Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu

2006–2007 Eğitim Öğretim Yılı 4-5. Sınıf

Sosyal Bilgiler Dersi II.Dönem 3.Sınavı
DOĞRU : ……. YANLIŞ : ………….. PUAN : …………..

Adı Soyadı : ………………………

Okul No : ………………………

SORULAR
1) Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir.
A) Amasya - elma B) Trabzon- fındık

C) Rize – çay D) Antep- fıstık
2)Dünyanın en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nil B)Misissipi C)Kızılırmak D)Fırat
3)Akdeniz ve Kızıldeniz’ini birbirine bağlayan kanal aşağıdakilerden hangisidir?
A)Panama Kanalı B)Don Volga Kanalı

C)Süveyş Kanalı C)Ganj Kanalı
4)Kağıt üzerinde baskı yapan ilk makineyi kim yapmıştır?
A)Graham Bell B)Gutenberg C)Einstein D)Markoni
5)Aşağıda verilen ürünlerden hangisi ihraç ürünlerimizdendir?
A)telefon B)petrol C)bor D)muz
6)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Herkesin eğitime ihtiyacı vardır.

B)ilköğretim,8 yıldır.

c)Her çocuk okumamalıdır.

D)Eğitim ailede başlar.
7)Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim adamı kimdir?
A)Pastör B)Arşimet C)Markoni D)Edison
8)Resmi veya sivil bütün kurumlar ............göre kurulur ve işletilir.”

Yukarıdaki cümleyi hangi sözcükle tamamlamalıyız?
A)geleneklere B)yasalara C)ihtiyaca D)isteğe
9) Türkiye’de eğitimden sorumlu olan bakanlığın adı nedir?
A)Adalet Bakanlığı

B)İçişleri Bakanlığı

C)Maliye Bakanlığı

D)Milli Eğitim Bakanlığı

10)Mısır Piramitleri’nin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dönemin Firavunları için mezar olarak yapılmışlardır.

B) Dönemin Firavunları için saray olarak yapılmışlardır.

C)Uzayı gözlemlemek için yapılmışlardır.

D)Turistlerin ilgisini çekmek için yapılmaışlardır.
11)Aşağıdakilerden hangisi Japonya’ya ait bir özelliktir?

A)Otomotiv sanayisi çok gelişmiştir.

B)Elektrik elektronik sanayisi çok gelişmiştir.

C)Dünyanın en büyük balıkçı filosuna sahiptir.

D)Hepsi
12)Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi Karadeniz’e dökülür?
A)Fırat B)Dicle C)Yeşilırmak D)Seyhan
13)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölge değildir?

A)iç Anadolu B)Trakya C)Karadeniz D)Akdeniz
14)Karasal iklim görülen bölgelerdeki bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maki B)Bozkır C)Fundalık D)Orman
15)Beyin Cerrahisi dalında yaptığı bilimsel çalışmalarla yüzyılın adamı seçilen bilim insanımız kimdir?
A)Orhan Pamuk

B)Prof. Dr. Gazi Yaşargil

C)İbni Sina

D)Buruni
16) Bugün uzaydaki yıldızların gözlenebilmesi hangi icat sayesinde olmuştur?
A)Televizyon B)Matbaa C)Teleskop D) Yazını icadı
17)Tek başına alkol veya uyuşturucu bağımlılığından kurtulamayan birinin aşağıdakilerden hangisinden yardım istenmesi beklenebilir?
A)Kızılay B)TEMA Vakfı C)Yeşilay D)Türk Eğitim Vakfı
18)Bir devletin işleyiş biçimini ve vatandaşlarının hak ve görevlerini belirten temel yasa nedir?

A)Kanun B)Demokrasi C)Anayasa D)Kamuoyu
19)aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ithal ettiği ürünlerden biri değildir?
A)Kağıt B)Kahve C)Fındık D)Muz
20) Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Türkiye’nin en büyük gölünün adı nedir?

A)Abant Gölü  B) İznik Gölü     C) Van Gölü     D) Tuz Gölü

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Başarılar Dilerim Arzu Durmuş

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconİLKÖĞretim okulu

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconSÖzleşmeli) aladağ-Akören İlköğretim Okulu (1)

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconİLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconKadrolu) aladağ-Sinanpaşa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (1)

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 4-a sinifi tüRKÇe etkiNLİkleri

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili derinkuyu merkez cumhuriyet iLKÖĞretim okulu

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconİlköğretim Çocukları İçin Sağlıklı Beslenme

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconSpor etkiNLİkleri dersi – İLKÖĞretim sinif

Büyükdoğanlı İlköğretim Okulu iconPisa perspektifinden İlköğretim Sınıf Öğrencilerinin Matematik


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com