2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne
GAZİANTEP

İlgi: 2006/8 Başbakanlık Genelgesi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Malul Gaziyim. Aşağıda adres bilgileri belirtilen daireyi kiralamayı düşünmekteyim. İlgi Başbakanlık Genelgesi “hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir.”hükmüne amirdir.
Bahse konu Genelgeye istinaden, 3713 sayılı kanunun 21. maddesi kapsamında kira yardımından yararlanabilmek için, kiralamayı düşündüğüm ve adres bilgileri aşağıda sunulan dairenin ortalama piyasa rayiç kira bedeli aralığının belirtildiği rayiç belgesinin tanzim edilerek tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim. 05.11.2013


Adı Soyadı

Malul Gazi

Ekler: 1. Gazi Kimlik Fotokopisi

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi

3. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Durum Belgesi


Rayiç Kira Bedeli İstenilen Daire Adres Bilgisi:

İrtibat Adresi:

İrtibat Telefonu: Cep: İş:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconTpkk hakkinda 32 sayili karar ile başbakanlik hazine müsteşarliğI'nin...

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconAsgari Ücret Hazine Desteği Hk. Sgk genelgesi

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconAsgari Ücret Desteği Hakkında 2016-4 Sayılı sgk genelgesi Yayımlandı

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconSut: Kurum tarafından yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliği” ni, Ödeme Genelgesi

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconT. C. Başbakanlik

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconTpkk kanunu karar, tebliĞ ve tcmb genelgesi (11 1993–kambiYO: 1993/11)

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconT. C. Başbakanlik makamina

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconKarayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2015/6 sayılı Genelgesi (2016...

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconT. C. Başbakanlik t. C. ÇEvre ve ŞEHİRCİLİk bakanliğI

2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3 iconBaşbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com