezMah.Eski Belediye altı.No:1/B-C-D Kaynaklar/Buca/İZMİR

BÜRO TEL :0 232 428 24 77 GSM:0 533 347 26 20

Veb :www.bucaciftcimalları.com

E-mail :İnfo@bucaciftcimalları.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon31 Aralık 2012 SİRKÜler no: 2012/135- diĞER

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin...

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ”

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur iconT. C. Yargitay ceza genel kurulu e. 2012/2-168 K. 2012/1776

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur iconYeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere...

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının...

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur iconNurullah aydin 25 Aralık 2012-ankara

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme ve çalişma raporudur icon27-28-29-30 ocak 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com