Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3

 Arapça Metin

 


Arapça metin http://tanzil.info/download/  adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır. http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/kuran.jpg

=====================================
Tanzil Quran Text (Simple, version 1.0.2)
Copyright © 2008 Tanzil.info
This copy of the quran text is carefully produced, highly verified and continuously monitored by a group of specialists at the Tanzil project.
TERMS OF USE:
- This work is distributed under the terms of the Creative Commons by-nc-nd 3.0 Unported License:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
- Permission is granted to copy and distribute verbatim copies of this text, but CHANGING IT IS NOT ALLOWED.
- This quran text can be used in any website or application, provided its source (Tanzil.info) is clearly indicated, and a link is made to http://tanzil.info to enable users to keep track of changes.
- This copyright notice shall be included in all verbatim copies of the text, and shall be reproduced appropriately in all files derived from or containing substantial portion of this text. Please check updates at:http://tanzil.info/updates/
 Türkçe Transcript

 


Türkçe transcript, arapça harflerin karşılıkları birebir verilerek www.kuranmeali.com için özel olarak hazırlanmıştır. Türk alfabesinde karşılığı olmayan harflere özel karakterler kullanılmış, uzatmalı harfler (â î û) kullanılmış ve ayet sonlarında durulmadan devam edildiğinde harekeler belli edilmiştir.
 Abdülbaki Gölpınarlı Meali

 


Asıl adı Mustafa İzzet Baki´dir. 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul´da doğdu. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi´nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi´nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği yaptı. 1927´de Erkek Muallim Mektebi´ni, 1930´da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi´ni bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kastamonu liseleri ile İstanbul Haydarpaşa Lisesi´nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde metinler şerhi okuttu. Ankara´da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi´nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu´nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı. 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı. 1949´da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve fütüvvetle ilgili çok sayıda makale yayınladı. Türk Ansiklopedisi ile İslam Ansiklopedisi´ne çeşitli maddeler yazdı. 25 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul´da öldü.

Bu meali www.ehli-beyt.net adresinden temin ettik. Kendi sitemizin formatına uygun hale getirdik. Dipnotlarda mevcut kaymaları gidererek yayına hazır hale getirdik. Meali kullanmamıza izin veren site yönetimine müteşekkiriz.

Özgeçmiş için Tıklayın Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/golpinarli.jpg
 Ali Bulaç Meali

 


Ali Bulaç Beyin Meali http://www.harunyahya.org/KuraniKerim/index.html adresinde bulunuyor. Site Yöneticileri sitelerinde bulunan tüm materyallerin site referans gösterilmek suretiyle yayınlanabileceğini belirtiyorlar. Bundan cesaret alarak sitemizde yayınlıyoruz.

Özgeçmiş için Tıklayın Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/abulac.jpg
 Abdullah Parlıyan meali

 


1951 yılında Konya´da doğdu. ilkokulu, İmam Hatib Lisesini ve Yüksek İslam Enstitüsünü Konya’da okudu ve 1974 yılında mezun oldu. 1970 li yıllarda “İslamın ilk emri oku” dergisinde dergicilik yaptı. Daha sonraları “Hayra Hizmet vakfı”nda çalıştı halen “Konya Kitapçılık” sahibi olarak kitap neşretmektedir.

Yazar, Özlü Tefsir hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vemiştir; "Kur’an meali, Kur’an-ı anlamak için okunur, bugün toplum öyle bir kültür tahribatıyla; dedesinin ve babasının dilini anlamaz hale gelmiş olup meallerimizi okurken sözlüğe bakma ihtiyacı duymaktadır. İslam bu kültüründen uzaklaşma ve dolayısıyla Arapça-Farsça = Osmanlıca denilen sözcük ve ifadelerden de bu günün insanı bir şey anlamamaktadır. Mesela, fazilet ve infak sözcüklerini bugün 7 den 70’e pek çok kimse ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bu sebeble sözlüğe bakmaksızın dipnot ve parantez sıkıntısı çekmeksizin ve değişik karakterlerdeki yazılarla dikkatleri dağıtmaksızın, tahsil ve kültür seviyesi ne olursa olsun her kesim ve her yaşta kimsenin anlayabileceği bir meal meydana getirilmiştir. İçersinde diğer meallerimizde olmayan, sadece bizim “Özlü tefsir” de bulunan haritalar, çizelgeler, cetveller sayesinde Kur’an hakkında teknik bilgiler verilmekte ve okuyucunun Kur’an coğrafyasında gezinti yapması da hedeflenmiş olmaktadır."

Abdullah Parlıyan Mealini yayınlamak için oğlu Muhammed Parlıyan ile irtibata geçtik. Mealin sitemizde yayınlanmasında bir sakınca görmediklerini ifade ettiler. Allah onlardan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/aparliyan.jpg
 Ahmet Varol Meali

 


Ahmet Varol Meali´nin sitemizde yayınlanması için müsadesini istediğimizde "Kendisi açısından hiçbir problemin olmadığını, yayınevi açısından bir problem teşkil etmeyecekse yayınlamamızın sakıncası olmadığını, kendi sitesinde http://www.vahdet.com.tr mealin yayınlandığını" söyledi. Biz de Mealin yayınlandığı "Madve Yayınevine"bir mektupla sitemizde yayınlayabilmek için izinlerini istedik. Ancak olumlu yada olumsuz bir cevap alamadık. İnternet üzerinden kullanıcıların zaten ulaşabiliyor olmalarından hareketle biz de sitemizde yayınlıyoruz. Ticari bir beklenti içinde olmadığımız için de bir sakınca görmedik. Yine de Yayınevi mealin yayınlanmasında izinleri olmadığını bildirirlerse sitemizden kaldırabiliriz.

Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/ahmetvarol.jpg
 Ahmet Tekin Meali

 


Ahmet Tekin Hocamızın Mealini yayınlamak üzere iznini talep ettiğimizde tereddütsüz izin verdi. Kendi sitesinde http://www.ahmettekin.net yeralan ilgili tanıtım yazısını aşağıya aynen alıyoruz; http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/ahmettekin.jpg


"Üç büyük lügat (Lisanü´l-Arab,Tacü´l-Arus, Kamus) ve hadis lügatları; 70´den fazla tefsir taranarak, nüzul sebepleri, nüzul seneleri ve nüzul sıraları, Kur´an´ın mu´cezliği, dil kuralları ve Kur´an´daki edebi sanatlar, deyimler, farklı kıraatler dikkate alınarak, Kur´an´ın Kur´an ile tefsirine ve Kur´an´ı tefsir eden hadislere öncelik verilerek, ayetler arası irtibatlar ve Kur´an´ın bütünlüğü göz önünde bulundurularak, teşbihlerdeki benzerlik yönleri ve "kezalike"ler açılarak, içeriklerinde gerekçeleri de olan kelimeler gerekçeli manalandırılarak; Kur´an´daki hükümlerin ferdi hukuku ve kamu hukukunu ilgilendiren yönlerine dikkat çekilerek, cümleye ilave mana kazandıran öğeleri (hal cümlesi gibi) yerinde kullanılarak, 100 den fazla ilmi adamıyla istişare edilerek, Kur´an üzerinde yazılmış 500´den fazla makale görülerek, 1000´den fazla kelimede farklı mana tercih edilerek, bir ayete, bir cümleye, bir kelimeye birbirini teyit eden birden fazla mana verilerek, meale 22.000 den fazla mana kazandırılarak, Arap dilinin bütün imkanlarından faydalanılarak, İslam ıstılahları korunarak, Kur´an üzerindeki çalışmalara devam edilerek Türkçe´nin şiiriyyeti içinde, 300 sayfalık indeks ilavesiyle hazırlanan özgün bir mealdir."

http://www.ahmettekin.net
Ahmet TEKİN tarafından hazırlanan Kur´an İndeksini indirmek için tıklayın.

Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ali Fikri Yavuz Meali

 


Ali Fikri Yavuz Mealini internet ortamından temin ettik. Sitemiz ziyaretçilerinin çokça talep ettikleri bir mealdir. Telif hakkı elinde olan varsa ve bu şekilde yayınlanmasını arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/alifikriyavuz.jpg
 Bayraktar Bayraklı Meali

 


1947'de Rize'nin Güneyce Nahiyesi'nde doğdu. İlkokulu ve hafızlığı köyünde tamamladı. 1968'de İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1969'da İstanbul Eyüp Lisesini, 1972'de Istanbul Yüksek Islam Enstitüsünü, 1977'de Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1982'de ''Farabi'de Devlet Felsefesi'' adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doktora payesini aldı. 1983'de Yardımcı Doçent, 1986'da Doçent ve 1993'de Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Mealini sitemizde yayınlamamıza müsaade eden Bayraktar Bayraklı hocamıza, onun izniyle meali bize ulaştıran Mahmut Soylu Bey'e ve bütün bunlara vesile olan ve irtibatımızı sağlayan Ayhan Söz Bey'e çok teşekkürler ederiz.

Özgeçmiş için Tıklayın Meali Satınalmak için Tıklayın http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/bayraktar.jpg
 Cemal Külünkoğlu Meali

 


Cemal Külünkoğlu 1962 yılında Rize’de doğdu. Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Beyrut Arap Üniversitesi’nde başladığı hukuk tahsilini San Marino Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da Şikago North Park Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplumsal Kalkınma ve Uluslararası Ticaret dallarında uzmanlaştı. Öğrenci yurtlarında bir müddet idarecilik yapan Külünkoğlu değişik gazete ve elektronik haber sitelerinde yorum yazıları yazdı. Çay Tv’de “Kur’an Eksenli Hayat” adlı bir program yapan Cemal Külünkoğlu evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Kendisinden mealini yayınlamak üzere iznini istediğimizde hiç tereddütsüz müsaade etti. Allah ondan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  http://www.kuranmeali.com/resimler/muellifler/cemalkulunkoglu.jpg
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconYapılan düzenleme ile Türkiye’de yerleşik olmayanlara yapılan konut...

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconTasavvuf değişik şekillerde tarif edilmiştir

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconTebliĞ’de değİŞİKLİk yapan 443 NOLU tebliĞİ İlave ediLMİŞTİR

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconFİKİr hukuku ve telif haklari

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconYeni medya ve telif haklari iLİŞKİSİne genel bakiş

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconYeni medya ve telif haklari iLİŞKİSİne genel bakiş

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconMahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari...

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır icon1050 Sayılı genel muhasebe kanunu tüRKÇe metiN (0rijinal metin 1927...

Adresinden temin edilmiştir. Ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir. Telif hakları ile ilgili metin aşağıdadır iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com