Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)


d.ogren-sen.com > Edebiyat > Oturum
22 EKİM 2008

HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ

Prof. Dr. REŞAT KAYNAR SALONU

AÇILIŞ

14.00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

......

Temel Konuşmacılar

Prof. Dr. Feroz Ahmed (Yurdışından)

... (Yurtiçinden)

23 EKİM 2008

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

Birinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)

1905 Yılı Rus Meşrutiyeti ve Türkler

Prof. Dr. Nadir Devlet (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

1908 ve Arap Modernleşmesi

Prof. Dr. Hasan Kayalı (California Üniversitesi)

The Impact of the Mesrutiyet on Egypt

Prof. Dr. Abd-al Wahab Bakr (Zagazig Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’in Balkan Ülkelerinde Algılanması

Yrd. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (Yıldız Üniversitesi)

Tartışma (11.30-11.45)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 209

Birinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin Engin (Marmara Üniversitesi)

Ömer Naci Bey’in İttihat ve Terakki’deki Rolü ve Etkileri

Prof. Dr. Sadık Sarısaman (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

İkinci Meşrutiyet’in İlanı ve Uygulamasında Nessim Masliah’ın Rolü

Yard. Doç. Dr. Halil Erdemir (Celal Bayar Üniversitesi)

İkinci Meşrutiyet Seçimlerinde Bir Mebus Portresi: Böcüzade Süleyman Sami ve Seçim Beyannamesi

Yard. Doç. Dr. Hasan Babacan & Servet Acar (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Tartışma (11.30-11.45)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 210

Birinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlber Ortaylı (Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü)

II. Meşrutiyet Dönemi Arap Topraklarında Osmanlı Yönetimi Tarihçiliği: Problemler-Öneriler

Prof. Dr. Tufan Buzpınar ( Fatih Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’in Arapça İngilizce Arap Tarihi Yazımına Yansımaları

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Marmara Üniversitesi)

Ottoman Against the Constitution: Mount Lebenon’s Christian Attitude to the Reinstatement of the Constitution and the Parliament

Prof. Dr. Abdulrahim Abuhusayn (Lübnan Amerikan Üniversitesi)

Tartışma (11.30-11.45)

Çay/Kahve Arası (12.00-13.30)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

İkinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(13.30-15.00)

Oturum Başkanı: Süleyman Beyoğlu (Marmara Üniversitesi)

Osmanlı Demokrat Fırkası Kuruluşu ve Faaliyetleri

Prof. Dr. Vahdettin Engin (Marmara Üniversitesi)

Bir Beyannâme; İttihad ve Terakki ve II. Meşrutiyet

Yard.Doç.Dr. İhsan Sabri Balkaya (Atatürk Üniversitesi)

1908 Bosna-Hersek’i Avusturya-Macaristan’ın İlhakı ve Toplumsal-Siyasi Yapıdaki Etkiler

Arş. Gör. Fahriye Emgili (Ankara Üniversitesi)

Tartışma (15.00-15.15)

Çay/Kahve Arası (15.15-15.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 209

İkinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(13.30-15.00)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Kavas (İstanbul Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Döneminde Kuzey Afrika’da Emperyalizm’e Karşı Direnen Osmanlı subayları

Doç. Dr. Odile Moreu (……..Üniversitesi (Fransa))

Bir Fransız Gazetecinin Jön Türk Devrimi Sonrası Osmanlı Siyasal Ortamına ilişkin Gözlem ve Değerlendirmeleri

Yard. Doç. Dr. Salih Tunç (Akdeniz Üniversitesi)

AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Yabancılar Politikaları ve İdari Uygulamalar

Yard. Doç. Dr. Erol Esen, Tuğba Aydın (Akdeniz Üniversitesi)

Evrensellikten Bölgeselliğe: Avrupalılaşma ve Türkiye’ye Yansımaları

Arş. Gör. Cemile Arıkoğlu Ündücü (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tartışma (15.00-15.15)

Çay/Kahve Arası (15.15-15.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 210

İkinci Oturum: Siyasi Tarih ve Dış Politika

(13.30-15.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Devlet (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Yusuf Ziya Talibzade'nin Azerbaycan-Türkiye Kültür İlişkilerindeki Faaliyetleri ve İttihat ve Terakki Önderlerinin Millî Mücadele'ye İştiraki

Doç. Dr. Minahanım Esedli (Azerbaycan Dövlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi)

II. Meşrutiyet'in Azerbaycan Aydınlarına Tesirleri ve Ittihat ve Terakki Döneminde İki Ülke Arasındaki Siyasi-Kültürel İlişkiler

Doç. Dr. Mübariz Süleymanlı (Azerbaycan Dövlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi)

……………………………….

Doç. Dr. Ahmet Kanlıdere

Tartışma (15.00-15.15)

Çay/Kahve Arası (15.15-15.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

Üçüncü Oturum: Siyaset ve Siyasi Akımlar

(15.30-17.00)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet E. Bilgili (Marmara Üniversitesi)

Prens Sabahaddin ve II. Meşrutiyet’ten Yansıyan “devleti küçültmek”

Doç. Dr. Rukiye Akkaya Kia (Marmara Üniversitesi)

İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki’nin “İttihad-ı Anasır “Politıkası ve Balkanlar (1908-1913)

Yard. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Türkçülüğe Geçişte Kapsayıcı Formül: “Millet-i Hakime Prensibi ve Etkileri

Öğr. Gör. Dr. Fahri Yetim (Osmangazi Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’te Pozitivist Anlayış ve Türk Modernleşmesi

Yard. Doç. Dr. Gürsoy Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Tartışma (17.00-17.15)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 209

Üçüncü Oturum: Siyaset ve Siyasi Akımlar

(15.30-17.00)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Kanlıdere (Marmara Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınları ve Türk İnkılabı

Prof. Dr. Selami Kılıç (Atatürk Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Devrinde Değerlerin Kökenine ilişkin İhtilaflar: Milliyetçi ve İslâmcı Tezler

Doç. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Bağlamında Türk Milliyetçiliğinin Dönüşümünün İzleri: Yusuf Akçura ve Ahmet Ferid Tek

Arş. Gör. Aytül Tamer (Gazi Üniversitesi)

Modern Türkiye’nin Ütopik Panoraması “Yeni Turan”da İdeolojik Sentez

Arş. Gör. Dr. Türkan Kodal Gözütok (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Tartışma (17.00-17.15)

24 EKİM 2008

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

Birinci Oturum: İdari Sistem ve Hukuk

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Kayalı (California Üniversitesi)

İkinci Meşrutiyette Parlamento ve Hükümet

Doç. Dr. Rıdvan Akın (Boğaziçi Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Askeri Bürokraside Reform Teşebbüsleri

Yard. Doç. Dr. Adem Ölmez (Harran Üniversitesi )

The CUP’s Abrogation of Islamic Criminal Law, 1911-1917

Dr. Kent Schull (Memphis Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Dahiliye Nezareti’nde Bürokratik Reform

Dr. Erkan Tural (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü-Başbakanlık)

Tartışma (11.30-11.45)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 209

Birinci Oturum: İdari Sistem ve Hukuk

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fethi Gedikli (Marmara Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’te Hukuk Politikaları: Yeni Zihniyet-Yeni Metinler

Doç. Dr. Mustafa Şentop (Marmara Üniversitesi)

Son Osmanlı İmparatorluğu'nda Anayasal Akültürasyon

Doç. Dr. Bedri Gencer (Kocaeli Üniversitesi)

Meşrutiyete Bir Dayanak Olarak Meşveret Düşüncesi

Yard. Doç. Dr. Ayhan Ceylan (Erzincan Üniversitesi)

Tartışma (11.30-11.45)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 210

Birinci Oturum: Toplum ve Ekonomi

(10.00-11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Akyıldız (Marmara Üniversitesi)

İttihat ve Terakki’nin “İktisadi Türkçülüğü”nün Cumhuriyet’e Taşınması Sorunsalı

Yard. Doç. Dr. Fehmi Akın (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

XX. Yüzyıl başında Türk ticari dilinin sözvarlığındaki değişmeler

Öğr. Gör. Kateryna Teleshun (Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi)

Osmanlı Siyasi Yapısında Dönüşüm: Sultan’dan İnsana, Devlet’ten Ferde, Tebaa’dan Vatandaşa

Yard. Doç. Dr. İbrahim Şirin (Kocaeli Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Sonrasında Kadının Toplumsal Kimliğinin Kazandırılmasında Farklı Görüşler: Fatma Aliye-Emine Semiye Örneği

Araş. Gör. Şahika Karaca (Erciyes Üniversitesi)

Tartışma (11.30-11.45)

Yemek (12.00-13.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

İkinci Oturum : Dil ve Edebiyat

(13.30-15.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi)

Ömer Seyfettin’e Göre Tesettür ve Edebiyat

Prof. Dr. Bilge Ercilasun (Hacettepe Üniversitesi)

Kıbrıs Türk Edebiyatında II. Meşrutiyet

Yard. Doç. Dr. Meral Demiryürek (KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi)

Meşrutiyet Döneminde Meşrutiyet’in Edebiyatı

Öğr. Gör. Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi )

Batılılaşma Yolunda Türk Romanının Serüveni

Dr. Anna Rog (Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi)

Tartışma (15.00-15.15)

Çay/Kahve Arası (15.15-15.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 209

İkinci Oturum: Dil ve Edebiyat

(13.30-15.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Uğurcan (Marmara Üniversitesi)

Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Adlı Romanında Meşrutiyet’e Bakış

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelik & Suzan Demirci (Bahçeşehir Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’in İlk Piyesi: Nasıl Oldu? ve Kâzım Nami Bey’in Osmanlıcılık İdeali

Arş. Gör. Mehmet Salih Erkek (Dicle Üniversitesi)

Ali Emiri Divanında Meşrutiyetin İzleri

Mustafa Uğurlu Arslan (Sakarya Üniversitesi)

Tartışma (15.00-15.15)

Çay/Kahve Arası (15.15-15.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 210

Üçüncü Oturum: Eğitim ve Bilim

(15.30-17.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemil Öztürk (Marmara Üniversitesi)

Osmanlı’da Tarih Dersi Öğretiminde Kullanılan Yeni Bir Unsur: Tarih Atlasları

Doç. Dr. Osman Gümüşçü & Seda Önger (Pamukkale Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’le Gelen Yeni Eğitim Arayışları: Tevfik Fikret’in “Yeni Mekteb”i ve Eğitim Felsefesi

Dr. Seyfi Kenan (İslam Araştırmaları Merkezi)

Meşrutiyet Dönemi Alfabe Tartışmaları ve Enver Paşa Yazısı

Yusuf Akçay (İstanbul Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri

Prof. Dr. Mustafa Ergün (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Tartışma (17.00-17.15)

Çay/Kahve Arası (17.15-17.30)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ – A 208

Üçüncü Oturum: Kültür ve Sanat

(15.30-17.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniversitesi)

Türk Sanatının Ufkunu Daraltan Geleneksel-Modern İkilemi

Prof. Dr. İlhan Özkeçeci (Fatih Üniversitesi)

Yüz Yıl Sonrasından Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatro Edebiyatına Bakışlar

Doç. Dr. Enver Töre (Marmara Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’in Modernleşmede Önemli Bir Araç Olan Sinema Üzerindeki Etkileri

Ali Özuyar Yazar (Sinematürk dergisi)

Tartışma (17.00-17.15)

Çay/Kahve Arası (17.15-17.30)

Prof. Dr. HAKKI DURSUN YILDIZ ANFİSİ

Üçüncü Oturum: Din ve Sekülerleşme

(15.30-17.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın (Marmara Üniversitesi)

Türkiye’de İslâmcı Kadın Hareketlerinin Yükselişi ve İnişi

Prof. Dr. Aynur İlyasoğlu (Marmara Üniversitesi)

II. Meşrutiyet Döneminde Hilafet Tartışmaları: Sekülerleşmenin Dini Meşrulaştırımı

Dr. Nurullah Ardıç (California Üniversitesi)

Mecelle Tadilleri Bağlamında II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din, Hukuk, Modernleşme

Dr. Sami Erdem (Marmara Üniversitesi)

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Demokrasisinin Toplumsallaşmasında İslamcı Yaklaşımlar

Mücahit Küçükyılmaz (Uzman) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Tartışma (17.00-17.15)

Çay/Kahve Arası (17.15-17.30)

Dr. İBRAHİM ÜZÜMCÜ KONFERANS SALONU

Değerlendirme Oturumu

(17.30-18.00)

....

....

....

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) icon1967 yılında doğan Angela Teresi İstanbul İtalyan Kız Ortaokulu ve...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) icon1967 yılında doğan Angela Teresi İstanbul İtalyan Kız Ortaokulu ve...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconOturum Başkanı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconOturum başkani (chair of the session)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) icon1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A. D başkanı Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconOturum başkanlığını Prof. Dr. Melda Sur’ un yaptığı mobbing ve hukuk...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconKoyun yetiŞTİRİCİLİĞİ el kitabi prof. Dr. Mustafa kaymakçI. tr Ege...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconTc yildiz tekniK ÜNİversitesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconKaradeniz Teknik Üniversitesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi) iconKaradeniz Teknik Üniversitesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com