2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

ADI:
SOYADI:


2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
POZANTI İMAM HATİP ORTAOKULU
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SINAVI


SINIFI:
NO:

1- Ayşe Teyze, sokaklarının kirliliğinden dolayı çok üzülmektedir. Çöpler zamanında toplanamadığından sokak pislik yuvasına dönmüştür.

Ayşe Teyze bu sorununu çözmek için aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmalıdır?

A) Hastaneye B) Karakola

C) Okula D) Belediyeye
2-Ülkemizde farklı tarım ürünlerinin yetişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün zayıf olması

B) Tarımın gelişmesi

C) Farklı iklim tiplerinin görülmesi

D) Sanayinin gelişmesi
3-Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir?

A) TEMA B) AKUT

C) Türk Kalp Vakfı D) Anayasa Mahkemesi
4- Mustafa Kemal Atatürk, çıktığı yurt gezilerinde çeşitli yaştaki insanlara okuma yazma öğretmiş ve kendisine “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanı verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki alanların hangisinde topluma destek olmuştur?

A) Eğitim B) Sosyal

C) Siyasi D) Ekonomik
5- Ülkemizde;

  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  • Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanarak seçimlere katılabilir.

Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
6-Aşağıda verilen Ürün-Bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ürün

Bölge

A)

Zeytin

Ege

B)

Buğday

İç Anadolu

C)

Çay

Karadeniz

D)

Turunçgiller

Doğu Anadolu


13- Bilimsel kitapların sonunda yer alan “kaynakça”nın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitabın yazılma süresini gösterir.

B) Kitabı kimlerin okuduğunu gösterir.

C) Yararlanılan kaynakları gösterir.

D) Yazarın kitabının özeti verilir.


14-Ülkemizde yasama(kanun çıkarma) yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Bağımsız Mahkemelere

B) Türkiye Büyük Millet Meclisine

C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna

D) Genelkurmay Başkanlığına

15- Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Dağ ve platoları
B) Ova ve dağları

C) Deniz ve dağları
D) Ova ve denizleri

16- Teknolojik gelişmeler……………………….

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) bilimsel çalışmaları engeller.

B) insanların hayatını kolaylaştır.

C) toplumların uygarlık düzeylerini yükseltir.

D) yanlış kullanıldığında çevreye zarar verir.

17- Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir?
A) Bayrağımız

B) İstiklal Marşımız

C) Başkentimiz

D) Örf ve adetlerimiz


18-Yurdumuzun orman alanları bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Akdeniz Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

19- Devlete ait resmi kurumlarda çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görevleri, bağlı olduğu kurumlar tarafından belirlenir.

B) Çalışma saatleri bellidir.

C) Yasalara uygun olarak çalışırlar.

D) Resmi kurumlarda, her yaştan insan çalışabilir.


  • Devleti ilçede temsil etmek

  • Resmi törenlere katılmak

  • Kendisine bağlı kuruluşları denetlemek
7-Yukarıda belirtilen görevler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Vali B) Kaymakam

C) Belediye Başkanı D) Muhtar


  • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başıdır.

  • Yürütme organının başında bulunur.

  • Yasaların onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlar.

8-Yukarıda özellikleri verilen merkezi yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başbakanlık

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Genelkurmay Başkanlığı

D) Cumhurbaşkanlığı
9-Yurdumuzun tarihi ve turistik yerlerini tanıtma görevi aşağıdaki bakanlıklardan hangisine aittir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Dışişleri Bakanlığı

C) Sağlık Bakanlığı

D) Kültür ve Turizm Bakanlığı

10- Aşağıda verilen Eser-İl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Eser

İl

A)

Pamukkale

Denizli

B)

Mevlana Türbesi

Konya

C)

Anıtkabir

İstanbul

D)

Sümela Manastırı

Trabzon


11-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü

B) Mustafa Kemal Atatürk

C) Celal Bayar

D) Cemal Gürsel
12-Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Gelişmeleri takip ederler.

B) Gözlem ve deney yaparlar.

C) Tek amaçları dünyaca tanınmaktır.

D) Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.

20-Bayrağımıza saygı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bayrağımız daima temiz tutulmalıdır.

B) Eskiyen ve yırtılan bayraklar yenileri ile değiştirilmelidir.

C) Bayrağımız yerde görüldüğünde kaldırılmalıdır.

D) Her gördüğümüz yer bayraklarla donatılmalıdır.
21- Doğal bitki örtüsü maki olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasal iklim

B) Akdeniz iklimi

C) Çöl iklimi

D) Karadeniz iklimi

22- Kan merkezleri kurmak, doğal afetlerde sağlık yardımı yapmak ve insanlara yardım etmek için kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA B) Çocuk Esirgeme Kurumu

C) Yeşilay D) Kızılay

23- Sivil toplum örgütleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, çevrenin korunması, eğitim ve sağlık gibi görevleri üstlenmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından değildir?

A) Yoksul insanlara yardım etmek.

B) Doğal çevreyi korumak.

C) İnsanların güvenliğini sağlamak

D) Doğal afetlerde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları yapmak.


24- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı korumak ve erozyonu önlemek amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerindendir?

A) AKUT B) TEMA

C) TSE D) KIZILAY
25- Ülkemizde, aşağıdaki görevlilerin hangisi seçimle belirlenmez?

A) Belediye Başkanı B) Vali

C) Milletvekili D) Muhtar


JOKER SORU

26- Günümüzde kullandığımız anayasa aşağıdakilerden hangisidir?( kaç yılında yapılmıştır?)
A) 1921 B) 1924

C) 1961 D) 1982NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar Dilerim.
Zeki DOĞAN
sosyalciniz.wordpress.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif dönem yazili sinavi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon8. sınıf 2016 2017 EĞİTİm ve öĞretim yili sinifi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2016- 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem mehmet akiF İnan ilkokulu 2 d sınıf Kitaplığı

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif sosyal biLGİler dönem değerlendirme sinavi icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com