Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle


sayfa4/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Sınav
1   2   3   4

Yasadışı toplumsal eylemlerde yapılan görevin amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 1. Topluluğu zararsız hale getirmek, dağıtmak ve alanı boşaltmak

 2. Topluluktaki kişileri cezalandırmak

 3. Topluluktaki kişilerin dağılmasına engel olarak, genel güvenlik kuvvetlerine bildirmek

 4. İsteklerini dinlemeden dağıtmaya çalışmak

 5. Topluluğun dağılabilecekleri istikametlere barikat kurmak
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Güvenlik görevlisi, mecbur kalmadıkça müdahaleden kaçınmalıdır.

 2. Güvenlik görevlisinin amacı grubu veya bireyleri eyleminden vazgeçirmek olmalıdır.

 3. Güvenlik görevlisi, caydırıcılık maksadıyla aşırı güç gösterisinden kaçınmalıdır.

 4. Güvenlik görevlisi, gösterici ile arasında geçen diyaloglarda katı, sert ve emredici üslup kullanmalıdır.

 5. Güvenlik görevlisi, guruptan gelen tahriklere kapılmamalı, sabırlı olunmalıdır.
 1. Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşma sekli nasıl olmalıdır?

 1. Önden yaklaşma

 2. Sağ veya sol arka 45 dereceden yaklaşma

 3. Doğrudan arkadan yaklaşma

 4. Yaklaşmama, uzakta kalma

 5. Yanlardan yaklaşma
 1. Copun tutuş şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Güçlü elin ayası yukarı bakacak şekilde copun bağı başparmağına geçirilir.

 2. Copun bağı el ayasına sarılır.

 3. Cop kabze bölümünden sıkıca tutulur.

 4. Cop hangi el ile tutulmuş ise o ayağın yanında hazırda tutularak beklenir.

 5. Hepsi
 1. Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

 1. Rektörün bilgilendirilmesi

 2. Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi

 3. Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi

 4. Rektörün izni alınmadan polis çağrılması

 5. Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi


SİLAH BİLGİSİ SORULARI


 1. İyi bir atıcıda aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

 1. Silahından masum insanların zarar görmesini sağlamalıdır

 2. Görev silahının tüm özelliklerini bilmemelidir

 3. Görevi esnasında silahının başkalarının eline geçmesini önlememelidir

 4. Silahını kanunlara uygun olarak kullanmalı ve insan haklarına saygılı olmalıdır

 5. Silahının bakımını düzensiz olarak rastgele yapmalıdır
 1. Silahlı olarak görev yapan özel güvenlik personeli, kullandığı silahın mekanik yapısını, …………….. , parçalarını, parçalar arasındaki ilişkiyi ve çalışma sistemini, ……….. , atış bilgisi ve tekniğini, …………… , silahın bakımı ve temizliğini bilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?

 1. Söküp takılmasını-fişeklerini-emniyet tedbirlerini

 2. Barut gazı miktarını-fişek ağırlıklarını-silah tamirini

 3. Azami menzilini-barut gazı basıncını-etkili mesafesini

 4. Taşımasını-ağırlığını-atış psikolojisini

 5. Temizlik ve bakımını-hedefteki isabet oranını-şarjör kapasitesini
 1. Silahlı özel güvenlik görevlisi Hakan bey Browning 14’lü tabancayla görev yapmaktadır. Hakan bey elindeki silahı sökmeden aşağıdaki parçalardan hangisini göremez?

 1. Arpacık

 2. Gez

 3. Tetik

 4. İğne ve yayı

 5. Tetik korkuluğu
 1. Sürgü (Kapak Takımı) üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

 1. Gez

 2. Arpacık

 3. Tırnak

 4. Yiv ve setler

 5. Kovan atma boşluğu
 1. Namlu üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunur?

 1. Fişek yatağı

 2. Gerdel

 3. Yerine getiren yay ve mili

 4. Kovan atma boşluğu

 5. Çıkarıcı
 1. Saldırı ya da savunma amacıyla kullanılan düzenek aygıt ve araçların genel adına ……… denir.

Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?

 1. Ateşli silah

 2. Silah

 3. Patlayıcı silah

 4. Biyolojik silah

 5. Kesici ve delici silah
 1. Fişek (mermi) çekirdeği veya saçma denilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı basıncıyla uzak mesafelere atabilen aletlere ne ad verilir?

 1. Ağır ateşli silah

 2. Ağır ateşsiz silah

 3. Ateşli silah

 4. Kimyasal silah

 5. Nükleer silah
 1. Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ne ad verilir?

 1. Ateşli silah

 2. Hafif ateşli silah

 3. Uzun namlulu silah

 4. Ağır ateşli silah

 5. Tam otomatik silah
 1. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

 1. Ateşli silahlar

 2. Nükleer silahlar

 3. Kimyasal silahlar

 4. Ateşsiz silahlar

 5. Makineli silahlar 1. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın içerisinde yer alır?

 1. Biyolojik silahlar

 2. Uzun namlulu silahlar

 3. Otomatik silahlar

 4. Boğucu ve zehirleyici silahlar

 5. Harp silahları
 1. Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?

 1. Çerçeve (Gövde)

 2. Horoz

 3. Emniyet mandalı

 4. Sürgü (Kapak Takımı)

 5. Namlu
 1. Çerçeve (Gövde) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 1. Tetik ve tetik korkuluğu

 2. Kabza ve kabza kapağı

 3. Horoz

 4. Şarjör

 5. Gez
 1. Ateşlemeden sonra, barut gazı basıncıyla sürgü geriye doğru gelirken boş kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parça hangisidir?

 1. Horoz

 2. Çıkarıcı

 3. Tırnak

 4. İğne ve yayı

 5. Emniyet mandalı
 1. Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Silahların genel özelliklerinden biri değildir?

 1. Geniş bir bölge silahıdır

 2. Elde edilmesi ekonomik ve ucuz silahlardır

 3. Hedefi cansız varlıklardır

 4. Arazide keşifleri zordur

 5. Nüfuz kabiliyeti fazla olup, havanın girebildiği her yere girebilmektedir
 1. Bir tek atıcı tarafından kullanılan ve isabetli vuruş için atış kabiliyeti gerektiren silahlara ne ad verilir?

 1. Ağır ateşli silah

 2. Hafif ateşli silah

 3. Uçaksavar silahı

 4. Harp silahı

 5. Top silahı
 1. Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya bütün uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, barut vb. patlayıcı ve itici güç ile mermi, saçma, gaz veya diğer nesneleri atabilen silahlara …. denir.

Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?

 1. Tabanca

 2. Harp tüfekleri

 3. Uçaksavar

 4. Makinalı tüfekler

 5. Otomatik tüfekler
 1. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve son biçimini teşkil etmektedir

 2. Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesini zorunlu kılmaktadır

 3. Silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa durumunda, saldırı ve saldırganı savuşturmak amacıyla silah kullanmaya yetkili kılınmışlardır

 4. Görev esnasında silah kullanan özel güvenlik görevlisinin silahlı güvenlik sertifikasının bulunması gereklidir

 5. Silah kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi silahını kullanmadan önce mutlaka uyarıda bulunmalıdır
 1. Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Silahlı görev yapacak olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşımalıdır

 2. Her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi düzenlenir

 3. Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapmak mecburiyetindedirler

 4. Özel Güvenlik Kimlik Kartı yakasında takılı olmayan özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen silah kullanma yetkisini kullanamazlar

 5. Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen istisnalar dışında ateşli silahlarını görev alanının dışına çıkarılmaması gerekmektedir 1. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki durumların hangisinde silah kullanmak zorunda değildir?

 1. Meşru müdafaa durumunda

 2. Ağır yaralama veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunma durumunda

 3. İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önleme durumunda

 4. Para nakli sırasında korumakla görevli olduğu nakil aracına silahla saldıran şahsı etkisiz hale getirme durumunda

 5. Marketten bisküvi alıp parasını ödemeden çıkmak isteyen bir şahsı etkisiz hale getirme durumunda
 1. Resmi üniforma ile silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisini silahını taşıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yanlıştır?

 1. Silahını kılıfında taşımalıdır

 2. Yedek şarjörünü yanında bulundurmalıdır

 3. Görev esnasında kendisine teslim edilen silahtan başka bir silahla göreve çıkmalıdır

 4. Görev yaparken şarjörü dolu bir şekilde taşımalıdır

 5. Görev yaparken fişek yatağı boş, horoz inik ve emniyet mandalı açık olmalıdır
 1. Silahlı özel güvenlik görevlisi olup sivil olarak görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, silahını taşırken aşağıdaki kurallardan hangisine uyması beklenemez?

 1. Silahının görünmemesine mutlaka dikkat etmelidir

 2. Tabanca gerektiğinde kolayca çekilebilecek şekilde taşınmalıdır

 3. Tabanca fişek yatağı dolu olarak taşınmamalıdır

 4. Tabanca vücut terine maruz kalacak şekilde taşınmamalıdır

 5. Tabanca çanta içerisinde taşınmalıdır
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Silah yasal şartlar oluşmadan, son çare olarak ve azami seviyede kullanılmalıdır

 2. Silah yasal şartlar oluştuğunda etkisiz ve yavaş bir şekilde kullanılmalıdır

 3. Silahı etkili kullanmada, emniyet, sürat, bilinçli hareket ve isabetli atış çok önemlidir

 4. Silah özel güvenlik görevlilerine suç işleyen insanları koruma amaçlı olarak verilmiştir

 5. Silahın çekilmesi ve dolduruşu sırasında tetik parmağımız tetik korkuluğundan içeri girmelidir
 1. Görev esnasında tabanca taşınırken ………… , ……… ve …………. olarak taşınmalıdır.

Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?

 1. Fişek yatağı boş-emniyet açık-şarjör dolu

 2. Şarjör boş-emniyet kapalı-fişek yatağı dolu

 3. Fişek yatağı boş-şarjör boş-emniyet açık

 4. Emniyet açık-fişek yatağı dolu-taşıma kayışı asılı

 5. Emniyet kapalı-fişek yatağı boş-şarjör dolu
 1. Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahlarını taşıyabilirler?

 1. Akıl hastanelerinde

 2. Mahkeme salonlarında

 3. Tutukevleri ve cezaevlerinde

 4. Korumakla görevli oldukları bina önlerinde

 5. Uçaklarda
 1. Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahını taşıyamaz?

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerin güvenliği ile görevli olanlar, belirtilen yerlerde silah taşıyamazlar

 2. Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar

 3. Her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerin giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar

 4. Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında bulunanların yakınlarının ziyaret günlerinde bina giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar

 5. Güvenlik görevlileri görevli bulundukları adliyelerde şikayetçi, tanık, bilirkişi veya bir davanın sanığı olarak mahkeme salonlarında silah taşıyamazlar
49Temel Eğitim Cevapları

SLH

1

E

26

A

51

B

76

A

1

D

2

D

27

E

52

B

77

B

2

A

3

C

28

E

53

A

78

B

3

D

4

D

29

C

54

D

79

E

4

D

5

E

30

C

55

E

80

C

5

A

6

A

31

E

56

C

81

E

6

B

7

B

32

A

57

C

82

D

7

C

8

E

33

A

58

C

83

E

8

D

9

A

34

E

59

C

84

E

9

E

10

B

35

C

60

B

85

D

10

A

11

A

36

E

61

E

86

C

11

A

12

A

37

B

62

B

87

C

12

E

13

B

38

B

63

C

88

A

13

B

14

B

39

C

64

B

89

E

14

C

15

D

40

B

65

E

90

B

15

B

16

D

41

D

66

D

91

C

16

A

17

C

42

B

67

C

92

E

17

B

18

A

43

E

68

B

93

D

18

C

19

B

44

C

69

E

94

D

19

E

20

D

45

A

70

C

95

B

20

C

21

C

46

E

71

A

96

A

21

E

22

B

47

B

72

D

97

D

22

A

23

A

48

B

73

B

98

B

23

A

24

E

49

D

74

C

99

E

24

D

25

B

50

B

75

A

100

D

25

E1   2   3   4

Benzer:

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconKan bağIŞÇisi sorgulama formu ” nu doldurmadan önce aşAĞidaki AÇiklamalari...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconDU?” What happened to the boy? “Çocuğa ne olDU?” Read the dialogue....

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconAşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖGg ibrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle icon3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com