Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
... / ... / 2016
.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR
.......

DAVACI :.......
VEKİLİ :.......
DAVALI :.......
DAVA : Alacak davası
KONU : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan ....... için ise vadeli ödeme konusunda anlaşmışlardır.Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır. Ayrıca davalı sözleşme gereği müvekkilimizin, ödememe halinde teminatsız olarak tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakat etmiştir.
2-Müvekkilimiz davalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da vermiştir. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da davalıya teslim etmiştir.
3-Davalı ......., müvekkilimize vermesi gereken ....... tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin sayısız aramalarına da cevap vermemiştir.
4-Müvekkilimiz davalının aracı, satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradan davalının bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını ödemediğini öğrenmiştir.
5-Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken ....... tutarındaki alacağının taksit tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zira sözleşme gereği ilk taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği aracın plakasına da üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.
YASAL NEDENLER : BK.nun ilgili hükümleri
KANITLAR : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğer yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
İSTEM SONUCU :Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan olan ....... lık alacağın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği .. .. .... plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

.......

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconDoğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconRuh sağlığı ile ilgili yasal ve yönetimsel sorunlar

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconBati’da insanlik, baticilarimiz ile biRLİkte, batiyor mu?

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconDers notlarını esas kitaplar ile biRLİkte

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir icon2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit...

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconVergi alacağinin kalkmasi

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir icon6183 Sayılı amme alacaklarinin tahsiLİ usulu hakkinda kanun

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconBüyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif hamzaçEBİ ve Emine Ülker tarhan...

Müvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir iconSınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com