Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri


sayfa1/8
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri
Prof. Dr. Olkan Çuvalcı1

1.Giriş
Günümüzde ülkelerin uluslararası rekabet edebilirliğinin düzeyi, rekabet alanlarında o ülkenin yeni bilgi ve teknoloji üretebilme kapasitesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Yeni bilgi ve teknolojilerin üretim alanları şüphesiz birinci planda üniversiteler, Kamu Ar-Ge Merkezleri ve Ar-Ge ve inovasyonu bir kültür haline getirmiş ciddi Ar-Ge bölümleri olan profesyonel şirketlerdir. Yeni bilgilerin kullanıma sunumu ise ancak bu bilgilerin sanayi tarafından ürüne dönüştürülmesi ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda Dünya çapında bir model olan Üniversite- Sanayi işbirliği modelinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Bu ikili işbirliğinin bir diğer modeli olan ve gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olarak kullanılan Kamu - Üniversite - Sanayi- işbirliği olup bu model, bilginin üretildiği yer olan üniversiteler, bu bilginin ürüne dönüştürüldüğü yer olan sanayiyi ve bu ikili arasındaki işbirliğinin gerçekleşeceği ekosistemi oluşturmak için gerekli ekonomik destekleri sağlayan ve yasal düzenlemeleri yapan devleti bir araya getirmektedir. Günümüzde bu üçlü işbirliğinin en güzel uygulaması ve yansıması Teknokent' lerdir.Teknokentler her kesimden (Üniversite - Sanayi- vb.)girişimcilere kucak açan, ileri teknolojinin, Ar-Ge' nin, inovasyonun, ulusal ve uluslararası rekabetin, girişimciliğin en üst düzeye ulaştığı, Kamu - Üniversite ve Sanayiyi birleştiren ülke ekonomisine katma değer üreten en önemli ekosistemler olma yolunda ülkemizde hızla gelişmektedir.22 Mart 2004 tarih ve 2004/ 7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TTGB), 30 Nisan 2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Teknokent, KTÜ Kampüsü içerisinde 21.904,71 m2lik bir alana sahip olup, bu alanda 6000 m² kapalı alan mevcuttur. 2015 yılı Temmuz ayı itibarıyla doluluk oranı % 90'a yaklaşmıştır. Bu makalede Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin mevcut durumu ve Ar-Ge potansiyeli tanıtılmaktadır.
2.Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Kuruluşu ve Yönetici Şirketi
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi önderliğinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Ticaret Borsası, Karadeniz Sanayici İş Adamları İlim Adamları Araştırmacılar ve Yöneticiler Derneği (KASİYAD), Karadeniz İş Adamları Derneği (KARGİD), ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ ve Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret AŞ’ nin ortak girişimi ve katkılarıyla kuruluş başvuru dosyaları hazırlanmıştır. Hazırlanan başvuru dosyası T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ ne sunulmuştur. Değerlendirme Kurulunun uygun görüşlerine dayanarak 22 Mart 2004 tarih ve 2004 / 7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş, 30 NİSAN 2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte tespit edilip yürürlüğe giren Trabzon TEKNOKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni kampüsü içerisinde eski orman fidanlığı olarak kullanılan sahada 18.396 m²’lik bir alana sahiptir. Bölge ilanının ardından Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Bakanlığımızın onayı ile Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu’nda 10 Ağustos 2004 tarihinde 13384 sicil no. su ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.08.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirketimiz ilimizin önemli kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bir arada olduğu 8 kurum ve kuruluşça güçlü bir yapılanma ile oluşturulmuş ve koordineli bir şekilde hizmet vermektedir. 2011 yılı Ağustos ayında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de yönetici şirketimize ortak olması ile şirketimiz daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur.
Tablo 1. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

YÖNETİCİ ŞİRKET ORTAK KURUMLAR

1

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2

ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

3

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

4

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

5

Trabzon Ticaret Borsası

6

Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

7

Karadeniz İş Adamları Derneği (KARGİD)

8

Trabzon Belediye Başkanlığı

9

Karadeniz Sanayici İş Adamları İlim Adamları Araştırmacılar ve Yöneticiler Derneği (KASİYAD)

18.08.2004 tarihinde kurulmuş olan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin kurucu yönetim kurulu üyeleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu


ADI SOYADI

GÖREVİ

TEMSİL ETTİĞİ KURUM

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

M. Şadan EREN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Üye

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

Sebahattin ARSLANTÜRK

Üye

Trabzon Ticaret Borsası

Ömer KURNAZ

Genel Sekreter

ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş.

Temel KORKMAZ

Başkan Yardımcısı

Karadeniz Sanayici İş Adamları İlim Adamları Yöneticiler ve Araştırmacılar Derneği (KASİYAD)

Cem HEKİMOĞLU

Mali Sayman

Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

Ekrem KAYIKÇIOĞLU

Üye

Karadeniz İş Adamları Derneği (KARGİD)

Doç. Dr. Orhan AYDIN

Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi


Bölgemiz idari bina, kuluçka merkezleri, sosyal tesisler ve altyapı inşaatlarına ait projelerin tamamlanması ve gerekli onayların alınmasının ardından 2006 yılı Temmuz ayında başlanan inşaat 2010 yılı haziran ayına kadar sürmüştür.

img_0590

Fotoğraf 1. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı Temel Atma Töreni (2006)

2010 yılı Haziran ayı itibarıyla inşaatımızın tamamlanması ardından resmi açılışımız yapılmış ve girişimciler binamıza yerleştirilmeye başlanmıştır. Bölgemizde Hizmet verecek olan idari bina, kuluçka merkezleri, sosyal tesisler binası toplam 4.000 m2 kapalı alana sahip olup girişimcilere tahsis edilebilecek 15 m2 ile 45 m2 arasında değişen ebatlarda 66 adet ofis, toplantı salonu, konferans salonu, kafeterya, restoran gibi bölümler yer almaktadır.

img_0024

Fotoğraf 2. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Açılış Töreni (2010)
Hücre tedavileri üzerine yürüttüğü Ar-Ge projelerini Teknoloji Geliştirme Bölgemiz kapsamında yürütmek için başvuru yapan ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ’ nin Bölgemiz kapsamına alınabilmesi için Ar-Ge laboratuvarının Kanun gereği Teknoloji Geliştirme Bölgemiz alanı içerisinde bulunması gerektiğinden 2007 yılında Bölgemize ek alan dahil edilmesi gündemimize gelmiştir. Ar-Ge konusu ile ilgili Dünya standartlarında bir laboratuvara ve GMP lisansına sahip olan şirketin bölgemiz içerisinde faaliyet göstermesi bölgemiz adına iyi bir gelişime olacağı düşünülmüştür. Bölge alanının genişletilmesi ile ilgili olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na yapılan ilave alan başvuru dosyamız da kabul edilmiş olup 11.05.2007 tarih ve 2007/12097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş ve 20.05.2007 tarih, 26527 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibarıyla Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı 20.430 m² ye ulaşmıştır. Mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgemiz arazisi üzerinde Yönetici AŞ’ nin kullanacağı akademik, ekonomik ve sosyal birimlerin bulunacağı idari binalarımız inşaatının tamamlanmasına kadar, ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve sanayi AŞ’ nin yapımı tamamlanmış olan laboratuvar binasından bir idari ofis, bir toplantı salonu ve iki işliğini yönetici şirketimizin kullanımına açılması ile kısa zaman içerisinde ilimiz ve bölgemiz için hizmet vermeye başlama imkanınakavuşulmuştur. 01.01.2008 tarihinde ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve sanayi AŞ’ nin bölgemiz kapsamında faaliyete geçmesi ile Trabzon Teknokentinde faaliyet başlangıcı 01.01.2008 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ana binamızın inşaatının tamamlanarak kullanıma açılmasından sonra yeni girişimcilerin kabulü yapılabilmiş ve faaliyetler hız kazanmıştır. Özetle 2008 yılında faaliyete başlayan Trabzon Teknokent 2010 yılına kadar 2 firma ile faaliyet sürdürmüştür. 2010 yılında inşaatı tamamlanan 4.000,00 m2 ana binamızın da dahil olmasıyla 6.000,00 m2 kapalı alana sahip olmuş ve tam manası ile faaliyete geçilmiştir.Trabzon TGB' ye ek alan olarak ilan edilen alan Bölge alanımıza yaklaşık 100 m mesafede olup Bölge alanımızla bitişik olmayan ayrı bir parça olduğundan ve yine ek alan büyüklüğü ile ek alan üzerindeki binanın kapalı alan büyüklüğü o gün geçerli olan mevzuatlar kapsamında E= 0,40' ı aştığından imar planları yapımı aşamasında engel teşkil etmiştir. Bu gerekçe ile her iki alanı birleştirecek şekilde sınır değişikliği yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Yönetici Şirketimizce ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli başvurular yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında sınır değişikliğimiz, Bakanlar Kurulunca 2012/3800 sayılı kararınca tespit edilmiş 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sınır değişiklinden sonra toplam alan % 7,40 artarak 21.904,71 m2 olmuştur.
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin 24.01.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısına kadar değişik dönemlerdegörev yapmış yönetim kurulu üyeleri, göreve başlama tarih sırasına göre Tablo 3'te verilmiştir.
Tablo 3. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ Yönetim Kurulunda Önceki Dönemlerde Görev Almış Yönetim Kurulu Üyeleri


ADI SOYADI

GÖREVİ

TEMSİL ETTİĞİ KURUM

Prof. Dr. Ercüment OVALI

Üye

ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş.

Nihat HEKİMOĞLU

Üye

Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

Ali Namık SOMEL

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Bekir ŞENGÜL

Üye

Trabzon Ticaret Borsası

Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU

Genel Sekreter

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç. Dr. Hüseyin ÖRS

Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin kuruluşundan bu güne kadar görev yapanyönetim kurulu başkanları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanları


ADI SOYADI

TEMSİL ETTİĞİ KURUM

GÖREV SÜRESİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU


Karadeniz Teknik Üniversitesi


18.08.2004

20.03.2008

Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI

21.03.2008

08.03.2009

Prof. Dr. Orhan AYDIN

09.03.2009

05.03.2012

Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ

06.03.2012

29.01.2014

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI

30.01.2014

Devam ediyor


2015 Yılı Haziran ayı itibarıyla halen görevde bulunan yönetim kurulu ise Tablo 5’de verilmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconBildiğiniz üzere Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ- depark, Dokuz...

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconBaşta Kültür Bakanlığı, Trabzon B. Belediyesi, İl Kültür müdürlüğümüz,...

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconT. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconTeknoloji geliŞTİrme bölgeleri kanunu

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconGÖRÜŞ belirten üniversite ve eğitim fakülteleri VIII

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconTrabzon güzel san. Ve spor lisesi

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconTürkiye'de toplam 5 tip özel amaçlı üniversite vardır, ayrıca bunlar da mevcuttur

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconİlk türk -arap iLİŞKİleri

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri iconCumhuriyet Dönemi Sinema Devlet İlişkileri


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com