İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari


d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
……….. İLKÖĞRETİM OKULU 4-5/A SINIFI DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Öğrencinin Adı Soyadı:

SORULAR
1. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?

A) Kur’an C) Cüz

B) Sure D) Ayet
2. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

A)Ayet B)Cüz

C)Sure D)Kur’an
3. Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?

A)Çalışkan olduğu için

B) Peygamber olduğu için

C) Güvenilir olduğu için

D)Vahiy aldığı için
4. Peygamberimizi babasının adı nedir?

A) Abdullah B) Abdulmuttalip

C) Ebu Talip D) Hz.Osman

5. Kura’n-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Ayet-6666 B) Sure-114

C) Cüz -30 D) sayfa-200
6. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?

A)Üzerine düşen görevleri yapar

B)Emanete ihanet etmez

C)Başkaları hakkında kötü düşünür

D)Kötülüğe yaklaşmaz

7. Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Medine -615 yılı

B) Mekke- 628 yılı

C) Sevr Mağarası -619 yılı

D) Hira-Nur Mağarası 610 yılı
8. Son peygamberdir. Son kutsal kitap Kur’an’ı Kerim ona gönderilmiştir. Buna göre verilen bu özellikler aşağıdakilerden hangi peygamber için doğrudur?

A) Hz. İbrahim B) Hz. Muhammed

C) Hz. Musa D) Hz. Âdem

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.
9. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fatiha- Kevser B)Bakara- Kevser

C)Fatiha- Bakara D)Bakara- Nas
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran Arapça olarak indirilmiştir.

B) Kur’an yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.

C) Kur’an’ın hepsi bir defada indirilmiştir.

D) Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olmuştur
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e gönderilen kitabımız / son ilahi kitaptır?

A) Kur’an B) İncil

C) Zebur D) Tevrat
12. Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.

B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

C) İnsanlar putlara tapıyordu.

D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı
13. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikail B) Azrail

C) İsrafil D) Cebrail
14. Aşağıdakilerden hangi seçenekte Peygamberimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir?

A) Mekke-611 B) Medine-632

C) Mekke-571 D)Şam-571
15. Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimize örnektir? ( 5 Puan )

A)Yerlere çöp atmak B) Dürüst olmak

C) Yalan söylemek D)Banyo yapmak
16. Aşağıdakilerden Doğru olana “D”,Yanlış olana “Y” yazınız.

( ) Beden ve elbise temizliği, sağlığımız için zorunlu değildir.

( ) Hz. Muhammed’in sütannesi Ümmü Eymen’dir.

( ) Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için indirilmiştir.

17.“Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratan Rabbinin adıyla oku B) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

C) Nimet olarak size ulaşanlarsa Allah’tandır. D) Allah’a hamd olsun.
18. Peygamberimizin güvenilir olduğunu belirten lakap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammedü’l-emin B) Turab

C) Allah’ın arslanı D) Beledü’l-emin

19. Aşağıda verilen davranışları, ait olduğu temizlik çeşidiyle eşleştiriniz.
Dürüst olmak ( ) Elbise temizliği

Banyo yapmak ( ) Ahlak temizliği

Temiz giyinmek ( ) Çevre temizliği

Yerlere çöp atmamak ( ) Beden temizliği

Yalan söylememek
20. Yüce Allah’ın insanlara doğruyu öğretmek için görevlendirdiği son peygamber hangi seçenekte belirtilmiştir?

A-Hz Musa B-Hz Ebubekir

C-Hz.Muhammed D-Hz İsa
21. Allah insanlar için, neden peygamberler görevlendirmiştir?

A-İnsanlar akıllarını kullanamamışlar,yanlış inanç ve davranışlara yönelmişler,

B-Herkes düzenli yaşamaya başlamış.

C-Üç katlı evler yapmışlar

D-Araçları olmadıkları için.
22. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi ilk peygamberdir?

A-Hz.davut B-Hz.Adem

C-Hz.Yusuf D-Hz.Muhammed


23. Peygamberimiz Hz Muhammed’in annesinin adı hangi seçenekte belirtilmiştir?

A-Hz Ayşe B-Hz Fatıma

C-Hz Hatice D-Amine
24. Peygamberimizin süt annesinin adı hangi seçenekte verilmiştir?

A-Elif B-Ümmü

C-Zeliha D-Halime
Not: 25.soru 10, diğerleri 3 puandır.

25.Hz. Muhammed’in hayatında önemli yeri olan kişi ve yer isimlerini aşağıdaki tabloda bulunuz.

(Doğru cevap toplam 30 puan)

AMİNE-MEDİNE-MEKKE-FATIMA-EBU TALİP-AKABE-HATİCE-HAMZA-HAİME-EBVA

Â

A

M

E

D

İ

N

E

Y

F

M

F

Ş

E

J

B

Z

E

T

A

İ

E

A

A

K

Â

B

E

L

T

N

B

H

B

A

K

E

B

H

I

E

U

Y

D

U

K

E

V

A

M

H

T

A

U

H

D

İ

A

L

A

L

A

I

L

Ö

Ç

M

R

İ

N

K

L

H

L

İ

Z

Ş

R

M

D

E

İ

H

A

M

Z

A

Y

E

S

S

P

O

H

A

T

İ

C

E

A

M

E

K

D

U

I

L

A

B

İ


26.Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için

hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.

B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

C) Kabile olarak yaşantı vardı

D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
27.Peygamberimizin adı anıldığında aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz ?

A) Bismillah.

B) Elhamdülillah

C) Sallallahu Aleyhi Vessellem

D) Allahu ekber
29. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara gönderdiği son ilahi kitaptır?

A) Kur’an B) İncil

C) Zebur D) Tevrat
30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Allah temiz insanları sever. b)Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz c)Küfürlü konuşmaktan bir şey olmaz. d)Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz.
31. Allah'ın yapmamızı emrettiği şeylere ne denir?

A) Farz B) Sünnet C) Vacip D) Zekat

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 4-a sinifi tüRKÇe etkiNLİkleri

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari icon… … EĞİTİm ve öĞretim yili okulu dönem 9/… sinifi

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconBahçeler iÇİ İ lkö Ğ ret I m okulu 2/b sinifi hayat b I lg I s I sorulari

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconT. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari icon5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari icon2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

İLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari iconAdi-soyadi: sinif-no: tariH: siniflar dönem din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi yazili sorulari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com