Raporu işletmenin Lokasyonu


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu


NAZIROĞLU MANTAR SEFERİHİSAR İŞLETMESİ,

FİZİBİLİTE RAPORU

İşletmenin Lokasyonu: İşletmenin kurulacağı alan yaklaşık 8000 m2'dir. Bu alan içerisinde bir dubleks villa, 110 civarında 20 yaş üzeri yetişkin zeytin ağacı ve çok sayıda portakal, kayısı, badem, ceviz gibi bir çok meyve ağacı bulunmaktadır. Bu alan 4000 m2 civarındadır.

İşletmenin kurulacağı alan (mantar çadırları) ise yaklaşık 2000 m2 ve boş bir arazi konumundadır. Ayrıca bu boş arazinin içerisinde kompost yapımı içim uygun kapalı konumda depolar mevcuttur.
İşletmenin Ana Demirbaş Yapısı:

a.) Tesis 5 + 2 = 7 adet modern tam donanımlı mantar çadırından oluşmaktadır. (İlk 5 adet hemen kurulacak olup, 2 adedi daha sonra /3-5 ay/ ilave edilecektir.)

b.) İşletme kendi kompostunu üretmesinin yanısıra, diğer üreticilerinin taleplerine de hizmet vereceği için, seri üretim yapabilen (dakikada 3 adet) tam otomatik kompost makinası. (bu hizmet, hali hazırda makinasız olarak firmamızca verilmektedir.

c.) Kompostun pastörizasyonu/siterilasyonu için buhar odası ve siterilasyon havuzları.

d.) Diğer bir çok alet ve edevat, elimizdeki mevcutlar ile takviye edilecektir.
Demirbaşların Finansman Boyutu:
Mantar Çadırı: (Çadırlar, 14 X 8 = 112 m2'dir. Üç kat yalıtım malzemeli olarak, ısı/ışık geçirmez folyo, taşyün/izocam (10 cm.) ve en üstte özel yalıtımlı brandadan oluşmaktadır. - Çadırlar 10 yıl garantilidir.)

Çadırlar; içerisine asgari 15 ton kompost alabilecek konumda ranza sistemi, bir adet 60 bin BTU kapasiteli inverter tip klima, iki adet 70'lik sanayi tipi (380'lik) fan, ve bar basıncını sağlayan motoruyla beraber sisleme/iklimlendirme sistemi. Çadır fiyatına tüm bu ekipmanlar dahildir.

Zemini hazırlanmış/plakajı atılmış, elektrik ve suyun zeminin yanına kadar getirilmiş olmasını takiben, çadırların kurulumu bir günde yapılmaktadır.

Bir adet çadır fiyatı 38.000.- TL.'dir. / 38.000.- X 7 = 266.000.-TL.
Kompost Makinası: Dakikada 3 adet kompost torbası dolumu gerçekleştiren bu makinalar aynı zamanda istenilen kiloda torba basabilmekte, tohumun (miselin) ekimini de kendisi otomatik yapmaktadır. Helezon kanalıyla havuzuna gelen saman yada diğer materyelleri presleyip paketlediğinden, bir işçi tarafından çalıştırılabilmekte olup, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Günde 10'ar kg'lık torbalardan (8 saatlik çalışma ile) 1440 adet (asgari 15 ton) basabilmektedir.

Kompost Makine fiyatı: 55.000.-TL.
Kompostun pstörizasyonu/sterilasyonu için buhar odası: Mantar işletmeciliğinin en önemli boyutu olan kompost yapımı ne kadar iyi olursa ürün ve rekolte de o kadar iyi olacağından en önemli konu burasıdır. Çeşitli fiyat aralıkları olmakla beraber, ortalama bir buhar odasının maliyeti: 30.000.-TL.'dir
Diğer harcamalar: 50.000.-TL.
TOPLAM YATIRIM TUTARI: 266.000.- + 55.000.- + 30.000.- + 50.000.- = 401.000.-


İŞLETMENİN ÜRETİM KAPASİTESİ


 1. Üretim Odalarının Kompost Kapasitesi:


Mantar çadırları 8 X 14 = 112 m2'den oluşmaakta olup, asgari 15 ton kompost alabilmektedir. Ranza sistemi kurulu olduğundan, gerektiğinde (mevsimsel şartlara göre) 18-20 ton'a kadar kapasite arttırımı yapılabilmektedir.

Hesaplamalarımızda asgari 15 ton baz alınacaktır.
15000 X 7 = 105000 kg. / 105 ton (Bir dönemde / 3 ayda) yedi çadırda kullanılacak kompost.
105000 X 4 = 420000 kg. / 420 ton (Bir yılda / 4 üretim dönemi) kullanılacak kompost.


  1. Üretim Odalarının Mantar Ürerim Kapasitesi:


Mantar üreticiliğinde ideal oran % 25-30 olarak kabul görmektedir. (örneğin: 10'ar kg.'lık % 65-75 nem içeren bir kompost torbasından bir dönemde (3 ayda-3 flaş aralığıyla) 2,5-3 kg. mantar alınacak demektir.)

(Hesaplamalarımızda % 25 üretim randımanına göre hesaplama yapılmıştır.)
15000 kg. X %25 = 3.750.- kg. Bir çadırdan bir dönemde (3 ay) alınacak mantar.
3750 kg X 7 = 26.250.- kg. Toplam yedi çadırdan bir dönemde (3 ay) alınacak mantar.
26250 kg. X 4 = 105.000.- kg./ton. Toplam yedi çadırdan bir yılda (4 dönem) alınacak mantar.
Not: Hesaplamalardaki tüm üretilen yaş mantar rekoliteleri, aynı zamanda kullanılan kompostun kuru ağırlığı oranı ile eşittir. Yani, bir çadırdaki örneğe baktığımızda, 3750 kg. mantar üretebilmek için, aynı oranda saman yada diğer materyellerden almamız gerekmektedir.


MALİYET HESAPLAMALARI
Kompost Maliyeti: Kompost üretimimizde ana iki materyel kullanmaktayız. Birincisi buğday samanı, diğeri ise kavak/kayın talaşıdır. Bunun yanısıra 9 değişik ürün daha kullanılmakla beraber, ana girdi iki üründür. Hesaplamalarımızda buğday samanı baz alınarak yapılmıştır.
Kullandığımız komposttan ürettiğimiz mantar, materyelin kuru ağırlığı ile aynı olduğuna göre, aynı rakamları baz alabiliriz.

15000 kg. X %25 = 3.750.- kg. Bir çadırda bir dönemde (3 ay) kullanılacak saman.
3750 kg X 7 = 26.250.- kg. Toplam yedi çadırda bir dönemde (3 ay) kullanılacak saman.
26250 kg. X 4 = 105.000.- kg./ton. Toplam yedi çadırda bir yılda (4 dönem) kullanılacak saman.
TL. Bedelleri: Samanın tonu farklılıklar göstermekle beraber, hesaplamalarımızda ortalama rakam olan , 400.-TL. baz alınmıştır.
3750 kg. X 400.-TL. = 1.500.-TL. Bir çadırda bir dönemde kullanılacak saman bedeli.
1500.-TL. X 7 = 10.500.-TL. Toplam yedi çadırda bir dönemde kullanılacak saman bedeli.
10500.-TL. X 4 = 42.000.-TL. Toplam yedi çadırda bir yılda kullanılacak saman bedeli.

Misel (Tohum) Maliyeti: İşletmemizde iki değişik misel kullanmaktayız. Birincisi Hollanda üretimi olan (ağırlıklı kullandığımız tohum) Sylvan HK-35, Fotiyos, 3040, vs. ikincisi Ukrayna menşeyli Futar/K-17'dir. Fiyat aralığı birbirine yakın olduğundan, hesaplamalarımızda, Sylvan'ın rakamları baz alınmıştır.
Torbalar 15'er kg'lık olup, kg. Fiyatı 8,5.-TL.'den = 127,50 TL.'dir. (Kargo dahil 150.-TL.'dir)
Maliyetin Kompost Torbalarına yansıması: Kompost torbalarımız ortalama 10'ar kg'dır. Kompost içerisine kullanılan misel oranı ise, % 2 'dir. (10 kg'lık bir kompost torbasına 200gr.) Buna göre bir mantar çadırına 15 ton kompost koyduğumuza göre, bir odaya kullanacağımız misel 300 kg.'dir.
300 kg. X 8,5 TL. = 2.550.-TL. Bir çadırda bir dönemde kullanılacak misel bedeli.
2550.-TL. X 7 = 17.850.-TL. Toplam yedi çadırda, bir dönemde kullanılacak misel bedeli.
17850.-TL. X 4 = 71.400.-TL. Toplam yedi çadırda, bir yılda kullanılacak misel bedeli.

1 TORBA (10 kg.) KOMPOST TORBASININ VE 1 kg. MANTARIN

ÜRETİM MALİYETİ

1 Torba (10 kg.) kompostun maliyeti:
1 ton saman..........................................: 400.-TL.

(Bir ton saman 45 balya gelmektedir. (1 balya 20-25kg) Ortalama 22 kg. olarak değerlendirilmiştir.)
1 koli misel (tohum)............................: 150.-TL.

(Bir koli misel 15 kg. gelmektedir. Bir torba komposta, nemli ağırlığının (10 kg) %2'si kullanılır.
Buna göre;
400.-TL. / 45 balya = 8,89 TL. (Bir balya (22 kg) saman maliyeti.)

150.-TL. / 15 kg. = 10.- TL. (Bir kg. misel maliyeti.)

Bir torba komposta, (10 kg) 2,5 kg. kuru saman kullanıldığına göre;

8,89 TL. / 22 kg. = 0,40 krş. (1 kg. saman maliyeti.)

0,40 krş. X 2,5 kg. = 1,00 TL. (Bir torba kompostun saman maliyeti)

Bir torba komposta, (10 kg) nemli ağırlığının % 2'si oranında misel kullanıldığına göre;

10 kg. (10.000 gr) X % 2 = 200 gr. Misel kullanılacak.

1 kg. misel 10.- TL. Olduğuna göre,

10.-TL. / (1/5) = 2,00 TL. (200 gr. Misel maliyeti)

SONUÇ OLARAK:

Saman......................: 1,00 TL.

Misel........................: 2,00 TL.

Diğer........................: 0,50 TL. (elektrik, su, işçilik, personel, vs.)

---------------------

Toplam.....................: 3,50 TL. (bir kompost torbasının maliyeti)

 • Saman fiyatları sezonun durumuna göre farklılık göstermekte olup, ürün sezonunda alınan saman ile maliyetler 3 TL.'nin altına düşmektedir.

 • Bir kompost torbasından 2,5-3 kg. mantar alındığına göre, 3,5tl. / 2,5kg. = 1,40 tl. (1kg. Mantarın maliyeti) • FİRMAMIZCA;

 • Kuluçka süresini (25-30 gün) tamamlamış 10 kg'lık bir adet kompost torbası “Hobi Kit” olarak 25.-TL.'den,

 • Kuluçka süresini (25-30 gün) tamamlamamış 10 kg'lık kompost torbasının fiyatı nakliye hariç 8.-TL.'den satılmaktadır. (Nakliye hariç ton fiyatı 800.-TL.'dir)

İSTİRİDYE MANTARI VE KOMPOST TORBA MALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK

 • 10 kg.'lık kompost torbasından 90 günlük bir üretim döneminde (30 gün kuluçka, 60 gün üretim/toplama) 3 flaş aralığında ürün alınmakta olup, standart olarak kabul ettiğimiz %25 üretim randımanına göre 2,5/3 kg. ürün alınmaktadır.

 • İlk flaşta, toplam üretimin %40 'ı alınmaktadır.

 • Üretilen mantarlar ortalama 7 TL.'den sattığımızı varsayalım, bir kompost torbasından elde edeceğimiz gelir, (7tl. X 2,5kg.= 17,50 TL. Ciro / 17,50 – 3,50 = 14,00tl.net gelir)

 • Sarmalı tamamlanmış ve 25.-TL.'den sattığımız hobi kit kompost torbasının maliyetinin 3,5 tl. olduğuna göre, 10 kg'lık bir kompost torbasından 21,50 TL. Net gelir elde etmekteyiz.

 • Sarmalı tamamlanmamış aynı kompost torbası tonajlı (10-20 ton) olarak sattığımızda ise, elektrik, kira hatta kısmi işçilik bedeli dahil edilmeyeceğinden, maliyetin 2,5-3 tl. civarında olacağı, 10 kg'lık ve 8.-TL.'ye sattığımız bir kompost torbasından (8tl. - 3tl. = 5 tl. net gelir elde edilmektedir.)

 • Ayrıca 90 günlük üretim dönemini tamamlamış kompost torbaları, klasik hayvan gübreleri gibi bekletildiğinde/yandığında, organik gübreye dönüştüğünden sebze-meyve üreticilerine, çiçekçilik ve fidan üreticiliği yapan firmalara, veteriner denetiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine kg. fiyatı 1-2 TL. 'ye satılmaktadır. Verim ve rekolitede %30-40 civarında artış sağladığı bilimsel olarak ıspatlanmıştır. • SATIŞ / KAR-ZARAR (Ortalama) • Satış rakamları piyasanın en alt tutarları üzerinden hesaplanmıştır.

1.) Ortalama Bir dönem (3 ay) Gider:

Saman...............................: 10.500.- TL.

Misel.................................: 17.850.- TL.

Elektrik.............................: 6.000.- TL. (aylık 2 bin TL.)

İşçi....................................: 12.000.- TL. (aylık 2 bin TL. 2 işçi)

-------------------

46.350.- TL. (3 aylık gider) / 3 = 15.450.- Aylık gider

2.) Ortalama Bir dönem (3 ay) Mantar Satışı:

 • 5,00 TL. X 26.250.-kg. = 131.250.- TL. ciro / 3 = 43.750.-TL. aylık ciro

43.750.- TL. (-) 15.450.-TL. = 28.300.- aylık net gelir.

 • 6,00 TL. X 26.250.-kg. = 157.500.- TL. ciro / 3 = 52.500.-TL. aylık ciro

52.500.-TL. (-) 15.450.-TL. = 37.050.- aylık net gelir.

 • 7,00 TL. X 26,200.-kg. = 183.750.- TL. ciro / 3 = 61.250.-TL. aylık ciro

61.250.-TL. (-) 15.450.-TL. = 45.800.- TL. aylık net gelir.

3.) Ortalama Bir Yıllık Mantar Satışı:

 • 5,00 TL. X 105.000.-kg. = 525.000.- TL. yıllık ciro

525.000.-TL. (-) 185.400.-TL.(15.450.- X 12 ) = 339.600.- TL. yıllık net gelir.

 • 6,00 TL. X 105.000.-kg = 630.000.- TL. yıllık ciro

630.000.-TL. (-) 185.400.-TL.(15.450.- X 12) = 444.600.-TL. yıllık net gelir.

 • 7,00 TL. X 105.000.-kg. = 735.000.- TL. yıllık ciro

735.000.-TL. (-) 185.400.-TL. (15.450.- X 12) = 549.600.- TL. yıllık net gelir.

4.) Ortalama Bir Yıllık Kompost Satışı:

Orta çaplı bir işletme konumunda olacak olan firmamızın yıllık tükettiği kompost miktarı 420 tondur. En düşük rakamlar üzerinden 1 yıllık tahmini kompost satışı 1000-1500 tonun altında olmayacaktır. Otomatik kompost makinası olmamasına rağmen bu gün itibarı ile, bu rakamlara yakın sipariş almamıza rağmen, büyük bir bölümünü kabul etmemek zorunda kalmaktayız.

Bu itibarla; (Tahmini)

Ürettiğimiz kompostun;

Kilosunu 0,80 krş'a, torbasını (10kg'lık) 8.-TL.'ye, tonunu ise 800.-TL.'ye sattığımıza göre,

800.-TL. X 1000 ton = 800.000.-TL. yıllık ciro

10 kg'lık kompost torbasının maliyetinin 3-3,5 TL. olduğuna göre;

1000 kg. (1 ton) kompost maliyeti: 300.- TL.

1000000 kg. (1000 ton) kompost maliyeti 300.000.-TL.'dir.

800.000.- (-) 300.000.- = 500.000.-TL. Yıllık net gelir.

Ayrıca; Firmamızın kuruluş programında olan, ancak sermaye yetersizliğinden dolayı yatırım yapamadığımız ve ciddi bir pazar payı olan ”kuru mantar” ve “mantar unu” (hazır çorba) üretiminin de yapılması gerektiğini, bununla birlikte üretimdeki zaiyat ve kilo kaybının da sıfıra ineceği,

Pazar araştırmasını takiben en az 2 adet kurutma fırınının ve 1 adette kuru mantarı, una çeviren öğütücü makinalarının alınmasıyla en az taze mantarda elde edilen cirolar kadar gelir elde edilecektir.

SONUÇ:

Her yönüyle çok karlı bir sektör olan İstiridye Mantarı ve Kompost üretimi ile ilgili olarak; yapılacak her tür yatırımda, nakit döngüsü çok hızlı olduğundan, yatırım maliyetleri bir yıl içerisinde amorti edilebilmektedir.

Ülkemizde yeterince keşfedilmemiş ve daha emekleme dönemini yaşadığı İstiridye Mantarının yakın geleceğinin çok mükemmel olacağını düşünüyorum. Doğru ve bilinçli yatırımlarla bu pastadan hakedilen payın alınmaması için hiç bir neden görmüyorum. Yeter ki plan ve programın doğru ve sektörün gerekleri olan bilgi birikimi ve donanımına sahip ol.

Firma olarak biz buna hazırız.

Saygılarımızla.

20.05.2016

N A Z I R O Ğ L U M A N T A R

Ahmet TAŞÖZ Selime TAŞÖZ Özlem TAŞÖZ

Nazıroğlu Mantar firması olarak teklifimiz,

Toplamda; 300.000.- / 500.000.-TL.'lik yatırım tutarına karşılık;

 • Dürüst, samimi, güvenilir, art niyetsiz, haramsız, yalansız ve dolansız bir birliktelik için; • Anlaşmamız yasal 3 yıl süreli olup, yıllık kar paylaşımı %50 - %50 olarak eşit tutarda yapılacaktır.

 • Anlaşmayı takiben, 1. ve 2. yılın sonunda kar payı ödemesi,

 • 3. yılın sonunda ise, kar payı + anapara ödemesi şeklinde yapılacaktır.

 • Yine 3. yılın sonunda sözleşme bitmiş olmakla beraber, tamam mı ya da devam mı konusu tekrar düşünülebilir. Ve yahut farklı iş alanlarında ortak çalışmalar yapılabilmasi üzerinde görüş sunulabilir.

 • Üretim ve pazar payının arttırılması için her iki tarafta değişik alternatifler üzerinde ortak çalışmalar yapılabilir.

 • Farklı fikir ve görüşlere her zaman açığız. 20.05.2016

Saygılarımızla.

NAZIROĞLU MANTAR

Ahmet TAŞÖZ Selime TAŞÖZ Özlem TAŞÖZ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu işletmenin Lokasyonu icon2 İşletmenin Amaçları Nelerdir?

Raporu işletmenin Lokasyonu iconAraştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetleri işletmenin temel fonksi­yonlarından...

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu 2008

Raporu işletmenin Lokasyonu iconDenetçİ raporu özeti

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu şubat 2006

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu Düzenleyen Meslek Mensubunun

Raporu işletmenin Lokasyonu iconEk- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu

Raporu işletmenin Lokasyonu iconRaporu tavşanli çevre topluluğU


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com