6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

ANONİM ŞİRKET – Sermaye Artışı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 457 NCİ MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI


ŞİRKETİN ÜNVANI
TİCARET SİCİL NO

MANAVGAT -

ŞİRKETİN ADRESİ
ESKİ SERMAYE (TL)
YENİ SERMAYE (TL)1

Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

2

Ayni sermaye konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu;

--------

3

Devralınan ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

4

Bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

5

Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

6

Gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

7

Kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

8

Rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

9

Kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

--------

10

Hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak bilgi verilmesi;

--------

11

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilmesi;

--------

12

Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğunun belirtilmesi;

---------

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen yönetim kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz. ............./........... / 20…..


Sıra No

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı / ünvanı

UYRUĞU

TC /VERGİ NO

İMZASI

1-

2-

3-TÜRK TİCARET KANUNUNUN 459 UNCU MADDESİ GEREĞİ HAZIRLANAN SERMAYE ARTIRIMI İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ

TTK 459 Md gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. …………./…………/20…….…
ŞİRKETİN ÜNVANI

 


ŞİRKETİN ADRESİ

 


GENEL KURUL TARİHİ

 


SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN;


PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /

TÜZEL KİŞİ ÜNVANI

SERMAYE ARTIRIMINDA

İMZA

Peşin Ödediği Sermaye Tutarı

(TL)

Taahhüt Ettiği Pay Sayısı (Adet)

Taahhüt Ettiği Payların İtibari Değeri

(TL)

Payların Cinsi Ve Grubu (Varsa Çıkarma Primi)

Taahhütle Bağlı Olunan Süre
 
Not : Sermaye artırımına iştirak etmeyecek ortaklar isimlerinin karşısına “artırıma iştirak etmeyeceğim” şeklinde beyanda bulunarak imzalayacaklardır.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon6102 sayili ttk nin 457. Maddesine göre yönetim kurulu beyani

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon5627 sayili enerji veriMLİLİĞİ kanununun 10 uncu maddesine ve 5326...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani iconDayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon6502 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanunun 77 nci maddesine...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani iconİş yaşamında çok önemli değişiklikler olan 6102 sayılı Yeni Türk...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon6335 TÜrk ticaret kanunu ile türk ticaret kanununun yüRÜRLÜĞÜ ve...

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani icon2644 sayili tapu kanununun 36 nci maddesi kapsamindaki

6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani iconAnkara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel baran konuşmasında


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com