BÜlten sayi: 4 ocak 2016


d.ogren-sen.com > Doğru > Bülten

HER ÇOCUK ÖZELDİR
BÜLTEN

SAYI: 4 OCAK 2016

OYUN VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

(Belirlenen hedefler tüm yaş gruplarında gelişim özelliklerine göre yapılandırılmaktadır.

EĞİTİM RUTİNLERİMİZ

-Ayın Kuantum Olumlaması
-Hayal Duvarı
-Güne Merhaba
-Gevşeme Egzersizi
-Sınıf yoklamamız

-Duygularım
-Sayma zamanı

-Her Ay Bir Şehir ve
Ülke Tanıtımı

-Her Ay Film
Gösterimi


KAVRAMLAR

Suyu Emen- Emmeyen

Mor

Karanlık-aydınlık

Sayı kavramı: Beş, altı

Rakam: 5, 6

Sabah-öğle-akşam

Islak-kuru

Ön-arka

Gece-Gündüz

Önce-Sonra-Daha Sonra

Mevsimler (Kış)

Altında-üstünde

Alt-üst

Sıcak-soğuk

Temiz- Kirli
Az-Çok
Kısa-Uzun


Kare, Dikdörtgen

Aynı-farklı-benzer

Karanlık –Aydınlık


ÖNEMLİ GÜN VE

KUTLAMALAR

 • Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak Ayının 2. Haftası)


AYIN GELENEKSEL OYUNU
-Ben Çarşıya Gittim


OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)


Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)


Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen veya eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)


Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)


Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)


Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir.)


Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)

DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Aynı sesle biten sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.)Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

MOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Duran topa koşarak gelip ayakla vurur. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Raket/sopa ile sabit topa vurur. Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Nesneleri kaldırır, taşır, iter, çeker. İp atlar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar,çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve

ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu,düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 5.Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
ÖZBAKIM BECERİLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ 

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar, elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)


c:\users\bahar\desktop\m.f.jpg c:\users\bahar\desktop\m.f.jpg


LESSON BOOKS

 • EXTRA MATERIALS:

CAPTAIN JACK 1 AUDIO CD

CAPTAIN JACK 1 MULTIPLE ROOM CD

CAPTAIN JACK 1 PHOTOCOPIABLE RESOURCES CD

CHILDREN’S SONG


ACTIVITIES

FLASHCARDS

c:\users\bahar\desktop\m.f.jpg c:\users\bahar\desktop\m.f.jpg


ÖĞRENME DUVARI FELSEFE
  • GÜZEL NEDİR?
  • BAŞKALARINA İHTİYACIM VAR MI?
  • HAYAL GÜCÜ NE İŞE YARAR?GÖRSEL SANATLAR
Atık materyal Çalışması

Kağıt Katlayarak Resim Oluşturma

Hayal Gücü-5 Duyu YöntemiyleETKİNLİKLER


(Belirlenen hedefler tüm yaş gruplarında gelişim özelliklerine göre yapılandırılmaktadır.)
MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eşliğinde ritim çalışması


WELCOME TO QUANTUM CINEMA
AYIN FİLMİ

c:\users\bahar\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\82_3.jpg
MISIR PATLATMA ŞENLİĞİ ÇOCUK YOGASI
Çocuk Yogası Nedir?
Çocuk Yogası, çocukların yaşam enerjilerini, asanalar (temel duruş biçimleri) ve pranayama (doğru nefes alma tekniği) ile açığa çıkarır. Asanalar, doğa, insanlar, hayvanlar ve objelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Aslında çocuklarda tükenmek bilmeyen bir enerji vardır, ancak çağımızda bu enerjiler bilgisayar başında ya da televizyon karşısında yanlış yönlendirmeler ile boş yere harcanmaktadır. Bu sonsuz enerjiyi iyi yönde değerlendirme ve pozitif alana kaydırmak için yoga en iyi çalışmalardan biridir. Asanalar yapılırken taklit edilen ağaçlar, hayvanlar onlara yeniden doğa bilincini kazandırır. Asanalar aynı zamanda insan anatomisi ile ilgili yeni bilgiler edinmelerini sağlar.

Çocuk Yogası yapıldıkça çocukların aklını ve bedenini birleştirir. Farkındalığı artırır, kendini düşünme ve kendine güveni geliştirir. Sonuçta bu hızlı değişim süresinde daha sakin, huzurlu, uysal, barışsever ve kendine güvenli ve dünyaya uyum sağlamada daha pozitif bir bakış açısı sağlar.

Çocuk Yogasının Fiziksel Faydaları:


 • Sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler.

 • Bedene de, akla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir.

 • Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller.

 • Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır.

Çocuk Yogasının Zihinsel Faydaları:


 • Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmak.

 • Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenmek.

 • Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, böylece öğrenme becerileri gelişir.

 • Kendine güven, başarı ve arzu edilen bir şeyi elde etmek için yollar sunmak.

 • Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmek.

 • Anatomi ve fizyolojiyi öğretmek.
KUANTUM MENÜSÜ


AYIN KUANTUM OLUMLAMASI

EKİM AYI OLUMLAMALARI:

“BEN ÇOK DEĞERLİYİM.
KENDİMİ SEVİYORUM VE KENDİMİ ONAYLIYORUM.”


KASIM AYI OLUMLAMALARI:

" BEN İYİ BİR ARKADAŞIM. BEN DOĞUŞTAN SAĞLIKLIYIM. BENİM HAYAL GÜCÜM MUHTEŞEMDİR.”

ARALIK AYI OLUMLAMALARI:

“BENİM HARİKA BİR ZİHİN GÜCÜM VAR. BEN ÇOK YARATICI BİR ZEKAYA SAHİBİM. BEN HER ŞEYİ YAPABİLİRİM.”

OCAK AYI OLUMLAMALARI:

“BEN HER ZAMAN MUTLUYUM.”
HAYAL DUVARIMIZ

c:\users\bahar\desktop\hayal duvarımız\20151130_112946.jpgc:\users\bahar\desktop\hayal duvarımız\20151130_112958.jpg


BUGÜN OKULDA NE GÜNÜ?
Sevgili Veliler,

Bu özel etkinlik günlerini düzenlememizin sebebi; çocuklarımıza sorumluluk kazandırma, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için çocuklarımız sizlerden yardım isteyeceklerinden, ebeveyn olarak okul programının içinde yer almak, sizleri bizlerle daha da yakınlaştıracaktır.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
OYUNCAK GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Pazartesi günü, taşınması güç olmayan, hiçbir tehlike unsuru içermeyen oyuncaklarından birini okulumuza getirebilir ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. (Sevgili anne babalar, tabanca türü vurucu kırıcı nitelikteki eylemleri çağrıştıran hiçbir oyuncağın okulumuzda kullanılmasına izin vermiyoruz. Çocuklarımızın oyuncak seçiminde bu konuya titizlik göstereceğinizden eminiz, teşekkür ederiz.)

NESNE GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Salı günü, taşınması güç olmayan ve tehlike unsuru içermeyen tanıtmak istediği bir nesneyi okulumuza getirip arkadaşlarıyla paylaşıyor.

KİTAP GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Çarşamba günü, evimizdeki kütüphanemizden seçtiğimiz bir öykü kitabını okulumuza getiriyor ve hafta boyunca bu kitaplarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

PUZZLE/YAPBOZ GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Cuma günü, evimizdeki bir puzzle'ı getirip sınıfımızda etkinlik yapıyoruz.
DUYURULAR

c:\users\bahar\desktop\happy birthday.jpeg

https://www.youtube.com/watch?v=kj1ISiA0XXI&feature=youtu.be
 17 OCAK

RÜZGAR YALÇIN
https://www.youtube.com/watch?v=cWqBPXRXvNQ&feature=youtu.be
 29 OCAK

DEFNE ÇAMAŞIRCIOĞLU

HER ÇOCUK ÖZELD İR

ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Aydınlıkevler Mah. 6783 Sokak No: 69 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon :
0232 370 77 70
Web: www.kuantumcocukakademisi.com
E-posta : ilknur@kuantumcocukakademisi.com
bahar@kuantumcocukakademisi.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconProgrami 9-17 Ocak 2016 9 Ocak 2016 Cumartesi

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconBÜlten sayi: 3 aralik 2015

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconZafer ticaret merkezi YÖnetiCİLİĞİ 01 mayis 2016 – 31 ocak 2018 tarihleri arasi iŞletme projesi

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconAvrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconAvrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconOcak / Şubat / Mart Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconSİRKÜler sayı: 2016/51

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconSİRKÜler sayı: 2016/44

BÜlten sayi: 4 ocak 2016 iconSİRKÜler sayı: 2016/45


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com